AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

**(01.25) ف. هیرمند و یادداشت پورتال 

 جمهوری اسلامی ایران، ملوث به قاچاق و صدور ابزار های جنگی غیر مجاز

 

**(01.25) برگردان از: جاوید 

 حرف بد «کاف». نیاز مشروعیت برای جنگ غربی ها از سال 1990 به این سو افزایش یافته است.

 

**(01.25) برگردان از: حمید محوی 

 تأملاتی در باب تاریخ مسیحیت نخستین - 2

 

**(01.25) عبدالله امینی - کابل 

 وحشت در شورای وحشت ملی

 

**(01.25) بهرام رحمانی 

 نقش کارگران ایران در 35 سال گذشته!

 

**(01.25) ناهید غزل

 گل یأس

 

 **(01.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خار غم

 

**(01.25) تیمورشاه تیموری

 درد هجران

 

 **(01.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 قافلۀ عمر

**(01.25) B. V. Auken

 2015 and the rising tide of war

 

 **(01.25) N. Gordon

 Drones and the New Ethics of War

 

 **(01.25) www.middle..

 King Salman reasserts Sudairi Seven, key Abdullah...

 

 **(01.25) www.khaama

 Police officer killed in Lashkar Gah, Helmand

 

 **(01.25) L. Lulko

 Russia to surround USA with its influence

 

 **(01.25) N. Williamson

 US Announces Plans to Deploy Military Advisers

 

**(01.24) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 افغان کابینه: ستونزی او اندیښنی

 

 **(01.24) عزیز نعیمی

 دفاع از مسلمانان، دفاع از دین نیست!

 

 **(01.24) برگردان از: حمید محوی 

 تأملاتی در باب تاریخ مسیحیت نخستین - 1

 

**(01.24) مهران زنگنه

 کیست؟

 

 **(01.24) عزت آهنگر نیزک

 هستۀ پرواز

 

**(01.24) فرستنده: ش. حمید

 مخمس بر غزل « واقف »

 

 **(01.24) ناهید غزل

 قفس

 

 **(01.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 راه پر خطر

 

**(01.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جفای میزبان

 

 **(01.24) تیمور شاه تیموری 

 مخمس بر دو غزل استاد سخن

 **(01.24) R. Parry

 CIA's Hidden Hand in " Democracy" Groups

 

 **(01.24) L. Karova

 Kiev Nazi Regime Planning Another False Flag?

 

 **(01.24) K. Sullivan

 Saudi King Abdullah's death sets up complex...

 

 **(01.24) J. Ditz

 Taliban Splinters as Commanders Envy ISIS Success

 

 **(01.24) www.khaama

 Thousands protest against French satirical magazine

 

 **(01.24) A. Mikhailov 

 USA helpless in space without Russia

 

**(01.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 گمرهان تنظیمی از گله دور!!!

 

**(01.23) عبدالله امینی - کابل 

 رد نامزدی 6 وزیر از سوی شورا

 

**(01.23) فرستنده: عنایت وهمن 

 سفارش خدا به ایرانیها دم در بهشت

 

**(01.23) برگردان از: حمید بهشتی 

 اشکال پنهان در بافت باور اسلامی

 

**(01.23) بهرام رحمانی 

 درگیری در مجلس وحوش اسلامی و غارتگران اموال عمومی .

 

**(01.23) ناهید غزل

 سرود سرشاد عشق

 

 **(01.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 عمو سام

 

 **(01.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

**(01.23) تیمورشاه تیموری 

 رنج خمار

**(01.23) www.en.people

 China aims for Stronger links with fragile Europe

 

 **(01.23) R. Baroud

 Lessons that Hollande Failed to Learn

 

 **(01.23) J. Ditz

 Obama Ensures His Status as War President

 

 **(01.23) www.khaama

 Suicide attack leaves 2 killed, 16 injured in Lashkargah

 

 **(01.23) K. K. White

 The Politics of Inequality

 

 **(01.23) V. Katasonov 

 War and the Dollar

 

**(01.22) پورتال « افغانستان آزاد - آزاد افغانستان» 

 عرض مراتب تسلیت

 

**(01.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 سرمه های آزموده!!!

 

 **(01.22) برگردان از: حمید محوی

 شارلی هبدو ماجرای سارنایف، گوسپندان قربانی، توطئۀ پشت پرده

 

 **(01.22) سید موسی عثمان هستی

 دستگیر پنجشیری از شرشر پیشاب احمد شاه مسعود ترسیده، یا تمام پنجشیریان؟؟!!

