AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 

 ** آرشیف ماه جنوری 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

**(02.16) عبدالله امینی - کابل

 26 دلو: شکست شوروی تسجیل شد!

 

 **(02.16) برگردان از: حمید محوی

 تلاش اوباما برای به حاشیه راندن ضد سوری های خدشه ناپذیر

 

 **(02.16) فرستنده: عثمان حیدری 

 تئوری توطئه چیست؟ حقیقت چسیت؟

 

**(02.16) حمید بهشتی 

 تأثیر ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخابات

 

**(02.16) خورشید عطائی

 بهار

 

 **(02.16) ناهید غزل

 چار فصل

 

 **(02.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

 

 **(02.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 سیاه و سفید

 

 **(02.16) تیمورشاه تیموری

 عید

 

**(02.16) K. Ritter &

 Copenhagen Shooting Leave 2 Dead, 5 Wounded

 

 **(02.16) www.khaama

 Kabul to host TAPI summit

 

 **(02.16) www.reuters

 Palestinians want role in probing "terrorist" killing

 

 **(02.16) J. Ditz

 Ukraine Ultarnationalists Spurn Ceasefire, will Con...

 

 **(02.16) www.presstv

 US starts with small numbers then steps up war

 

 **(02.16) Ch. Pierson 

 Why US War Criminals Walk Free

 

**(02.15) محمد حیدر اختر 

 بازهم دروغهای شاخدار شکنجه گر مشهور صمد ازهر (فتح)

 

**(02.15) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 5

 

 **(02.15) برگردان از: حمید محوی

 اوکراین و رسانۀ دروغ، چگونه فریب نخوریم؟

 

 **(02.15) عبدالله امینی - کابل 

 فرار لوی څارنوال اسحاق الکو از کابل

 

**(02.15) صبا راهی

 مقاومت مسلحانۀ کوبانی و جماعت کیلوئی نویس

 

 **(02.15) داکتر ظاهر تیموری

 سازمان سیا

 

**(02.15) ناهید غزل

 الهام

 

 **(01.15) تیمورشاه تیموری

 بهار

 

 **(02.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار خون

 

**(02.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دود مجمر

**(02.15) M. Golovnina

 China offers to mediate in stalled Afghan Taliban ..

 

 **(02.15) www.english..

 France hails "historic" jet sale to Egypt despite ....

 

 **(02.15) J. Levesque

 Is Boko Haram a CIA Covert Op to Divide ....Africa?

 

 **(02.15) www.english..

 Minsk-2 took place to rescue NATO mercenaries..

 

 **(02.15) M. Becker

 Nuclear Specter Returns...

 

 **(02.15) U. Avnery 

 The Real Ruler of Israel: Sheldon Adelson

 

**(02.14) محمد قراگوزلو 

 انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد- 7

 

**(02.14) عبدالله امینی- کابل

 شاروال کابل به ترکیه فرار کرد

 

 **(02.14) برگردان از: حمید محوی 

 ایالات متحدۀ امریکا نئونازی ها را آموزش می دهد

 

**(02.14) فرستنده: فرید پرواز 

 کشوری که به هم ریخته است؛ سیزده سال حرف شنوی از امریکائی ها با افغانستان چه کرد؟

 

**(02.14) چریکهای فدائی خلق ایران 

 آموزه های سیاهکل و شرایط کنونی

 

**(02.14) خورشید عطائی

 الوداع

 

 **(02.14) ناهید غزل

 کلمات گرمی آفرین

 

**(02.14) داکتر ظاهر تیموری

 چند دوبیتی

 

 **(02.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 پربازی!!!

 

 **(02.14) تیمورشاه تیموری

 غم هجران

 

 **(02.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شاعر پارسا

**(02.14) K. Maclellan

 Arming Ukraine could lead to escalation of Russian..

 

 **(02.14) M K Bhadrakumar

 Modi, Sharif in "win-win" setting

 

 **(02.14) S. Lendman

 Obama's New National Security Strategy: Ugly..

 

 **(02.14) www.presstv

 Russia, Venezuela to hold naval drills in Caribbean

 

 **(02.14) www.english..

 Ukraine's Poroshenko acts like Washington's screen..

 

 **(02.14) A. Panda 

 Why Did Afghanistan Just Suspend a Request for ..

