AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه سپتمبر 2014 

 

** آرشیف ماه اگست 2014 

 

** آرشیف ماه جولای 2014

 

** آرشیف ماه جون 2014 

 

** آرشیف ماه می 2014 

 

** آرشیف ماه اپریل 2014 

 

** آرشیف ماه مارچ 2014 

 

** آرشیف ماه فبروری 2014 

 

** آرشیف ماه جنوری 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

**(10.20) تیمورشاه تیموری 

 عرض حال چپن

 

**(10.20) عثمان حیدری

 آنهائی که باد می کارند، طوفان درو می کنند

 

 **(10.20) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 مفهوم عبادت و نماز در اسلام- 3

 

 **(10.20) فرستنده: عزیز نعیمی 

 چرا به خدا اعتقاد ندارم - 2

 

**(10.20) ا. م. شیری 

 داعش، نیروی زمینی چند منظورۀ « عمو سام »

 

**(10.20) ناهید غزل

 سفر

 

 **(10.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز واپسین

 

 **(10.20) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بی سرانجام

**(10.20) J. Ditz

 Al-Qaeda Endorses ISIS, Suggesting Shifting ..

 

 **(10.20) Devon D B

  Days of Darkness in America...

 

 **(10.20) S. Huges

 French President Hollande moves to universality

 

 **(10.20) K. Lim

 Iran: The Ayatollah Succession Question

 

 **(10.20) V. Katasonov

 The Internationalization of the Yuan-1

 

 **(10.20) www.khaama

 Woman injured following cross-border shelling

 

**(10.19) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 گذری در گلستان غزل

 

**(10.19) میرویس ودان محمودی

 « کوبانی » دژ شکست ناپذیر انقلاب!

 

 **(10.19) فرستنده: حزب کار ایران (توفان)

 پیرامون کتاب تحریف کنندگان تاریخ

 

 **(10.19) برگردان از: ا. م. شیری 

 لنین و طبقۀ کارگر

 

**(10.19) شباهنگ راد

 داعش، نقشۀ راه امپریالیستی!

 

 **(10.19) ناهید غزل 

 جلوه گاه راستین

 

 **(10.19) انجنیر محمد هاشم رائق 

 به تو ای مرد!!!

 

**(10.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 کله منار ها

 

 **(10.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(10.19) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

**(10.19) www.khaama

 Afghanistan signs strategic cooperation agree..

 

 **(10.19) G. Myre

 As Oil Prices Fall, Who Wins And Who Loses?

 

 **(10.19) J. M. Cole

 Can a China-Russia Axis Bankrupt the US ?

 

 **(10.19) P. V. Buren

 7 Worst-Case Scenarios in the Battle with the..

 

 **(10.19) A. Damon

 The American oligarchy

 

 **(10.19) J. Miles

 The Hidden Hand- A Brief History of the CIA

 

**(10.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به پیشتاز زنان کوبانی

 

 **(10.18) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 زنان کوبانی در صف مقدم میدان نبرد علیه تجاوز و بردگی جنسی!

 

**(10.18) خالق داد پغمانی - مونشن 

 نکاحنامه یا طلاق خط

 

**(10.18) برگردان از: حمید محوی

 ابولا: شرکت های دارو یازی به بیماری هائی که تنها بی نوایان را از پا در می آورد....

 

 **(10.18) ناهید غزل

 شکوه

 

**(10.18) عزت آهنگر نیزک

 آرزوی قلم

 

 **(10.18) تیمورشاه تیموری

 دریا

 

 **(10.18) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مشک تر

 

**(10.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بلبل بی آشیان

**(10.18) O. Shedrova

 Events in Hong Kong and US Fight for Dollar

 

 **(10.18) A. Levine

 Obama's " Stupid Shit " 

 

 **(10.18) J. Ditz

 Report: ISIS Flying Its Own Warplanes in Syria

 

 **(10.18) A. Damon

 Richest one percent controls nearly half of ..

 

 **(10.18) www.news..

 Taliban Key commander, member killed in N. Afghanistan

 

 **(10.18) Col. D. MacGregor

 Why Military Intervention Will Never "Fix" the..

