AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

**(05.25) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 «آریائی سرود» خلیلی کابلزاد

 

**(05.25) عبدالله امینی - کابل 

 قابل توجه استاد هاشمیان در امریکا

 

**(05.25) داکتر سید خلیل الله هاشمیان

 پیرامون تفاهمنامۀ امنیتی

 

 **(05.25) نظر محمد مطمئن

 د چین اوړمچي ښار کې طالبانو  ولي د سولې خبرو کې ګډون ونه کړ 

 

 **(05.25) برگردان از: جاوید

 سلاح بیشتر جنگ بیشتر

 

 **(05.25) برگردان از: حمید محوی

 سقوط پالمیرا و فروپاشی تعادل جغرافیای سیاسی در شامات

 

**(05.25) درویش وردک 

 مجلس دهم (در عدم تکلیف)

 

**(05.25) بهرام رحمانی 

 از هر فرصتی برای آزادی کارگران زندانی و همۀ زندانیان سیاسی و اجتماعی استفاده کنیم!

 

**(05.25) باتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 91

 

**(05.25) ناهید غزل

 برگهای سپید دفتر

 

 **(05.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 بال مگس

 

 **(05.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مسلمانی کجا باشد؟

 

 **(05.25) تیمورشاه تیموری 

 پیام عشق

 

**(05.25) L. Lulko

 Can Russia and Japan eat apple of discord?

 

 **(05.25) www.khaama

 Four policemen martyred in militant ambush in Farah

 

 **(05.25) A. Levine

 How the Saudis Wag the Dog

 

 **(05.25) I. H.-Zadeh

 How the Uncertain Outcome of Nuclear Talks With..

 

 **(05.25) www.tolo

 India's National Security Advisor Criticizes NDA-ISI

 

 **(05.25) P. Symonds 

 US prepares new military provocations in S. China..

 

**(05.24) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 27

 

 **(05.24) دگروال متقاعد خان آقا سعید و یاداشت پورتال

 به متصدیان پورتال محترم و با اعتبار«افغانستان آزاد-آزاد افغانستان»

 

**(05.24) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال 

 د پاک-افغان استخباراتی هوکړه او اندیښنی

 

 **(05.24) عبدالله امینی - کابل

 خلیلزاد و طالب دو طرف یک سکه

 

**(05.24) محمد قراگوزلو

 انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!- 9

 

 **(05.24) داکترسید خلیل الله هاشمیان 

 ترجمۀ مقالۀ جناب  آقای محمد آصف خواتی به زبان دری

 

**(05.24) ناهید غزل

 شبیه غروب

 

 **(05.24) ارسالی هوادار پورتال از آسترلیا - شعر از «نارس»

 همدم پیمانه

 

 **(05.24) تیمورشاه تیموری

 سینۀ داغدار

 

 **(05.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 آرزو

 

 **(05.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قهر هجران

 **(05.24) www.news..

 China declares victory in US surveillance overflight

 

 **(05.24) www.strategic

 China, India Likely To Be Largest Shareholders Of..

 

 **(05.24) M. A. Lebowitz

 If You're So Smart, Why Aren't You Rich?

 

 **(05.24) E. Cunningham &.

 Islamic State asserts responsibility for Shiite...

 

 **(05.24) www.pajhwok

 Rampant corruption in health sector Irks Faryab

 

 **(05.24) J. Raimondo

 The Next Ukraine

 

**(05.23) داکتر سید خلیل الله هاشمیان 

 به متصدیان محترم پورتال وزین «افغانستان آزاد-آزاد افغانستان»

 

**(05.23) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید-افغانی) 

 مسخ انسانها در تاریخ بشریت

 

**(05.23) عبدالله امینی - کابل 

 وسعت فاصلۀ طبقاتی

 

**(05.23) فرستنده: دماوند 

 چهل سال بعد از جنایت تپه های اوین ! - 3

 

**(05.23) برگردان از: جاوید

 پشتیبانی از القاعده

 

 **(05.23) فرستنده: لیلا ارشیدی 

 تغییراتی در قانون فدرال کانادا علیه مهاجران

 

**(05.23) ناهید غزل

 باران

 