 

**(02.13) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

 تجدید جنگ سرد

 

**(02.13) حزب کار ایران (توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کار ایران (توفان) به آن - 5

 

**(02.13) عبدالله امینی - کابل

 بسم الله محمدی در چنگال «قانون»

 

 **(02.13) فرستنده: بهرام رحمانی 

 گزارش شب کوبانی در استکهلم

 

**(02.13) عزت آهنگر نیزک

 آی خانم

 

**(02.13) ناهید غزل

 ابدیت یادهایت

 

 **(02.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مسلمانی کجا باشد؟

 

 **(02.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 آتشزبانی

 

 **(02.13) تیمورشاه تیموری 

 دلم خواهد - 2

**(02.13) A. Al-Nagger

 Egyptian-Russian economic relations:

 

 **(02.13) M. Pimentel

 Guerrilla Warfare in Cuba

 

 **(02.13) www.strategic..

 Minsk talks participants agree on ceasefire, weapons,.

 

 **(02.13) G. Greenwald

 NSA Claims Iran Learned from Western Cyberattacks

 

 **(02.13) R. Paul

 Obama's Force Authorization Is a Blank Check for ..

 

 **(02.13) www.presstv 

 US murders motivated by hatred against Muslims..

 

**(02.12) حزب کار ایران(توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کار ایران(توفان) به آن - 4

 

 **(02.12) گزارشگران پورتال - افغاستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 261

 

 **(02.12) عبدالله امینی - کابل 

 خانم اسامه بن لادن افشاء می کند

 

**(02.12) بهرام رحمانی 

 شیوخ عربستان، اصلی ترین وارث سیاست های قرون وسطائی محمد پیامبر مسلمانان هستند- 1

 

**(02.12) تیمورشاه تیموری 

 زلف پریشان

 

**(02.12) ناهید غزل

 با تو ام

 

 **(02.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 قصه ساز

 

 **(02.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 هجران لیلی

**(02.12) N. M. Mutmaeen

 What is IS(Daesh) doing in Afghanistan and why was.

 

 **(02.12) www.khaama

 4 Afghan soldiers martyred in IED attack in past 24 h.

 

 **(02.12) T. Larson

 Dick Cheney and the Worship of Torture

 

 **(02.12) J. Carden

 Here's Why Arming Ukraine Would Be a Disaster

 

 **(02.12) N. Bobkin

 Iran, Russia and USA: 36 years after Islamic Rev.

 

 **(02.12) B. Kampmark

 Permanent Dysfunctionalism: Australia's ...

 

 **(02.12) A. Mikhailov 

 Russia and Turkey determined to supplement each..

 

**(02.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 شرح چند ضرب المثل کابلی - 8

 

 **(02.11) برگردان از: حمید بهشتی

 کشاورزی در افریقا: افسانه یا حقیقت؟

 

 **(02.11) برگردان از: ا. م. شیری 

 اروپا: به سوی رویاروئی با جهان اسلام

 

**(02.11) عبدالله امینی- کابل

 کشمکش درونی بین شورای نظار و جمعیت

 

 **(02.11) برگردان از: حمید محوی 

 فوق العاده: شکنجه در زندانهای ایالات متحده:

 

**(02.11) ناهید غزل

 یادگار

 

 **(02.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مردمان بی هنر

 

 **(02.11) تیمورشاه تیموری

 دلم خواهد

 

 **(02.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 راه نا پیدا!!

**(02.11) M. Polner

 Are You Ready To Fight Putin's Russia?

 

 **(02.11) M. Mandle

 German Americans the silent minority

 

 **(02.11) J. Kucera

 Has China Made Its First Military Sale in Central Asia?

 

 **(02.11) T. Knapp

 Joe Biden's Dangerous Game

 

 **(02.11) www.khaama

 Pregnant woman gang-raped by 5 men in Jawzjan

 

 **(02.11) www.presstv

 World experiencing " end to US hegemony"

 

 

 

.

 

 

 

 

**(02.10) حزب کار ایران (توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کارایران (توفان) به آن - 3

 

 **(02.10) عبدالله امینی - کابل

 ارمغان اشغالگران امریکائی برای افغانستان

 

**(02.10) برگردان از: حمید محوی

 اوباما دوباره مسلح می شود

 

**(02.10) انجمن قلم ایران در تبعید 

 بیانیۀ انجمن علیه مقالۀ کیهان شریعتمداری در بارۀ قتل روزنامه نگاران

 

**(02.10) ناهید غزل

 بامداد افسانه ها

 

**(02.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 به یاد وطن

 

 **(02.10) الحاج خلیل الله ناظم باختر 

 در خور توصیف

 

**(02.10) تیمورشاه تیموری

 این سلحشوران چه می خواهند از جان وطن؟

 **(02.10) M. Mandle

 Germany set to pass "one of the harshest" anti-terror..