 

**(10.17) اشرف دهقانی

 مقاومت مسلحانه در کوبانی، ناقوس مرگ شب پرستان!

 

 **(10.17) برگردان از: حمید محوی

 هانگ کانگ زیر چتر

 

 **(10.17) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 مفهوم عبادت و نماز در اسلام - 2 

 

**(10.17) بهرام رحمانی

 دروغ های شیخ حسن روحانی!

 

 **(10.17) برگردان از: حمید محوی 

 کردهای سوریه تحویل جنگ افزار ارسال شده از جانب کرد های عراقی را تکذیب کردند

 

**(10.17) داکتر ظاهر تیموری

 داعش

 

**(10.17) ناهید غزل

خزان بی تو میگذرد

 

 **(10.17) فرستنده: الحاج محمد ابراهیم حبیب زی 

 همه یکی

 

 **(10.17) مهران زنگنه

به آزادی

 

 **(10.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(10.17) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(10.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

**(10.17) P. Escobar

 A Caliph in a wilderness of mirrors

 

 **(10.17) D. Walsh

 Car Bomb Kills 8 Afghans From Unit Linked to

 

 **(10.17) www.english..

 Russia to deploy Su-27 fighters in Belarus

 

 **(10.17) www.khaama

 Taliban bombed strategic bridge in Zabul

 

 **(10.17) M. Maguire

 The Disturbing Expansion of the Military- Ind.

 

 **(10.17) B. V. Auken

 US-backed militias commit war crimes in Iraq

 

**(10.16) ادارۀ پورتال -AA-AA 

 به ارتباط «بازهم سندی از توحش اسلامی»

 

 **(10.16) آزاد ل. 

 دو لبخند در یک تصویر

 

 **(10.16) برگردان از: حمید محوی 

 هوشمندی چیست؟

 

**(10.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 مفهوم عبادت و نماز در اسلام - 1

 

**(10.16) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 51

 

**(10.16) ناهید غزل

 بغض حبابها

 

**(10.16) ر. پیکار جو

 به کوبانیان قهرمان

 

**(10.16) عزت آهنگر نیزک

 تگرگ و تنور

 

**(10.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رضای کردگار

 

 **(10.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 حال غریبانه!!

 

 **(10.16) تیمورشاه تیموری 

 برگ خزان

**(10.16) B. Gertz

 China Military Buildup Shifts Balance of Power

 

 **(10.16) P. Cockburn

 Iraq's Descent into Chaos

 

 **(10.16) J. Dorsey

 Reshaping the M. East: UAE Leads the ...

 

 **(10.16) www.khaama

 Taliban bombed strategic bridge in Zabul

 

 **(10.16) W. Myers

 The Madness of Endless War

 

 **(10.16) www.huffing..

 The Si. S. Is Number 1- But in What?

 

**(10.15) تیمورشاه تیموری

 بیشرمی هم حد و اندازه ای دارد

 

 **(10.15) برگردان از: حمید محوی 

 فرانس 24 عکس جان مک کین و ابراهیم البغدادی را نفی می کند

 

**(10.15) آزاد ل.

 نماز و انواع تطبیق آن در اسلام 

 

**(10.15) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 250

 

**(10.15) ناهید غزل

 باران

 

 **(10.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(10.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وسیم گلشن

**(10.15) www.khaama

 6 policemen martyred following Taliban attack..

 

 **(10.15) www.english..

 Moscow looking for ways to protect itself from

 

 **(10.15) N. Beams

 Storms clouds gather over world economy

 

 **(10.15) H. Zhou

 Testing the Limits: China's Expanding Role...

