AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه مارچ 2014 

 

** آرشیف ماه فبروری 2014 

 

** آرشیف ماه جنوری 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

**(04.18) س. رها

 ملا «مائویست» های قرتکی، مغز خر خورده اند - 9 

 

 **(04.18) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 آداب جنازه - 8

 

**(04.18) نذیر دلسوز 

 یادی از یک کمونیست

 

**(04.18) بهرام رحمانی 

 قدرت های بزرگ جهانی و سازمان ملل بر نسل کشی رواندا چشم بستند!

 

**(04.18) عبدالله امینی - کابل 

 گسترش فعالیت های جاسوسی ترکیه در افغانستان

 

**(04.18) ناهید غزل

 گلهای میخک مرا فراموش کردی؟

 

**(04.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 جولان شاعر

 

**(04.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آخرین قسمت رباعیات و دو بیتیها - 13

 

 **(04.18) تیمورشاه تیموری 

 گل خود روی

**(04.18) www.khaama

 Afghanistan economic growth falls sharply in 2013

 

 **(04.18) A. Damon

 Inequality and the drive to war

 

 **(04.18) J. Ditz

 NATO Chief: More Troops, More Planes for...

 

 **(04.18) N. Pollack

 Obama, Monopoly Capitalism, and Global ...

 

 **(04.18) J. Ditz

 Ukraine Troops, Armored Vehicles Surrender to..

 

 **(04.18) J. Stanton 

 US foreign internal defense operations in Ukraine

 

**(04.17) د پیشرو خپرونه ۴۹ ګڼه

 زموږ فرشته یې ووژله

 

**(04.17) آزاد ل. 

 با عرض حرمت خدمت استاد سخن!

 

**(04.17) احمد مزارعی

 قتل و کشتار و مهاجرت مجدد ارامنه توسط دولت ترکیه ادامه دارد

 

**(04.17) فرستنده: نذیر دلسوز با افزوده ای از «احمد پوپل»

 تصاویر

 

 **(04.17) ناهید غزل

 کنیری دل

 

**(04.17) تیمورشاه تیموری

 دنیای ظالمان

 

 **(04.17) ملک الشعراء استاد اسیر 

 معمای شاعر

 

**(04.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شور محشر

**(04.17) M. Gathmann

 All Eyes on Russia as Ukraine Begins Offensive

 

 **(04.17) V. Salama

 Death From Above: How American Drone Strikes..

 

 **(04.17) www.khaama

 Female MP Maryam Koofi injured in gunmen attack

 

 **(04.17) www.presstv

 Saudi King replaces spymaster Bander bin Sultan

 

 **(04.17) J. Glaser

 The US's Invasion of Africa That Nobody Knows..

 

 **(04.17) J. Ditz

 White House Endorses Ukraine Crackdown on ..

 

**(04.16) حزب کار ایران (توفان) 

 دخالت امپریالیستهای غرب در امور داخلی اوکراین عامل بی ثباتی در اروپاست

 

**(04.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 آداب جنازه - 7

 

  **(04.16) محمد قراگوزلو

 سکتاریسم اپورتونیستی جناب مقدم

 

**(04.16) فرستنده: فرید پرواز 

 بخشی از مبارزات و زندگی کوتاه انقلابی ماهیر چایان

 

**(04.16) ناهید غزل

 نگین اشک

 

 **(04.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی آزار

 

 **(04.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

 

 **(04.16) تیمورشاه تیموری 

 آیت حسن

**(04.16) www.khaama

 Afghan Deputy Minister Kidnapped in Kabul

 

 **(04.16) J. Feffer

 Asia bucks military spending decline

 

 **(04.16) P. Schwarz

 European Union: From economic community to..

 

 **(04.16) www.presstv

 Russian jet acts "provocatively" close to US ...

 

 **(04.16) J. Glaser

 The Intoxicating Pull of Proxy War Will Worsen..

