AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 

 ** آرشیف ماه جولای 2015 

 

** آرشیف ماه جون 2015 

 

** آرشیف ماه می 2015 

 

** آرشیف ماه اپریل 2015 

 

** آرشیف ماه مارچ 2015 

 

** آرشیف ماه فبروری 2015 

 

** آرشیف ماه جنوری 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(08.16) سید هاشم سدید

 پیروزی در جنگ، همیشه از آن اقویا است!

 

**(08.16) عبدالله امینی - کابل 

 سفر بیهودۀ ربانی به پاکستان

 

**(08.16) داکتر سها

 نقد قرآن - 7

 

 **(08.16) درویش وردک 

 مجلس شصت و یکم - 1-( از خواطر انسان)

 

**(08.16) ع. شفق

 دربارۀ چشم اندازهای «توافق هسته ئی»

 

 **(08.16) علی صدارت 

 شرایط لازم برای استقرار و استمرار مردمسالاری ...3

 

**(08.16) ناهید غزل

 انتقام

 

 **(08.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 رکن دین!!

 

 **(08.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(08.16) تیمورشاه تیموری 

 ثنا خوان

**(08.16) www.khaama

 Couple brutally killed by gunmen in Badakhshan

 

 **(08.16) G. Porter

 Don't Expect Much Change in Post-Vienna US....

 

 **(08.16) M. Whitney

 Is Putin Planning to Sell-Out Assad?

 

 **(08.16) A. A. Bahrami

 The Fate of Afghanistan's Peace Process

 

 **(08.16) C. Koppell

  To Fight Extremism, the world Needs to Learn ...

 

 **(08.16) P. Tikhonova

 U. S. Came Within Seconds Of Launching Nuclear..

**(08.15) سید هاشم سدید

 هیچ کس داناتر از سقراط نیست - 2

 

 **(08.15) نذیر دلسوز

 تأملی کوتاه به شگرد شناخت جاسوس

 

 **(08.15) عبدالله امینی - کابل  

 خطر بزرگ: نزدیکی دوبارۀ طالبان و القاعده

 

**(08.15) حمید محوی 

 [تلاش نقد (هنری)] - 2

 

**(08.15) درویش وردک 

 مجلس شصتم (در ترک ما لا یعنیه)

 

**(08.15) ناهید غزل

 یک شاخه گل سرخ

 

 **(08.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 دود مجمر

 

 **(08.15) تیمورشاه تیموری

 لحظۀ وداع

 

 **(08.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خود سری

**(08.15) www.khaama

 Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri pledge allegiance

 

 **(08.15) M. Weiss

 Did the U. S. Just Kill 5 Kids in Syria?

 

 **(08.15) J. Ditz

 ISIS Truck Bomb Kills at Least 80 in Baghdad

 

 **(08.15) R. Fantina

 Israel, Congress and the Iran Nuclear Agreement

 

 **(08.15) V. B. Sotirovic

 The 1915-1916 American Genocide:

 

 **(08.15) G. McDonald 

 The US-China "Currency War":

 

**(08.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 آتش اندر آتش اندر آتش است!!!

 

 **(08.14) عبدالله امینی - کابل

 ظاهر و داوود و روشنفکران قلابی

 

 **(08.14) فرستنده: میرویس ودان محمودی

 اهداء به جوانان قرن بیست و یکم

 

**(08.14) داکتر سها 

 نقد قرآن - 6

 

**(08.14) حمید محوی

 [تلاش نقد (هنری)] - 1 

 

**(08.14) ناهید غزل

 نگهبان

 

 **(08.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 راه ما راه صواب است

 

 **(08.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 خوبان کابل

 

 **(08.14) تیمورشاه تیموری

 شکایت از مریضی

 

**(08.14) www.khaama

 Afghan delegation arrives in Islamabad to talk terrorism

 

 **(08.14) B. McGarry

 Analyst: Russian Mig29 and Su27 Top American F35

 

 **(08.14) N. Beams

 Chinese currency devaluation underscores global

 

 **(08.14) M. Mandl

 From 9/11 to Mass Surveillance, The Man Who Know..

 

 **(08.14) J. Raimondo

 The Foreign Policy of the GOP

 

 **(08.14) P. C. Roberts 

 The Social Cost of Capitalism

**(08.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوگواری امیر طالبان!!

 

**(08.13) عبدالله امینی - کابل

 نشخوار عبدالله جاسوس: جاسوسان را از صفوف دولت پاک می کنیم

 

 **(08.13) برگردان از: حمید محوی

 سوریه، هنربیان و حقیقت

 

**(08.13) بهرام رحمانی  

 سازشکاری حکومت اسلامی و امریکا و سرکوب های داخلی سیاست تازه ای نیست!

