AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

 

**(01.05) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 گانگرس دست راستی 115 و معضلات اجتماعی امریکا

 

**(01.05) درویش وردک

 دوه شپیتم مجلس ( په توحید کی) - 2

 

 **(01.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 31 -1

 

 **(01.05) فرسیتنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ رفیق شهید هاشم باباعلی

 

**(01.05) عبدالله امینی - کابل 

 سردرگمی کابل در مقابل اسلام آباد

 

**(01.05) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 گورخواب ها ؛ زائیدۀ جامعۀ سرمایه داری

 

**(01.05) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 324

 

**(01.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 یک بوسه

 

 **(01.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 هجران لیلی

**(01.05) www.khaama

 Afghan refugee sets self on fire in Germany

 

 **(01.05) P. J. Buchanan

 Can Trump and Putin Avert Cold War 2?

 

 **(01.05) Z. Grossman

 In 2017, Fusing Identity and Class Politics in ..

 

 **(01.05) M. Yetken

 ISIL attacks trigger secular reactions in Turkey

 

 **(01.05) N. Turse

 U. S. Special Operations Numbers Surge in Africa's..

 

 **(01.05) P. Symonds 

 US think tank urges Trump to confront China

 

**(01.04) سید هاشم سدید

 یاد آوری دو - سه نکتۀ ضروری

 

 **(01.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 سال نو مبارک!

 

 **(01.04) عبدالله امینی - کابل 

 مساجد شیعیان در هرات زیر آتش تعصب

 

**(01.04) بهرام رحمانی

 معرفی شبکۀ خبری وزارت اطلاعات  و امنیت حکومت جهل ...

 

 **(01.04) شباهنگ راد 

 پدیدۀ "گورخوابی" در نظام جمهوری اسلامی

 

**(01.04) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 323

 

**(01.04) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 209

 

**(01.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سکر هدر

**(01.04) www.khaama

 Afghan Minister of Communications and IT suspended

 

 **(01.04) M. Eskaf

 Analysis: Kurdish exclusion from Peace talks and Syria's

 

 **(01.04) B. Kampmark

 False Unities: Brexit in the New Year

 

 **(01.04) S. Iha

 The Bay of Bengal Naval Arms Race

 

 **(01.04) P. Cockburn

 The Syrian Ceasefire Has Shifted the Balance of Power..

 

 **(01.04) D. Axe 

 Will China Fill the Skies With Stealth Jets?

 

**(01.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقامگیری و یا خودزنی "اوباما"

 

 **(01.03) رحیمه توخی و کبیر توخی 

 ابراز تسلیت

 

**(01.03) درویش وردک 

 دوه شپیتم مجلس (په توحید کی) - 1

 

**(01.03) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله " دو سفیر مقرر نمود

 

**(01.03) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 322

 

 **(01.03) خانۀ فرهنگ افغانستان 

 "اخراج نه"؛ "پناهجویان خوش آمدید"

 

**(01.03) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 حال وخیم اقتصاد ایران؛ مردم فقیر تر شده اند

 

**(01.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 رمز هستی

 

 **(01.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نقش خاطر

**(01.03) www.pajhwok

 Helmand's Sangin, Marha towns under Taliban Attack

 

 **(01.03) D. Bandow

 Newsflash: Russia Is Not the Soviet Union

 

 **(01.03) J. Dunn &..

 Turkish president Tayyip Erdogan claims to have..

 

 **(01.03) J. Ditz

 US Expulsions Cost Russia's San Francisco Consulate

 

 **(01.03) www.pravda

 Putin congratulates Trump, ignores Obama in New Year..

 

 **(01.03) S. Zhiqin &.. 

 The Benefits and Risks of the China- Pakistan..

 

**(01.02) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 3

 

 **(01.02) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟

 

 **(01.02) بهرام رحمانی و یادداشت پورتال

 مهمترین وقایع سال 2016

 

   **(01.02) حزب کارایران (توفان)

 "غائلۀ" آذربایجان یا سرکوب نهضت ملی و دموکراتیک..

 

  **(01.02) نذیر دلسوز

 تأملی گذرا به شمه ای از جنایات روسها در افغانستان

 

 **(01.02) عبدالله امینی - کابل

 عطاء و عبدالله در جدال اند

 

**(01.02) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 321

 

**(01.02) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  202

 

**(01.02) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 126

 

**(01.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اهل هنر

 

 **(01.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 جشن نوروز

**(01.02) www.pravda

 China mulls measures against Taiwan:

 

 **(01.02) www.pajhwok

 China promises support for Afghanistan's...

 

 **(01.02) S. L Cohen

 Israel's never-ending crimes: It's not just..

 

 **(01.02) M. Kreickenbaun

 More than 5.000 refugees drowned..

 

 **(01.02) A. Akulov

 Prospects for Russia - US US Relations:

 

 **(01.02) J. Richardson 

 Welcome to the Trumpocracy

 

**(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2016

 

  **(01.01) بهرام رحمانی

 آیا جشن کریسمس و سال نو ریشۀ مذهبی دارند!؟

 

**(01.01) داکتر کریم غروال

 د خواخوږی پیغام

 

 **(01.01) احمد پوپل 

 پیام تسلیت

 

 **(01.01) فرح نوتاش

 فرخنده باد 2017

 

**(01.01) سازمان زنان8 مارچ(ایران-آفغانستان)

 در همبستگی با کارزار: "نه! به نام بشریت ما زیر بار یک امریکای فاشیست نخواهیم رفت"

 

 **(01.01) عبدالله امینی - کابل

 به جان هندو ها و سک ها هم افتادند

 

 **(01.01) برگردان از: ا. م. شیری

 کِشته های کنگرۀ بیستم- 3

 

**(01.01) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 320

 

**(01.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 می احمر

 

 **(01.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  روز حساب

**(01.01) Sender: AKK 

 Zum Jahresende

 

**(01.01) www.khaama

 13 civilians wounded in mortar attack in East

 

 **(01.01) www.pravda

 Argentina and Brazil: Degradation Continues

 

 **(01.01) Bei Hu

 China Would Outlast U. S. in Trade War, $ Billion

 

 **(01.01) P. J. Buchanan

 Israel First or America First

 

 **(01.01) R. Fantina

 Palestine, the World and Resolution 2334

 

 **(01.01) J. Ditz

 US Airstrike on Mosul Hospital May Have Killed

 

**(12.31) سید هاشم سدید

 نظری مختصر به دورۀ امانی و مقایسۀ آن با دولت و فضای موجود!