 

 **(04.16) E. Zuesse

 The U. S. Is Not a Democracy, It Is an Oligarchy

 

**(04.15) د پیشرو خپرونه ۴۹ ګڼه

 مونږ څه لرو؟

 

**(04.15) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 نامگذاری در اسلام

 

**(04.15) عبدالله امینی - کابل 

 خپ گرفتن سید مخدوم رهین

 

**(04.15) فرستنده: فرید پرواز

 آیا افزایش نابرابری های اجتماعی، موجب رکود اقتصادیست؟

 

**(04.15) احمد مزارعی با افزوده ای از حمید محوی

 چرا و به چه کسانی جایزه می دهند؟

 

**(04.15) ناهید غزل

 پرسش بی پاسخ

 

 **(04.15) تیمورشاه تیموری

 فراق

 

 **(04.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 دام و دانه

 

 **(04.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دانشور خوشباور

**(04.15) www.khaama

 China emerges as key strategic player in Afghanistan

 

 **(04.15) www.presstv

 CIA torture more enhanced than enhanced

 

 **(04.15) R. Urie

 Economic Stagnation and the Stagnation of ...

 

 **(04.15) T. B.-Hinchey

 Ukraine: Anti-Fascist freedom fighters take...

 

 **(04.15) P. Cockburn

 MI6, the CIA and Turkey's Rogue Game in Syria

 

 **(04.15) www.news..

 Ukraine Vows" Full- Scale Military Operation"..

 

**(04.14) سیامک بهاری و یادداشت پورتال 

 مضحکه ای پر هیاهو و بی اثر

 

**(04.14) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 اسماء الحسنی

 

**(04.14) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 26

 

**(04.14) فرستنده: فرید پرواز 

 کمک های «بشردوستانۀ» از نوع امریکائی

 

**(04.14) احمد مزارعی 

 چه کسانی و چرا می خواهند به رضا شهابی جایزۀ « رها» و یا طوق بردگی بدهند

 

**(04.14) ناهید غزل

 سکه

 

 **(04.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رفتگان

 

 **(04.14) تیمورشاه تیموری

 خواب خوش

 

 **(04.14) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گواه عشق

**(04.14) R. Satke

 Kazakhstan Opposition Fears Ukraine's " Russian..

 

 **(04.14) U. Gunnar

 Mansanto Terminator Seeds and Round UP..

 

 **(04.14) D. North

 No to imperialist war! Reclaim the revolutionary

 

 **(04.14) www.khaama

 Separate incidents leaves 18 dead or injured...

 

 **(04.14) A. Hassan

 The Brotherhood and terrorism

 

 **(04.14) www.presstv 

 US warns Russia against" further military ...

 

**(04.13) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 تحمیل دستور عربی بر کلمات دری - 2

 

**(04.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 آداب جنازه - 6

 

**(04.13) فرستنده: حمید محوی

 فرانسوا هولاند سیاست خود را آشکار می سازد

 

 **(04.13) فرستنده: فرید پرواز

 دولت یهود در سرزمین سعودی؟

 

 **(04.13) لیلا یوسفی 

 به من هم خوش می گذرد

 

**(04.13) ناهید غزل

 گریه

 

 **(04.13) تیمورشاه تیموری 

 سینۀ داغدار

 

**(04.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 صلح و جنگ

 

 **(04.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عرصۀ گیتی

**(04.13) J. Jones

 American to invade Ukraine

 

 **(04.13) N. Nasser

 Assad's staying power on show

 

 **(04.13) www.presstv

 FBI secretly worked in Iran, Afghanistan:

 

 **(04.13) www.khaama

 Suicide attack leaves tribal elder dead in Paktika

 

 **(04.13) J. Ditz

 Ukraine Offers Concessions to E. Ukraine Protesters

 

 **(04.13) www.presstv

 US leaves deadly legacy in Afghanistan

 

**(04.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم! رفیق اصغر عرب هریسی

 

**(04.12) آزاد ل.

 باز هم به ارتباط نفرین

 

 **(04.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 آداب جنازه - 5

 

**(04.12) فرستنده: فرید پرواز 

 روزنامه نگار انگلیس: چرا کسی به منشأ کاز سارین اهمیتی نمی دهد

 

**(04.12) تیمورشاه تیموری

 استفاده از دین در انتخابات ریاست جمهوری

 

**(04.12) ناهید غزل

 نیاز

 

 **(04.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای دگر !!!

 

 **(04.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 اعتذار

**(04.12) www.khaama

 Afghan peace talks with Taliban leaders to ...