 

 **(01.22) میرویس ودان محمودی

 مرگ و نفرین به خادیست های «مائوئیست» نما!

 

 **(01.22) عبدالله امینی - کابل

 چیغ و فریاد گروه های شیطان صفت جهادی 

 

**(01.22) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 70

 

**(01.22) فرستنده: حمید محوی 

 حوادث کار معدن

 

**(01.22) ناهید غزل

 نیایش

 

 **(01.22) تیمورشاه تیموری

 آیت عشق

 

 **(01.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رقص سماع

**(01.22) www.wsws

 Capitalism and the global plutocracy

 

 **(01.22) A. Damon

 Oxfam: Richest one percent set to control more wealth

 

 **(01.22) www.thenews

 Roadside bomb kills eight Afghan civilians:

 

 **(01.22) N. Karim

 Russia and Iran sign military cooperation deal

 

 **(01.22) J. Ditz

 Ukraine Announces Mass Conscription for "Cont...

 

 **(01.22) Prof. T. Anderson 

 Western Intervention and the Colonial Mindset

 

**(01.21) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 یادی از سالهای شست و نه ...

 

 **(01.21) سلیمان

 ترهات بقالان « چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 2

 

 **(01.21) عبدالله امینی - کابل

 شکست امریکا حتمی است.

 

 **(01.21) برگردان از: حمید محوی

 جنگ جهانی برای نجات امپراتوری امریکا - هدف ایران

 

 **(01.21) علی صدارت

 من شارلی هستم! ....  و یا نیستم؟ ...

 

**(01.21) فرستنده: فرید پرواز 

 حملۀ دو فرانسوی به زن محجبۀ حامله در پاریس و سقط جنین این زن

 

**(01.21) کمباور کابلی 

 تورن اسماعیل به اشرف غنی اخطار داد.

 

**(01.21) ناهید غزل

 برف

 

 **(01.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در خور توصیف

 

 **(01.21) تیمورشاه تیموری

 آئینه و ما

 

 **(01.21) ملک الشعراء استاد اسیر 

 جام باده

**(01.21) www.khaama

 137 Afghan nationals arrested by police in Pakistan

 

 **(01.21) J. Stern

 German Chancellor Merkel backs police state...

 

 **(01.21) H. G. Campbell

 Manipulation in Paris

 

 **(01.21) J. G. Hornberger

 Paris, Iraq, and Abu Ghraib

 

 **(01.21) S. Kinzer

 Terrorism in Paris, Sydney the legacy of colonial..

 

 **(01.21) P. Dmitrev 

 Ukrainian Leadership Decides in Favor of War

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

.

**(01.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 شرح چند ضرب المثل کابلی - 5

 

 **(01.20) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 259

 

 **(01.20) عبدالله امینی - کابل

 رسوائی اول برای کابینۀ مشترک غنی - عبدالله

 

 **(01.20) فرستنده و افزوده از: عثمان حیدری 

 کیف آتش بس را نقض نمود

 

**(01.20) ناهید غزل

 پرواز

 

 **(01.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 یک بوسه

 

 **(01.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز حساب

 

**(01.20) تیمورشاه تیموری 

 فتنۀ مردمان

**(01.20) S. Sand 

 A Fetid Wind of Racism Hover Over Europe

 

 **(01.20) www.khaama

 Afghan protesters demand closure of French embassy

 

 **(01.20) www.presstv

 Iran's IRGC confirms killing of its general in Syria

 

 **(01.20) J. Ditz

 Obama, Cameron Agree on Continuing Russia San..

 

 **(01.20) M K Bhadrakunar

 Saudi reset with Iran is unavoidable

 

 **(01.20) P. Leonard

 Ukraine's President Poroshenko Vows to Retake..

 

**(01.19) حمید بهشتی

 تغییر چشم انداز

 

**(01.19) عبدالله امینی - کابل

 وظایف جدید نظامی غنی و عبدالله: اردو و اربکی

 

 **(01.19) حمید محوی 

 نمایش ریاکارانۀ دولت فرانسه

 

**(01.19) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 69

 

**(01.19) شباهنگ راد

 چه کسانی مدعی مبارزۀ «تروریستی» اند؟!

