AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه جون 2014 

 

** آرشیف ماه می 2014 

 

** آرشیف ماه اپریل 2014 

 

** آرشیف ماه مارچ 2014 

 

** آرشیف ماه فبروری 2014 

 

** آرشیف ماه جنوری 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

**(07.13) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

 جنگ جهانی سوم چه زمانی به وقوع خواهد پیوست؟

 

**(07.13) سید هاشم سدید

 نقد داوری ها

 

 **(07.13) برگردان از: حمید محوی

 کردستان نسخۀ اسرائیل

 

 **(07.13) برگردان، معرفی و متمم از: ا. م. شیری 

 تجزیۀ عراق به سبک امریکائی

 

**(07.13) عبدالله امینی - کابل 

 هدایات کری به غنی و عبدالله

 

**(07.13) علی صدرات 

 افکار عمومی، رسانه ها و جنبش

 

**(07.13) عزت آهنگر نیزک

احراز کن

 

 **(07.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 دو شعر در یک روز

 

 **(07.13) ناهید غزل

 الهام

 

 **(07.13) تیمورشاه تیموری 

 پنــــد

 

**(07.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 انتهای ظلم ظالم

**(07.13) www.khaama

 8 members of a single family killed in Kandahar

 

 **(07.13) J. Ditz

 114 Gazans Killed, Mainly Civilians, as Israel..

 

 **(07.13) J. Pilger

 On Israel, Ukraine and Truth

 

 **(07.13) W. Madson

 Prince Bander back in the Driver's Seat in Riyadh

 

 **(07.13) U. Avnery

 The Atrocity

 

 **(07.13) J. Ditz 

 Ukraine Vows Revenge After Rebel Missile Strike Kills..

 

**(07.12) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 ناقوس کلیسا های  برازیل فریاد می کشند.

 

**(07.12) برگردان از: حمید محوی

 رئیس موساد ربودن سه جوان اسرائیل را پیشبینی کرده بود

 

 **(07.12) نذیر دلسوز

 «از گپ گپ می خیزد»

 

 **(07.12) فرستنده: عثمان حیدری

 در پرستشگاه فوتبال

 

**(07.12) فرستنده: فرید پرواز

 جدیدترین افشاءگری سنودن در بارۀ داعش

 

**(07.12) ناهید غزل

 سردابۀ هستی

 

**(07.12) عزت آهنگر نیزک

 افعی زنگوله پا

 

 **(07.12) تیمورشاه تیموری

 تصویر

 

 **(07.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار جانفزا

 

**(07.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سوته داران

**(07.12) www.thenational.

 Amid the rubble and body parts, Gazans helpless

 

 **(07.12) T. Engelhardt

 A Nation of Cowards?

 

 **(07.12) M. Jalalzai

 Fears of civil war in Afghanistan

 

 **(07.12) B. V. Auken

 Obama and the CIA- who runs Washington?

 

 **(07.12) www.khaama

 Pakistani terror group vows to raise ISIS flag above...

 

 **(07.12) www.english.. 

 Wealthy Chinese scramble for U. S. real estate

 

**(07.11) عزیز نعیمی

 دفاع از اشرف غنی و یا عبدالله، دفاع از جاسوسی، دفاع از جنایت و دفاع از وطنفروشی می باشد

 

 **(07.11) برگردان از: حمید محوی

 گفتار جنگ و تفکر دو قطبی

 

 **(07.11) نذیر دلسوز

 بازیگر اصلی و نقش موره هایش ...

 

 **(07.11) فریبرز سنجری

 دستان خونین امریکا بر پرچم سیاه داعش! 

 

 **(07.11) عبدالله امینی - کابل 

 داد و ستد پشت پرده بین عبدالله و غنی

 

**(07.11) ناهید غزل

 گلبرگ نامت

 

**(07.11) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 2

 

 **(07.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 دیار جنگ زده

 

 *(07.11) تیمورشاه تیموری 

 عشق صنمی

 

**(07.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آلام روزگار

**(07.11) www.news.xinhua..

 4 deminers killed in w. Afghanistan

 

 **(07.11) P. Martin

 Death toll mounts in Israeli attacks on Gaza

 

 **(07.11) D. Chery &

 GDP, Money and the World Cup

 

 **(07.11) J. Feffer

 Is Japan's Peace Constitution Dead?