 

 **(10.15) R. Clark

 The UN has become an Instrument of NATO

 

 **(10.15) M. Whitney

 The Ukraine, As We Know It, Is Gone Forever

 

**(10.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغانیت را از نعیمی بشنوید!!! 

 

 **(10.14) انجنیر محمد هاشم رائق

 خانۀ ویران

 

 **(10.14) برگردان از: حمید محوی

 آیا واشینگتن به پاکسازی قومی در شمال سوریه نائل خواهد آمد؟

 

 **(10.14) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تارخ حزب کار البانی - 50

 

**(10.14) بهرام رحمانی

 در بارۀ انتشار مجموعه ای از ادبیات مقاومت کوبانی

 

 **(10.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(10.14) ناهید غزل

 بامگاه دیدار

 

 **(10.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 می احمر!!!

 

 **(10.14) تیمورشاه تیموری 

 به اقتفاء از غزل عشقری صاحب

**(10.14) www.wsws

 Australian Imperialism and the M. East War

 

 **(10.140 J. Ditz

 NATO Airstrike Kills 7 Civilians in S. Afghanistan

 

 **(10.14) www.khaama

 Suicide attack in capital Kabul leaves one dead

 

 **(10.14) P. Cockburn

 War Against ISIS: US Strategy in Tatters as..

 

 **(10.14) Sender: M. Mandl

 Why Politicians need Historians

 

 **(10.14) K. Cobb  

 World War 3: It's here and energy is largely ...

 

**(10.13) عزیز نعیمی 

 باز هم سندی از توحش اسلامی

 

 **(10.13) شباهنگ راد

 بیم ها و امید های جنگ کوبانی!

 

 **(10.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 شوخی با ملایکه - 2

 

**(10.13) نذیر دلسوز 

 او تفنگش را دوست دارد

 

**(10.13) ناهید غزل

 بشارت پیوند

 

 **(10.13) تیمورشاه تیموری

 مجنون و صحرا

 

 **(10.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 رمز هستی

 

 **(10.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جفای میزبان

**(10.13) A. Baraka

 As ISIS Slaughters Kurds in Kobani, the US Bombs

 

 **(10.13) M. T. Klare

 Obama's New Oil Wars- Washington Takes on ..

 

 **(10.13) www.khaama

 Pakistani military fire at least 70 rockets in Kunar

 

 **(10.13) A. Mercouris

 The Kiev Junta's Military Debacle in E. Ukraine

 

 **(10.13) www.english

 Tony Abbott: The chip on Australia's shoulder

 

 **(10.13) Z. Abuza 

 Uyghurs look to Indonesia for terror guidance

 

**(10.12) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغان یا افغانستانی؟؟؟

 

 **(10.12) فرستنده: فهیم آزاد

 کوبانی در آتش بیداد ارتجاع هار بورژوا-امپریالیستی

 

 **(10.12) بهرام رحمانی

 دولت و پولیس ترکیه، قاتلین 31 تظاهر کننده هستند!

 

 **(10.12) نقی روزبه - پونان 

 یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزاد مرد!

 

**(10.12) برگردان از: حمید محوی

 کانادا به یک دولت ضد جنگ نیازمند است!

 

 **(10.12) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 49

 

**(10.12) فرستنده: بابک آزاد

 نقش «داعش» در تحولات اخیر منطقه

 

 **(10.12) کبیر توخی

 سر بریده

 

 **(10.12) ناهید غزل

 گذر زمان

 

 **(10.12) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 نگاه دل

 

 **(10.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

 

 **(10.12) تیمورشاه تیموری

 شمع و پروانه

 

 **(10.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دل تنها!!!

**(10.12) www.khaama

 3 civilians killed, 11 injured following explosion

 

 **(10.12) U. Avnery

 Crusaders and Zionists

 

 **(10.12) J. Ditz

 India PM: Time for Bullets, Not Talk With Pak.

 

 **(10.12) F. Cunningham

 Is Obama Being Threatened by US Hawks ...

 

 **(10.12) G. Leupp

 The U. S. Versus ISIS

 

 **(10.12) www.english..

 Turkey comes too close to its own disintegration

 

**(10.11) تهیه کننده و فرستنده: فرزان - استانبول 

 مقاومت جانانۀ واحد حفاظت زنان کوبانی در مقابل خلافت اسلامی

 

**(10.11) محمد حیدر اختر 

 فرهنگیانی که قربانی استبداد شدند

 

**(10.11) برگردان از: حمید محوی

 قهرمانان دوران ما

 

 **(10.11) ا. م. شیری 

 زمانۀ غریبی است!

 

**(10.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 شوخی با ملایکه - 1

 

**(10.11) برگردان از: بهرام رحمانی

 تقدیم به قهرمانان زن و مرد کوبانی!