 

**(01.19) ناهید غزل

 گرداب اندوه

 

 **(01.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یاقوت گران

 

**(01.19) تیمورشاه تیموری

 ذوق تمنا

 

 **(01.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 توانائی!!!

**(01.19) B. De S. Santos

 A Clash of Fanaticisms

 

 **(01.19) B. V. Auken

 Europe's terror attacks: The blowback from W....

 

 **(01.19) www.khaama

 New Afghan cabinet minister on the most wanted list..

 

 **(01.19) H. Hamouchene

 Paris attacks: Let us talk about the "war on Terror"

 

 **(01.19) www.english..

 Putin prepares bitter and hysterical missile...

 

 **(01.19) P. Iskanderov

 Ukrainian Crisis and International Security.-2

 

**(01.18) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم»-1

 

 **(01.18) نذیر دلسوز 

 سخنی کوتاه در رابطه با تظاهرات فلتو بازان پاریس!

 

**(01.18) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان خندق اموال نامرغوب پاکستان و ایران

 

 **(01.18) فرستنده: عثمان حیدری 

 اوباما شکنجه گران خود را توجیه می کند

 

**(01.18) ناهید غزل

 پرندۀ کلام

 

 **(01.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکسته پر!!!

 

 **(01.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار جانفزا

 

 **(01.18) تیمورشاه تیموری 

 چشمۀ فیض

 

**(01.18) انجنیر محمد هاشم رائق

 امشب

**(01.18) D. Chen

 4 Headaches for Chinese Diplomacy in 2015

 

 **(01.18) D. Obeidallah

 Are All Terrorists Muslim?

 

 **(01.18) D. North

 "Free Speech" hypocrisy in the aftermath of the..

 

 **(01.18) A. Dziuba

 Hungary: Ukrainian Syndrome

 

 **(01.18) S. Lendman

 The Escalating War on Islam.

 

 **(01.18) J. Margulies 

 Torture and Myth, Part Two: The Politics of Torture

 

**(01.17) پورتال «افغانستان ازاد - آزاد افغانستان» 

 تقدیم مراتب تهنیت

 

**(01.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 انس استی، جنس استی، هرچه استی خوده نشان بته!!!

 

**(01.17) رحیمه توخی 

 اعلام حمایت و پشتیبانی از« برائف بداوی»!

 

**(01.17) برگردان و افزوده از: جاوید

 بیانیۀ قطب کمونیست دوباره احیاء شدۀ فرانسه به خاطر حمله بر چارلی ابدو

 

 **(01.17) برگردان از: حمید محوی

 جهانی سازی جنگ

 

 **(01.17) فرستنده: البرز

 ترور در پاریس، هر آن که باد بکارد به ناچار طوفان درو خواهد کرد!

 

 **(01.17) فرستنده: فرید پرواز

 جمهوری اسلامی پیاده نظام ارتش امریکا

 

 **(01.17) برگردان از: ا. م. شیری 

 اگر ایران را وادار سازند، برای رویاروئی جدید با امریکا اماده است

 

 **(01.17) عبدالله امینی - کابل 

 اخوت اسلامی آیت الله ها!!

 

**(01.17) ناهید غزل

 تاریکخانه

 

 **(01.17) تیمور شاه تیموری

 روز تولد

 

 **(01.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی تو!!!

 

 **(01.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

 

**(01.17) C. Takei

 How US Prison Officials Rubber-Stamped a CIA..

 

 **(01.17) P. Martin

 Racist provocations and the "war on terror"

 

 **(01.17) www.khaama

 Senior police officials killed following an explosion

 

 **(01.17) C. Chelala

 The French Role in the Use and Export of Torture

 

 **(01.17) P. Iskanderov

 Ukrainian Crisis and International Security-1

 

 **(01.17) Sh. Richman

 Understanding the Paris Violence

 

**(01.16) محمد قرا گوزلو

 انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! - 3 

 

 **(01.16) دگرمن احمد کندهاری

 قوای مسلح افغانستان تا یک اردوی متجانس! - 2

 

 **(01.16) حمید محوی

 منع توهین به مقدسات و یا ممنوعیت نقد دین؟!

 

 **(01.16) عبدالله امینی - کابل 

 خبر خوش برای مزدوران امپریالیسم!

 

**(01.16) بهرام رحمانی

 قتل عام در نیجریه!

 

 **(01.16) فرستنده: فرید پرواز 

 خودکشی بازرس حادثۀ شارلی ابدو تأئید شد.