 **(05.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اهل هنر

 

 **(05.23) تیمورشاه تیموری

 مادر

 

 **(05.23) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بهار در غربت

**(05.23) J. Ditz

 After Latest Gains, ISIS Control More Than Half of

 

 **(05.23) Y. Permoti

 America and Russia clash in Macedonia

 

 **(05.23) www.pajhwok

 Helmand teachers warn to boycott annual exams

 

 **(05.23) R. Baroud

 Nakba and the Question of "Palestinian Strategy"

 

 **(05.23) J. Ditz

 Reports: US to Give Israel Massive Increase in Military

 

 **(05.23) N. Williamson 

 Saudi Arabian monarchy calls for more executioners

 

**(05.22) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 حیف حیف

 

**(05.22) نظرمحمد مطمئن و یادداشت پورتال 

 د سولی شورا محوری غړی: د جنگ وزیر

 

**(05.22) درویش وردک 

 مجلس نهم (در آزمایش مؤمن)

 

**(05.22) اشرف دهقانی 

 به یاد گرامی چریک فدائی خلق، رفیق پری(غزال) آیتی!

 

**(05.22) فرستنده: دماوند

 چهل سال بعد از جنایت تپه های اوین ! - 2

 

 **(05.22) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 90

 

**(05.22) عبدالله امینی - کابل 

 تداوم حملات طالبان

 

**(05.22) ناهید غزل

 صبر

 

 **(05.22) نعمت الله مختارزاده

 خامه جنگی

 

 **(05.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 حیف حیف

 

 **(05.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 زیبا و گویا

 

 **(05.22) تیمورشاه تیموری

 جان می فروشم

 

**(05.22) www.outlook

 Afghanistan's Drugs Crisis

 

 **(05.22) T. Arango

 Iraq's Sunni Strategic Collapses in Ramadi Rout

 

 **(05.22) S. Gordon

 Lumpens and Compradors

 

 **(05.22) www.stragegic

 Moscow says it will retaliate in Ukraine hosts US ..

 

 **(05.22) B. V. Auken

 The fall of Ramadi and the criminality of US Imp.

 

 **(05.22) J. Kiriakov       

 There's Still Time To Prosecute the Torture

 

**(05.21) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ضرورت تدوین «قاموس دری»

 

 **(05.21) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 26

 

 **(05.21) عبدالله امینی - کابل

 نظام آخندی هم به میخ می زند هم به نعل

 

 **(05.21) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید-افغانی)

  آیا خالد بن ولید پشتون بود؟

 

**(05.21) درویش وردک 

 مجلس هشتم (در خود داری از ریا)

 

**(05.21) سید موسی عثمان هستی 

 واقعیت ها را می نویسم، صلاحیت قضاوت را خوانندگان دارند

 

**(05.21) راضیه اختری 

 تصویری که قابش قلب میلیونها انسان شد!

 

**(05.21) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی ایران، به دنبال تشنج جدید در منطقۀ پر تلاطم منطقه است!

 

**(05.21) ناهید غزل

 قصر خیال

 

 **(05.21) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بشر امروز!!!

 

**(05.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(05.21) تیمورشاه تیموری 

 پیر مرد

 

**(05.21) www.khaama

 4 Killed, 42 wounded in Kabul attack

 

**(05.21)  K. Baloch

 Karachi's Deadly Unrest

 

 **(05.21) www.strategic

 Russian, Chinese Warships Conduct Night Practice..

 

 **(05.21) J. B. Uyley

 The New Lie About Iraq

 

 **(05.21) N. Bobkin

 War in Afghanistan Comes Close to Tajikistan Border

 

 **(05.21) M. T. Harris 

 White Racism Matters!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 

 ** آرشیف ماه اپریل 2015 

 

** آرشیف ماه مارچ 2015 

 

** آرشیف ماه فبروری 2015 

 

** آرشیف ماه جنوری 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(05.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 چندکی چند از لب و روی فارسی ایران

 

 **(05.20) محمد حیدر اختر 

 «سخی احمد خاتم» هم از میان ما رفت

 

**(05.20) نذیر دلسوز

 کمونیست ها وظیفه دارند«شم سیاسی» شان را ارتقاء بخشند

 