 

 **(07.11) A. P. Napolitano

 Spying on Innocents

 

 **(07.11) www.khaama 

 UN documents 4. 853 civilian casualties in Afghanistan

 

 

**(07.10)  د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شاه ولي لیکنه)

 ستمګران د زیارکښانو له وینو تویولو نه ستړي کیږي

 

**(07.10) عین الدین نذیری

 افتضاح شکست « دبل عبدالله »

 

 **(07.10) برگردان از: ا. م. شیری 

 امریکای لاتین نمی خواهد « قشله نظامی» امریکا باشد.

 

**(07.10) ناهید غزل

 ای روز گار آتش افروز

 

 **(07.10) تیمورشاه تیموری

 مرد دانا

 

 **(07.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خواجه ای خواجگان

 

**(07.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دود مجمر

**(07.10) J. Cogan

 Afghanistan in turmoil over presidential election result

 

 **(07.10) J. Ditz

 Europe's Looming Gas Crisis:..

 

 **(07.10) J. Dettmer

 Foreign Fighters in Syria and the Threat of Domestic

 

 **(07.10) J. Ditz

 Israel Rules out Ceasefire , Mobilizes 40.000 for Gaza

 

 **(07.10) E. Warner

 National Endowment for Empire

 

 **(07.10) www.english.pra 

 NATO ships will sink in ten minutes should the ..

 

**(07.09) حزب کار ایران (توفان) 

 بمباران نوار غزه و کشتار بربرمنشانۀ آواراگان فلسطینی جنایت علیه بشریت است.

 

**(07.09) آزاد ل. 

 چهار زن داشتن اسلامی

 

**(07.09) سید هاشم سدید

 آقای کرزی درس های خود را خوب از بر کرده است!

 

**(07.09) حمید بهشتی

 آنها به جز بیگانه نیستند

 

**(07.09) عبدالله امینی - کابل 

 امریکا اشرف غنی را رئیس جمهور مقرر نمود.

 

**(07.09) ناهید غزل

 کوچ

 

 **(07.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(07.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

 

**(07.09) تیمورشاه تیموری 

 ارغوان

**(07.09) P. Cockburn

 Iraq on the Brink of a Ferocious Religious War

 

 **(07.09) N. Nikandrov

 Latin America Refuses to Live in US " Global ...

 

 **(07.09) J. Ditz

 Poll: Americans Oppose 2003 Iraq Invasion, Oppose ..

 

 **(07.09) D. D. Kirkpatrick

 Power Struggles in Middle East Exploit Islam's..

 

 **(07.09) www.khaama

 NATO troops killed in militants attack in e. Afghanistan

 

 **(07.09) www.english.pra.. 

 Ukraine: Murderous regime plan false flag event..

 

**(07.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 میشه نمیشه !!!

 

**(07.08) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

 تغییرات کرۀ زمین در 10 سال آینده

 

**(07.08) فرستنده: عزیز نعیمی 

 چرا به خدا اعتقاد ندارم

 

**(07.08) عبدالله باوی

 جنگ افروزی در لباس صلح خواهی!

 

**(07.08) ناهید غزل

 ارکان عبادت

 

**(07.08) عزت آهنگر نیزک

 محشر آفرید

 

 **(07.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(07.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(07.08) تیمورشاه تیموری 

 گناه دل

**(07.08) T. Peterson

 German spy who sold secrets to US tried to make...

 

 **(07.08) M. R. Shah

 Helmand Attacks and Re-emergence of Taliban

 

 **(07.08) www.strategic

 Kiev promises war against Russia?

 

 **(07.08) J. Lawless

 Soviet defector's trove of KGB secret made public

 

 **(07.08) A. Lantier

 US-backed regime retake slavyansk, threatens.. 

 

 **(07.08) T. Gaist

 US troops have secretly been deployed to Somalia

 

**(07.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 مزاق ماه رمضان

 

**(07.07) برگردان از: حمید محوی

 کردستان و خلیفه

 

 **(07.07) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 حکم خوراک نباتی در اسلام

 

**(07.07) برگردان از: حمید محوی

 بین 2012 و 2013 ارتش ایلات متحدۀ امریکا در 49 کشور افریقا انجام داده است

 

 **(07.07) برگردان از: حمید بهشتی

 تحریف مخاصمات جمهوری افریقای مرکزی توسط جنگ تمدن ها

 

 **(07.07) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 245

 

**(07.07) برگردان از: حمید محوی

 اهداف صحنه پردازی تسخیر عراق توسط امارات اسلامی در عراق و شام کدام است

 

 **(07.07) برگردان از: حمید محوی

 پولیس شبه نظامی در ایالات متحدۀ امریکا

 

**(07.07) ناهید غزل

 طلسم رؤیا

 

 **(07.07) تیمورشاه تیموری

 درس محبت

 

 **(07.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 احوال دل

 

 **(07.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پذیرش

**(07.07) P. Escobar

 Arab Spring, Jihad Summer

 

 **(07.07) www.outlook

 Challenging Gender Bias through Biking

 

 **(07.07) A. Robertson

 Does Capitalism Inevitably Produce Inequalities?