 

 **(10.11) فرستنده: ش. حمید 

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 2

 

 **(10.11) ناهید غزل

 آزمون

 

 **(10.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 عید و برات

 

 **(10.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرط یاری و وفا

 

 **(10.11) تیمورشاه تیموری 

 دور از تو

**(10.11) MLPD

 Solidaritaet Mit Kobane

 

 **(10.11) P. Gulaticox

 Caste and Capitalism

 

 **(10.11) Telesur

 F. Castro Compares NATO to the Islamic State

 

 **(10.11) M. Yaghi

 First meeting of Palestinian unity government

 

 **(10.11) N. Beams

 The economic roots of the drive to war

 

 **(10.11) J. Ditz

 US Airstrikes in Afghanistan Soring:

 

 **(10.11) T. Engelhardt

 Washington Wields the Oil Weapon

 

 

 

 

 

**(10.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 افغان - افغانیت

 

 **(10.10) فرستنده: بابک آزاد

 فراخوان تظاهرات در دفاع از مقاومت مردمی کوبانی

 

**(10.10) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 249

 

 **(10.10) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 48

 

**(10.10) برگردان از: احمد مزارعی 

 برنامۀ تازۀ عربستان سعودی در ارتباط «سازمان مجاهدین خلق ایران»

 

**(10.10) فرستنده: مهسا 

 دعوت به اکسیون علیه اعدام

 

**(10.10) ناهید غزل

 ساحل

 

 **(10.10) تیمورشاه تیموری

 عید آمد

 

 **(10.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 قصه ساز

 

**(10.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به فکر وطن

**(10.10) T. Engelhardt

 Failure Is Success

 

 **(10.10) S. Flounders

 Hong Kong Protest: Why Imperialist Support..

 

 **(10.10) L. Lulko

 Poland wants Germany to attack Russia again

 

 **(10.10) N. Williamson

The Ebola epidemic: Asocial disaster in W. Africa

 

 **(10.10) J. K. White

 The New Old Capitalism

 

 **(10.10) B. V. Auken  

 Turkey demands US back war to topple

 

**(10.09) فرستنده: بهرام رحمانی 

 فراخوان برای کمک فوری به کوبانی - عاجل

 

**(10.09) انجمن قلم ایران(درتبعید) 

 بیانیۀ انجمن قلم ایران(درتبعید) در محکومیت کشتن روزنامه نگاران و جنایت های داعش...

 

**(10.09) میرویس ودان محمودی

 رفقای انقلابی و مردم آزادۀ افغانستان!

 

 **(10.09) محمد ناصر غیاثی- هالند 

 خدا دشمنته حاجی و غازی نسازه!

 

**(10.09) فرستنده: عثمان حیدری 

 کی یف هنگام آتشبس تجدید و جابه جائی قطعات را انجام داد

 

**(10.09) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - شمارۀ 183

 

**(10.09) ناهید غزل

 زنجیر

 

**(10.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

**(10.09) تیمورشاه تیموری

 لاله عذار و لاتری

 

 **(10.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

**(10.09) J. Ditz

 Afghanversary : The US Occupation Turns 13

 

 **(10.09) Radikal

 Former CIA officer says US policies helped ...

 

 **(10.09) J. Pasmus

 Latin America's Recessions: Made in the USA

 

 **(10.09) M. P. Victor

 Terrorism and Assassination in Venezuela

 

 **(10.09) www.khaama

 US to deliver 62 helicopter to Afghan Air Force

 

 **(10.09) www.english..  

 Western sanctions against Russia cut Europe's throat

 

**(10.08) فرستنده: عثمان حیدری- یادداشت پورتال

 واشینگتن، کیف و دیدار در سطوح متفاوت

 

**(10.08) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

 هفتم اکتوبر، آغاز بیرحمانۀ کشتار زحمتکشان به وسیلۀ غارتگران خارجی را محکوم می کنیم!

 

**(10.08) دپیشرو خپرونه- 50 گنه 

 د پلار سترګو د شازیې جګ قد ته کتل

 

**(10.08) ع. شفق

 «کمونیسم کارگری» در رکاب ماشین جنگی امریکا!