 

 **(04.12) A. Lantier

 Civil war looms as pro-US regime threaten massacre

 

 **(04.12) www.english.pro

 M. Gorbachev to be tried for the collapse of USSR

 

 **(04.12) P. Pillar

 NATO Expansion and the Road to Simferopol

 

 **(04.12) J. G. Hornberger

  The origins of America's Warfare State

 

 **(04.12) www.presstv

 US wants all independent governments eliminated

 

**(04.11) تیمورشاه تیموری

 منتخباتی  از سروده های مرحوم محمد رحیم «شیدا»

 

**(04.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 آداب جنازه - 4

 

**(04.11) فرستنده: بابک آزاد

 اوکراین، گرهگاه تضاد های امپریالیستی

 

 **(04.11) افسانه وحدت 

 تجاوز به دختران 9 ساله قانونی می شود

 

**(04.11) فرستنده: هوادار پورتال

 خرمگس

 

**(04.11) ناهید غزل

 غربت

 

**(04.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 هجوم مگس

 

**(04.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

مار بود و اژدر گشت

 

 **(04.11) تیمورشاه تیموری 

 پند و اندرز

**(04.11) www.khaama

 Ashqabad host talks on Turkmenistan-Afghanistan

 

 **(04.11) D. McAdams

 "Foot-in-Mouth" Kerry's Nixonian Blunder

 

 **(04.11) J. Ditz

Putin Warns Ukraine Against "Irreversible" Mistakes

 

 **(04.11) www.presstv

 Russia rebuffs US threat over Iran oil deal

 

 **(04.11) W. Blum

 The Anti-Empire Report # 127

 

 **(04.11) J. Ditz 

 Watchdog: Significant Fraud in Afghan Election

 

 

 

**(04.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

   استقبال از غزل شیخ الشعراء استاد فدائی هروی

 

**(04.08) نشریه پیشرو شمارۀ 49

 جنایات حزب « دموکراتیک خلق» فراموش شدنی نیست!

 

 **(04.08) آزاد ل. 

 از کوه های ارزگان تا قصر دلکشا

 

**(04.08) ناهید غزل

 ظلمت تنهائی!!

 

**(04.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 آداب جنازه - 1

 

**(04.08) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 24

 

**(04.08) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ 239

 

**(04.08) فرستنده: نهاد مادران علیه اعدام

 اکسیون اعتراضی به اجرای حکم اعدام ریحانه جباری

 

 **(04.08) فرستنده: یدی محمودی 

 تظاهرات و اعتراض برای نجات جان ریحانه جباری!

 

 **(04.08) مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها - برلین

 نوروز و سال نو مبارک شما باد!

 

 **(04.08) مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها - برلین 

 دعوت به بهترین جشن نوروزی سال

 

**(04.08) فرستنده: ش. حمید

 شعر های مقاومت - خون شهری - 30

 

**(04.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(04.08) تیمورشاه تیموری

 جان میفروشم

 

**(04.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ظالم

 

**(04.08) J. Ditz

 EU Warns Russia Faces "Failed State" Neighbor

 

 **(04.08) www.khaama

 Explosion in Herat leaves 4 policemen dead, 3...

 

 **(04.08) N. Malishevski

 Poland Has its Own Interest in Ukraine

 

 **(04.08) www.tolonew..

 Pro-Russians Seize State Buildings in E. Ukraine

 

 **(04.08) C. Chelala

 The case for Donald Rumsfeld's prosecution

 

 **(04.08) S. M. Hersh 

 The Red Line and the Rat Line

 

**(04.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ترکیب « عبدالجاوید » از نگاه دستوری

 

**(04.07) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 23

 

**(04.07) بهرام رحمانی

 اولویت های سال 93، مبارزۀ سیاسی- طبقاتی در جامعۀ ایران!

 

 **(04.07) اکبر نوروزی 

 توهم پراکنی دستگاه حاکمه و رسانه های رنگارنگ سرمایه داری ...

 

**(04.07) ناهید غزل

 رؤیائی ترین یاد ها

 

 **(04.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مرد خدا

 

 **(04.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 آتشزبانی

 

 **(04.07) تیمورشاه تیموری 

 شب یلدا

**(04.07) M. Kugelman

 4 Reasons Elections Won't Fix Afghanistan

 

 **(04.07) www.khaama

 690 attacks recorded during election day in Afg.