 **(05.20) عبدالله امینی - کابل 

 چه مسخره: تفاهم استخباراتی بین کابل و اسلام آباد

 

**(05.20) برگردان از: جاوید

 8 می روز آزادی

 

**(05.20) جیلانی لبیب

 یادی از گراس

 

 **(05.20) ناهید غزل

 رنجهای دلخواسته

 

 **(05.20) تیمورشاه تیموری

 دل آشفته

 

 **(05.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 داغ هجران !!!

 

 **(05.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  بهار جانفزا

**(05.20) M. Prothero

 Elite Iraqi units abandon Ramadi in biggest Islamic.. 

 

 **(05.20) www.khaama

 Four policemen martyred in insurgent attacks in Paktika

 

 **(05.20) F. Cunningham

 Obama and the Royals: Human Rights Aren't ..

 

 **(05.20) www.strategic

 Osama Bin Laden Killing:..

 

 **(05.20) www.khaama

 Suicide attack in Kandahar city leaves 7 people...

 

 **(05.20) P. Martin

 US special forces stage raid in to Syria

 

**(05.19) سازمان انقلابی افغانستان

 تاریخ ، نبرد طبقاتی - 31

 

 **(05.19) داکتر سید خلیل الله هاشمیان

 مکثی بر تبصرۀ جناب اکبر بارکرزی پیرامون «فرهنگ زبان دری»

 

**(05.19) برگردان از: حمید محوی 

 پس از توافق بین واشنگتن و تهران خاور میانه در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟

 

**(05.19) برگردان از: جاوید

 تسلیم بی قید و شرط

 

**(05.19) عبدالله امینی - کابل 

 بد بختی مردم در شمال افغانستان

 

**(05.19) ناهید غزل

 هنوز درد

 

 **(05.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(05.19) تیمورشاه تیموری

 خال خدائی

 

 **(05.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل جبون!!!

**(05.19) www.khaama

 Afghanistan signs agreement with Pakistan spy agency

 

 **(05.19) J. Cogan

 Controversy erupts over American B1 bomber..

 

 **(05.19) J. Feffer

 The 1.5 Million March

 

 **(05.19) A. C.-Miller

 Turkey: Seeking New Cultural Balance

 

 **(05.19) F. Cunningham

 US Blinks in Face-Off with Russia

 

 **(05.19) J. Faux 

 Why Are We in the M. East?

 

**(05.18) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 25

 

 **(05.18) عبدالله امینی - کابل

 نزاع زبانی: خیانت دیگر خاینان ملی

 

 **(05.18) درویش وردک 

 مجلس هفتم (درصبر)

 

**(05.18) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 87

 

**(05.18) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 278

 

**(05.18) تیمورشاه تیموری

 خاکدان پر غوغا

 

**(05.18) ناهید غزل

 نام تو

 

 **(05.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 سینۀ بی کینه

 

**(05.18 الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

**(05.18) www.strategic

 BRICS New Development Bank Aims to Open Coffers

 

 **(05.18) www.khaama

 Daish, Taliban clashes left 3 Taliban commanders killed

 

 **(05.18) www.english

 Egypt court issues preliminary death sentence to Morsi

 

 **(05.18) www.outlook

 Problems of Agricultural Sector in Afghanistan

 

 **(05.18) S. Cooke

 Syrian War Set to Re-Explode

 

 **(05.18) A. Damon 

 The Amtrak disaster and America's crumbling..

 

**(05.17) پوهاند داکتر سید خلیل الله هاشمیان - یاداشت پورتال

 با عرض احترام به خدمت دانشمند دوست محمد خان بدخشی

 

**(05.17) عبدالله امینی - کابل

 تبادل افکار بین دو لومپن: شیرزی و عطا نور

 

 **(05.17) برگردان از حمید بهشتی 

 فراخوان اتخاذ سیاست پرداخت غرامت برده داری...

 

**(05.17) عزت پایدار 

 تخطئۀ رفیق جزنی، « به عبارت دیگر »!