 

**(01.16) عبدالله باوی

 کنفرانس گوادلوپ خالق جمهوری اسلامی

 

**(01.16) فریدون حسین زاده 

 اندر مکاشفات جهاد نگاح ....!

 

**(01.16) ناهید غزل

 تعبیر

 

 **(01.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  طوق لعنت

 

 **(01.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 فرشته سیما!!!

 

**(01.16) تیمورشاه تیموری 

 مادر

**(01.16) E. Ganley

 Europe's Muslims feel heat of backlash after Paris...

 

**(01.16) J. Wight

 I am Not Charlie

 

 **(01.16) www.strategic

 Poroshenko reported to Soros and received ...

 

 **(01.16) F. B. Zanitti

 Russia, China and India building new multipolar ..

 

 **(01.16) www.khaama

 Teenager Afghan boys sexually abused in Iran

 

 **(01.16) D. Cronin 

 Tony Blair and the corporate capture of Palestine

 

**(01.15) کبیر توخی

 نورالحق علومی عضو اصلی "KGB" یا خادم "CIA" و یا هردو!؟

 

 **(01.15) عبدالله امینی - کابل

 امریکا حامی داعش در افغانستان

 

 **(01.15) دگرمن احمد کندهاری

 قوای مسلح افغانستان تا یک اردوی متجانس

 

**(01.15) صبا راهی

 آزادی عقیده و بیان و تضاد های آشکار برخی از مدعیان آن!

 

 **(01.15) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 68

 

**(01.15) فرستنده: علی صدارت 

 همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران ترور روزنامه نگاران و ... را محکوم می کند.

 

**(01.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 مولا علی !!

 

 **(01.15) ناهید غزل

 بادیۀ مهجوری

 

 **(01.15) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(01.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلاح طبیعت

**(01.15) www.khaama

 5 -Year-old boy raped by police in Jawzjan

 

 **(01.15) P. Cockburn

 Al-Qaeda Gains Ground in Yemen as Country..

 

 **(01.15) M. Rafizadeh

 Iran 2015: Strategic, Geopolitical and Economic...

 

 **(01.15) R. Paul

 Lessons from Paris

 

 **(01.15) J. Raimondo

 The Sick Man of Europe

 

 **(01.15) P. Symonds 

 Who is responsible for the French terrorist attacks?

 

**(01.14) ولی احمد نوری و یادداشت پورتال 

 سهمگیری عده ای از افغانهای مقیم فرانسه در گردهمائی اعتراضی علیه اعمال تروریستی در پاریس

 

**(01.14) موسوی

 چرا «جان کری» از داعش نام نبرد؟؟

 

 **(01.14) عبدالله امینی - کابل

 دو مرد خیله به یک دیگر تبریک می گویند

 

 **(01.14) حزب کار ایران (توفان)

 امپریالیستها هم از توبره می خورند هم از آخور

 

 **(01.14) بهرام رحمانی

 مذهب، نژادپرستی و کاپیتالیسم دشمنان درجه یک آزادی بیان و اندیشه هستند!

 

 **(01.14) برگردان از: حمید محوی 

 شارلی هبدو گناهکاری با چهرۀ بی گناه

 

**(01.14) فرستنده: عنایت وهمن 

 کودکان را باید جدی گرفته احترام کرد - فلم کوتاه

 

**(01.14) ناهید غزل

 اشک

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خود سری

 

 **(01.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

 

 **(01.14) تیمورشاه تیموری 

 اقتفاء از غزل مرحوم عشقری

**(01.14) T. Cartalucci

 Paris Shooters Just Returned from NATO's Proxy

 

 **(01.14) www.khaama

 Policeman kills senior government officials in ..

 

 **(01.14) www.english

 Russia must keep USA a gunpoint

 

 **(01.14) A. Rattansi

 The Road From Paris to Damascus -and Back..

 

 **(01.14) www.news...

 Two anti-torture protesters arrested at D. Cheney's..

 

 **(01.14) M. Popp & 

 Where Did Germany's Islamophobes come From?

 

**(01.13) موسوی

 باز هم آیندۀ خونین در انتظار مردم افغانستان

 

 **(01.13) عزیز نعیمی

 « از کوزه همان تراود که دراوست »

 

 **(01.13) عبدالله امینی - کابل

 تعیین علومی، یک پرچمی ناموس فروش در مقام وزارت داخله

 

**(01.13) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 باید برای آموختن آماده بود، ورنه....!!

 

**(01.13) ناهید غزل

 آشیانۀ قلب

 

 **(01.13) تیمورشاه تیموری

 شراب با شکر اندوده

 

 **(01.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پذیرش

 

 **(01.13) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شیشۀ خالی

**(01.13) J. Ditz

 50 Civilians Believed Killed in US Airstrike in Syria

 

 **(01.13) www.khaama

 Afghan Unity Government Announces Cabinet Nominees

 

 **(01.13) A. Jones

 Is This Country Crazy?