 

**(12.31) سید هاشم سدید 

 من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم - 3

 

**(12.31) داکتر ظاهر تیموری

 پیام تسلیت

 

 **(12.31) همایون باختریانی 

 ابراز تسلیت

 

 **(12.31) برگردان از: آمادور نویدی

 تاریخ با ضد انقلاب پایان نیافت: سوسیالیسم بجا و ضروریست

 

 **(12.31) عبدالله امینی - کابل 

 جفنگیات ستانکزی

 

**(12.31) فرستنده: مناف فلکی فر

 آموزش نیروی سرکوب برای مقابله با خیزش های کارگری! 

 

**(12.31) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 35

 

**(12.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 احکام مولانا

 

 **(12.31) ملک الشعراء استاد اسیر 

 پرستاری!!!

**(12.31) P. Goraldi

 Did Russia Elect Trump?

 

 **(12.31) V. Terehov

 Mongolia Capitulates to China 

 

 **(12.31) www.khaama

 Sikh community leader shot dead in Kunduz

 

 **(12.31) M. Pemberton

The Pentagon's $ 125 Billion Cover-up

 

 **(12.31) M. Yetken

 The Turkish-Russian road map for Syria

 

 **(12.31) J. Ditz

 US, Russia Poised to Announce "Retaliation"

 

**(12.30) ارسال و افزوده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 اظهارات اسیران روسی دربارۀ جنایات ارتش "سرخ" در افغانستان

 

**(12.30) نذیر دلسوز

 درنگی زود گذر به "لست سیاه ملل متحد" و گلبدین جاسوس و خاین ملی!

 

 **(12.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 پیام تسلیت!

 

 **(12.30) میرویس ودان محمودی

 ابراز تسلیت

 

 **(12.30) معلم عبدالرسول و همایون ساحل 

 پیام تسلیت

 

**(12.30) عبدالله امینی - کابل  

 واشنگتن و کابل در عقب داعش

 

**(12.30) س. روشنگر

 دهکدۀ ویران

 

**(12.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

 

 **(12.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نقش خاطر

**(12.30) G. Porter

 Behind the Real US Strategic Blunder in

 

 **(12.30) www.yahoo

 Erdogan accuses West of backing IS, ...

 

 **(12.30) J. Ditz

 Kissinger Urging Trump to Accept Crimes

 

 **(12.30) R. Baroud

 Palestine 2017: Time to Bid Farewell to

 

 **(12.30) C. Coe

 Portraits From Kabul

 

 **(12.30) J. Perier 

 US Army is the Strangest, or Is IT?

 

**(12.29) موسوی

 کمک مجدد فرانسه به شورای نظار

 

 **(12.29) سید هاشم سدید

 من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم - 2

 

 **(12.29) دگرمن احمد کندهاری

 شششم جدی 1358 یا ننگ حزب "خلق- پرچم"

 

 **(12.29) سایت خروش رعد

 پیام تسلیت و همدردی

 

 **(12.29) آزاد ل.

 ابراز تسلیت

 

 **(12.29) پیکان بنوال 

 عرض تسلیت خدمت استاد گرانمایه "معروفی" صاحب

 

**(12.29) درویش وردک

 یو شپیتم مجلس ( د انسان په خواطرو کی) - 3

 

 **(12.29) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 احتیاط و دقت در شوخی و مزاح

 

**(12.29) عبدالله امینی - کابل 

 "جلالی" سفیر دولت مستعمراتی در برلین

 

**(12.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(12.29) ملک الشعراء استاد اسیر 

 فرشته سیما

**(12.29) P. J. Buchanan

 Barack Backhands Bibi

 

 **(12.29) J. Boull

 Fake News and the New McCarthyism

 

**(12.29) D. Axe

 Get Ready, Russia and China:

 

 **(12.29) www.pajhwok

 Security situation in Baghlan "Precarious"

 

 **(12.29) A. Nasser

 The New (cold?) War With China

 

 **(12.29) N. Hayase

 Trump and Phantom of Democracy

 

**(12.28) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان درمذاکرات مسکو کنار زده شد

 

 **(12.28) ارسال و پیشگفتار از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 سوسیال امپریالیسم روس و جنایاتش در افغانستان - 2

 

**(12.28) سایت رزمندگان

 پیام تسلیت

 

 **(12.28) درویش وردک

 د خواخوږی پیغام

 

 **(12.28) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 پیام تسلیت

 

 **(12.28) دگروال متقاعد خان آقا سعید

 پیام تسلیت

 

**(12.28) عبدالله امینی - کابل 

 مقام شامخ افغانستان در بیسوادی

 

**(12.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 شهرۀ شهر

 

 **(12.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قلزم حقیقت

**(12.28) www.thnation

 Declassify the Evidence of Russian Hacking

 

 **(12.28) R. Fisk

 Do the Tragedies of Syria Signal the End..