 

 **(04.07) T. G.-Boza

 Deportations Under Obama

 

 **(04.07) L. Bershidsky

 Putin's Rejections of the West, in Writing

 

 **(04.07) www.thepenin..

 Russia seeks over $11bn in " Debt" from Ukraine

 

 **(04.07) T. Hartnett 

 The CIAtanic Verses

 

**(04.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 « ماین کفان »- اختراع یک جوان افغان

 

**(04.06) ناهید غزل

 آزادی

 

**(04.06) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 14  

  

 **(04.06) برگردان از: حمید محوی

 ترازنامۀ اخضر ابراهیمی

 

**(04.06) داکتر ظاهر تیموری

 پیمان و پیمانه

 

**(04.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماه مغفرت

 

 **(04.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 تنگدل

 

 **(04.06) تیمورشاه تیموری

 دل آشفته

 

**(04.06) D. Hoffman

 America: Most corrupt democracy money can buy

 

 **(04.06) M. Mandle

 Interview with Ex-CIA Collaborator:

 

 **(04.06) www.strategic

 Moscow may deny NATO Afghan transit in retaliation

 

 **(04.06) www.usa.china..

 NATO suspends cooperation with Russia..

 

 **(04.06) I. Pankratenko

 Barack Obama and Saudi Arabia:

 

 **(04.06) A. Vltchek

 Ukraine, a Fascist Coup?

 

 **(04.06) Press TV 

 Us-led airstrike kills 5 in n. Afghanistan

 

**(04.05) نشریه پیشرو 49

 دیگ به دیگدان می گوید، رویت سیاه

 

**(04.05) جاوید 

 باز هم در مورد دعای بد و نفرین

 

**(04.05) حزب کار ایران(توفان)

 به مرگ بگیر تا به تب راضی شود

 

 **(04.05) بهرام رحمانی 

 وقایع مهم ایران در سال 13923! - 3

 

**(04.05) ناهید غزل

 خواب

 

 **(04.05) تیمورشاه تیموری

 وجه اشتراک

 

 **(04.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جفای میزبان

 

 **(04.05) ملک الشعراء استاد اسیر  

 توبــــه

**(04.05) J. White

 Ft. Hood shooting highlights mental illness

 

 **(04.05) www.news..

 German AP photographer shot dead in Afghanistan

 

 **(04.05) M. S. Rozeff

 Militarism vs. Diplomacy: The Case of NATO

 

 **(04.05) F. Weir

 Russia debuts new, sleek force in Crimea, ...

 

 **(04.05) N. Zinets &

 Russia raises gas prices for Ukraine by 80%

 

 **(04.05) N. Giambruno 

 Why Turkey Was Planning a False Flag ...

 

**(04.04) سازمان انقلابی افغانستان

 به انتخابات پوشالی زیر بال امپریالیزم امریکا نه بگوئیم!

 

 **(4.04) د پیشرو نشریه ۴۹ ګڼه

 ښکیلاکګران، ښکیلاکمینه په جرمونو کې ډوبوي

 

**(04.04) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 افغانستان بزرگترین گورستان بیماران توبرکلوز در جهان

 

**(04.04) خالق داد پغمانی - مونشن

 کرزی هوشیارتر از اوباما 

 

 **(04.04) عبدالله امینی - کابل

 هراس شدید « کاندیدای ریاست جمهوری » از تماس با کارگران و دهقانان

 

 **(04.04) ناهید غزل

 قانون

 

 **(04.04) بهرام رحمانی

 نگاهی به انتخابات شهرداری ها در ترکیه و تحولات آن کشور!

 

 **(04.04) برگردان از: ا. م. شیری

 دولت اوکراین در خون

 

 **(04.04) داکتر ظاهر تیموری

 شاعر معاصر

 

**(04.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 داغ هجران !!!

 

 **(04.04) تیمورشاه تیموری

 مشکل سرمشکل

 

 **(04.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار جانفزا

**(04.04) www.pajhwok

 6 police killed in suicide attack in front of MoI

 

 **(04.04) W. Weissert &.

Gunman kills 4, wounds 16 at Fort Hood Army..

 

 **(04.04) N. Nikandrov

 Latin America Chooses Russia-Made Weapons

 

 **(04.04) A. Lantier

 NATO maneuvers with Georgia, Ukraine...

 

 **(04.04) A. Croft

 Russia could achieve Ukraine incursion in 3-5 days

 

 **(04.04) www.khaama

 Taliban claims access to confidential security plans

 

 **(04.04) G. Friedman 

 Russia and the US Negotiate the Future of ...