 

 **(01.13) J. Raimondo

 March of the Hypocrites

 

 **(01.13) www.strategic

 Russia's Strategic Missile Forces to Conduct Over..

 

 **(01.13) N. Beams

 The economic and political implications of deflation

 

**(01.12) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 مهر شفتین

 

**(01.12) چریکهای فدائی خلق ایران 

 پیرامون جنایت هولناک در دفتر یک روز نامه در پاریس!

 

**(01.12) عبدالله امینی - کابل

 بی اعتباری جهانی خطوط هوائی افغانستان

 

 **(01.12) فرستنده: عثمان حیدری 

 ستراتیژی جهانی: آیا در 2015 جنگ اتحادیه اروپا با داعش شروع می شود؟

 

**(01.12) سید موسی عثمان هستی 

 « هر که برای مطلب خود دلبری کند »

 

**(01.12) عزت آهنگر نیزک

 غژدی شب

 

**(01.12) ناهید غزل

 چتر فریاد

 

 **(01.12) خلیل الله عالم

 فساد سیاسی و اداری

 

**(01.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 دیوانگی

 

 **(01.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(01.12) تیمورشاه تیموری 

 چشمۀ فیض

 

**(01.12) www.khaama

 Arrival Arabs confirmed in Zabul

 

 **(01.12) Y. Ondratyev

 Can Russia retrieve Soviet-era influence in Vietnam?

 

 **(01.12) www.wsws

 French Muslims targeted by revenge attacks after..

 

 **(01.12) V. Guelevich

 Hungary: Is Ukraine Style Coup Possible in EU..

 

 **(01.12) T. Ali

 Maximum Horror

 

 **(01.12) P. Escobar 

 Who profits from killing Charlie?

 

**(01.11) تیمورشاه تیموری

 رفع حجاب زنان در سال 1338 - 2

 

 **(01.11) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 67

 

**(01.11) عبدالله امینی - کابل  

 مذاکرات حکومت وحشت ملی با طالبان

 

**(01.11) فرستنده: عنایت وهمن

 علم بهتر است یا ثروت؟

 

**(01.11) ناهید غزل

 پنجره

 

 **(01.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مولا علی

 

 **(01.11) خلیل الله عالم

 بوسه به مژگان 

 

 **(01.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 پربازی!!!

 

**(01.11) Sender: M. Mandl

 Erlaerung des Pols der ( PRCF) zum Anschlag auf "Charli Hebdo"

 

 **(01.11) J. Feffer

 Charli Hebdo: Middle East Blowback?

 

 **(01.11) P. Iskenderov

 China- Europe: New Alliance? - 2

 

 **(01.11) P. Koening

 Russia and China: The Dawning of a New Monetary 

 

 **(01.11) R. Fantina

 Three U. S. Lies About Israel and Palestine

 

 **(01.11) www.khaame

 Unknown gunmen kidnapped 12 civilians in n. Afg.

 

 **(01.11( A. Vltchek

 Who Should be Blamed for Muslim Terrorism?

 

 

 

 

 

 

**(01.10) پورتال «افغانستان آزاد- آزاد افغانستان» 

 ابراز تسلیت

 

**(01.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 شرح چند ضرب المثل کابلی - 4 

 

**(01.10) ا. م. شیری و یادداشت پورتال 

 سناریوی مشترک فلمهای جنائی- فانتزی هالیود در پاریس به واقعیت پیوست

 

**(01.10) سید موسی عثمان هستی 

 نشان افتخار و یا تصدیق خرگری خر؟

 

**(01.10) عبدالله امینی - کابل 

 تخریب تأسیسات نیروهای اشغالگر در بگرام

 

**(01.10) حمید بهشتی 

 چارلی ابدو: خطر مخفی گشتن خشونت درونی توسط خشونت برهنه

 

**(01.10) فرستنده: حمید محوی 

 مروری بر اعترافات و تشکل های کارگران معدن « ویژه نامۀ معدن»

 

**(01.10) ناهید غزل

 صبحگاه

 

 **(01.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر شاعر

 

 **(01.10) تیمورشاه تیموری

 سنگ مزار

 

 **(01.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 تنگدل

 

**(01.10) www.khaama

 Afghanistan offered posts to Taliban leaders in..