 

**(08.13) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و نهم (در عدم تملق)

 

**(08.13) فرستنده: فرید پرواز

 تونل ها را چه کسانی کنده اند، داعش و یا ترکیه و یا ناتو؟ 

 

 **(08.13) برگردان از: حمید محوی

 جان کری رابطه بین موضوع هسته ئی ایران و مسألۀ اوکراین را..

 

**(08.13) ناهید غزل

 خواب بی تعبیر

 

 **(08.13) تیمورشاه تیموری

 تلاش زندگی

 

 **(08.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رمز و ایما

**(08.13) www.tolo..

 Afghans Queue For Passports to Flee Country

 

 **(08.13) B. Cloughley

 Happy Nuclear Anniversary!

 

 **(08.13) S. Blagov

 Pipeline race heats up in Central Asia

 

 **(08.13) V. Gulevich

 Syria-Ukraine: Sinister Connection

 

 **(08.13) P. C. Roberts

 The Collapsing US Economy

 

 **(08.13) www.presstv 

 Turkey president pledges to purge P K K  fighters

 

**(08.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 اجازۀ ولی در نکاح

 

**(08.12) عبدالله امینی - کابل

 اخطار های پوچ غنی - عبدالله به پاکستان

 

**(08.12) قاسم باز 

 جنرال سردار عبدالولی چرا و چطور از نظارت ....

 

**(08.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 طبقۀ کارگر و لغو تحریم ها!

 

**(08.12) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و هشتم (در اخلاص)

 

**(08.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 ماهنامۀ کارگری شمارۀ - 18

 

**(08.12) ناهید غزل

 تکیه

 

 **(08.12) آلحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(08.12) تیمورشاه تیموری

 "باز هم یادی از پیری"

 

 **(08.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آتشزبانی

 

**(08.12) J. Ditz

 Afghan President Slams Pakistan as Bombings Continue..

 

 **(08.12) J. Mackler

 Greece and the Future of Syriza:

 

 **(08.12) www.english

 If ISIS attacked Putin's Russia, Islamic militants would..

 

 **(08.12) J. Ditz

 Marxist Group Attacks US Consulate in Istanbul 

 

 **(08.12) F. Rahim &

 U. S. Legacy in Afghanistan: " Culture of Guns",..

 

 **(08.12) J. Whitbeck

 What If Bibi Wins?

**(08.11) کبیر توخی

 کوتاه سخنی در مورد فاتحه گیری ملا عمر

 

 **(08.11) سید هاشم سدید

 مادر همه بدبختی های ما ؟

 

  **(08.11) داکتر سها 

 نقد قرآن - 5

 

**(08.11) عبدالله امینی - کابل

 خیانت عظیم ملی: حذف کلمۀ افغان از تذکره

 

 **(08.11) تیمورشاه تیموری

 گر نئی افغان پس بگو کیستی؟؟؟

 

 **(08.11) ناهید عزل 

 تگرگ

 

**(08.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کار ملک ما نشد

 

 **(08.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 کله منار ها

**(08.11) S. Southard

 How a Secretive U. S. Agency Discovered the A-Bomb's

 

 **(08.11) B. Stokes

 NATO's Rot From Within

 

 **(08.11) www.khaama

 Policeman gunned down six colleagues in Helmand

 

 **(08.11) F. S. Gady

  Russia Creates Powerful New Military Branch to..

 

 **(08.11) www.strategic

 Saddam-era officers dominate high ranks of ISIL

 

 **(08.11) B. Cloughley

 War Crimes in Iraq

 

 

.

 

 

 

 

**(08.10) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 اعلامیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 

**(08.10) آزاد ل.

 اختیاری بودن دین!!؟؟

 

**(08.10) عبدالله امینی- کابل

 اسحاق گیلانی کنجاره خواب می بیند

 

 **(08.10) سیامک بهاری

 ثبت نام کودکان افغان و نقشۀ شوم جمهوری اسلامی

 

 **(08.10) برگردان از: ا. م. شیری 

 بریکس و گروه هشت جدید

 

**(08.10) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و هفتم (در راستی)

 

**(08.10) ناهید غزل

 زندگی

 

 **(08.10) تیمورشاه تیموری

 باز آمدم

 

 **(08.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(08.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دنیای هوس !!!

**(08.10) R. Marshall

 Afghanistan: The Forever War

 

 **(08.10) I. H.-Zadeh

 Behind Israel's Hysterical Opposition to the Iran ..