 

 **(12.28) J. Ditz

 Israel Cuts Civilian Ties With Palestinians

 

 **(12.28) A. Damon

 No "Peace on Earth" in 2016

 

 **(12.28) www.khaama

 Taliban militants behead young woman ..

 

 **(12.28) E. Schlosser 

 World War Three, by Mistake

 

**(12.27) سید هاشم سدید

 من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم - 1 

 

 **(12.27) ارسال و پیشگفتار از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 سوسیال امپریالیسم روس و جنایاتش در افغانستان - 1

 

**(12.27) سایت "خروش رعد" و یادداشت پورتال

 پیام افتتاح سایت "خروش رعد"

 

 **(12.27) عبدالله امینی - کابل

 روز شوم تجاوز سوسیال امپریالیسم شوروی به افغانستان

 

**(12.27) برگردان از: آمادور نویدی

 چه گوارا: "به دلیل ستالین کمونیست شدم"

 

  **(12.27) برگردان از: ا. م. شیری

  کِشت های کنگرۀ بیستم - 2

 

**(12.27) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 ازدواج با دوخواهر در یک وقت- 2

 

**(12.27) ناهید غزل

 بشارت پیوند

 

 **(12.27) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 233

 

 **(12.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اکرام آزادی

 

 **(12.27) ملک الشعراء استاد اسیر 

 موی تابدار

**(12.27) D. McClain

 How to Fight for Women and Girls of ...

 

 **(12.27) www.outlook

 People Losing Confidence in the Govt.

 

 **(12.27) U. Gunnar

 Retaliation Promised : Russian Ambassa...

 

 **(12.27) www.pravda

 Tu-154 aircraft with 92 on board crashes

 

 **(12.27) S. Demirtas

 Turkey's two-front war has hard times ...

 

 **(12.27) J. Dana  

 UN vote will Strengthen the boycott

 

**(12.26) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 فعال اجتماعی "بانوی اول" افغانستان

 

 **(12.26) نشریۀ سوسیالیسم کارگری- شمارۀ 33

 سخن سردبیر

 

 **(12.26) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 ازدواج با دوخواهر در یک وقت- 1

 

**(12.26) عبدالله امینی - کابل 

 سفر مخفی طالبان به روسیه

 

**(12.26) بهرام رحمانی 

 کجای دنیا صندوق پس انداز معلمان به سریال های ...

 

**(12.26) ناهید غزل

 انجماد

 

 **(12.26) همایون باختریانی

دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 232 

 

 **(12.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 سبو شکن

 

 **(12.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فروغ بیرق

**(12.26) J. Ditz

 Afghan Kills Five Fellow Militiamen at....

 

 **(12.26) J. Zogby

 Despite UN vote, Palestine remains far..

 

 **(12.26) www.spiegel

 Did Failures By German Authorities Lead

 

 **(12.26) A. Vltchek

 President Duterte  of the Philippines for

 

 **(12.26) P. Cockburn

 The War on Terrorism Just Keeps Making

 

 **(12.26) J. Cogan 

 Trump's tweet and the danger of nuclear

 

**(12.25) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 2

 

 **(12.25) درویش وردک 

 یو شپیتم مجلس (د انسان په خواطر وکی) - 2

 

**(12.25) خالق داد پغمانی - کابل 

 مقایسۀ "ناموسداری" نهنگها با پسران ایشچی

 

**(12.25) عبدالله امینی - کابل

 بحران در "جمعیت اسلامی افغانستان"

 

 **(12.25) فرستنده: مناف فلکی فر

 چریکهای فدائی خلق ایران برگزار می کنند

 

**(12.25) ناهید غزل

 کوچه

 

 **(12.25) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 231

 

 **(12.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجران

 

 **(12.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آرزو

**(12.25) www.dw

 German defense minister makes Christmas

 

 **(12.25) J. Wight

 In the Wake of Berlin: What Now for ...

 

 **(12.25) R. Fisk

 ISIS and the Far Right: a Joint Assault on

 

 **(12.25) J. Ditz

 Russia  Seen Supporting Libya General, ...

 

 **(12.25) M. Dinucci

 The Pentagon makes a tour around the ..

 

 **(12.25) J. Ditz 

 Trump, Putin Both Seek More Nukes

 

**(12.24) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 معنای ترور سفیر روسیه در انقره

 

 **(12.24) برگردان از: آمادور نویدی

 میراث ساختاری دموکراسی های سرمایه داری وعده و وعیدهای سرخرمن است.

 

 **(12.24) عبدالله امینی - کابل 

 افزایش فشار پاکستان بر افغانستان

 

**(12.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 علامات جاهل!

 

**(12.24) ناهید غزل

 غروب

 

 **(12.24) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 230

 

 **(12.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 راه ناپیدا

 

 **(12.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تاروپود جان سوخت

**(12.24) J. Ditz

 14 Turkish Soldiers, 138 ISIS Killed in Sy..

 

 **(12.24) P. Cockburn

 Assassination in Ankara: the M. East Crisis

 

 **(12.24) J. Cogan

 Mosul, Iraq and Obama's legacy of  war

 

 **(12.24) www.khaama

 Pakistan resumes shelling in Kandahar...

 

 **(12.24) www.provda..

 Russia to experience another economic ..

 

 **(12.24) M. Whitney

 Trump's Economic Plan is a Betrayal of..

 

**(12.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "حلیم است و دریای روغن"

 

**(12.23) سید هاشم سدید

 دیواری کوتاه تر از دیوار خدا نیافتند!