 

**(05.17) برگردان از: جاوید

 جبران خسارت برای قربانیان ارتش فدرال پرداخت نمی گردد

 

**(05.17) ناهید غزل

 زمینه ساز

 

 **(05.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مدعای مؤمن 

 

 **(05.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(05.17) تیمورشاه تیموری

 خندۀ ناز

**(05.17) www.khaama

 16 soldiers martyred, 138 rebel killed in fresh military..

 

 **(05.17) R. Fantina

 Dueling Fundamentalism: Christian and Islamic

 

 **(05.17) www.albawaba

 Gulf nations look for "security reassurances" from..

 

 **(05.17) V. Shapakovsky

 T-14 Armata: Russia's new six-zone tank...

 

 **(05.17) J. Barber

 The Never Ending Nakba

 

 **(05.17) A. Donetsky

 Ukraine Deceives Europe

 

**(05.16) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 51

 بحران اوکراین- «جنگ سرد جدید»

 

 **(05.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 یک دروغ دیگر!!

 

**(05.16) درویش وردک 

 مجلس ششم (در پند برادر مؤمن)

 

**(05.16) برگردان از: جاوید 

 سخنی چند بابت درگذشت ادواردو گالیانو

 

**(05.16) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 89

 

**(05.16) عبدالله امینی - کابل 

 قیوم کوچی زیر دست ربانی

 

**(05.16) ناهید غزل

 تبلور اشک

 

 **(05.16) تیمورشاه تیموری

 قلب داغدار

 

 **(05.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یار مهربان

**(05.16) J. Ditz

 Iranian Revolutionary Guard Fires Warning Shots at..

 

 **(05.16) B. Kampmark

 Lies, Lies, and the Death of Bin Laen

 

 **(05.16) E. Barry &

 Narendra Modi and Xi Jinping Aim to Shelve Rifts

 

 **(05.16) www.Khaama

 Paktia chief prosecutor shot dead in Kabul city

 

 **(05.16) B. V. Auken

 The worldwide persecution of refugees

 

 **(05.16) W. Hart

 Why the US will lose the soft-war

 

**(05.15) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 24

 

 **(05.15) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 51

 داعش، دستاویز گسترش جنگ

 

 **(05.15) برگردان از: حمید محوی

 گسترش جنگ گاز در اروپا- شکست کودتای ایالات متحده در مقدونیه

 

 **(05.15) جیلانی لبیب

 یادی از کارو

 

**(05.15) حمید محوی 

 ایران کشوری با تولید جهان سومی

 

**(05.15) عبدالله امینی - کابل 

 کجاست امنیت، خانه خراب!

 

**(05.15) انجمن قلم ایران در تبعید 

 تشدید سانسور و جمع آوری غرفه ها و کتابها از نمایشگاه کتاب تهران

 

**(05.15) تیمورشاه تیموری 

 در وصف کواسۀ کوچکم «عطرین»

 

**(05.15) ناهید غزل

 فرش زمانه

 

 **(05.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 می احمر!!!

 

 **(05.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طبع آزاد

**(05.15) www.reuters

 China developing key aircraft to build amphibious..

 

 **(05.15) C. E. Humud &

 Islamic State Financing And US Policy Approaches

 

 **(05.15) Prof. M. Chossudovsky

 Jeb Bush, the Mexican Drug Carted and "Free Trade"

 

 **(05.15) www.middle.

 Pentagon warns Iran against sending aid ship to Yemen

 

 **(05.15) C. Hallinan

 The Yemen War

 

 **(05.15) www.khaama

 UN says 14 civilians killed in Kabul attack

 

**(05.14) محمید سعید- سعیدی

 له جنوب نه شمال ته جگړه او متضاد قوتونه

 

 **(05.14) درویش وردک 

 مجلس پنجم (در دوستی خدا)

 

**(05.14) عبدالله امینی - کابل

 دوستم و سیاست خارجی

 

 **(05.14) سید موسی عثمان هستی 

 آیا گور های دسته جمعی وطن من به کمبود جای دچار شده؟

 

**(05.14) بهرام رحمانی 

 ایران امن ترین کشور برای زنان؟!