 

 **(08.10) M. Katz &

 "Kill People and Break Things":..

 

 **(08.10) www.spiegel..

 Mikhail Gorbachev

 

 **(08.10) T. Hall

 Report shows continuing stagnation in US jobs

 

 **(08.10) I. Lourenco

 The prisons of the international community

 

**(08.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 اولین بار عملی «تهاجم فرهنگی»

 

 **(08.09) سازمان انقلابی افغانستان 

 تاریخ، نبرد طبقاتی - 32

 

**(08.09) سید هاشم سدید

 منطق طالبانی برای تثبیت حق حاکمیت

 

**(08.09) عبدالله امینی - کابل

 ضربه به منافع اتمر ها

 

 **(08.09) فرستنده: انجنیر محمد هاشم رائق 

 جبهه گیری های ناعاقبت اندیشانه در برابر کلمۀ افغان و افغانستان

 

**(08.09) الحاج داکتر امین الدین سعیدی (سعید افغانی)

 ازدواج ارثی در افغانستان

 

 **(08.09) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و ششم ( در مراقبت و توجه به خدا)

 

**(08.09) ناهید غزل

 جغد بیدار شب

 

 **(08.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 زور شاعران!!!

 

 **(08.09) تیمورشاه تیموری

 روز و شب

 

 **(08.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماه مغفرت

**(08.09) N. Bobkin

 Afghanistan on Brink of New Wave of Escalating ...

 

 **(08.09) S. Lendman

 Hiroshima and Nagasaki: Gratuitous Mass Murder

 

 **(08.09) www.abcnews

 Pakistani Minister Says Mullah Omar Didn't Die in Pak.

 

 **(08.09) www.conservative..

 Putin to Turkish ambassador: tell your dictator Pres.

 

 **(08.09) www.khaama 

 Suicide bomber targets Kabul police academy, 26 ..

 

 **(08.09) J. Raimondo

 The Liberation of US Foreign Policy

 

**(08.08) سید هاشم سدید 

 افزایش مصرف مواد مخدر و دولت های غیر مسؤول دیروز و امروز!

 

**(08.08) نذیر دلسوز

 سخنی در مورد جلاد مردم داکتر نجیب که در پی تبرئۀ وی اند!

 

 **(08.08) بهرام رحمانی 

  هفتادمین سالگرد بمباران اتومی هیرشیما!

 

**(08.08) عبدالله امینی - کابل

 سیاف: غلامان و ظالمان در بدترین وضع می میرند

 

**(08.08) برگردان از: حمید محوی 

  جهانی سازی جنگ

 

**(08.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 ازدواج به «بد» و یا هم ازدواج خونبها

 

 **(08.08) درویش وردک

 مجلس پنجاه و پنجم (در رضاء به خواست خدا)

 

**(08.08) ناهید غزل

 پرواز

 

 **(08.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 احکام مولانا

 

 **(08.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 گواه عشق

 

 **(08.08) تیمورشاه تیموری 

 شهر پشم

**(08.08) C. Harress

 China and Iran Weigh $ 1 Billion Deal To Swap..

 

 **(08.08) D. Lazare

 How US Allies Aid Al Qaeda in Syria

 

 **(08.08) www.english

 New Suez Canal boosts Egyptian's confidence..

 

 **(08.08) B. Kristian

 Our government has been lying about schools..

 

 **(08.08) www.english

 Russia is taking the M. East from the USA

 

 **(08.08) M. K. Bhadrakumar

 Saudi-Russian diplomatic dance can't be to liking..

 

**(08.07) ع. حلیم حکیمی و یادداشت پورتال

 امتنان از پاسخهای آقای معروفی

 

**(08.07) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 شارلی، ایالات متحدۀ امریکا و داعش: 7 دروغ رسانه ئی

 

**(08.07) عزیز نعیمی

 حاتم بخشی حین یاددهانی از "مسعود" و "مزاری" و مخالفت با تدویر مجلس ترحیم برای "ملا عمر"

 

**(08.07) دگروال متقاعد خان آقا سعید 

 به پورتال محترم و با اعتبار "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.07) محمد حیدر اختر

 ملا محمد عمر آخند زاده کی بود؟

 

 **(08.07) عبدالله امینی - کابل 

 صعود هندسی تلفات مردم ملکی

 

**(08.07) حزب کار ایران (توفان) 

 یادآوری سالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری

 

**(08.07) ناهید غزل

 تردید

 

 **(08.07) تیمورشاه تیموری

 فکر خودی

 

 **(08.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(08.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دل جبون !!!

**(08.07) www.theguardian

 Afghanistan's warlord vice-president spoiling for a ...

