AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

**(09.21) داکتر زمان ستانیزی و یادداشت پورتال 

 تناقض در استدلال آقای سیستانی

 

**(09.21) برگردان از: حمید محوی

 کدام عناصر ترکیبی در « امارات اسلامی» ؟

 

 **(09.21) میرویس ودان محمودی 

 میمون بازیهای « رمضان بشر دوست» این کاسه لیس استعمار

 

 **(09.21) افسانه وحدت 

 کمک های اولیۀ روانی

 

**(09.21) بهرام رحمانی

 ادعا و درس اخلاق یک مترجم - 2

 

**(09.21) ناهید غزل

 یقین

 

 **(09.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 آواز دل !!

 

 **(09.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جفای میزبان

 

 **(09.21) تیمورشاه تیموری 

 تن غمدیده

**(09.21) www. khaama

 Civilians among 8 killed in Baghlan explosion

 

 **(09.21) G. Chengu

 How the US Helped Create Al Qaeda and ISIS

 

 **(09.21) F. Cunningham

 Scots Independents Lose Vote but Win the Fight

 

 **(09.21) J. Ditz

 Ukraine Govt. Rebels Agree to Create Buffer ..

 

 **(09.21) www.news..

 Ukraine, Poland and Lithuania form joint ...

 

 **(09.21) C. Hallinan

 War in Whose Interest?

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه اگست 2014 

 

** آرشیف ماه جولای 2014

 

** آرشیف ماه جون 2014 

 

** آرشیف ماه می 2014 

 

** آرشیف ماه اپریل 2014 

 

** آرشیف ماه مارچ 2014 

 

** آرشیف ماه فبروری 2014 

 

** آرشیف ماه جنوری 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

**(09.20) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی  

 کشتار به وسیلۀ درون- جنگ امریکا در افغانستان

 

**(09.20) نشریۀ پیشرو شمارۀ 50

 غزه باز به خون تپید

 

**(09.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 بازار ریش !!!

 

**(09.20) عبدالله امینی - کابل 

 فروش زنان و دختران در ولایات سرحدی

 

**(09.20) حزب کار ایران(توفان) 

 به عقل رجوع کنیم نه به انبان اتهام

 

**(09.20) برگردان از: آبتین درفش 

 سکوت های کاپیتال - 2

 

**(09.20) کریم شامحمدی 

 هویت چیست و چه کسی آن را تعیین می کند؟

 

**(09.20) ناهید غزل

 کوچیدن کنریها

 

 **(09.20) تیمورشاه تیموری

 قسمنامه

 

 **(09.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سکر هدر

**(09.20) www.presstv

 CIA is training and at once combating ISIL:

 

 **(09.20) www.english..

 France to join US air War against jihadists ...

 

 **(09.20) S. Amin

 The Return of Fascism in Contemporary Cap..

 

 **(09.20) N. Williamson

 Ukrainian president delivers bellicose speech..

 

 **(09.20) P. Symonds

US Prepares for " Generational" War in the M.E

 

 **(09.20) S. Jha 

Xi Jinping in India: A Breakthrough in Relations?

 

**(09.19) دپیشرو خپرونه، 50 گنه 

 کوباني میرمنې، له خپلې مینی څخه په میړانه دفاع کوي

 

**(09.19) برگردان از: جاوید

 هیچ کسی برای محکومیت حملات تروریستی علاقه مند نیست

 

 **(09.19) سعید رهنما

 نوار غزه و کرانۀ باختری: دو برخورد اسرائیل و دو حق انتخاب غم انگیز فلسطین

 

 **(09.19) بهرام رحمانی

 ادعا و درس اخلاق یک مترجم - 1

 

**(09.19) ناهید غزل

 کتاب ضمیر

 

**(09.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای دروغ!!!

 

 **(09.19) داکتر ظاهر تیموری

 قسم است که میپرستم

 

**(09.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

**(09.19) تیمورشاه تیموری 

 رنگین گمان

**(09.19) www.khaama

 3 Afghan soldiers martyred following blast in..

 

 **(09.19) D. Birch &

 Israel's Worst-Kept Secret

 

 **(09.19) J. D. Heyes

 Russia completes dry nuclear bombing attack..