 

 **(07.07) P. Cockburn

 Iraq Crisis: As Shia Shrines Are Targeted and Tikrit

 

 **(07.07) www.rudaw

 Maliki Removes Key Army Chiefs, Appoints Own..

 

 **(07.07) P. C. Roberts 

 Washington's War Crimes Spread from Africa and..

 

**(07.06) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال 

 مقاومت اروپائیان با جهادیون

 

**(07.06) خالق داد پغمانی - مونشن

 سجده بر خاک وطن

 

**(07.06) فرستنده: فرید پرواز

 شعر « ریتسوس » تبارنامۀ رنج است

 

**(07.06) فرستنده: عنایت وهمن 

 « هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت »

 

**(07.06) ناهید غزل

 گذرگاه هستی

 

 **(07.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

 **(07.06) تیمورشاه تیموری 

 استقلال

 

**(07.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 چنگال باز!!!

**(07.06) www.daily..

 120.500 NWA residents have moved to Afghanistan

 

 **(07.06) E. Ahrari

 Iran, Saudis give battle on proxy stage

 

 **(07.06) www.news.xinhua

 Several oil tankers catch fire as rockets hit parking

 

 **(07.06) G. Ford

 The Superpower and the Caliphate

 

 **(07.06) A. Abazajian

 Ukraine: The War on Truth

 

 **(07.06) J. Ditz 

 US Continues Iraq Buildup with Combat Troops,..

 

**(07.05) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 59

 

 **(07.05) سید هاشم سدید

 بحران موجود حاصل قوم پرستی چند انسان احمق است!

 

 **(07.05) داکتر ظاهر تیموری 

 بان کی مون دلقکی بیش نیست

 

**(07.05) برگردان از: احمد مزارعی 

 کارتلهای نفتی، «خلافت اسلامی» و قومیت عربی در عراق

 

**(07.05) نذیر دلسوز 

 جنایات شیعه و سنی علیه اسرای همدیگر در سوریه

 

**(07.05) عبدالله امینی - کابل

 آمدن سناتوران امریکائی به افغانستان برای «میانجیگری»

 

 **(07.05) فرستنده: لیلا ا. 

 فروش سلاحهای وارداتی از ترکیه به داعش

 

**(07.05) ناهید غزل

 عصیان

 

**(07.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 هیتلر دیگر!!!

 

 **(07.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وعدۀ امروز

 

**(07.05) تیمورشاه تیموری

 بهار و طبیعت

**(07.05) N. Ahmed

 Pentagon preparing for mass civil breakdown

 

 **(07.05) N. Bobkin

 President Obama Faces Iraqi Conundrum

 

 **(07.05) J. Ditz

 Saudis Mass 30.000 Troops on Iraqi Border

 

 **(07.05) C. Ernesto

 6 US presidents Have Destroyed Iraq

 

 **(07.05) B. A. Naadem

 Suicide bomber attacks ISAF troops in Kandahar

 

 **(07.05) www.global.. 

 Ukraine Air Force Bombs Civilians: Crimes..

 

**(07.04) انجنیر سید عبدالقادر

 تولتاکنی او سیاسی بحران

 

 **(07.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 اعتکاف در رمضان

 

**(07.04) برگردان از: ا. م. شیری 

 راه جنوب روسیه - ایران

 

**(07.04) فرستنده: فرید پرواز

 مصاحبه با معلمی که به جای معلمی سبزی پاک می کند

 

**(07.04) فرستنده: علی صدرات 

 بیانیۀ « همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران»  (هجما) در مورد عراق/ داعش

 

**(07.04) ناهید غزل

 حقیقت

 

 **(07.04) کمباور کابلی 

 انتخابات ؟ توبه! توبه! توبه!

 

**(07.04) تیمورشاه تیموری

 چند رباعی و دو بیتی - 1

 

 **(07.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 افتخار آدمی

 

 **(07.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 میناتور بهزاد

**(07.04) www.khaama

 545 Afghan children killed, over 1000 injured during..

 

 **(07.04) L. Wilkerson

 Empire's Age- Old Aim: Wealth and Power...

