AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه اکتوبر 2014 

 

** آرشیف ماه سپتمبر 2014 

 

** آرشیف ماه اگست 2014 

 

** آرشیف ماه جولای 2014

 

** آرشیف ماه جون 2014 

 

** آرشیف ماه می 2014 

 

** آرشیف ماه اپریل 2014 

 

** آرشیف ماه مارچ 2014 

 

** آرشیف ماه فبروری 2014 

 

** آرشیف ماه جنوری 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

**(11.13) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مقدمه ای بر مقدمه ها - 3

 

 **(11.13) بیژن نیابتی

 در خاور میانه چه می گذرد؟

 

 **(11.13) فرستنده: یوسف صداقت 

 قوانین اساسی «ویژۀ زنان- مصوب 1 نومبر 2014» توسط رهبری کانتون جزیره - غرب کردستان- سوریه

 

**(11.13) عبدالله امینی- کابل

 پیشرفت همسایگان و عقب روی افغانستان

 

 **(11.13) عزت آهنگر نیزک

 محشر تبعیض

 

**(11.13) ناهید غزل

 گریه

 

 **(11.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 تنگدل

 

 **(11.13) تیمورشاه تیموری 

 خندۀ ناز

 

**(11.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

**(11.13) www.english

 Americans try to disrupt balance of nuclear..

 

 **(11.13) C. Dreier

 Kiev escalates war in eastern Ukraine

 

 **(11.13) www.khaama

 Mortar shell explosion leaves 2 civilians dead..

 

 **(11.13) T. Timm

 The American fear-mongering machine is about

 

 **(11.13) www.presstv

 Ukraine accuses intl. observers of disclosing..

 

 **(11.13) J. Ditz 

 US, China Agree on Military Notification..

 

**(11.12) تیمورشاه تیموری

 نگاهی بر «تکیه گاه سخن»

 

**(11.12) عزیز نعیمی 

 حاکمیت دوگانۀ ادارۀ مستعمراتی و «حسن» استفادۀ اجانب از آن به نفع خودشان

 

 **(11.12) ژباړن: زاهد خليلي

 لومړۍ نړيواله جګړه - 7

 

**(11.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 فضیلت دست راست و سمت راست در اسلام - 1

 

**(11.12) عبدالله امینی - کابل 

 محکومیت اختلاس گران کابل بانک

 

**(11.12) ناهید غزل 

 سکوت کوچه

 

 **(11.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سکر هدر

 

 **(11.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 نادیده

**(11.12)G. Mercier

 Denounce the World Order of Permanent War

 

 **(11.12) A. Lantier

 Dozens of "near miss" incidents have brought

 

 **(11.12) www.khaama

 Former Kabul Bank chairman  Sherkhan Farnood

 

 **(11.12) R. Fisk

 Jabhat al- Nusra blow up American church in..

 

 **(11.12) B. M Downing:

 The Price of oil and the future of Syria

 

 **(11.12) J. Mackler

 Why the Democrats Lost Big

 

**(11.11) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مقدمه ای بر مقدمه ها - 2

 

**(11.11) ژباړن: زاهد خليلي  

 د ابن خلدون ژوند، اند  او فلسفه - 6

 

**(11.11) برگردان از: حمید بهشتی

 حمایت از دموکراسی با هر وسیله

 

 **(11.11) برگردان از: حمید محوی

 برده داری در سرزمین های اشغالی توسط خلافت اسلامی (داعش)

 

 **(11.11) برگردان از: حمید محوی

 چرا دولت اسلامی در عراق و شام می خواهد زنان عراق را ختنه کند؟

 

**(11.11) ناهید غزل

 آئینه

 

**(11.11) عزت آهنگر نیزک

 لؤلؤ فشانی

 

 **(11.11) تیمورشاه تیموری

 پدر

 

 **(11.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شیشۀ خالی

 

**(11.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 مشک سوده

**(11.11) www.khaama

 Ata Mohammad Noor warns against the ...

 

 **(11.11) Dr. Burhan..

 For ISIS, Blame the US

 

 **(11.11) Spengler

 The Sino-American comedy of errors

 

 **(11.11) V. Gulevich

 US: Kicking Vietnam Syndrome Once and for..

 

 **(11.11) P. Martin

 US steps up military operations in Iraq, Syria

 

 **(11.11) www. business.. 

 World is on the brink of new Cold War,...

 

 

 

 

 

**(11.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 1989 - سالی تاریخی در جغرافیای جهان

 

**(11.10) عبدالله امینی - کابل

 بازار جعل اسناد تحصیلی گرم است

 

 **(11.10) فرستنده: فرید پرواز

 به گروه جوانان کمونیست ونزویلا حمله شد، ...