 

 **(09.19) F. Cunninghum

 Russian Oligarchs Enjoy Scot-Free Property..

 

 **(09.19) www.english..

 Russia to build up troops in Crimea due to ..

 

 **(09.19) www.global..

 "War is Good for Business": Contractors..

 

**(09.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 رد ادعاء های سست بنیاد یک «داکتر»

 

**(09.18) عبدالله امینی - کابل

 پالیسی دو دل دولت مستعمراتی کابل در قبال پاکستان

 

 **(09.18) برگردان از: آبتین درفش 

 سکوت های کاپیتال - 1

 

**(09.18) برگردان از: حمید محوی 

 دیک چنی پشتیبانی کاخ سفید از اخوان را افشاء کرد

 

**(09.18) ناهید غزل

 انزواء

 

**(09.18) نذیر دلسوز 

 غنچه ای سبز پرشکوفۀ خندان!

 

**(09.18) عزت آهنگر نیزک

 صدای خاک

 

**(09.18) مهران زنگنه 

 فالگیر

 

**(09.18) تیمورشاه تیموری

 کشتی آرزو

 

 **(09.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 معمای شاعر

 

 **(09.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 احکام مولانا

**(09.18) J. Ditz

 Afghan Soldier Kills US Soldier in Herat

 

 **(09.18) J. Goss

 Britain's Waning Imperialism

 

 **(09.18) M. Cohn

 Obama Declares Perpetual War

 

 **(09.18) www.khaama

 Six policemen martyred in Taliban ambush..

 

 **(09.18) W. Blum

 Ukraine and neo-Nazis

 

 **(09.18) N. Bonnal 

 Why Western capitalism misses gold old times

**(09.17) میرویس ودان محمودی

 مادر داغدیدۀ رفیق سهراب سلطان، به ابدیت پیوست

 

**(09.17) نذیر دلسوز 

 هیرمند عزیز!

 

**(09.17) برگردان از: حمید محوی

 چه چیزی یو. اس. اس. دنالد کوک را در بحیرۀ سیاه به وحشت انداخت؟

 

 **(09.17) حزب کارایران (توفان)

 گزارشی از ایران پیرامون اوضاع ورشکستۀ اقتصادی و سیاسی ...

 

**(09.17) برگردان از: حمید محوی 

 پس از سیزده سال، ناآگاهی از ماجرای 11 سپتمبر ادامه دارد

 

**(09.17) فرستنده: بهرام رحمانی 

 سخنرانی بهرام رحمانی در مالمو(سویدن)

 

**(09.17) ناهید غزل

 شکوه

 

 **(09.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر شاعر

 

 **(09.17) تیمورشاه تیموری

 خواب دوشین

 

 **(09.17) ملک الشعراء استاد اسیر 

 اضطراب

**(09.17) A. Mikhailov

 Can Russia counter USA's Prompt Global Strike?

 

 **(09.17) W. Greider

 Obama's Long War in the M. East

 

 **(09.17) P. Cookburn

 Saudi Arabia, 9/11 and the Rise ISIS

 

 **(09.17) www.khaama

 Taliban launch coordinated suicide attack in Torkham

 

 **(09.17) J. Ditz

 Ukraine Offers "Special Status" for East to End War

 

 **(09.17) M K Bhadrakumar 

 What draws Modi to China

 

**(09.16) میرویس آشفته - و یادداشت پورتال

 تأملی بر مفهوم فرهنگ

 

**(09.16) برگردان از: حمید بهشتی

 سیاست امریکا و اروپا در خاورمیانه

 

**(09.16) برگردان از: ا. م. شیری 

 اوکراین و حماقت کاخ سفید

 

**(09.16) عبدالله امینی - کابل

 بازهم بی وجدانی: بغل کشی غنی و عبدالله در سفارت امریکا

 

 **(09.16) بهرام رحمانی 

 نتایج انتخابات پارلمان سویدن

 

**(09.16) ناهید غزل

 هدیه

 

 **(09.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 مست باده

 

 **(09.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درد سر پیری

 

 **(09.16) تیمورشاه تیموری 

 بهای بوسه

**(09.16) www.khaama

 Afghan intelligence release details of most wanted

 

 **(09.16) H.Zuber

 Catalans Want Independence Too

 