 

 **(02.10) J. Ditz

 NATO Divided as US, Britain Oppose Ukraine Peace

 

 **(02.10) www.khaama

 NDS confirms killing of Mullah A. Rawouf Khadim

 

 **(02.10) G. Mercier

 The Oil Cold War

 

 **(02.10) D. Minin

 Ukraine: Military Coup Inevitable

 

 **(02.10) A. Paiscik

 Why is Henry Kissinger Walking Around Free?

 

**(02.09) نظر محمد مطمئن

 د مسجدونو اړوند ځينې خبرې او ستونزې

 

 **(02.09) حزب کار ایران(توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کار ایران(توفان) به آن - 2

 

 **(02.09) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و امپریالیزم در صدد انقیاد و تجزیۀ افغانستان کهن - 1

 

**(02.09) گزارشگران پورتال- افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 260

 

 **(02.09) عبدالله امینی - کابل 

 خبرخوش: هفت وزیر نظام فاسد کرزی محاکمه خواهند شد.

 

**(02.09) ناهید غزل

 زیور پیمان

 

**(02.09) تیمورشاه تیموری

 ای تو نور دیدۀ افغانستان

 

 **(02.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 میناتور بهزاد

 

**(02.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

**(02.09) www.outlook

 Afghanistan and Iran to Fight ISIS in the Region

 

 **(02.09) V. Katasonov

 Economics Wars and Economics Sanctions - 3

 

 **(02.09) S. Brown &..

 Europe And U. S. Clash Over How To Confront Putin

 

 **(02.09) A. Lantier

 Europe on the brink of war

 

 **(02.09) A. Vltchek

 India's Shame

 

 **(02.09) K. Fahim

 Shiite Militia Drives Back Islamic State, but...

 

**(02.08) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

 اختلاف جهانشمول در سیاست امریکا

 

 **(02.08) بهرام رحمانی 

 جاسوس پروری مجلس شورای اسلامی علیه کارگران افغان!

 

**(02.08) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 4

 

**(02.08) حزب کار ایران (توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کار ایران (توفان) به آن - 1

 

**(02.08) عبدالله امینی - کابل 

 مبارک: اعزام نیروهای "اردوی ملی" به پاکستان

 

**(02.08) ناهید غزل

 ندامت

 

 **(02.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

 **(02.08) تیمورشاه تیموری  

 جواب نامۀ دوست

 

**(02.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دام تزویر

 

**(02.08) V. Katasonov

 Economics Wars and Economics Sanctions - 2

 

 **(02.08) S. Cooke

 How Obama Is Making the World More Dangerous

 

 **(02.08) www.khaama

 Insurgents blown up Girls School, Clinic in Konar

 

 **(02.08) www.presstv

 Kremlin trio meeting on Ukraine constructive:

 

 **(02.08) M. Whitney

 The Fallujah Option for East Ukraine

 

 **(02.08) H. Gold 

 What the CIA didn't want Americans to know

 

**(02.07) برگردان از: حمید محوی و پیشگفتار پورتال

 عملیات سرکوزی: چگونه سازمان سیا یکی از مأمورانش را به ریاست جمهوری فرانسه رساند.

 

 **(02.07) فرستنده: سیامک بهاری 

 فاشیسم از این اشکار تر!؟ در دفاع از کارگران افغان در ایران

 

**(02.07) عبدالله امینی - کابل 

 منازعۀ حکومت وحشت ملی با وحشیان شورای نظار

 

**(02.07) فرستنده: عثمان حیدری 

 کنفرانس یالتا 70 سال بعد

 

**(02.07) چریکهای فدائی خلق ایران 

 پخش مراسم یادمان رستاخیز سیاهکل و ..