 

 **(01.10) J. Ditz

 Blowback: Paris Killings Likely Revenge for French

 

 **(01.10) P. Iskerderov

 China-Europe: New Alliance? - 1

 

 **(01.10) B. Cloughley

 CIA Torture: the Nature of the Beast

 

 **(01.10) M. Whitney

 Defending Dollar Imperialism

 

 **(01.10) P. Martin

  Washington buries the CIA torture report

 

**(01.09) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان و یادداشت پورتال

 کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب می خورد.

 

 **(01.09) انجمن قلم ایران (درتبعید) و یادداشت پورتال

 حمله به دفتر نشریۀ « شارلی هبدو» را محکوم می کنیم!

 

**(01.09) تیمورشاه تیموری

 رفع حجاب زنان در سال 1338 - 1

 

 **(01.09) محمد قراگوزلو

 انقلابی که مغلوب نئولیبرالسم شد! - 2

 

 **(01.09) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 66

 

**(01.09) عبدالله امینی - کابل

 جنگ شورای نظاری ها بر سر یک فاحشه خانه

 

 **(01.09) برگردان از: حمید محوی

 11 سپتمبر فرانسوی- چه کسی سوءقصد «شارلی هبدو» را هدایت کرده است؟

 

 **(01.09) فرستنده: فرید پرواز 

 جنگ مسلحانه علیه اردوغان

 

**(01.09) بهرام رحمانی 

 متن سخنرانی بهرام رحمانی به مناسبت شانزدهمین سالگرد «قتل های زنجیره ئی»

 

**(01.09) ناهید غزل

 لحظه های تلخ

 

 **(01.09) ملک الشعراء استاد اسیر

   اشک جگری

 

 **(01.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

**(01.09) news.antiwar

 Day-Long Manhunt After Paris Magazine Terror

 

 **(01.09) P. Cockburn

 From Syria to Paris

 

 **(01.09) A. Kuersten

 Russian Sanctions, China, and the Arctic

 

 **(01.09) J. Chuckman

 This is what war does

 

 **(01.09) N. Cunningham

 Top Five Factors Affecting Oil Prices in 2015

 

 **(01.09) www.presstv 

 US assassination drone kills 6 in e. Afghanistan

 

**(01.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 حوت اگه حوتی کنه، موشاره ده قطی کنه

 

**(01.08) هیأت تحریر نشریۀ پیشرو 

 یاد و خاطرۀ شهدای یکاولنگ را گرامی می داریم!

 

**(01.08) نویسنده: الف. جوانشیر و یادداشت پورتال

 به یاد روزنامه نگاران جانباختۀ پاریسی، شمع روشن کنیم!

 

**(01.08) نذیر دلسوز

 تجلیل سرمایه از هنر فروشان

 

**(01.08) عبدالله امینی - کابل 

 غنی بر ماندگارشدن قوای تجاوز کار امریکا اصرار دارد

 

**(01.08) برگردان از: ا. م. شیری

 شکست بزرگ امریکا در خاور میانه

 

**(01.08) ناهید غزل

 هنوز درد

 

 **(01.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سکر هدر

 

 **(01.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهانۀ دل

 

 **(01.08) تیمورشاه تیموری 

 درختان بلوط

**(01.08) R. Holland

 Can Putin win his poker vs. W. Leaders?

 

 **(01.08) A. Ahmed

 Ferrying the Dead of Both Sides in a Cruel A. War

 

 **(01.08) L. M. Vance

 Observations on the CIA Torture Report

 

 **(01.08) S. Perera

 Pakistan parliament authorizes military courts

 

 **(01.08) N. Beams

 Sharp market falls over euro and oil price slump

 

 **(01.08) M. Ertel &.. 

 What Would Syriza's Victory Mean for Europe?

 

**(01.07) برگردان از: جاوید

 مأموریت در افغانستان: «قنل های هدفمند» کار روزمره بود.