 

 **(12.23) درویش وردک 

 یو شپیتم مجلس (د انسان په خواطرو کی) - 1

 

**(12.23) آزاد ل.

 شما یک چیزی بنویسید! به کی می توان اعتماد کرد!!؟؟

 

 **(12.23) عبدالله امینی - کابل 

 حکم جلب "دوستم" صادر شد

 

**(12.23) فرستنده: عثمان حیدری 

 نخستین کشور های متعاهد کنوانسیون بین المللی ...

 

**(12.23) ناهید غزل

 سکوت مرگ

 

 **(12.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی حیائی

 

 **(12.23) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 229

 

 **(12.23) داکتر ظاهر تیموری

 ز سفر می آید

 

 **(12.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جفای میزبان

**(12.23) S. Chaudhry

 CPEC: Pakistan's newest holy cow could

 

 **(12.23) J. Raimondo

 Death in Istanbul

 

 **(12.23) A. Akulov

 Moscow Declaration: Russia, Turkey and

 

 **(12.23) S. Ferris

 Now Poland in the EU Doghouse: The EU

 

 **(12.23) www.presstv

 Sanctions Obama's last attempt to start..

 

 **(12.23) www.khaama 

 US support Ghani in probing allegations

 

**(12.22) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 تسویۀ حساب "اوباما" با "پوتین" و روسیه

 

 **(12.22) سید هاشم سدید 

 وجود شیطان در تفکر دینی و خداشناسی من جائی ندارد!

 

**(12.22) آزاد ل. و یادداشت پورتال

 استخباراتی فحاش (زریر شهمرد) ؟

 

 **(12.22) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی ایران، حکومت چاقوکش ها، لاتها، مداحان و...!

 

**(12.22) بهروز سورن

 در اعماق چه می گذرد؟ - 3

 

 **(12.22) عبدالله امینی - کابل

 "بی عدالتی" در محابس افغانستان

 

 **(12.22) شباهنگ راد

 دنیای مجازی و جایگاه وظایف کمونیستی

 

 **(12.22) برگردان از: ا. م. شیری 

 کِشت های کنگرۀ بیستم - 1

 

**(12.22) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 319

 

**(12.22) ناهید غزل

  تفسیر درهم شکستنم

 

 **(12.22) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 228

 

 **(12.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 طبع جوان

 

 **(12.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

**(12.22) R. Parry

 A Spy Coup in America?

 

 **(12.22) P. Parameswaran

 China, Thailand Mull Joint Military ...

 

 **(12.22) www.pajhwok

 MOI orders arrest of Zari district police..

 

 **(12.22) A. Unver

 The implications of A. Karlov assassination

 

 **(12.22) R. Fisk

 There is more than one truth to tell in the..

 

 **(12.22) D. Rosen 

 What Happens When the Trump Bubble..

 

**(12.21) موسوی

 تعویض قلاده ها از طرف طالب و شورای نظار

 

 **(12.21) سید هاشم سدید

 قیس عزیز و محترم،

 

 **(12.21) احمد پوپل

 استخباراتی فحاش "زریر شهمرد"

 

 **(12.21) حزب کار ایران (توفان)

 پیروزی مردم سوریه در حلب، پیروزی مردم جهان در نبرد به ضد امپریالیسم...

 

 **(12.21) عبدالله امینی- کابل

 تولید جنرال در افغانستان

 

**(12.21) فرستنده: بهرام رحمانی

 دانش آموز - شمارۀ 9

 

**(12.21) ناهید غزل

 قایق

 

 **(12.21) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 227

 

 **(12.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

 **(12.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 تکرار بی حاصل

 

**(12.21) J. Dana

 Are Palestinian frustrations ready to boil

 

 **(12.21) J. Cook

 Clinton's Defeat and the Fake News Cons..

 

 **(12.21) www.khaama

 Pakistan jailed some Taliban leaders...

 

 **(12.21) www.business..

 Russia's ambassador to Turkey assassinated

 

 **(12.21) N. Parry

 Trump to Inherit Vast Surveillance Powers

 

 **(12.21) T. Engelhardt 

 Washington's Commandos Without Borders

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

  ** آرشیف ماه نومبر 2016

 

** آرشیف ماه اکتوبر 2016 

 

** آرشیف ماه سپتمبر 2016 

 

** آرشیف ماه اگست 2016 

 

** آرشیف ماه جولای 2016 

 

** آرشیف ماه جون 2016 

 

** آرشیف ماه می 2016 

 

** آرشیف ماه اپریل 2016 

 

** آرشیف ماه مارچ 2016 

 

** آرشیف ماه فبروری 2016 

 

** آرشیف ماه جنوری 2016

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(12.20) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 تاریخچۀ جنگهای جنایتکارانه و تجاوزکارانۀ جورج بوش

 

**(12.20) سید هاشم سدید

 تأملاتی در باب معنای پوهنتون و دانشگاه و باور به وجود تمایز میان آنها

 

 **(12.20) محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم - 7

 

 **(12.20) برگردان از: آمادور نویدی

 عمو سام و باجگیری به شیوۀ پدرخوانده در شبه جزیزۀ کوریا

 

 **(12.20) عبدالله امینی - کابل

 "عطاء نور" در دام "غنی"

 

 **(12.20) بهرام رحمانی

سیاست های دولت دیکتاتور ترکیه ... لیست پایانی

 

**(12.20) برگردان و ارسال از: عثمان حیدری 

  افسران ناتو در میان صفوف داعشی ها تسلیم شدند

 

**(12.20) ناهید غزل

 غوغا

 

 **(12.20) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 226

 

 **(12.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 طفل اشک

 

 **(12.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوفان حوادث

**(12.20) R. Urie

 America Goes Insane

 

 **(12.20) www.pajhwok

 Casualty toll hits nearly 1400 in November

 

 **(12.20) C. Vandreier

 EU and IMF demand new austerity meas..