 

 **(08.07) A. Sole:

 China's Global Presence Is Alienating Bellicose Japan

 

 **(08.07) D. Tsuruoka

 Did  a forgotten Japanese journalist turn the tide...

 

 **(08.07) www.abcnews

 Russia Expels Swedish Diplomat, Says It's for Tad...

 

 **(08.07) E. Draitser

 The Fake War on ISIS.

 

 **(08.07) www.khaama 

 Top Taliban commander Dadullah confirms Mullah Omar

**(08.06) سید هاشم سدید

 مردم بی خبر، حکومت از مردم بی خبر تر!

 

 **(08.06) عبدالله امینی - کابل 

 زنان افغان در چنگال خرافات و بی بندوباری غرب

 

**(08.06) درویش وردک

 مجلس پنجاه و چهارم - 2-(در تفکر در بارۀ حشر)

 

**(08.06) حمید محوی

 به ارتباط کتاب(ایران تخریب ضروری)

 

 **(08.06) برگردان از: حمید محوی

  ایران تخریب ضروری

 

 **(08.06) بهرام رحمانی

 معرفی دو اثر به سویدنی

 

**(08.06) ناهید غزل

 حصار

 

 **(08.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 بریدن و پیوستن

 

 **(08.06) تیمورشاه تیموری

 وصف غربت

 

 **(08.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

  قلزم حقیقت

**(08.06) www.khaama

 Drone strikes leaves 56 Taliban Daesh fighters killed..

 

 **(08.06) R. Baroud

 The Palestinian Bubble and the Burning of Toddler,..

 

 **(08.06) N. Beams

 The rot at the heart of the American economy

 

 **(08.06) B. Kampmark

 The Turkish Mission: Reining in the Kurds

 

 **(08.06) J. Raimondo

 Washington's Alliance With Syrian Jihadists

 

 **(08.06) W. S. Lind 

 What Militarism Means

**(08.05) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 دری - فارسی - تاجکی - 3

 

**(08.05) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 طیب آغا د سولی وروستی قربانی نه دی

 

 **(08.05) عبدالله امینی- کابل

 رهائی از شر عمر و مسعود

 

 **(08.05) میرویس ودان محمودی 

 این است از مظاهر و نماد های روشن جامعۀ طبقاتی!

 

**(08.05) داکتر سها

 نقد قرآن - 4

 

 **(08.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی (سعید افغانی)

 ازدواج با دختر صغیره - سن بلوغ در اسلام

 

 **(08.05) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و چهارم - 1-( در تفکر در بارۀ حشر)

 

**(08.05) ناهید غزل

 در نیمه شب ظلمانی

 

 **(08.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 راه ما راه صواب است

 

 **(08.05) ملک الشعراء استاد اسیر  

 آب از سر پریده

 

**(08.05) تیمورشاه تیموری

 باد مهرگان

 

**(08.05) A. J. Bacevich

 American Traitor, Israeli hero

 

 **(08.05) M. Ryan

 For the first time - U. S. launches armed flights

 

 **(08.05) G. Felton

 Greece Succumbs to Imperialist Banksterism

 

 **(08.05) E. Zuesse

 Jimmy Carter Is Correct that the U. S. Is No Longer

 

 **(08.05) www.khaama

 Mullah Omar was mysteriously Killed in a hospital

 

 **(08.05) www.english 

 Ukraine launches Islamization by creating Muslim

 

**(08.04) سید هاشم سدید 

 خدا کم تان نکند، آقای احمد زی!

 

**(08.04) خالق داد پغمانی - مونشن

 "هاشمیان" در مقام "امیر اللغویون"

 

**(08.04) عبدالله امینی- کابل

 حقانی هم بمرد

 

 **(08.04) برگردان از: حمید محوی 

 بلند پروازی جنون آسائی که به جنگ داخلی خواهد انجامید.

 

**(08.04) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و سوم (در اختیار و آزمایش)

 

**(08.04) ناهید غزل

 نبض آرام سرود های من

 

 **(08.04) تیمورشاه تیموری

 پرتو حسن

 

 **(08.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

 **(08.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شب شراب

**(08.04) www.khaama

 Afghanistan Carefully monitoring developments in Taliban, Haqqani

 

 **(08.04) M. Popp &

 Is Turkey Creeping Toward Civil War?

 

 **(08.04) www.atime

 Japan eyeing 5 trillion yen defense budget

 

 **(08.04) N. Bobkin

 Past or Future, US or Russia:

 

 **(08.04) www.world.

 Saudi-led buildup of ADF erects new bulwark..

 

 **(08.04) M. Kugelman 

 Why Now, Afghanistan?