 

**(02.07) سید موسی عثمان هستی 

 «شارلی» دیگری «بینام» به دنیا می آورد

 

**(02.07) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 حیرت حیران - معرفت - 6

 

 **(02.07) ناهید غزل

 مروارید

 

 **(02.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 منزل مقصود

 

 **(02.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر شاعر

 

 **(02.07) تیمورشاه تیموری 

 این دل

**(02.07) R. Parry

 Al-Qaeda , Saudi Arabia and Israel

 

 **(02.07) V. Katasonov

 Economics Wars and Economics Sanctions-1

 

 **(02.07) W. Bello

 How the Left Failed France, s Muslims

 

 **(02.07) J. Stern

 NATO meeting in Brussels heightens  danger of war

 

 **(02.07) H. Zia

 The Dystopia of the Villagers

 

 **(02.07) www.strategic

 US military strategy against ISIL aimed at removing

 

**(02.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 روز مبادا، یعنی روزی که مبادا!!!

 

**(02.06) محمد قراگوزلو 

 انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! 6

 

 **(02.06) شباهنگ راد

 سیاهکل ، نماد صداقت و باور به عمل و قیام توده ها، نماد یگانگی و اتحاد!

 

**(02.06) عبدالله امینی - کابل 

 فعالیت داعش در شمال افغانستان

 

**(02.06) ناهید غزل

 سکوت هزار سخن

 

 **(02.06) تیمورشاه تیموری

 مخمس بر غزل حافظ

 

 **(02.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماربود و اژدر گشت

 

**(02.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 رمز هستی

**(02.06) R. Donaghy

 High-profile Saudi princes accused of founding.. 

 

 **(02.06) S. Richman

 States, United States: America's James Bond...

 

 **(02.06) E. Bartlett

 The Destruction of Syria's Cultural Heritage

 

 **(02.06) P. Iskenderov

 Turkey and Gazprom. The geopolitics of Pipelines

 

 **(02.06) J. Ditz

 Ukraine Rebels Capture Key Town as Fighting...

 

 **(02.06) www.khaama

 Unknown gunmen killed 2 policemen in Herat

 

**(02.05) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 د ننگرهار پوهنتون لیلیه محصلینو باندی می زړه وسوځیدی

 

 **(02.05) فرستنده: سیما سوژا 

 شاتو شمارۀ هشتم- خون

 

**(02.05) عبدالله امینی - کابل 

 روحیۀ نطق تصنعی کثیف نورالحق علومی

 

**(02.05) برگردان از: حمید بهشتی

 من چارلی نیستم یا 7 جنوری نشر تازه ای از 11 سپتمبر

 

 **(02.05) فرستنده: فرید پرواز

 دوران عقب نشینی

 

 **(02.05) برگردان از: ا. م. شیری

 آزاد سازی آشویتس- شاهکار ارتش سرخ

 

 **(02.05) بهرام رحمانی 

 شبکه های یاری رسانی به کوبانی را سازماندهی کنیم!

 

**(02.05) ناهید غزل

 گیاه بی آفتاب

 

 **(02.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 زنده و سلامت !!!

 

 **(02.05) تیمورشاه تیموری

 زلف مشکین

 

 **(02.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

**(02.05) www.khaama

 Armed conflict in Parwan leaves 3 persons killed,..

 

 **(02.05) W. Morrow

 ISIS releases video of barbaric execution of ...pilot

 

 **(02.05) T. Whitehead

 MI5 warns of copycat terror attacks

 

 **(02.05) J. Raimondo

 Sequester the Empire

 

 **(02.05) M. Weibrot

 The Message of Syriza's Victory

 

 **(02.05) M. Horton 

 The Rise of Yemen's Huothis

 

**(02.04) دگرمن احمد کندهاری 

 قوای مسلح افغانستان تا یک اردوی متجانس - 3

 

**(02.04) چریکهای فدائی خلق ایران 

 پیام چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت دو روز بزرگ تاریخی

 

**(02.04) میرویس ودان محمودی 

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 39

 

**(02.04) عبدالله امینی - کابل 

 خلیلزاد: مرد 8 میلیارد دالری

 

**(02.04) حزب کار ایران - توفان

 ارگان مرکزی حزب کار- توفان179

 

*(02.04) حزب کار ایران - توفان 

 توفان الکترونیک شمارۀ- 103

 

**(02.04) ناهید غزل

پندار های عاشقانه

 

 **(02.04) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 لقای خداوند

 

 **(02.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(02.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی وفا

 

 **(02.04) تیمورشاه تیموری 

 قلب بی قرار

**(02.04) www.khaama

 8 soldiers martyred, 31 insurgents killed in past 24 h.

 

 **(02.04) N. Bobkin

 Islamic State Opens Third Front in Afghanistan

 

 **(02.04) E. Marglis

 March to Folly in Ukraine

 

 **(02.04) M. Peppe

 The Authoritarianism Of The American Police..