 

 **(12.20) www.antiwar..

 Russia: US Must Prove Hacking Allegations

 

 **(12.20) D. Bokarev

 The New silk Road will Make Iran ...

 

 **(12.20) P. Escobar

 Trump Does Taiwan

 

**(12.19) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 چشم دریاست و دل جهان پیما

 

**(12.19) سید هاشم سدید

 اخلاق ما و اخلاق آنها

 

**(12.19) درویش وردک 

 شپیتم مجلس (د ما لایعنیه په ترک کی)

 

**(12.19) فرح نوتاش

 تلاش قبل از زوال یک درصد و آزادی حلب ...

 

 **(12.19) بهروز سورن

 در اعماق چه می گذرد؟ - 2

 

 **(12.19) عبدالله امینی - کابل

 630 مشاور در دولت مستعمراتی

 

**(12.19) ناهید غزل

 رنجهای دلخواسته

 

 **(12.19) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 225

 

 **(12.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یاقوت گران

 

 **(12.19) ملک الشعراء استاد اسیر  

  خواب و خیال

**(12.19) D. Cheng

 China's Dangerous Game in the S. China...

 

 **(12.19) www.atimes

 China seizes US underwater drone in S. Ch.

 

 **(12.19) M. B. Dougherty

 How Obama made Syria's civil war much,

 

 **(12.19) www.pajhwok

 Imam detained over marrying 2 sisters off

 

 **(12.19) G. Leupp

 The Cold War, Continued: Post-Election..

 

 **(12.19) Y. Litvin 

 Trump and Netanyahu: Prodigal Sons of

**(12.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 پرتاب پناهجویان افغان به قتلگاهی که متجاوزان به وجود آورده اند!

 

 **(12.18) نذیر دلسوز

 گپ کوتاه و فشرده در مورد سیر نفوذ اطلاعاتی های ایران در افغانستان!

 

 **(12.18) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 اعادۀ حیثیت و شرع اسلامی

 

**(12.18) عبدالله امینی - کابل

 وحشیان طالب پنج زن را کشتند

 

 **(12.18) بهرام رحمانی 

 تکتیک های ترور فزیکی و شخصیتی و تخریبی "واواک" ..

 

**(12.18) ناهید غزل

 راز

 

 **(12.18) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 224

 

 **(12.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 جفنگ دگران

 

 **(12.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در دیار غربت

**(12.18) www.pajhwok

 Germany condemned for deporting A. Hindu

 

 **(12.18) G. Mautner

 How Brutally Ineffective the US Military

 

 **(12.18) B. Savic

 Is the US Losing East Asia to China?

 

 **(12.18) J. Ditz

 Obama Vowe Revenge Against Russia ..

 

 **(12.18) R. Zakaria

 The West's desire for antiques has turned

 

 **(12.18) V. Luiselli

 Difficult Fargiveness

 

**(12.17) موسوی

 کور هم می فهمد که دلده شور است - 1

 

 **(12.17) سیامک ستوده و یادداشت پورتال

 کاسترو تجربۀ کوبا

 

 **(12.17) عبدالله امینی - کابل  

 زوال سیاسی "عبدالله" در میان مردمش

 

**(12.17) برگردان از: ا. م. شیری

 الکساندر یاکوفلیف مأمور سیا بود ... قسمت پایانی

 

**(12.17) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 قاعدۀ سد ذرایع

 

**(12.17) ناهید غزل

 خانۀ من

 

 **(12.17) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 223

 

 **(12.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهیدان وطن

 

 **(12.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 اختر شمار

**(12.17) www.pajhwok

 Deported From Germany: 34 Afghans ...

 

 **(12.17) R. W. Behan

 George W. Bush Criminal Wars of Agg...

 

 **(12.17) A. Cockburn

 Questions fir the Elections on Russian Ha..

 

 **(12.17) A. Azikiwe

 U. S.-China Relations and Trump's ..

 

 **(12.17) B. V. Auken

 Washington's hypocrisy over the fall of ...

 

 **(12.17) T. T. Bob 

 Why Abe Is Seeking a Settlement with..

 

**(12.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 مسکو و طالبان

 

 **(12.16) درویش وردک

 نه پنځوسم مجلس(په غوړمالی نه کولوکی)

 

**(12.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 زبان

 

**(12.16) عبدالله امینی - کابل 

 ایشچی! خودت و دوستم را بکش!

 

**(12.16) ناهید غزل

 سکوت کوچه

 

 **(12.16) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 222

 

 **(12.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی تو

 

 **(12.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عرصۀ گیتی

**(12.16) www.daily.

 Afghan Vice president accused of sexually

 

 **(12.16) T. Engelhardt

 American Military Power in Asia and the

 

 **(12.16) F. S. Gady

 Confirmed: Pakistan Air Force Now Op..

 

 **(12.16) P. Cockburn

 If Assad Takes Eastern Aleppo the Thinks

 

 **(12.16) www.pravda

 Russia determined to eliminate dependence

 

 **(12.16) C. Weiss 

 UK-Poland summit reveals growing ...

 

**(12.15) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "ملک شام" و "ببر بیان"

 

**(12.15) درویش وردک 

اته پنځوسم مجلس(په اخلاص کی)

 

**(12.15) عبدالله امینی - کابل

  چه خوشحالی! استقبال از یک جانی

 

 **(12.15) بهرام رحمانی 

 فخر فروشی های "هنرمندانه و روشنفکرانه"

 

**(12.15) بهروز سورن

 در اعماق چه می گذرد؟ - 1

 

**(12.15) ناهید غزل

 صداقت

 

 **(12.15) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 221

 

 **(12.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عدن

 

 **(12.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 کجائی؟؟؟

**(12.15) A. H-Blanco

 America risks losing the war on terror..