 

 **(11.10) کمیتۀ جوانان بلجیم

 راه پیمائی بزرگ در بروکسل

 

 **(11.10) برگردان از: حمید محوی

 روسیه در بارۀ نحویل راکت های اس400 با چین مذاکره می کند

 

 **(11.10) برگردان از: حمید محوی

«راتینگ» یا سرباز روسی آینده 

 

**(11.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 عاشق تنها

 

 **(11.10) ناهید غزل

 فراموشی

 

 **(11.10) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 همیاد

 

 **(11.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معنی انسانیت

 

 **(11.10) تیمورشاه تیموری 

 دل مبتلا

**(11.10) www.khaama

 3 Taliban militants blown up while planting an..

 

 **(11.10) P. Baker

 As Russia Draws Closer to China, U. S. Faces

 

 **(11.10) U. Ulfkotte

 "German Politicians are US Puppets"

 

 **(11.10) www.news

 Pakistan wins China investment worth $ 42 ..

 

 **(11.10) G. Nassar

 The Brotherhood, Erdogan and ISIS

 

 **(11.10) D. Valentine 

 The CIA and Drugs, Inc.: a Covert History

 

**(11.09) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مقدمه ای بر مقدمه ها - 1

 

**(11.09) ژباړن: زاهد خليلي

 لومړۍ نړيواله جګړه - 6

 

**(11.09) برگردان از: حمید محوی 

 اختلاف در اهداف اتحادیه

 

**(11.09) عبدالله امینی - کابل

 برگشت احتمالی گلبدین تیزاب پاش به افغانستان

 

**(11.09) ناهید غزل

 صدای تو

 

 **(11.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 زنده و سلامت!!!

 

 **(11.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوفان حوادث

 

 **(11.09) تیمورشاه تیموری 

 عهد و پیمان

**(11.09) www.khaama

 Afghan man falsely accused of raping children

 

 **(11.09) N. Beams

 Central Bank decisions deepen global capitalist

 

 **(11.09) R. Nader

 Democrats Not Knowing What the stand..

 

 **(11.09) D. Cronin

 How the West connives in the ethnic cleansing

 

 **(11.09) G. Giancalone

 The Obama administration and its links to Islamism

 

 **(11.09) W. Madsen

 The Republican Goetterdaemmerung

 

**(11.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 آزادی بیان - آزادی قلم

 

 **(11.08) ژباړن: زاهد خليلي

د ابن خلدون ژوند، اند  او فلسفه -5

 

**(11.08) حزب کار ایران(توفان) 

 انقلاب کبیر اکتوبر شوروی ناقوس مرگ سرمایه داری بود

 

**(11.08) عبدالله امینی - کابل

 عشق بازی واشنگتن و تهران در کابل

 

 **(11.08) برگردان از: حمید محوی

 پیشنهاد سری جدید ایالات متحده به ایران

 

 **(11.08) برگردان از: حمید محوی

 کوبانی، آماجگاه تمام دروغ ها

 

 **(11.08) برگردان از: حمید محوی 

 آزاد سازی کامل حمص

 

**(11.08) فرستنده: فلکی فر 

 شب همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران

 

**(11.08) ناهید غزل

 سردابۀ سکوت

 

 **(11.08) تیمورشاه تیموری

 تیرنگاه

 

 **(11.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 باده در خفاء

 

 **(11.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سکر هدر

**(11.08) S. Milne

 A real counterweight to US power is a global..

 

 **(11.08) G. Greenwald

 How Many Muslim Countries Has the US Bombed

 

 **(11.08) J. Ditz

 Incoming Hawkish Senate Drawing Up War Plans

 

 **(11.08) J. Olmatead

 India-Pakistan Relations: A Destructive Equili..

 

 **(11.08) J. K. White

 Inequality Battles

 

 **(11.08) www.khaama

 Putin promises support to Afghanistan after..

 

**(11.07) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 سوسیال امپریالیسم روس و جنایاتش در افغانستان

 

**(11.04) خالق داد پغمانی - مونشن 

 « بز بچیم، بز بچیم، ای ارواح پدرته...»

 

**(11.07) حزب کار ایران (توفان)

  پشتیبانی از مبارزات انقلابی کردهای کوبانی الزاماً مخالفت با داعش نیست

 

**(11.07) برگردان از: حمید محوی 

 جهاد طلبان در بازگشت از سوریه: تا کنون بیش از 150 کشته در چین

 

**(11.07) بهرام رحمانی 

 توطئه های مختلف حکومت اسلامی، علیه کانون نویسندگان ایرانی در داخل و خارج از کشور!