 **(09.16) N. Pollack

 Global Hegemonic Mindest

 

 **(09.16) R. Parry

 Neocons Revive Syria "Regime Change" Plan

 

 **(09.16) www.finance

 Obama: Assad Shooting At American Planes

 

 **(09.16) J. Hopkins

 USA: The Illusion of Democracy

 

**(09.15) فرستنده: عزیز نعیمی 

 اَبَر طبقه

 

**(09.15) بیژن نیابتی 

 جنگ جهانی چهارم، ابزار ها و آماجها - 10

 

**(09.15) عبدالله امینی - کابل 

 غنی و عبدالله: دو اعجوبۀ خیانت به توافق نزدیک می شوند

 

**(09.15) ناهید غزل

 حوادث ناگوار

 

**(09.15) تیمورشاه تیموری

 نره شیر

 

 **(09.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 آهوی چشم

 

 **(09.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 پذیرش

**(09.15) www.strategic..

 Afghanistan; From "War on Terror" to " War ..

 

 **(09.15) S. Badgeri

 Kingdom of Slaves

 

 **(09.15) M. Kimberly

 NATO Loses Ukraine

 

**(09.15) www.khaama

 Quetta Council behind deadly Ghazni attack

 

 **(09.15) B. Grey

 The War for regime-change in Syria

 

 **(09.15) J. Ditz  

 Ukraine PM Claims "State War" With Russia

 

**(09.14) نشریه پیشرو شمارۀ 50

 مثلث خبیثۀ (سیا، موساد و ام. آی. 6)، خالق گروه خونریز داعش

 

 **(09.14) برگردان از: حمید بهشتی و یادداشت پورتال

 فتوا علیه "حکومت اسلامی"، - ایدئولوژی نفرت

 

 **(09.14) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 249

 

**(09.14) فرستنده: عثمان حیدری

 روسیه و امریکا : اختلاف اصلی بر سر چیست؟

 

 **(09.14) ناهید غزل

 هجوم باد و طوفان پائیزی

 

**(09.14) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 10

 

 **(09.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یاقوت گران

 

**(09.14) تیمورشاه تیموری

 آرزوی من

 

 **(09.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 صف مژگان

**(09.14) www.khaama

 Afghan army soldiers martyred in the past 48 h..

 

 **(09.14) R. Urie

 Energy Geopolitics and the U. S. "Mission" in ..

 

 **(09.14) M. Hoh

 Perpetual War, and Shame, In Our Policy

 

 **(09.14) www.english...

 Scotland: The courage to grasp the future?

 

 **(09.14) J. Feffer

 The Cold War lives on.

 

 **(09.14) K. Johnson 

 The Empire Strikes Back

 

**(09.13) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مرگ مزدور و دلقک سوسیال امپریالیسم شوروی

 

 **(09.13) نذیر دلسوز 

 سخنی مؤجز با هموطن گرامی «متین متین»

 

**(09.13) خالق داد - پغمانی 

 سخنان یک عالم اسلام در مورد آداب کتک زدن زنان

 

**(09.13) عبدالله امینی - کابل 

 عبدالله عبدالله به طور مشروط حکومت وحدت ملی را می پذیرد

 

**(09.13) حمید محوی

 کامنت رفوزه شده در محفل « رنگین گمان »

 

**(09.13) شباهنگ راد 

 دو تعریف و دونگاه از زندانیان سیاسی

 

**(09.13) فرستنده: مهسا ر.

 نشریۀ 8 مارچ شمارۀ 33

 

**(09.13) ناهید غزل

 طلوع

 

 **(09.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 میناتور بهزاد

 

 **(09.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آتش هجران

 

 **(09.13) تیمورشاه تیموری 

 رخ یار

**(09.13) J. Robles

 9/11, US global domination, NATO and full...

 

 **(09.13) www.reuters..

 Afghan regional leader threatens protests ...

 

 **(09.13) www.news.yahoo

 China, Russia to build seaport:

 

 **(09.13) N. Ahmed

 How the West Created the Islamic State

 

 **(09.13) J. Raimondo

 Iraq War 3 : Obama's "Operation Doubletalk"

 

 **(09.13) www.inquisitr 

 World War 3: Russia's Nuclear Weapons Fired,..