 

 **(12.15) A. Vltchek

 Fidel's departure shook Asia to the core

 

 **(12.15) M. Weisbrot

 The Deep Economic Roots of Italy's ..

 

 **(12.15) R. Nader

 Trump Trumpets His Real Plans

 

 **(12.15) J. White

 US coal mines face cutoff of health, ...

 

 **(12.15) M. Mandl

 World's worst corporate tax havens..

 

**(12.14) خالق داد پغمانی - کابل 

 تخم مرغ قاضی و ننگ ادارۀ مستعمراتی

 

**(12.14) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تکبر و غرور!

 

**(12.14) عبدالله امینی - کابل 

 بی امنیتی و بسته شدن مکاتب

 

**(12.14) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 کسی را که فرمان شکنجۀ متهمین آگهی در اصفهان را می داد، بشناسید!

 

**(12.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 شل و شت

 

 **(12.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تار و پود جان سوخت

**(12.14) www.khaama

 Afghanistan formally requests UN to ....

 

 **(12.14) M. Eskaf

 Analysis: Assad- Iranian grip on Lebanon

 

 **(12.14) www.spiegel

 Europeans Debate Nuclear Self-Defense

 

 **(12.14) J. Raimondo

 Stop the CIA Coup

 

 **(12.14) P. Cockburn

 The Istanbul Bombings Are a Sign of the

 

 **(12.14) P. Symonds 

 Trump threatens to overturn One China..

 

**(12.13) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 روسیه هراسی، بهانه ای برای گسترش ساحۀ نفوذ ناتو

 

 **(12.13) برگردان از: حمید بهشتی

 کریسمیس پناهنجویان افغان در کابل

 

 **(12.13) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 اعلامیۀ حقوق بشر، حد اقل حقوق انسانی ماست ...

 

**(12.13) عبدالله امینی - کابل

 اخوانیت و فیشن

 

 **(12.13) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالت متحده در آن به زانو در آمد! - 14

 

**(12.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سکر هدر

 

 **(12.13) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گرمی نگاه

**(12.13) V. Terehov

 China Expands its Presence in Europe

 

 **(12.13) www.pajhwok

 Eshchi released after 16 days in NDS ...

 

 **(12.13) S. Ferris

 Italy and UK Deliver Russia Unique....

 

 **(12.13) B. Herzinger

 Pay Attention to Australia and Singapore

 

 **(12.13) www.national

 There are the 10 Killer Weapon Russia

 

 **(12.13) M. Y. Yilmaz 

 Who's been ruling Turkey for 14 years?

 

**(12.12) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست ! - 6

 

 **(12.12) کبیر توخی

 بیائید "رؤوف عاکف" کذائی را بهتر بشناسیم ...

 

**(12.12) درویش وردک

 اووه پنځوسم مجلس(په راستی کی)

 

 **(12.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 اطاعت از خلیفه و امیر

 

**(12.12) عبدالله امینی - کابل 

 گیلانی و جریان صلح با طالبان

 

**(12.12) ژباړونکی: فرهاد ویاړ

 د شځو سور پوځ

 

**(12.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 باز هم یادی از پیری!!!

 

 **(12.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 ماربود اژدر گشت

**(12.12) C. Hillinan

 A Global Nuclear Winter: Avoiding the..

 

 **(12.12) J. Ditz

 CIA Claims Russia Intervened to Get ..

 

 **(12.12) www.khaama

 Taliban's new demands for ending...

 

 **(12.12) J. G. Hornberger

 The Horrific consequences of U. S....

 

 **(12.12) J. Sperber

 Trump in the Age of Identity Politics

 

 **(12.12) P. R. Pilla

 Will the Trump Administration Start a ..

 

**(12.11) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ترمپ و افغانستان - 3

 

 **(12.11) درویش وردک

 حفیظ منصور او د موسی شپونکی

 

 **(12.11) عبدالله امینی - کابل 

 فساد پیشه های فامیلی در ادارات

 

**(12.11) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 تحویلدهی پیکر یک زندانی جانباخته در ازای پرداخت بیش از 700 میلیون تومان

 

**(12.11) ناهید غزل

 الفاظ نگاه

 

 **(12.11) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 220

 

 **(12.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 نوۀ بابا

 

 **(12.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 مذهب عشق

**(12.11) www.atimes..

 S. Korean parliament impeaches Pre. Park 

 

 **(12.11) V. Prashad

 The Cuban Revolution: Defying Imperialism

 

 **(12.11) M. A. Goodman

 Trump's Reliance on the Military

 

 **(12.11) M. Yetkin

 Trump will find Russia back in the Mideast

 

 **(12.11) www.khaama

 US Defense Secretary makes unannouced

 

 **(12.11) J. Ditz

 US Hawks Lay Out Plan for Getting into

 

 

 

**(12.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 مطابقت "صفت" با "موصوف" - 2

 

**(12.10) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 افراط در تکریم و تعظیم!

 

**(12.10) عبدالله امینی - کابل

 کشیدگی بین "غنی" و "اتمر"

 

 **(12.10) برگردان از: ا. م. شیری 

 الکساندر یاکوفلیف مأمور سیا بود و گوربچوف از آن اطلاع داشت

 

**(12.10) کمیتۀ جوانان بلجیم 

 گزارش جلسه در مورد انتخابات امریکا و پی آمد های آن

 

**(12.10) ناهید غزل

 حریر ابر

 

 **(12.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 219

 

 **(12.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای دروغ

 

 **(12.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 استفسار

**(12.10) Sender: A. K. K. 

 Demonstration: Solidaritaet mit allen afghanischen..

 

**(12.10) M. Whitney

 Rolling Back the Empire: Washington's..