 

**(11.07) ناهید غزل

 خلوت دل

 

 **(11.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آلام روزگار

 

 **(11.07) تیمورشاه تیموری

 نعرۀ تکبیر

 

 **(11.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 خم ابرو

**(11.07) B. M. Downing

 Afghanistan's future is not Iraq's present

 

 **(11.07) B. Holter

 China's Massive Holdings of Gold Bullion

 

 **(11.07) D. Hoffman

 Democracy in the hands of idiots.

 

 **(11.07) P. Martin

 Republicans, Obama prepare post-election..

 

 **(11.07) www.khaama

 Taliban militants execute 10 civilians in Paktia

 

 **(11.07) By Spiegel Staff 

 The Unholy Alliance of Neo-Nazis and..

 

**(11.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکوه از که ؟؟؟

 

**(11.06) ژباړن: زاهد خليلي

 لومړۍ نړيواله جګړه - 5

 

 **(11.06) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی- 58

 

**(11.06) برگردان از: حمید محوی

 رئیس دولت اسلامی، خلیفه ابراهیم، عضو جدید قدرتمند اوپک؟

 

 **(11.06) برگردان از: ا. م. شیری

 در بارۀ جنگ جهانی سوم و پرداخت غرامتهای آینده، ...

 

**(11.06) عبدالله امینی - کابل 

 تداوم تاخت و تاز بی شرمانۀ عزیزالله کرزی در مسکو

 

**(11.06) فرستنده: حمید بهشتی 

 محکوم به تبلیغ علیه رژیم ...

 

**(11.06) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند- 5

 

 **(11.06) ناهید غزل

 صبر

 

**(11.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(11.06) تیمورشاه تیموری 

 سود و زیان

**(11.06) A. I. Killgore

 A Brief History of US-Israel Relations

 

 **(11.06) P. C. Roberts

 Presidential Crimes: Then and Now

 

 **(11.06) M. Kreickenbaum

The European Union uses death to deter ..

 

 **(11.06) B. Fein

 The fall of the Berlin Wahl: A Pyrrhic victory

 

 **(11.06) T. Engelhardt

 The Pressure to Escalate

 

 **(11.06) www.khaama

 US turns to Iran for help to jump start..

 

**(11.05) درویش کابلی- کابل 

 مرحبا به تو ای پورتال آزادگان

 

**(11.05) فریبرز سنجری

 نیروهائی که با مقاومت مسلحانه در کوبانی افشاء شدند!

 

 **(11.05) میرویس ودان محمودی

 قابل توجه « کلکانی» های دولتی، حکومتی، انجوئیست و بوت پاکان شورای نظار!

 

**(11.05) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ 253

 

 **(11.05) عبدالله امینی - کابل 

 قصر سفید دزدان و قاچاقبران در ننگرهار

 

**(11.05) ناهید غزل

 راز ها

 

 **(11.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 گواه عشق

 

 **(11.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آرزوی واپسین

 

 **(11.05) تیمورشاه تیموری 

 شب تنهائی

**(11.05) www.khaama

 Explosion leaves 4 dead, 23 injured in Gardez

 

 **(11.05) R. W. Merry

 Obama's ISIS Strategy: Doomed for Failure

 

 **(11.05) D. E. Sanger

 Role for Russia Gives Iran Talks a Possible..

 

 **(11.05) N. Chomsky

 The Leading Terrorist State

 

 **(11.05) T. Fotopoulos

 Towards a new Democratic World Order

 

 **(11.05) www.presstv

 Ukraine threatens to abolish peace plan with..

 

**(11.04) ژباړن: زاهد خليلي

 د ابن خلدون ژوند، اند  او فلسفه -4

 

 **(11.04) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 57

 

**(11.04) عبدالله امینی - کابل 

 تشدید حملات راکتی طالبان

 

**(11.04) محمد قراگوزلو

 هیس، سکوت را رعایت کنید!

 

 **(11.04) حمید محوی

 برای مبارزه علیه مواد مخدر ، کدام راکار؟

 

 **(11.04) فرستنده: مناف فلکی فر 

 طرح های جدید جمهوری اسلامی علیه زنان کارگر!

 

**(11.04) ناهید غزل

 دیر سالی ست

 

 **(11.04) تیمورشاه تیموری

 شمع مزار

 

 **(11.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوز و ساز

 

 **(11.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شرط یاری و وفا

**(11.04) B. Kampmark

 Congress for Sale

 

 **(11.04) M. George

 Iraq says 322 tribe members killed, many bodies.

 

 **(11.04) www. Khaama

 Local police selling weapons and ammunition..