 

**(05.14) گزارشگران پورتال- افغانستان

  در افغانستان چه می گذرد؟ - 277

 

**(05.14) ناهید غزل 

 استقامت

 

**(05.14) تیمورشاه تیموری

 نعرۀ تکبیر

 

 **(05.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 مست باده

 

 **(05.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رقص سماع

**(05.14) www.khaama

 Senior government official beheaded in Farah

 

 **(05.14) www.en.people

 Sino-Russian partnership resets intl. order

 

 **(05.14) J. White

 The Baltimore upheaval: On race and class in America

 

 **(05.14) W. Madsen

 The Color Revolution in Macedonia Is Underway

 

 **(05.14) M. Mandle

 The Fraud of War

 

 **(05.14) C. Hallinan

 Yemen's War Is Redrawing the M. East Fault Lines

 

**(05.13) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 سیل اشک در پیشگاه مادران

 

**(05.13) نشریه پیشرو شمارۀ 51

 35 سال گذشت، اما فجایع هنوز ادامه دارد

 

 **(05.13) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 مواد مخدر، منبع ثروت اندوزی غارتگران و نابود کنندۀ زندگی زحمتکشان

 

 **(05.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 سرود خلق !!

 

**(05.13) عبدالله امینی - کابل 

 منطق پوسیدۀ عبدالله

 

**(05.13) الف. جوانشیر 

 خاموشی اندوهبار شاعر «پیاده رو ها»

 

**(05.13)  بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 88

 

**(05.13) ناهید غزل

 درفش آزادی

 

 **(05.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(05.13) تیمورشاه تیموری 

 مثنوی

 

**(05.13) N. Pollack

 Capitalism and the British Elections

 

 **(05.13) P. Martin

 European powers seek to bomb Libya to stop migrants

 

 **(05.13) D. Ezzat

 Redrawing the map

 

 **(05.13) C. Reuter

 The Afghans Fighting Assad's War

 

 **(05.13) S. M. Hersh

 The Killing of Ossama bin Laden

 

 **(05.13) www.english

 Typhoon submarine secrets

 

**(05.12) کبیر توخی

 خاطرات زندان- جلد چهارم -23

 

 **(05.12) ولی احمد نوری 

 «هنوز گرم بود جای بوسۀ مادر»

 

**(05.12) درویش وردک 

 مجلس چهلرم (در توبه)

 

**(05.12) عبدالله امینی- کابل

 جنبش مدنی و ارتجاع مذهبی

 

 **(05.12) سید موسی عثمان هستی 

 شما بپذیرید و یا نپذیرید، من مسؤولیت تاریخی دارم تا واقعیت را بنویسم و بگویم.

 

**(05.12) برگردان از: حمید محوی 

 چگونه اسرائیل می خواهد جنگ شامات را دوباره بر پا کند

 

**(05.12) سازمان زنان 8 مارچ(ایران و افغانستان) 

 خبرکوتاه بود: فریناز هم خود کشی شد!

 

**(05.12) ناهید غزل

 ناگفته ها

 

 **(05.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل ناتوان

 

 **(05.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

 

 **(05.12) تیمورشاه تیموری 

 سود و زیان

 

**(05.12) www.news..

 Afghan officials: Foreign fighters involved in Kunduz.

 

 **(05.12) D. Trenin

 China, Russia lead non-West initiatives

 

 **(05.12) www.khaama

 Suicide attack in Kabul City leaves 3 dead, 18 ...

 

 **(05.12) M. D. Nazemroaya

 The Eurasian Triple Entente: The Strategic..

 

 **(05.12) J. Stern

 War in the Middle East, imperialism and the lessons..

 

 **(05.12) www.middle..

 Yemen ousted president accepts truce plan amid...

 

**(05.11) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 د اسلام آباد او کابل اړیکی، د طالبان دریځ او د سولی کانفرانسونه

 

 **(05.11) درویش وردک 

 مجلس سوم (در عدم درخواست توانگری)

 

**(05.11) عبدالله امینی- کابل

 حنیف اتمر: جاسوس دیده درا و یا گوسالۀ ذاتی

 

 **(05.11) میرویس ودان محمودی 

 تبریک روز مادر

 

**(05.11) برگردان از: حمید بهشتی

  فرخوان حمایت از مقاومت ملت یونان و کمیسیون حقیقت یاب آن ..