 

**(10.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 نصایح سودمند علمای قوم به قارون

 

**(10.08) برگردان از: حمید محوی

 انفجار در یک مدرسه در حمص و مرگ 47 کودک

 

**(10.08) برگردان از: حمید محوی 

 سازمان بهداشت جهانی: کوبا الگوئی برای مبارزه علیه ویروس ابولا در افریقا

 

**(10.08) عارف عزیز گذرگاه

 حاجی به ره کعبه و من جانب دیدار

 

 **(10.08) ناهید غزل

 روز های تنهائی من

 

 **(10.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 کعبۀ دل

 

 **(10.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماتم اعظم

 

**(10.08) تیمورشاه تیموری 

 اشک چکیده

**(10.08) M. Whitney

 America's "Terrorist Academy" in Iraq Produced

 

 **(10.08) A. Ahmad

 New President of Afghanistan Welcomes Back..

 

 **(10.08) J. Ditz

 Uzbek Commander Among Five Slain in US..

 

 **(10.08) A. Damon

 Wealth of richest 400 Americans surges to $2.29

 

 **(10.08) G. A. Daddis

 Why War? It's a question American should be..

 

 **(10.08) O. Pironet 

 Will There be a Third itefada?

 

**(10.07) حزب کار ایران (توفان) و یادداشت پورتال 

  پیروزی های ایران دستاورد انقلاب مردمی ایران است

 

**(10.07) بهرام رحمانی 

 مقاومت سنندج در کوبانی تکرار شد!

 

**(10.07) ع. مؤمن زاده - کابل 

 سؤالات چندی از الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 

**(10.07) عبدالله امینی- کابل 

 شیوع فساد در گمرک اسلام قلعه

 

**(10.07) برگردان از: حمید محوی

 پیشبینی طوفان در ایران

 

 **(10.07) احمد مزارعی 

 قتل، کشتار و مهاجرت مجدد ارامنه توسط ترکیه ادامه دارد

 

**(10.07) ناهید غزل

 چه گونه باورت کنم؟

 

 **(10.07) تیمورشاه تیموری

 خدنگ ناز

 

 **(10.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 شاهد و شراب

 

 **(10.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 افتخار آدمی

**(10.07) www.xinhua..

 Bomb blast wounds 2 civilians in Kunduz

 

 **(10.07) J. Feffer

 Meet the Polish Activists on the Cutting Edge..

 

 **(10.07) B. D. Cathey

 Perpetual War for Unobtainable Peace

 

 **(10.07) www.english..

 Russia achieves nuclear parity with US for ...

 

 **(10.07)D. Kurbjuweit

 The Merkel Effect

 

 **(10.07) R. Paul 

 The Real Status of Forces in Afghanistan and ..

 

**(10.06) برگردان از: هوادار پورتال

 امریکا پلان دارد تایک تریلیون دالر برای انکشاف زرادخانۀ اتومی اش سرمایه گذاری نماید

 

 **(10.06) عبدالله امینی - کابل

 فساد در کابل بانک: تصادم غنی- کرزی آغاز شد

 

**(10.06) برگردان از: احمد مزارعی 

 آخرین گزارش از «کوبانی»:

 

**(10.06) فرستنده: مناف فلکی فر

 در دفاع از مقاومت مردمی در «کوبانی»!

 

 **(10.06) احمد مزارعی

 سکولاریسم ترکیه از اتاترک تا اردوخان

 

 **(10.06) برگردان از: حمید محوی

اسرائیل بیمناک از سامانۀ روسی اس- 350

 

 **(10.06) برگردان از: حمید محوی

 آزادی انترنیت و اصلاحات حقوق نویسنده:

 

 **(10.06) سیدموسی عثمان هستی

 قرارداد با امریکا ننگین تر از قرارداد دیورند است

 

**(10.06) ناهید غزل

 آزادی

 

**(10.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(10.06) تیمورشاه تیموری 

 وصف غربت

 

**(10.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 اضطراب

**(10.06) www.usa....

 19 arrested over clash in Hong Kong

 

 **(10.06) M. Prothero

 Islamic State reportedly on Baghdad's outskirts

 

 **(10.06) T. Kong

 Kim Jong-Un's Sister Takes Control in N. Korea

 

 **(10.06) H. Mourad

The dilemma of anti-ISIL military Strategy

 

 **(10.06) N. Williamson

 US exploiting West Africa Ebola outbreak to..