 

 **(12.10) www.khaama

 Bagram suicide attack toll rises to 5 as ...

 

 **(12.10) J. Keating

 Obama Is Leaving Trump the Power to...

 

 **(12.10) www.stratigic

 Russia-Europe Relationship: On the ...

 

 **(12.10) R. Alkousaa

 The Death Strip at the Turkish-Syrian..

 

 **(12.10) www.yahoo..

 Ties between Russia and the Taliban...

 

**(12.09) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "فیدل کوباست"

 

 **(12.09) حمید محوی

 نگاهی به مفهوم " نهیب مقام معظم رهبری" ...

 

**(12.09) آزاد ل.

 مامد !!؟ ما هنوز بیداریم

 

 **(12.09) برگردان از: آمادور نویدی

 الهه های انتقام و شلاق های جهان غرب

 

 **(12.09) عبدالله امینی - کابل

 سخنان بی مفهوم "غنی": افغانستان عزت می خواهد!

 

 **(12.09) بهرام رحمانی 

 سیاست های دولت دیکتاتور ترکیه علیه.... لست جدید

 

**(12.09) ناهید غزل

 بی پناه

 

 **(12.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 218

 

 **(12.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مرغک بیچاره

 

 **(12.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دیار جنگزده

**(12.09) www.khaama

 Afghanistan to profit $ 1 billion annually

 

 **(12.09) M. Eskef

 Analysis: Russian- Iranian alliance in Syria

 

 **(12.09) A. Sanchez

 Pop Culture and Latin America's Conflicts

 

 **(12.09) J. Ditz

 Syria Poised for Aleppo Victory as Rebels

 

 **(12.09) T. Clifford

 Trump and China: a Note From Beijing

 

 **(12.09) S. Halim 

 Trump, the Know-Nothing Victor

 

**(12.08) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست! - 5

 

 **(12.08) میرویس ودان محمودی و یادداشت پورتال

 دالبازی های "زریر شاه مرد"

 

 **(12.08) برگردان از: حمید بهشتی 

 فشار وحشیانه: نامه ای از زندان جمصه در مصر

 

**(12.08) عبدالله امینی - کابل 

 اطفال و کار اجباری در افغانستان

 

**(12.08) کانون نویسندگان ایران در تبعید

 هجوم سرکوبگران جمهوری اسلامی به تجمع اعضای کانون نویسندگان

 

 **(12.08) فرستنده: عثمان حیدری 

 ضمن محکوم نمودن حمله به تجمع اعتراض کارگران سندیکای..

 

**(12.08) ناهید غزل

 ظلمت شب

 

 **(12.08) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 217

 

 **(12.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 قلب آسیا

 

 **(12.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درد سر پیری

**(12.08) H. Ch. Sarma

 India and NATO: Partners in Arms!

 

 **(12.08) F. Shor

 The End of the Indispensable Nation

 

 **(12.08) J. Ditz

 Trump's Taiwan Phone Call Planned All.

 

 **(12.08) F. Cekirge

 Turkey is in the middle of a big clash of

 

 **(12.08) J. Ditz

 US Furious at UN Over Differing Afghan

 

 **(12.08) A. Vltchek 

 Will Vietnam Embrace China After Trump

 

**(12.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 یورش دیپلماتیک افغانستان در کنفرانس قلب آسیا

 

 **(12.07) درویش وردک

 شپږپنځوسم مجلس( خدای پاک ته پام او مراقبت)

 

 **(12.07) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 30 - 3

 

**(12.07) فریبرز سنجری

 خزعبلاتی از برزخ

 

 **(12.07) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 وداع فیدل منادی همبستگی تمامعیار جهان سوم

 

 **(12.07) عبدالله امینی - کابل  

 خرابی امنیت و ظهور گروه های شورشی در افغانستان

 

**(12.07) ناهید غزل

 خیال

 

 **(12.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 216

 

 **(12.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به امید یک روز درخشان

 

 **(12.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 می احمر

**(12.07) www.pravda

 Brexit wave breaks on the shores of Italy

 

 **(12.07) B. Fletcher J.

  Fighting Back Against the White Revolt..

 

 **(12.07) www.pajhwok

 MPs commend presidential rejection of Pak

 

 **(12.07) P. Escobar

 The Rules of the (Trump) Game

 

 **(12.07) J. Ditz

 US Officials: Al-Qaeda's Lose in Aleppo Is

 

 **(12.07) J. Thomas

 US Policymakers Seek "New Thailand"

 

**(12.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 مطابقت "صفت" با "موصوف" - 1

 

 **(12.06) فرستنده: علی کاظمی - ایران و یادداشت پورتال

  در ستایش و نکوهش فیدل

 

 **(12.06) برگردان از: حمید بهشتی

 معاملات المان در راه استقلال از امریکا

 

 **(12.06) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 8

 

 **(12.06) میرویس ودان محمودی

 یاددهانی لازم به دوستان صفحات فیسبوک!

 

 **(12.06) عبدالله امینی - کابل

 دیدگاه بعضی از وکلاء نسبت به امریکا تغییر می خورد

 

**(12.06) ناهید غزل

 قلاب

 

 **(12.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 216 - 7

 

 **(12.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 گوش کر

 

 **(12.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 شکست دل

**(12.06) www.pajhwok

 Heart of Asia conference begins amid ..

 

 **(12.06) G. Clark

 Japan, Russia and 71 years dispute over..

 

 **(12.06) J. Ditz

 Trump Calls Taiwan President, Upsetting

 

 **(12.06) www.pravda

 UN Adopts "Paper Tiger" Resolution on ..

 

 **(12.06) W. Blum

 What can go wrong?