 

 **(02.04) J. Hagopian

 The Hidden Truth: The Rising Tide of "Global.."

 

 **(02.04) P. J. Buchanan

 U. S. - Russia clash in Ukraine?

 

**(02.03) سلیمان 

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 3

 

**(02.03) عبدالله امینی - کابل 

 مافیای کرزی - فهیم

 

**(02.03) بهرام رحمانی

 با محکمۀ رحیمی، دعواهای جناح های درون حکومت اسلامی بالا گرفته است!

 

**(02.03) فرستنده: فرید پرواز 

 می توانند مردم را متقاعد کنند که به جرمی که مرتکب نشده اند، اعتراف کنند.

 

**(02.03) ناهید غزل

 آئینۀ یخ

 

 **(02.03) تیمورشاه تیموری

 ای شاعر

 

 **(02.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماه مغفرت

 

 **(02.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 نفس آتشین

**(02.03) www.khaama

 Government Officials killed for 50 K Pakistani ...

 

 **(02.03) H. Vogel

 How to destroy Europe, in five easy steps

 

 **(02.03) P. Symonds

 The beheading of Japanese hostage Kenji Goto

 

 **(02.03) M. Welton

 The Problem of Israel in the Modern World

 

 **(02.03) J. Carden

 Ukraine Exposed: Kiev's Authoritarianism

 

 **(02.03) J. Ditz

 US Considers Arming Ukraine Military for Civil War

 

**(02.02) فرستنده: امین بسمل

 په افغانستان کی د سولی او امن په نوم علمی غونده: 

 

 **(02.02) وحید تاجیک

 از کدامین درد بنالیم !؟

 

 **(02.02) برگردان از: حمید محوی

 دگرگونی منافع ایالات متحده در شامات

 

**(02.02) فرستنده: عنایت وهمن 

 فقیر ترین رئیس جمهور جهان

 

**(02.02) عبدالله امینی - کابل 

 اسمای تعدادی از طیاره دزدان افغانستان

 

**(02.02) فرستنده: مناف فلکی فر 

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 12

 

**(02.02) ناهید غزل

 دفتر خاطره

 

 **(02.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای هوس !!!

 

 **(02.02) تیمورشاه تیموری

 مناقشۀ عالم و سید

 

 **(02.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آتش هجران

 

**(02.02) www.khaama

 4 Afghan Border Police killed in Nuristan explosion

 

 **(02.02) Spiegel Staff

 Could Tsipras" Win Upset Balance of Power in ..

 

 **(02.02) N. Williamson

 Gorbachev warns Ukraine could ignite World War 3

 

 **(02.02) www.english..

 Naval base in Cuba would be Russia's best response..

 

 **(02.02) A. Baraka

 Putting Boko Haram in Context

 

 **(02.02) Dr. P. C. Roberts

 The America Police- Warfare State Is Upon Us

 

**(02.01) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 شرح چند ضرب المثل کابلی - 7

 

**(02.01) برگردان از: حمید محوی

 اسرائیل - ایران : جنگ غیر مستقیم

 

**(02.01) سید موسی عثمان هستی

 پارلمان افغانستان چه دسته گلی را به آب داد!!؟؟

 

**(02.01) برگردان از: حمید محوی 

 دولت اسلامی(داعش) یک سری حملات تروریستی در مصر را به رسمیت شناخت.

 

**(02.01) فرستنده: عبدالله امینی - کابل 

 طرز تهیۀ حکومت « وحدت ملی »

 

**(02.01) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - شمارۀ 187

 

**(02.01) تیمورشاه تیموری

 دیر بی ثبات

 

 **(02.01) ناهید غزل

 چشمان غبار آلود

 

 **(02.01) عزت آهنگر نیزک 

 به پا بر خیز

 

**(02.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خواب پریشان

 

 **(02.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دل تیت و پرک

**(02.01) J. Ditz

 Bombing Kills 56 at Pakistani Shi'ite Mosque

 

 **(02.01) A.Goldman &

 CIA and Mossad killed senior Hezbollah figure in..

 

 **(02.01) A. Damon

 Income inequality soars in every US state

 

 **(02.01) www.khaama

 Police commander killed with son in Herat explosion

 

 **(02.01) E. Zuesse

 Ukraine's Government Is Losing Its War.

 

 **(02.01) A. Mezyaev

  West Africa: The Approbation of a New World Order