 

**(09.12) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د هیواد لیکنه)

بیکاري او بیوزلي د  ښکیلاک ناورینونه

 

 **(09.12) عزیز نعیمی

 مناسبات مجددی و شورای نظار

 

 **(09.12) داکتر ظاهر تیموری

 پیشگفتار من

 

**(09.12) عبدالله امینی- کابل 

 گسترش زمین دزدی

 

**(09.12) مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها در برلین

 کشتار هدفمند - جواز اعمال جنایت

 

 **(09.12) شهلا آقاپور

 بینوایان

 

**(09.12) ناهید غزل

 معما

 

 **(09.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پذیرش

 

 **(09.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی وفا

 

 **(09.12) تیمورشاه تیموری 

 طلبگاری

**(09.12) Sender: AKZ

 " Gezielt Toetungen"

 

**(09.12) www.pajhwok

 Coalition airstrike kills 11 civilians in Kunar

 

 **(09.12) Prof. A. Noble

 Familiar Reich Policy in the Ukraine

 

 **(09.12) J. Ditz

 Obama Speech Sets Stage to Expand War on..

 

 **(09.12) V. Isachenkov

 Putin promises new weapons to fend W. threats

 

 **(09.12) J. Kishore

 Thirteen years after the Sep.11 attacks

 

 **(09.12) J. Ditz 

 Ukraine President: More Autonomy if Rebels End War

 

**(09.11) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 معرفی همکار جدید پورتال، خانم شهلا آقاپور

 

**(09.11) د افغانستان در آزادی سازمان

 د ایساف مفتی له مفتی توب څخه منکر شو

 

 **(09.11) برگردان از: ا. م. شیری

 قاچاق به مثابۀ سلاح جنگ اقتصادی

 

 **(09.11) فرستنده: آزاد ل. 

 به ارتباط داعش

 

**(09.11) عبدالله امینی - کابل 

 مجددی مورد تمسخر شورای نظار قرار گرفت

 

**(09.11) ناهید غزل

 صبر

 

 **(09.11) تیمورشاه تیموری

 خاطر افسرده

 

 **(09.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رضای کردگار

 

 **(09.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شیشۀ خالی

**(09.11) www.khaama

 5 local policemen martyred in separate attacks

 

 **(09.11) C. Chelale

 An Unlearned Lesson from 9/11

 

 **(09.11) Th. Gaist

 CIA employed "medieval" torture that brought..

 

 **(09.11) D. R. Griffin

 Did 9/11 Justify the War in Afghanistan?

 

 **(09.11) M. D. Nazemroaya

 Redrawing the Map of the Russia Federation

 

 **(09.11) M. Hudson  

 The IMF's New Cold War Loan to Ukraine

 

 

 

**(09.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 تقریظ بر « ترواشی کوتاه از عمری دراز »

 

**(09.10) نشریۀ پیشرو شمارۀ 50

 جنایت و کشتار از این مرز و بوم رخت بر خواهد بست؟

 

 **(09.10) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تهیدستان بامیان در آتش اعتیاد می سوزند

 

**(09.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 زمزمه های دلنشین!!!

 

**(09.10) مریم 

 برده داری مدرن!

 

**(09.10) اکبر نوروزی 

 فحشاء جزء ذاتی نظام های طبقاتی!

 

**(09.10) عبدالله امینی - کابل 

 زلمی خلیلزاد متهم به پولشوئی شد

 

**(09.10) شهلا آقاپور 

 اولیور تویست در تهران

 

**(09.10) ناهید غزل

 جست و جو

 

 **(09.10) تیمورشاه تیموری

 بادۀ حمرا

 

 **(09.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در طریق زهد و تقوا

 

**(09.10) C. Milmo &

 Boko Haram closes in on its dream of on African

 

 **(09.10) www.khaama

 NATO drone strike leaves 3 militants dead in ...