 

**(05.11) بهرام رحمانی 

 فرزاد کمانگر: « من یک معلم می مانم و تو یک زندانبان »

 

**(05.11) ناهید غزل

 معراج ایمان

 

 **(05.11) تیمورشاه تیموری

 مادر

 

 **(05.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 به خاطر مادر !!!

 

**(05.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رضای کردگار

**(05.11) P. de. Rooij

 Amnesty International: Whitewashing Another Massacre

 

 **(05.11) www.middle..

 Egypt's Mubarak sentenced to three years prison

 

 **(05.11) T. Ali

 Farewell to the United Kingdom

 

 **(05.11) www.khaama

 First Afghan woman taken on Syria by ISIS through

 

 **(05.11) H. Azamy &.

 Islamic State and Jihadi Realignments in Khorasan

 

 **(05.11) www.presstv

 UK police clash with anti-austerity protesters in London

 

 

 

.

 

 

 

**(05.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 لبیک به ندای جناب «مستجاب» 

 

 **(05.08) درویش وردک 

 مجلس دوم (در فقر)

 

**(05.08) برگردان از: جاوید

 بهبود بخشیدن به شرایط زندان

 

 **(05.08) عبدالله امینی - کابل

 بچۀ «بچۀ سقو» فوت کرد

 

**(05.08) بهرام رحمانی 

 پنج فتوای «مجید محمدی» علیه کمونیست ها! - 2

 

**(05.08) بهرام رحمانی

 پاتوق

 

 **(05.08) ناهید غزل 

 تاریخ

 

**(05.08) تیمورشاه تیموری

 گوش گران

 

 **(05.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صید آستان

 

 **(05.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 مرغان قفس

**(05.08) Sender: Afghansher Kulturverein 

 Deutschlands Rolle in Krieg und Frieden

 

**(05.08) J. Ditz

 Hezbollah Vows Attacks on Al-Qaeda Along Syria ..

 

 **(05.08) www.khaama

 Protest held against "Iranian interference" in Afghan..

 

 **(05.08) www.middle..

 Saudi King urges Gulf leaders to stand up to Iran

 

 **(05.08) W. Porter

 The Empire Comes Home

 

 **(05.08) M. Whitney

 The Rich Get Richer

 

 **(05.08) P. Martin 

 US-Jordan war games prepare wider Mideast conflict

 

**(05.07) د وطن زوی

 کندهار د بدلون په درشل کی

 

 **(05.07) عبدالله امینی - کابل

 لاف زدنهای کثیف علومی پرچمی

 

 **(05.07) حمید محوی

 سرنوشت از خود بیگانگی پدر روحانی

 

 **(05.07) بهرام رحمانی 

 پنج فتوای «مجید محمدی» علیه کمونیست ها! - 1

 

**(05.07) فرستنده: ربیلا عطائی 

 خورشید عطائی - از شفاخانه ای در تورنتو تا جاده های کابل

 

**(05.07) ناهید غزل

 بانگ حادثه

 

**(05.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 سیاه و سفید

 

 **(05.07) تیمورشاه تیموری 

 ضعف پیری

 

 **(05.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خدمت مردم

**(05.07) V. Katasonov

 Anglo-American Money Owners Organized W. W. 2-2

 

 **(05.07) C. Epstein

 Class Warfare in Baltimore

 

 **(05.07) www.khaama

 Four people sentenced to death in "Farkhunda Case"

 

 **(05.07) www.news..

 India to sign port deal with Iran, ignoring U. S. Warning

 

 **(05.07) www.hurriat..

 ISIL claims Texas attacks, first in US

 

 **(05.07) N. Beams 

 The world capitalist crisis and the drive to W. War.

 

**(05.06) کبیر توخی

 خاطرات زندان- جلد چهارم - 21

 

 **(05.06) نظر محمد مطمئن

 پگواش غونده، په زور ازموینی دیپلوماسی بریا

 

 **(05.06) عبدالله امینی - کابل

 یورش سیاسی طالبان

 

 **(05.06) درویش وردک 

 مجلس اول (در اعتراض به خواست خداوند)

 

**(05.06) برگردان از: ا. م. شیری 

 نازیسم معاصر به مثابۀ نیروی محرکۀ همگرائی اورواتلانتیک

 

**(05.06) فرستنده: بهرام رحمانی

 اعطای جایزۀ قلم امریکا به زنده یاد ستار بهشتی

 

 **(05.06) فرستنده: بهرام رحمانی 

 هجوم نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به کارگران و نویسندگان ...