 

**(04.03) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د هیواد لیکنه)

 «ټاکنې» د زیار کښانو په ګټه نه دي

 

**(04.03) نشریه پیشرو شمارۀ 49

 « انتخابات » زیر سایۀ استعمار

 

**(04.03) آزاد ل.

 فرید یونس میکروب جدید اسلام نو

 

 **(04.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 آب زمزم و آداب استعمال آن

 

**(04.03) اشرف دهقانی 

 کودکان کار و خرید و فروش کودک

 

**(04.03) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 22

 

**(04.03) برگردان از:  حمید بهشتی 

 [ دستگاه قضائی مصر و حکم اعدام دسته جمعی 528 مصری]

 

**(04.03) ناهید غزل

 سراب آرزو

 

 **(04.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دوای استقامت

 

 **(04.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 می حمرا!!!

 

 **(04.03) تیمورشاه تیموری 

 خال خدائی

**(04.03) E. London

 CIA scandal: Leaks reveal brutal torture methods

 

 **(04.03) R. Hoppe

 Egyptian Death Sentences Reveal Deep....

 

 **(04.03) www.new.xinhua..

 Foreign soldier dies in Afghanistan

 

 **(04.03) D. W. Bronner

 Russia Increases Gas Prices in Ukraine

 

 **(04.03) P. Escobar

 The Kerry-Lavarov chess match

 

 **(04.03) www.consor..

 Ukraine's Inconvenient Neo-Nazis

 

**(04.02) ناهید غزل - یادداشت پورتال

 اعدامگاه

 

 **(04.02) کبیر توخی

 نهاد های استخباراتی و طرق نفوذ آنها

 

 **(04.02) س. رها

 پس انتخاباتی با حضور اشغالگران، عین تحقق دموکراسی است؟! 

 

 **(04.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 دعای بد و نفرین

 

**(04.02) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بد نامی رهبری جنبش مقاومت ملی افغانستان- 38

 

 **(04.02) برگردان از: حمید محوی

 دو دستگی در ترکیه

 

**(04.02) تیمورشاه تیموری

 نالۀ شرربار

 

 **(04.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میرشکار

 

 **(04.02) ملک الشعراء استاد اسیر 

 عمر گذشته!!!

**(04.02) www.new.xinhua

 Afghanistan sees growing monthly casualties in..

 

 **(04.02) D. Daiphong

 Lunch Law: The Root of US Imperialism

 

 **(04.02) St. Steinberg &

 NATO steps up military pressure on Russia

 

 **(04.02) P. C. Roberts

 Obama's Sleepwalk Toward War

 

 **(04.02) P. Symonds

 Tense standoff after North Korean-S. Korean..

 

 **(04.02) P. Cockburn 

 The US Is Paying the Cost of Supporting the ...

 

**(04.01) انجنیر سید عبدالقادر

 د اشغال تر بیرغ لاندی په اصطلاح تولتاکنی!

 

 **(04.01) بهرام رحمانی

 رشد گروه های نازیست و فاشیست در اسکاندیناوی و اروپا!

 

 **(04.01) جاوید 

 دعای بد و نفرین، نمایندگی از قدرت می کند و یا درماندگی؟

 

**(04.01) عبدالله امینی - کابل 

 تضرع عبدالله عبدالله نزد امریکائیان

 

**(04.01) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 21

 

**(04.01) ناهید غزل

 پندار

 

 **(04.01) فرستنده: ش. حمید

 شعر های مقاومت - مرثیۀ شاعران - 29

 

 **(04.01) تیمورشاه تیموری

 مخمسی بر غزل مرحوم عبدالغفور " ندیم"

 

 **(04.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در ادبگاه حضور

 

 **(04.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نرگس خماری!!!

**(04.01) www.khaama

 7 Afghan soldiers, 13 militants killed in latest...

 

 **(04.01) D. Gundogan

 Erdogan warns rivals: Next step is mass purge!

 

 **(04.01) J. Ditz

 Germany Seeks to Expand Military Deployments..

 

 **(04.01) P. Rosenberg

 Seven Decades of Nazi Collaboration:

 

 **(04.01) G. Mercier

 Ukraine's Crisis

 

 **(04.01) P. C. Roberts 

 Western Looking Of Ukraine Has Begun