 

 **(09.10) N. Pollack

 NATO, Spearhead of Western Fascism

 

 **(09.10) www.economist.

 Politics in Pakistan: Army in the middle

 

 **(09.10) M. Benjamin

 Ukraine: Red Meat for the NATO Alliance

 

 **(09.10) www.english 

 USA is the major aggressor in the world

 

**(09.09) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 جنگ طلبی آشکار و قانونی

 

 **(09.09) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 چرا احمد شاه مسعود ضد شیعه و ضد هزاره بود؟

 

 **(09.09) انجنیر سید عبدالقادر و یادداشت پورتال

 دهیواد پیښی دشرایطو زیږنده دی

 

 **(09.09) عبدالله امینی - کابل 

 اناهیتا، عضو حزب کثیف خلق(پرچم) به جهنم رفت

 

**(09.09) کمباور کابلی 

 « از غمت ای نازنین، عزم سفر میکنم! »

 

**(09.09) ناهید غزل

 حسرت و درد

 

**(09.09) داکتر ظاهر تیموری

 آتش جنگ

 

 **(09.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به امید یک روز درخشان

 

**(09.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی ریا

 

 **(09.09) تیمورشاه تیموری 

 قعر ظلمت

**(09.09) www.khaama

 Afghan election on brink of collapse as Abdullah..

 

 **(09.09) www.english..

 China to become world's largest economy in 2024

 

 **(09.09) J. Rosenfeld

 Did Israel Execute Jihadists in Gaza?

 

 **(09.09) N. Bonnal

 How Obama is leading European captives to..

 

 **(09.09) P. Escobar

 NATO Attacks?

 

 **(09.09) Prof. M. Chossudovsky 

 Terrorism with a " Human Face ":

 

**(09.08) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

 ښکیلاک، آرامتیا که د جنایت زیاتوالی؟

 

**(09.08) نشریۀ پیشرو شمارۀ 50

 مضحکۀ « انتخابات » افغانستان

 

 **(09.08) تیمورشاه تیموری

 مقدمه

 

**(09.08) آزاد ل. 

 زن را بزن!

 

**(09.08) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 248

 

**(09.08) بهرام رحمانی

 آیندۀ کردستان عراق - 2

 

 **(09.08) برگردان از: ا. م. شیری 

 «خلافت اسلامی» بومرانگ دیگری بر سر غرب

 

**(09.08) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 47

 

**(09.08) ناهید غزل

 گم شده

 

 **(09.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شل و شت

 

**(09.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

**(09.08) P. Bukhari

Al-Qaeda sets up new India wing after losing..

 

 **(09.08) www.english..

 Gorbachev on Ukraine: Terrifying massacre in..

 

 **(09.08) www.khaama

 Kabul gang-rape convicts sentenced to death..

 

 **(09.08) A. Akulov

 NATO Wales Summit Heightens Tensions...2 

 

 **(09.08) K. Mizokami

 The 5 Most Powerful Chinese Weapons of War..

 

 **(09.08) www.business..

 The War In Ukraine: Reversal Of Fortune

 

**(09.07) برگردان از: جاوید

 سالگرد قتل عام کندز

 

**(09.07) برگردان از: حمید محوی

 ناتو خواستار ممنوعیت پیشرفت برای روسیه و چین است

 

 **(09.07) بهرام رحمانی

 آیندۀ کردستان عراق - 1

 

**(09.07) عبدالله امینی - کابل

 نامۀ عجز آمیز عبدالله و غنی به ناتو

 

 **(09.07) فرستنده: عثمان حیدری 

 « خلیفه البغدادی » کشته شد

 

**(09.07) ناهید غزل

 برای خودم، باور ندارم

 

**(09.07) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - شمارۀ 182

 

**(09.07) کمباور کابلی 

 سرود همبستگی شورشگران « نارنجی» !

 

**(09.07) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 9

 

 **(09.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق وطن

 

 **(09.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشت خاکستر

 

**(09.07) تیمورشاه تیموری   

 حال خراب

**(09.07) www.khaama

 5 Afghan soldiers martyred following IED and ..

 

 **(09.07) N. Bwams

 Capitalist breakdown and the drive to war

 

 **(09.07) A. Akulov

 NATO Wales Summit Heightens Tensions..