 

**(08.03) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 بوسه و پرستش

 

 **(08.03) سید هاشم سدید

 سکوت شرم و گناه، یا بی اعتنائی؟

 

  **(08.03) عبدالله امینی - کابل

 اختلاف درونی طالبان بر ملاء شد

 

**(08.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تشکیل اجتماع برای تلاوت قرآن

 

**(08.03) برگردان از: ا. م. شیری

 ستالین پس از جنگ: وقوع انقلاب جهانی - 2

 

 **(08.03) شباهنگ راد  

 چپ "سنتی" و چپ "مدرن"!

 

**(08.03) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کارایران - توفان شماره  185 

 

 **(08.03) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 109

 

**(08.03) ناهید غزل

 پایان یک ارزو

 

 **(08.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 منزل مقصود

 

 **(08.03) تیمورشاه تیموری

 عشق پاکان

 

 **(08.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

**(08.03) H. V. Pant

 Asia's New Geopolitics Takes Shape Around India,..

 

 **(08.03) www...antiwar

 At Least 4.693 Killed across Iraq in July

 

 **(08.03) R. Henseler

 China's Super Weapons: Beware the J-20 and ..

 

 **(08.03) B. Cloughley

 Hypocrisy, Obama-Style

 

 **(08.03) www.en.people

 Largest China-Russia Navy Drills to be Staged

 

 **(08.03) J. Ditz

 Taliban Leader's Son, Allies Walked Out of Succession ..

 

**(08.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 همجنسگرائی و بچه بازی از نظر اسلام

 

**(08.02) سیامک بهاری

 مذاکرات صلح با طالبان، آیا وزیرستان دیگری در راه است؟

 

 **(08.02) عبدالله امینی - کابل

 فرار جوانان از افغانستان

 

 **(08.02) بهرام رحمانی

 شبه کودتا در ترکیه از نوع اردوخانی - 11

 

**(08.02) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و دوم (در نظر به مردم به دیدۀ غنا)

 

**(08.02) ناهید غزل

 جادۀ درآمیخته با دود

 

 **(08.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(08.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی وفا

 

 **(08.02) تیمورشاه تیموری 

 دیدۀ گریان

**(08.02) P. McLeary

 Afghanistan: Still the King of Opium

 

 **(08.02) S. Ramani

 Japan's Strategy for Central Asia

 

 **(08.02) www.english..

 Malaysian Boeing Tribunal: Western Plan B to turn..

 

 **(08.02) M. Whitney

 Power-Mad Erdogan Launches War in Attempt to

 

 **(08.02) J. Ditz

 Settlers Kill Palestinian Baby in West Bank Arson..

 

 **(08.02) www.strategic

 US Marine Corps Declares F-35B Read for Combat

 

**(08.01) فرستنده: فرید پرواز و یادداشت پورتال 

 تشکیل ارتش زنان ایزدی در جنگ با داعش

 

**(08.01) نشریۀ پیشرو شمارۀ 51 

 یاد و خاطرۀ شهدای یکاولنگ را گرامی می داریم!

 

**(08.01) برگردان از: حمید محوی

 «نقد معاصر: بحث در بارۀ مارکس و استعمار»- اخبار روز در بارۀ خط دیورند

 

**(08.01) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 9

 

 **(08.01) دگروال متقاعد خان آقا سعید 

 به پورتال محترم و با اعتبار "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.01) عبدالله امینی - کابل  

 تشکر غنی از مردۀ ملا عمر

 

**(08.01) بهرام رحمانی

 پانزدهمین سالگرد درگذشت «احمد شاملو» شاعر آزادی! 

 

**(08.01) درویش وردک 

 مجلس پنجاه و یکم (در عدم اعتماد به دنیا)

 

**(08.01) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 192

 

**(08.01) ناهید غزل

 صبور تر از من

 

**(08.01) داکتر ظاهر تیموری

 مدیترانه

 

**(08.01) تیمورشاه تیموری

 کشت خشخاش

 

 **(08.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رؤیا و تسلا

 

 **(08.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 دام تزویر

**(08.01) B. Kampmark

 Dead Again: the Latest Demise of Mullah Omar

 

 **(08.01) www.atimes

 Are India and Pakistan Sliding to ward War?

 

 **(08.01) J. Raimondo

 Monsters of Ukraine: Made in the USA

 

 **(08.01) www.DW

 People without a state: Who are the Kurds?

 

 **(08.01) www.khaama

 Taliban postpones second round of peace talks due ...

 

 **(08.01) S. Lendman 

 The Show Trial of Saif Qaddafi