 

 **(10.06) F. Conningham 

 Spinning in the Grave: Western Media Dig Dirt..

 

**(10.05) سید موسی عثمان هستی 

 تبریک عید

 

**(10.05) حمید محوی

 طرح خاور میانۀ بزرگ - 2

 

 **(10.05) بهرام رحمانی 

 ادامۀ سیاست های ریاکارانۀ دولت ترکیه ...

 

**(10.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 حج رفتن تکراری!

 

 **(10.05) آزاد ل.

 به ارتباط تابو شکنی پورتال

 

 **(10.05) فرستنده: عزیز نعیمی 

 حکم نهائی استیون هاوکینگ: خدائی در کار نیست!

 

**(10.05) گردآوری و برگردان از: احمد مزارعی

 کوبانی قهرمانانه و چون شیر غرنده می رزمد

 

 **(10.05) فرستنده: عثمان حیدری 

 امریکا و اوکراین از بررسی بحران اوکراین در همایش های بین المللی خودداری می کنند.

 

**(10.05) E. Schwarck

 Can China and India Cooperate in Afghanistan

 

 **(10.05) M. Meurer

 Confronting Barbarism: ISIS, the US and the ..

 

 **(10.05) www.strategic..

 Hong Kong's "Occupy Central" is US-backed...

 

 **(10.05) www.khaama

 Street Angels: a child's view of Kabul

 

 **(10.05) A. Levine

 The Anxieties of Empire

 

 **(10.05) D. Glazebrook

 This War is Not Aimed at ISIS, But at Assad

 

**(10.04) دگرمن احمد کندهاری

 « قرار داد امنیتی» خاینانۀ غنی- عبدالله 

 

 **(10.04) عزیز نعیمی 

 به ارتباط تابو شکنی اخیر پورتال

 

**(10.04) برگردان از: حمید محوی

 مبارزه علیه دولت اسلامی یا پردۀ دود استتار؟

 

 **(10.04) داکتر ظاهر تیموری

 ای هموطن

 

**(10.04) ناهید غزل

 نیاز نوازش

 

 **(10.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 خنجر بی نیام

 

 **(10.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پذیرش

 

 **(10.04) تیمورشاه تیموری 

 عشرتسرای کابل

**(10.04) R. Erlich

 10 Myths About Obama's Latest War in Iraq..

 

 **(10.04) F. I. Goldberg

 Ferguson Evenings

 

 **(10.04) B. M. Downing

 Iran and Israel vie in Kurdistan

 

 **(10.04) J. Ditz

 ISIS Has Seized Over 350 Villages in N. Syria

 

 **(10.04) www.english..

 Unemployment: Mirror of a failed System

 

 **(10.04) D. Pye &..

 What the US Did to Combodia was an Epic...

 

**(10.03) برگردان از: جاوید

کانال سیاه: خوکهای خط مقدم جبهه

 

 **(10.03) برگردان از: حمید محوی

 دروغ بزرگ در باب دولت اسلامی: «تروریست ها ما خود هستیم»

 

 **(10.03) میرویس ودان محمودی

 یاددهانی از قهار عاصی به وسیلۀ پرچمیها

 

  **(10.03) برگردان از: حمید محوی

ملل متحد: مداخلۀ سوریه پس از تصویب قطعنامۀ 2178 

 

**(10.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 حج با مال حرام

 

   **(10.03) بهرام رحمانی

 اگر مارکس زنده بود بازهم می گفت: «دین افیون تودهاست!»