 

 **(09.07) R. Urie

 The Imperial Rot of Armchair Warriors

 

 **(09.07) O. Jones

 To really combat terror, and support for Saudi

 

 **(09.07) J. Ditz

 Ukraine Ceasefire Signed, Calm Returns to East

 

**(09.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 خواهشی جدی از همکاران گرامی

 

**(09.06) فرستنده: عزیز نعیمی 

 داعش معجزۀ الهی در قرن 21 و شاهکار جانشینان پیامبر اسلام است

 

**(09.06) عبدالله امینی- کابل 

 تجاوز مردان مسلح به زنان در پغمان

 

**(09.06) تیمورشاه تیموری 

 در فراق نواسۀ ارجمندم خسرو جان

 

**(09.06) فرستنده: عنایت وهمن 

 شهر خواب

 

**(09.06) ناهید غزل

 شهره

 

 **(09.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 زنده و سلامت!!!

 

 **(09.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 تار و پود جان سوخت

**(09.06) www.khaama

 Afghan election rivals renews pledge to sign ..

 

 **(09.06) www.presstv

 Kiev ready to sign ceasefire plan with pro-Russians

 

 **(09.06) A. Damon

 Obama and the financial aristocracy

 

 **(09.06) Sh. Cooke

 Obama's Paralyzed Presidency and the Push for War

 

 **(09.06) Sender: M. Mamdle

 Sayed Hassan Nasrullah: The resistance in Gaza

 

 **(09.06) R. Parry 

 The Whys Behind the Ukraine Crisis

 

**(09.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 معاملۀ خراب

 

**(09.05) عبدالله امینی - کابل 

 نزاع و کشمکش در تیم اشرف غنی

 

**(09.05) محمد حیدر اختر

 آرزوی همکاری

 

**(09.05) حزب کار ایران(توفان)

 ارتش " داعش " و نقش وی در طرح های ستراتیژیک امپریالیستی

 

**(09.05) برگردان از: ا. م. شیری

 درسهای نیاموخته از جنگ

 

**(09.05) ناهید غزل

 جوانۀ حسرت

 

 **(09.05) تیمورشاه تیموری

 کوشش مستمر

 

 **(09.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بی سرانجام

 

**(09.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

**(09.05) www.presstv

 18 killed in Taliban attack in Afghanistan

 

 **(09.05) V. Golstein

 Do We Have To Destroy Ukraine In Order To Save It?

 

 **(09.05) P. Martin

 ISIS atrocities and Us imperialism

 

 **(09.05) www.daily..

 Russia Announces Large-Scale Nuclear Exercises

 

 **(09.05) J. Bender

 The US and China are in a Race to Develop...

 

 **(09.05) D. Lindorff 

 US Invades Iraq...Again and Secretly

 

**(09.04) عارف عزیز گذرگاه

 یک سند تاریخی به مناسبت نودوپنجمین سالگرد استرداد استقلال کشور

 

**(09.04) برگردان از: حمید محوی

 [تمهیدات جنگ سوم جهانی به وسیلۀ امریکا و ناتو]

 

**(09.04) اشرف دهقانی

 کارگران و جنگ و نا امنی در خاور میانه

 

**(09.04) عبدالله امینی- کابل 

 اختطافچیان مربوط به امرالله صالح و امان الله گذر

 

**(09.04) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 46

 

**(09.04) فرستنده: عثمان حیدری

 دونتسک و لوگانسک برای رفع بحران اوکراین آماده اند

 

**(09.04) ناهید غزل

 پل رفاه

 

**(09.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 کجنهاد پر از عناد!!!

 

**(09.04) انجنیر محمد هاشم رائق

 کاندیدای ریاست جمهوری

 

 **(09.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خود سری

 

**(09.04) تیمورشاه تیموری 

 دل صد پاره

**(09.04) www.khaama

 Pakistani military fires nearly 100 rockets in Kunar

 

 **(09.04) www.english..

 Russia to change its military doctrine in light..