 

 **(11.04) www.english..

 Luhansk and Donetsk People's Republics show..

 

 **(11.04) J. Doolittle

 The Corporate Assault on Latin America ...

 

 **(11.04) N. Malishevski 

 US Needs Wars to be Waged Across Globe

 

**(11.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 پاسخ به پرسش همکار گرانقدرما جناب خالق داد پغمانی!

 

 **(11.03) برگردان از: حمید محوی

گزینش سیاست ایالات متحده پس از انتخابات میان دوره ئی کدام خواهد بود؟

 

 **(11.03) عبدالله امینی - کابل

 رشوت ستانی در شورای ولایتی هرات

 

 **(11.03) بهرام رحمانی 

 روز همبستگی جهانی با کوبانی و علیه خلافت اسلامی(ISIS)

 

**(11.03) ژباړن: زاهد خليلي

 لومړۍ نړيواله جګړه - 4

 

**(11.03) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 56

 

**(11.03) حزب کار ایران - توفان

 ارگان مرکزی حزب کار- توفان176

 

*(11.03) حزب کار ایران - توفان 

 توفان الکترونیک شمارۀ- 100

 

**(11.03) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 4

 

 **(11.03) ناهید غزل

 گریه

 

**(11.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گلشن روی زمین

 

**(11.03) تیمورشاه تیموری

 گوش گران

 

 **(11.03) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آب از سر پریده

**(11.03) P. Escobar

 Beating Neoliberalism in Brazil

 

 **(11.03) J. Johnston

 Bolivia's Economy Under Evo Morales in 10..

 

 **(11.03) R. Baroud

 Fighting for survival in the Sinai

 

 **(11.03) www.khaama

 House speaker A. Rauf Ibrahimi accused of..

 

 **(11.03) www.english.

 Ukraine: New World Oder - Shocking Conspiracy

 

 **(11.03) R. Gutman & 

 US-backed forces in Syria suffer big setback

 

**(11.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 " گاندی شهید شد، گاندی شهید شد"

 

**(11.02) میرویس ودان محمودی  

 مرکب اپورتونیسم و انجواکونومیسم، بی محابا عر می زند

 

**(11.02) حمید محوی 

 از پهپاد رعد 85 کامیکاز الکترونیک تا اسید پاشی بر زنان و اعدام ریحانه جباری

 

**(11.02) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ افزار لیزری، آخرین فن آوری ارتش ایالات متحدۀ امریکا

 

**(11.02) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - شمارۀ 184

 

 **(11.02) فرستنده: مناف فلکی فر 

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 9

 

**(11.02) ناهید غزل

 ابدیت رؤیائی

 

 **(11.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 صف مژگان!

 

 **(11.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خطای خواب

 

 **(11.02) تیمورشاه تیموری 

 پرواز هما

**(11.02) www.wsws

 Capitalism and the Ebola crisis

 

**(11.02) I. H. Zadeh

 ISIS: the Useful Enemy

 

 **(11.02) www.khaama

 Suicide attack in Logar leaves 9 dead, nearly..

 

 **(11.02) www.strategic

 The American Failure behind "Grand Strategic..

 

 **(11.02) P. Escobar

 The Caliph fit to join OPEC

 

 **(11.02) Z. Akl

 What is really going on iv Libya?

 

**(11.01) ژباړن: زاهد خليلي  

 د ابن خلدون ژوند، اند  او فلسفه - 3

 

 **(11.01) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 55

 

**(11.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 محرم شدن پسر و دختر بعد از خواستگاری

 

**(11.01) شاهین از هالند 

 اسید پاشی بر زنان اصفهان

 

**(11.01) عبدالله امینی - کابل 

 تقاضای چاپ عکس مقبرۀ مسعود در بانک نوت

 

**(11.01) سازمان زنان 8 مارچ (ایران - افغانستان)

دعوت به تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی در لندن

 

 **(11.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 فرخوان به تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی

 

**(11.01) ناهید غزل

 ظلمت

 

 **(11.01) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 رباعیات و دو بیتیها - 30

 

 **(11.01) تیمورشاه تیموری

 تو عاشق نیستی

 

 **(11.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 سنگدلان

 

 **(11.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عدن

**(11.01) www.khaama

 Delivery of 63 Mi-17V-5 helicopters to Afghan

 

 **(11.01) J. Ditz

 Mass Graves Discovered: 218 Sunni Tribesmen

 

 **(11.01) J. Stanton

 Modern Day America: One Step Away from..

 

 **(11.01) N. Alexandrov

 Starving Central American

 

 **(11.01) E. London

 The CIA torture cover-up continue

 

 **(11.01) A. Jones

 The Missing women of Afghanistan