 

**(05.06) ناهید غزل

 صبر خدا

 

 **(05.06) تیمورشاه تیموری

 تو عاشق نیستی

 

 **(05.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(05.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 اعتذار

**(05.06) www.khaama

 17 soldiers martyred in a militant attack in Badakhshan

 

 **(05.06) V. Katasonov

 Anglo-American Money Owners Organized W.W.2-1

 

 **(05.06) T. Engelardt

 Counting Bodies, Then and Now

 

 **(05.06) V. Grossman

 Liars, Drones and May Day

 

 **(05.06) V.Vasspard

 Russia to create PAK DA fifth-generation strategic...

 

 **(05.06) J. Ditz 

 Witnesses Confirm First Saudi Ground Troops ...

 

**(05.05) درویش وردک 

 شیخ عبدالقادر الجیلی (470-561) هجری قمری - 1

 

**(05.05) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان بیطرف نیست

 

 **(05.05) نذیر دلسوز

 تذکری برای «مسکا نجیب»

 

 **(05.05) برگردان از: حمید محوی 

 پنتاگون و جنگهای پی در پی، آماده سازی ناتو علیه چین، روسیه و ایران

 

**(05.05) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 85

 

**(05.05) سید موسی عثمان هستی

 بترس از مردگان زنده آزار

 

 **(05.05) حزب کار ایران (توفان) 

 ویژه نامۀ توفان

 

**(05.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 در سایۀ دموکراسی!!!

 

**(05.05) ناهید غزل

 لحظه های استغفار

 

 **(05.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وعدۀ امروز

 

 **(05.05) تیمورشاه تیموری 

 سریر ناز

**(05.05) M. Kimberley

 America's Responsibility for the Global Refugee Crisis

 

 **(05.05) P. Darwish

 Egypt's oldest political party Al-Wafd faces division

 

 **(05.05) M. D. Nazemroaya

 ISIL is Using Ukraine as a Forward Base into..

 

 **(05.05) www.outlook

 Unchecked Corruption Earned Us Infamy

 

 **(05.05) J. Hornberger

 Vietnam Was No Business of the U. S. Govt.

 

 **(05.05) Ch. Alfred 

 What's Behind Saudi Arabia's Dramatic Palace

 

**(05.04) موسوی 

 چراغی را که خُدام برفروزد- گر ابله پف کند ریشش بسوزد

 

**(05.04) عبدالله امینی- کابل

 جلسۀ دو نماد خیانت در قطر

 

**(05.04) محمد ناصر «مستجاب»

 تبصره بر اظهارات آقای نجیب سخی

 

**(05.04) محمد قراگوزلو

 از تی پارتی و فران ناسیونال تا خانۀ کارگر

 

 **(05.04) بهرام رحمانی

 خانۀ کارگری ها حیاء کنید کارگران افغان را رها کنید

 

 **(05.04) برگردان از: حمید محوی 

 مصاحبۀ مستقیم با ولادیمیر پوتین

 

**(05.04) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 275

 

**(05.04) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 84

 

**(05.04) ناهید غزل

 هرگز ندانستم تو کیستی؟؟؟

 

 **(05.04) فرستنده: هوادار پورتال از آسترلیا

 پیشیمان میروم

 

**(05.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 آتش خاموش

 

 **(05.04) تیمورشاه تیموری

 گل خودروی

 

 **(05.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به امید یک روز درخشان

**(05.04) www.khaama

 14-year-old girl raped by 4 men in Samangan

 

 **(05.04) M. Mandle

 Former U. N. Envoy Says Yemen Political Deal was..