 

 **(09.04) T. Engelhardt

 The Escalation Follies: How America Made ISIS

 

 **(09.04) J. Batchelor

 The Islamic State is reshuffling balance of power

 

 **(09.04) S. Khosla

 This Map Shows Which Countries Prefer China

 

 **(09.04) P. Schwarz 

 Ukraine and the militarization of Europe

 

**(09.03) عزیز نعیمی

 خشم نواله خوران نتانیاهو

 

 **(09.03) آزاد ل. 

 معجزه ؟؟؟!!! - 4

 

**(09.03) فرستنده: مناف فلکی فر 

 از کارگران چریک فدائی خاق بیاموزیم! رفیق ایرج سپهری

 

**(09.03) عبدالله امینی - کابل 

 تلفات اردوی پوشالی: 100 عسکر دریک هفته

 

**(09.03) برگردان از: ا. م. شیری

آیا منتظر روشنگری باید بود؟

 

**(09.03) ناهید غزل

 تصویر

 

 **(09.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 فراموشی

 

 **(09.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قامت کمان

 

 **(09.03) تیورشاه تیموری 

 امید عشق

**(09.03) D. Lindorff

  It's All About Ukraine

 

 **(09.03) Ch. Osborne

 NSA's ICreach acts as Google for US citizen,...

 

 **(09.03) J. Ditz

 Pakistan PM Surrounded by Growing Protests..

 

 **(09.03) D. Sharkov

 Russia Has Threatened Nuclear Attack, Says..

 

 **(09.03) T. Fotopoulos

 Russia, the Eurasian Union and the Transnational

 

 **(09.03) www.khaama 

 Suicide attack rocks Nangarhar Province

 

**(09.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 زمزمه های صبح مردان

 

**(09.02) برگردان از: جاوید  

 موقعیت سربازان المان در یک جنگ بزرگ

 

**(09.02) آزاد ل. 

 معجزه ؟؟؟!!!- 3

 

**(09.02) عبدالله امینی- کابل 

 جنگ و جدال در تیم عبدالله عبدالله

 

**(09.02) فرستنده : بابک آزاد 

 توطئه های حکومت علیه شوراهای دهقانی ترکمن صحرا

 

**(09.02) ناهید غزل

 دست مقاومت

 

 **(09.02) انجنیر محمد هاشم رائق

 سیمین بهبهانی

 

 **(09.02) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 شهر ویران

 

 **(09.02) تیمورشاه تیموری

 بهار گلشن کابل

 

 **(09.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 دامندریده

 

 **(09.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رمز و ایما

**(09.02) www.newsxinhua..

 41 militants killed, 24 detained in Afghanistan

 

 **(09.02) W. Madsen

 Hillary Clinton is the grandmother of the Islamic..

 

 **(09.02) M. Habib

 Inside Fallujah: Crowded Cemeteries, Flatttened

 

 **(09.02) R. Kewis

 Israel confiscate nearly 1.000 acres of Palestinian

 

 **(09.02) J. Petras

 Obama's Russia Sanctions Deepen Recession In..

 

 **(09.02) K. Addrakhmanov

 Why Kazakhstan Dismantled Its Its Nuclear..

 

**(09.01) برگردان و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 برگردان مصاحبۀ آقای « موسوی» از زبان گفتار به زبان نوشته، به ارتباط نوروز-2

 

**(09.01) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 جواب نامۀ دوست

 

 **(09.01) امید ادیب- کابل

 به نام خدا - جناب لستاد فرهیخته خلیل الله معروفی!

 

**(09.01) آزاد ل. 

 معجزه ؟؟؟!!! - 2

 

**(09.01) فرزان - استانبول

 مسحور جمال، تبلیغاتچی بی آزرم کودتای منحوس ثور ...

 

 **(09.01) برگردان از: حمید محوی

 دگرگونی بزرگ در جبهۀ سعودیها

 

 **(09.01) حزب کار ایران - توفان

 ارگان مرکزی حزب کار- توفان174

 

*(09.01) حزب کار ایران - توفان 

 توفان الکترونیک شمارۀ- 98

 

**(09.01) ناهید غزل

 سجده گاه

 

**(09.01) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 8

 

 **(09.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خواب پریشان

 

**(09.01) تیمورشاه تیموری

 سینۀ بیمار

 

 **(09.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 پربازی!!!

**(09.01) www.khaama

 13 Afghan Migrants killed following road accident in Iran

 

 **(09.01) D. Kemp

 EU gives Russia new sanctions ultimatum

 

 **(09.01) N. Bakkar

 Gains and losses of the Gaza war-2

 

 **(09.01) www.reuters..

 Seven NATO allies to create new rapid reaction..

 

 **(09.01) P. C. Roberts

 Washington Piles Lie Upon Lie

 

 **(09.01) www.english..

 Western interventionism and the boomerang effect