 

 **(07.04) J. Ditz

 Maliki Cracks Down on Shi'ite Rival:

 

 **(07.04) P. Goodenough

 Putin Warns Again That Russian Military Could..

 

 **(07.04) new.xinhua

 Sakozy placed under formal investigation in ..

 

 **(07.04) R. McGoven

 The Risk of a Ukraine Bloodbath

 

**(07.03) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 جنگ طبقاتی و اولیگاریشی جهانی

 

 **(07.03) برگردان از: حمید محوی

 عراق: تروریسم « ساخت ایالات متحدۀ امریکا » و هرج و مرج سازنده در خاور میانه

 

 **(07.03) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 43

 

**(07.03) فرستنده: مناف فلکی فر

 رفیق امیر پرویز پویان 

 

**(07.03) ناهید غزل

 تظاهر

 

**(07.03) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ مردم

 

 **(07.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 تکرار بی حاصل

 

**(07.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سفر دور قمر

 

**(07.03) تیمورشاه تیموری 

 عید

**(07.03) www.khaama

 8 Afghan officers martyred, 13 injured in Kabul..

 

 **(07.03) N. Beams

 A deepening global economic and financial breakdown

 

 **(07.03) P. Cockburn

 ISIS Caliphate Has Baghdad Worried Because of...

 

 **(07.03) J. Ditz

 Japan Ditches Pacifist Constitution Clause, Legalizes

 

 **(07.03) J. Rosen

 NATO chief to move forces from U. S. to Europe to

 

 **(07.03) V. Gulevich 

 Radicalization is the Future of Ukraine

 

**(07.02) ادارۀ پورتال AA-AA

 یکسالگی « رنگین» مبارک باد!

 

 **(07.02) تهیه و ارسال از: اختر قاسمی و یادداشت پورتال 

 بزرگداشت یکصدمین سالگرد داکتر شاهپور بختیار

 

**(07.02) عزیز نعیمی

 سپاس بیکران خدمت یکی از اسطوره های جنبش چپ!

 

**(07.02) فرستنده: مناف فلکی فر

 « دادگاه » های امریکا در خدمت اعمال غیر قانونی دولت!

 

**(07.02) حزب کار ایران - توفان

 ارگان مرکزی حزب کار- توفان172

 

*(07.02) حزب کار ایران - توفان 

 توفان الکترونیک شمارۀ- 96

 

**(07.02) ناهید غزل

 شراب تلخ حرمان

 

 **(07.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 صف مژگان!

 

 **(07.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بلبل بی آشیان

 

**(07.02) تیمورشاه تیموری 

 بهار

**(07.02) J. Ditz

 5456 Killed Across Iraq in June

 

 **(07.02) www.outlook..

 Helmand Attack is Just the Beginning!

 

 **(07.02) P. Hafezi &.

 Iran wrestles with tough choices in Iraq

 

 **(07.02) Sh. Cooke

 Regional War Swallowing the Middle East 

 

 **(07.02) P. J. Buchanan

 Tell the Imperial President: No More Wars!

 

 **(07.02) P. Gances

 Ukraine is Europe's chance not become USA's..

 

**(07.01) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

 افغانستان، د ماشومانو لپاره خونړۍ قتلګاه

 

**(07.01) محمد حیدر اختر 

 رنگین یک ساله شد

 

**(07.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 توصیه های ضروری برای یک رژیم غذائی در رمضان

 

**(07.01) بهرام رحمانی

 عراق در حال حاضر به سه بخش کردی، شیعی و سنی تقسیم شده است - 2

 

 **(07.01) برگردان از: حمید بهشتی

 داعش اکنون در عربستان سعودی نیز حضور یافته است

 

**(07.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 سیاست « رژیم چنج » در اوکراین و « پاد زهر اقتصادی » تلخ صندوق بین المللی پول - 1

 

**(07.01) ناهید غزل

 هنگامۀ تجلی الماس

 

 **(07.01) تیمورشاه تیموری

 غم هجران

 

 **(07.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 طبع جوان

 

**(07.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صیقل جان

**(07.01) B. B.-Murray

 Gavrilo  Princip's  Legacy Still Contested

 

 **(07.01) J. Ditz

 ISIS Announces New State in Iraq, Syria:

 

 **(07.01) www.khaama

 Pakistan fires 21 more rockets in Kunar

 

 **(07.01) Dr. P. C. Roberts:

 US Hegemony and " Cold War Renewed", With A...

 

 **(07.01) M. al-Gharbi

 What Did 9/11 Change?

 

 **(07.01) R. McGovern 

 Who Violated Ukraine's Sovereignty?