 

 **(05.04) M. Whitney

 If You're Black in America, the Rules are Different

 

 **(05.04) P. Iskenderov

 Modern Nazism as the Driving Force of Euro-Atlantic

 

 **(05.04) A. Damon

 Parasitism , plutocracy and economic depression

 

 **(05.04) A. Lantier

 Russia, China announce joint naval exercises in the

 

**(05.03) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 20

 

 **(5.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 در ثمین!!

 

**(05.03) عبدالله امینی - کابل

 غنی اعلان جهاد داد

 

 **(05.03) حمید محوی

 میان فرهنگی ایران و جهان - 2

 

 **(05.03) نذیر دلسوز

 طرح نکاتی چند به ارتباط ویراستاری کتاب زنده یاد غبار

 

 **(05.03) ارسال و پی نوشت از: حمید محوی 

 در جست و جوی جایگزینی برای منبع گاز اروپا

 

**(05.03) ناهید غزل

 گریستم

 

 **(05.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عدن

 

 **(05.03) تیمورشاه تیموری 

 دنیای ظلمان

**(05.03) R. Urie

 Baltimore, Police Violence and Economic Justice

 

 **(05.03) J. Ditz

 ISIS Fighters Gain Influence in N. Afghanistan

 

 **(05.03) J. Raimondo

 Lessons of the Vietnam War

 

 **(05.03) S. McConnell

 The American Century Is Over

 

 **(05.03) F. Neuhof

 Why Iraqis are joining ISIL

 

 **(05.03) P. Cockburn 

 Yemen Crisis: Terrified Citizens Cought Between .

 

**(05.02) داکتر ظاهر تیموری

 به آدرس امپریالیزم جهانی

 

 **(05.02) ر. پیکار

 تبریک اول می

 

 **(05.02) حمید محوی

 میان فرهنگی ایران و جهان - 1

 

 **(05.02) برگردان از: حمید بهشتی

 اسرائیل - فلسطین: کوشش گروهی از اشغالگران برای جلوگیری از سالگرد همایش یادبود

 

**(05.02) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 274

 

**(05.02) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 83

 

**(05.02) ناهید غزل

 ستارۀ محبت

 

 **(05.02) تیمورشاه تیموری

 فراق

 

 **(05.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(05.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رقص سماع

**(05.02) T. Timm

 CIA's torture experts now use their skills in secret

 

 **(05.02) www.tolo..

 Kandahar, Kunduz and Laghman Record Blasts

 

 **(05.02) D. Minin

 Kiev Starts to Get Frustrated With Europe

 

 **(05.02) Z. Keck

 Russia Launches Quietest Submarine in the World

 

 **(05.02) www.asianage

 Saudi King replaces brother with nephew as ...

 

 **(05.02) Ch. Davis

 Why Did We Invade Iraq?

 

**(05.01) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 من جوان کاکه ام، لنگی چپه تو میزنم

 

**(05.01) حزب کار ایران (توفان)

 به مناسبت اول ماه می، روز نمایش همبستگی جهانی پرولتاریا

 

 **(05.01) برگردان از: صبا راهی

 اول ماه می

 

 **(05.01) برگردان از: جاوید 

 خسارات ناخواسته و بیش از حد

 

**(05.01) بهرام رحمانی 

 سالانه حدود 3000 تجمع کارگری!

 

**(05.01) شباهنگ راد

 جامعۀ کارگری در اول ماه می

 

 **(05.01) رحیمه توخی

 به مناسبت روز جهانی کارگر

 

 **(05.01) کبیر توخی 

 کارگر!

 

**(05.01) ناهید غزل

 کلبۀ فردا

 

 **(05.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(05.01) تیمورشاه تیموری

 خواب خوش

 

 **(05.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 سخن شیرین

**(05.01) A. Cockburn

 Assassination as Policy in Washington and How it Failed:

 

 **(05.01) A. Gharib

 Cult Leader Will Tell Congress: Fighting ISIS by Reg..

 

 **(05.01) www.khaama

 Man involved in brutal murder of Farkhunda arrested..

 

 **(05.01) www.english

 Revolution of dignity comes to USA from Ukraine

 

 **(05.01) M. Mandle

 Top 10 Countries With the World's Biggest Oil Reserves

 

 **(05.01) H. Allam 

 When U. S. strikes go wrong, not all civilian lives are equal