 

**(01.07) عبدالله امینی - کابل

 100 روز اول حکومت وحشت ملی

 

 **(01.07) سید موسی عثمان هستی

 چرا نام « مرده » های سیاسی را نمی برم؟

 

 **(01.07) برگردان از: حمید محوی 

 مرکز امنیت نو امریکا، نسخۀ دموکرات امپریالیسم فاتح

 

**(01.07) نویسنده: ی. د. 

 پیام "موسوی" و شادی چپ های سبز

 

**(01.07) ناهید غزل

 طوفان

 

 **(01.07) تیمورشاه تیموری

 کنار پنجره

 

 **(01.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یار مهربان

 

 **(01.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سخن شیرین

**(01.07) www.khaama

 A Bride Who Never Wore A Wedding Dress, But A Coffin

 

 **(01.07) www.strategic..

 CIA Torture Report Incriminates Dick Cheney

 

 **(01.07) J. Stern

 German army and intelligence service complicit..

 

 **(01.07) J. Ditz

 ISIS Unveils $ 2 Billion Budget for 2015;...

 

 **(01.07) M. Whitney

 Oil Price Blowback; Is Putin Creating a New W. O.

 

 **(01.07) www.strategic.. 

 The Chinese are coming: Beijing in the Balkans ...

 

**(01.06) عزیز نعیمی 

 مدارس مذهبی و یا تعلیمگاه های «سیا»

 

**(01.06) عبدالله امینی - کابل 

 کشتار انگلیس در افغانستان

 

**(01.06) فرستنده: عثمان حیدری

 آیا خدائی هست؟

 

**(01.06) فرستنده: مناف فلکی فر

 افزایش بهای نان، تعرض جدید جمهوری اسلامی به معیشت توده ها

 

**(01.06) ناهید غزل

 فال

 

 **(01.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهانۀ دل

 

 **(01.06) تیمورشاه تیموری

 عربده جوی

 

 **(01.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماه مغفرت

**(01.06) G. Langer

 At the End of Afghanistan War, Most Doubt its ...

 

 **(01.06) A. Mezyaev

 Eurasian Economic Union Came into Force

 

 **(01.06) B. Fein

 It's time to abolish the CIA

 

 **(01.06) G. Porter

 The Real politics behind the US war on IS

 

 **(01.06) T. Cartalucci 

 Washington's Quiet Proxy War Against Vietnam

 

**(01.06) A. Damon

 Wealth of World's 400 richest billionaires rose..

**(01.05) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 شرح چند ضرب المثل کابلی - 3

 

 **(01.05) برگردان از: جاوید

 « سیستم مالی ایالات متحده با سقوط مواجه است »

 

 **(01.05) عبدالله امینی - کابل  

 آبروی برباد رفتۀ عطاءنور، باز برباد رفت

 

**(01.05) حزب کار ایران (توفان)

 یکه تازی امپریالیسم غرب و ناتوانی امپریالیسم شرق

 

 **(01.05) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع سال 2014- 4

 

  **(01.05) مهران زنگنه

 رسالت

 

**(01.05) ناهید غزل

 فاصله ها

 

 **(01.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نیکان و هم نیاکان

 

**(01.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گواه عشق

 

**(01.05) تیمورشاه تیموری

 ناتوانیها

 

 

**(01.05) N. Meden

 Another War in Europe? In Whose Name?

 

 **(01.05) J. Stern

 Blood and capital

 

 **(01.05) www.middle

 French military intervention in Libya "within 3 months"

 

 **(01.05) www.khaama

 Militants kill female doctor with her Husband ...

 

 **(01.05) E. E. Garcia

 Reflections on Torture: The Real Reason Why..

 

 **(01.05) J. Flores 

 Russia and Turkey's Gas Pipeline Dead:

 

**(01.04) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 تجلیل سال نو یا اغراق در بوالهوسی

 

 **(01.04) برگردان از: ا. م. شیری - یادداشت پورتال

 از ستالین باید آموخت

 

  **(01.04) عبدالله امینی - کابل

 سایت های کوتاه نظر

 

**(01.04) فرستنده: فرید پرواز

 رشد اقتصادی چین و عروج نظامی گری

 

 **(01.04) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع سال 2014 - 3

 

**(01.04) حزب کار ایران - توفان

 ارگان مرکزی حزب کار- توفان178

 

*(01.04) حزب کار ایران - توفان 

 توفان الکترونیک شمارۀ- 102

 

**(01.04) ناهید غزل

 فریب

 

 **(01.04) تیمورشاه تیموری

 شکایت از تنهائی

 

 **(01.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سفر به خیر

 

**(01.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 داغ هجران!!!

**(01.04) W. Madsen

 2014's Watershed Events

 

 **(01.04) J. Ditz

 76.000 Estimated Killed in Syrian War in 2014

 

 **(01.04) www.khaama

 Azizi Bank employees among 4 killed in Helmand

 

 **(01.04) A. W. McCoy

 How to Read the Senate Report on CIA Torture

 

 **(01.04) www.middle..

 Iraq Shiite militias suspected of Killing Sunni..