 

**(10.03) ناهید غزل

 اعتمادنامه

 

 **(10.03) تیمورشاه تیموری

 ندای انس

 

 **(10.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 زلف دراز

 

 **(10.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عینک انصاف

**(10.03) www.khaama

 Afghanistan ranked the worst place in the world

 

 **(10.03) www.strtegic..

"Internal affair": Beijing warns foreign countries

 

 **(10.03) W. T. Whitney Jr.

 Terror in Latin America and the Caribbean

 

 **(10.03) J. M. Gutsch

 The Road to Bamiyan

 

 **(10.03) P. Baofu, Ph. D.

 Three pillars of failure in US-led war on Islamic

 

 **(10.03) P. Martin 

 US war against the people of Syria and Iraq

 

**(10.02) اعلامیۀ شماره 73 پورتال AA-AA 

 محکومیت امضای معاهدۀ استعماری بین کابل و واشنگتن

 

**(10.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 «یعقوب عبدالرحمان» ثانی و امضای پیمان امنیتی

 

 **(10.02) فرستنده: م. شمس و یادداشت پورتال

 به ادارۀ محترم پورتال "افغانستان آزاد-آزادافغانستان"

 

**(10.02) فرستنده: پیکارجو

 اعلامیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان به مناسبت به قدرت رسیدن«دولت وحدت ملی»...

 

 **(10.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 یادداشت دوستانه!

 

**(10.02) حمید محوی 

 طرح خاورمیانۀ بزرگ

 

**(10.02) برگردان از: حمید محوی

  درام از یاد رفته در حلب

 

 **(10.02) سیامک ستوده

 جنبش کوبانی، رهبری ناسیونالیستی و وظیفۀ ما

 

 **(10.02) عبدالله امینی - کابل

 معاهدۀ ننگین استعماری بین کابل- واشنگتن امضاء شد

 

  **(10.02) برگردان از: حمید محوی

 مزدوران مسلح امریکائی «بلک واتر» پیشین در اوکرائین

 

**(10.02) امین صادق

 روسیه و چین رسماً دالر را به عنوان پول مبادلاتی حذف کردند

 

**(10.02) برگردان از: حمید محوی 

 بیوۀ سفید اکنون کامیکاز های دولت اسلامی را هدایت می کند

 

**(10.02) حزب کار ایران - توفان

 ارگان مرکزی حزب کار- توفان175

 

*(10.02) حزب کار ایران - توفان 

 توفان الکترونیک شمارۀ- 99

 

**(10.02) ناهید غزل

 فصل کتاب دل

 

**(10.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فروغ بیرق

 

**(10.02) تیمورشاه تیموری

 دشت غربت

 

 **(10.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 چین جبین

**(10.02) R. Amiri

 Attack of the Five Monarchies

 

 **(10.02) www.khaama

 Explosion injures 6 civilians in Kunduz

 

 **(10.02) www.strategic

 Russian Land Forces to be Equipped With 70%

 

 **(10.02) J. Chuckman

 The American Conquest of Europe

 

 **(10.02) Prof. J. Petras

 US Global Power in 21st Century

 

 **(10.02) www.huffing.. 

 Why Do Americans Hate Beheadings But...

 

**(10.01) عین الدین نذیری - کابل 

 فقط ابراز نظر و درد دل است

 

**(10.01) میرویس ودان محمودی

 افغانستان رسماً به فروش می رسد!

 

 **(10.01) آزاد ل.

 باز هم می روند و اینها را نمی بینند

 

 **(10.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 نسخۀ اسلام به مرد مجرد

 

**(10.01) برگردان از: حمید محوی

 پشت یکپارچگی شورای امنیت

 

 **(10.01) برگردان از: حمید محوی 

 یک گزارش قدیمی ولی ناشناخته و تازه

 

**(10.01) تیمورشاه تیموری

 صلح و رفاه

 

 **(10.01) ناهید غزل

 ترسیم

 

 **(10.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میرشکار

 

 **(10.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گذشت دوران

**(10.01) J. Standon

 President B. Obama does not speak for God

 

 **(10.01) P. Martin

 The midterm elections and the political crisis..

 

 **(10.01) T. Ali &..

 The Rise of ISIS and the Origins of the New ...

 

 **(10.01) www.presstv

 Two killed in US drone strike in Afghanistan

 

 **(10.01) J. Ditz

 US Expands Syria Strikes: Not Just a War ...

 

 **(10.01) P. C. Roberts 

 Washington's Secret Agenda