 

 **(12.06) W. M. Leog

 What Trump Misses About Cuba

 

**(12.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انسان کشی توسط طیارات بدون سرنشین

 

 **(12.05) نذیر دلسوز

 سخنی کوتاه در رابطه با مقالۀ "خوشرقصی ایادی امپریالیزم..

 

 **(12.05) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو در آمد! - 13

 

 **(12.05) عبدالله امینی - کابل

 سخن پراگنی برادران "مسعود"

 

**(12.05) ناهید غزل

 آشنا

 

 **(12.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 216 - 6

 

 **(12.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق وطن

 

 **(12.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکایت

**(12.05) C. Krauthammar

 After Just 25 Years, The Triumph of the...

 

 **(12.05) J. Perier

 Egypt's Shifting Position May Tip the....

 

 **(12.05) www.pajhwok

 Ghani-Modi meeting: Defence, trade links

 

 **(12.05) F. Temir

 Louder Than Bombs

 

 **(12.05) www.voanews

 Report: Taliban Hang Afghan Student

 

 **(12.05) M. Yetken 

 Turkey at the threshold of regime change

 

**(12.04) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست! - 4

 

 **(12.04) درویش وردک

 پنځه پنځوسم مجلس (د خدای په غوښتنه رضا)

 

 **(12.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

  تفسیر احمد - 30 - 2

 

**(12.04) عبدالله امینی - کابل

 صحبت تیلفونی "غنی" و "ترمپ"

 

**(12.04) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  201

 

**(12.04) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 125

 

**(12.04) ناهید غزل

 یاد تو

 

 **(12.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 216 - 5

 

 **(12.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 زهد خشک

 

 **(12.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجران

**(12.04) P. Iskenderov

 Austria and the Balkans Facing a New...

 

 **(12.04) L. X. Jun

 China and Its Neighbors: A Delicate Balance

 

 **(12.04) P. J. Buchanan

 Fake News and War Party Lies

 

 **(12.04) www.khaama

 Magnetic bomb explosion leaves 3 wounded

 

 **(12.04) W. McElray

 Plunge From Republic to Empire

 

 **(12.04) R. Urie 

 Race and Class in Trump's America

 

**(12.03) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ترمپ و افغانستان - 2 - ستایش از پاکستان

 

 **(12.03) داکتر محمد قراگوزلو و یادداشت پورتال

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم - 6

 

 **(12.03) عبدالله امینی - کابل

 غنی عطاء را دَم داده است

 

 **(12.03) م. روان شید

 معرفی کتاب- صدای بلند جانهای آزادۀ جهان

 

**(12.03) ناهید غزل

 خسوف

 

 **(12.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 216 - 4

 

 **(12.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مرد خدا

 

 **(12.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 دام تزویر

**(12.03) M. Griffis

 3976 killed in Iraq during November

 

 **(12.03) www.khaama

 Afghans Cannot tolerate imposed war ..

 

 **(12.03) RP Burnham

 Egoism and Empathy in the Era of Neocons

 

 **(12.03) G. Duff

 The Blackmail Octopus

 

 **(12.03) P. J. Buchanan

 The Populist-Nationalist Tide

 

 **(12.03) www.pravda 

 Turkey starts subtle game to overthrow ..

 

**(12.02) ادارۀ پورتال-"افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" 

 ابراز تسلیت

 

 **(12.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 بزرگترین بدر هفتاد سال

 

 **(12.02) چریکهای فدائی خلق ایران و یادداشت پورتال

 دربارۀ درگذشت فیدل کاسترو و انعکاس جهانی آن

 

**(12.02) عبدالله امینی - کابل 

 گفتار لا یعنی "غنی"

 

**(12.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تفسیر احمد - 30 - 1

 

**(12.02) بهرام رحمانی 

 قتل های زنجیره ئی؛ پروندۀ جنائی حکومت اسلامی هم چنان باز است!

 

**(12.02) ناهید غزل

 طراوت

 

 **(12.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 216 - 3

 

 **(12.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 باد مخالف

 

 **(12.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قامت کمان

**(12.02) B. McCarthy

 A brief history of war and drugs:

 

 **(12.02) www.khaama

 Explosions heard in Kabul amid reports

 

 **(12.02) S. A. Gomez

 Fidel Castro: A Global Revolutionary ...

 

 **(12.02) P. Concern

 Fidel Castro, A Leader of the Anti-Global..

 

 **(12.02) J. Ademovic

 Geopolitics of the Balkans after Trump

 

 **(12.02) J. Raimondo

 The Uselessness of NATO

 

**(12.01) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 وزیر داخلۀ المان "دیمیزیر" و قضاوت فاشیستی وی

 

**(12.01) درویش وردک 

 څلور پنځوسم مجلس (د حشر په باره کی تفکر) - 2

 

 **(12.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 تفسیر احمد - 29 - 2

 

 **(12.01) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که در آن ایالات متحده به زانو درآمد! - 12 

 

 **(12.01) عبدالله امینی - کابل

 شکنجۀ افغانها در زندانهای مخفی سی آی ای

 

**(12.01) ناهید غزل

 ماتم ویرانی

 

 **(12.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 216 - 2

 

 **(12.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خودنمائی

 

 **(12.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 خال تو

**(12.01) A. Vltchek

 After the US Elections - World Exit! 

 

 **(12.01) J. W. Pullman

 From Cuba to Gaza: Fidel, Presente !

 

 **(12.01) R. Gould

Regime Change Abroad, Fascism at Home:

 

 **(12.01) www.khaama

 Taliban militants execute 2 including...

 

 **(12.01) M. Berger

 Washington's Secret War on Syria

 

 **(12.01) M. Eskaf

 What is next for Syria after Aleppo battle?