 

 **(01.04) Y. Rubtsov 

 Russia Revises Military Doctrine and Upgrades

 

**(01.03) خالق داد پغمانی - مونشن

 «عین و غین» را دریابید، طالب پیشکش تان!

 

**(01.03) ر. پیکارجو 

 پیام تبریک به خاطر سال نو مسیحی

 

**(01.03) فرستنده: مناف فلکی فر

 سازمان اقلیت، داعش و راه حل «جدائی دین از دولت» - 2

 

 **(01.03) بهرام رحمانی 

 مهمترین وقایع سال سال 2014 - 2

 

**(01.03) عبدالله امینی - کابل

 سنای مستعمراتی افغانستان: غنی و عبدالله استعفاء کنند!

 

**(01.03) برگردان از: حمید محوی 

 شلیک اشتباه ارتش 17 کشته و 45 زخمی بر جاگذاشت.

 

**(01.03) ناهید غزل

 سکوت شب

 

 **(01.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 شهرۀ شهر

 

 **(01.03) تیمورشاه تیموری

 مست استغناء

 

 **(01.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عینک انصاف

**(01.03) J. Ditz

 Afghan Troops Kill 28 Civilians in Wedding Party..

 

 **(01.03) D. Lindorff

 Cold-War-Style Propaganda Posing as News

 

 **(01.03) A. Ibrahim

 Push to join ICC part of wider strategy for Palestinian

 

 **(01.03) www.khaama

 Taliban delegation hold talks with Chinese officials

 

 **(01.03) L. Hajjar

 The CIA Didn't Just Torture, It Experimented on..

 

 **(01.03) M. Mechanic 

 There Are Several Thousand Secret Photos of..

 

**(01.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی  

 شرح چند ضرب المثل کابلی - 2

 

**(01.02) دگرمن احمد قندهاری

 در آرزوی موفقیت های بیشتر تان در سال جدید

 

 **(01.02) حزب کار ایران (توفان)

 پیام تبریک به مناسبت سال نو میلادی

 

**(01.02) برگردان از: حمید محوی

 ادامۀ دکترین نظامی روسیه

 

 **(1.02) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله 55 میلیون دالر از غنی گرفت

 

 **(01.02) برگردان از: حمید محوی

 کارشناسی: جهان در مرز مسابقۀ تسلیحاتی مافوق صوت

 

**(01.02) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 10

 

**(01.02) ناهید غزل

 افسردگی

 

 **(01.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رواج کشتن

 

**(01.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 مرغ وحشی

 

 **(01.02) تیمورشاه تیموری

 بندش نی یا توله

 **(01.02) Spiegel Staff

 A Dubious History of Targeted Killing in Afghanistan

 

 **(01.02) A. Azikwiwe

 Africa 2014 in Review: Challenges for Genuine...

 

 **(01.02) www.khaama

 Dostum says 20.000 Special Force set to rot out Taliban

 

 **(01.02) A. R. Ross

 Lenin in 2015

 

 **(01.02) R. Erlich

 The New Iraq War is doomed

 

 **(01.02) T. Hinchey 

 The Year that was 2014:..

 

**(01.01) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 شرح چند ضرب المثل کابلی - 1

 

 **(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2014

 

 **(01.01) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع سال 2014 - 1

 

**(01.01) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 65

 

**(01.01) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - شمارۀ 186

 

**(01.01) ناهید غزل

 دوزخ

 

 **(01.01) تیمورشاه تیموری

 تمنا

 

 **(01.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قلزم حقیقت

 

 **(01.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیشۀ خالی

**(01.01) www.khaama

 Insider attack leaves 5 police dead in Oruzgan

 

 **(01.01) Spiegel Staff

 Inside the NSA's War on Internet Security

 

 **(01.01) www.middle..

 Syria's Assad depending on Iran financial aid

 

 **(01.01) B. V. Auken

 The continuing US war in Afghanistan

 

 **(01.01) P. C. Roberts

 The Outlook for the New Year

 

 **(01.01) W. Madsen

U. S. Citizens Continue to Infiltrate Eastern European