AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

**(11.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اهتزاز بیرق های سرخ در توکیو

 

 **(11.14) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 9

 

 **(11.14) عبدالله امینی - کابل

 ضربۀ طالبان بر مرکز نظامی امریکا در بگرام

 

**(11.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 از کارگران چریکهای فدائی خلق بیاموزیم!-  رفیق نورآذر آقازاده

 

**(11.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 34

 

**(11.14) ناهید غزل

 نجوا و تضرع نیایش

 

 **(11.14) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 207

 

 **(11.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 رمز هستی

 

 **(11.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گریز یکایک

**(11.14) V. Tomar

 Modi in Japan: Why China Should Be ...

 

 **(11.14) J. Ditz

 Neocons Trying to Sneak Into Trump Ad..

 

 **(11.14) R. Baroud

 The Infamy of the Palestinian Elites:

 

 **(11.14) B. Turbeville

 The US/Turkey Plan for "Seizing, Holding,.

 

 **(11.14) www.khaama

 Top Afghan judicial official to be tried in

 

 **(11.14) C. Welzenbach 

 Trump Country

 

**(11.13) موسوی

 جنگ زرگری بین اجزای دولت دست نشانده

 

 **(11.13) درویش وردک

 نه څلویښتم مجلس (په بښنه کی) - 2

 

 **(11.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 زن شایسته برای ازدواج

 

**(11.13) عبدالله امینی - کابل

 حملۀ خودکشانه بر قونسلگری المان در مزار شریف

 

**(11.13) ناهید غزل

 خلوت خیالات

 

 **(11.13) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 206

 

 **(11.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بلبل بی آشیان

 

 **(11.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 فشار خون

**(11.13) www.khaama

 4 killed, over 100 in attack on German..

 

 **(11.13) A. Damon

 From monster to Mr. President - Elect:

 

 **(11.13) D. Harrison

 Hillary Clinton fell on her own sword

 

 **(11.13) A. DiMaggio

 How Did We Get Here? What Lies Ahead?

 

 **(11.13) Y. Litvin

 The Ultimate Trial of American Liberals

 

 **(11.13) D. McCarthy 

 Why the Elite Wanted Trump To Lose

 

**(11.12) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 کشتار های پی در پی امریکا در افغانستان

 

**(11.12) محمد حیدر اختر 

 برای محکومیت جنایت و جنایتکار باید فعال بود

 

 **(11.12) بهرام رحمانی

 عبدالله اوجالان آزاد باید گردد! - 3

 

 **(11.12) عبدالله امینی - کابل

 خوشحالی "کرزی" از انتخاب "ترمپ"

 

**(11.12) شباهنگ راد

 اختلاس حکومتی در ایران  

 

**(11.12) ناهید غزل

 غروب

 

 **(11.12) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 205

 

 **(11.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب شراب

 

 **(11.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دین من

**(11.12) J. Cook

 Americal Liberals Unleashed the Trump..

 

 **(11.12) B. Distler

 Finally "Winning" the Viet Nam -in Afgh..

 

 **(11.12) www.khaama

 Karzai hopes Trump administration focus..

 

 **(11.12) J. Ditz

 NATO to Trump: Here's Your Marching ..

 

 **(11.12) T. B.-Hinchey

 Trump victory: A new political awakening

 

 **(11.12) D. Bandow 

 Why America Should Not Be Asia's Globo..

 

**(11.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 برد "قمارباز" و باخت "سیاستمدار"

 

 **(11.11) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 چرا دونالد ترامپ پیروز شد؟

 

**(11.11) سید موسی عثمان هستی 

 مردی که حرکاتش شبیه هیتلر است ولی با احتیاط قدم می گذارد

 

**(11.11) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریالیسم (فصل یازدهم و پایانی)

 

 **(11.11) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی/عبدالله" به ترمپ تبریک عرض کردند.

 

**(11.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 27 - 2

 

**(11.11) ناهید غزل

 محراب خیال

 

 **(11.11) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 204

 

**(11.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر شاعر

 

 **(11.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سوز و ساز

**(11.11) Sender M. Mandl

 A collection of thoughts about American ..

 

 **(11.11) www.khaama

 Afghan Taliban react on D. Trump's ele..

 

 **(11.11) J. Frank

 Don't Mourn Hillary's Loss

 

 **(11.11) F.-S. Gady

 Russia's T-14 Armata: "The Most Rev...

 

 **(11.11) M. T. Klare

 The US May Be Guilty of War Crimes..

 

 **(11.11) J. Kishore 

 Trump's victory and the debacle of ...

 

**(11.10) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "هیلری کلینتن" قهرمان در جنایت

 

 **(11.10) ا. م. شیری

 در حاشیۀ تعیین رئیس جمهور جدید امپراتوری ایالات متحدۀ امریکا

 

 **(11.10) برگردان از: آمادور نویدی

 سرمایه داری بانی شیوۀ برده داری نو

 

 **(11.10) عبدالله امینی - کابل

 بازهم به "غنی" و "عبدالله" تبریک: افغانستان یکی از محرومترین کشور ها

 

 **(11.10) حمید بهشتی 

 امریکای ترامپی شده

 

**(11.10) ناهید غزل

 یخبندان غرور

 

 **(11.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 203

 

 **(11.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیشۀ خالی

 

 **(11.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 ظالم

**(11.10) S. R. Sheikh

 Israel is Becoming Pivotal to China's M. E.

 

 **(11.10) A. Gorka

 Malaysia: US Loses Another Key Ally in..

 

 **(11.10) A. Lantier

 NATO announces largest troop deployments

 

 **(11.10) J. Ditz

 Saudis Announce Indefinite Halt to All Oil.

 

 **(11.10) W. D. Harting

 The Urge to Splurge

 

 **(11.10) J. Raimondo 

 Trump's Revolution

 

**(11.09) موسوی

 پاسخ به چند سؤال- 2 - انتخابات امریکا و تأثیر آن بالای اوضاع افغانستان

 

 **(11.09) حزب کار ایران(توفان)

 جایزۀ صلح نوبل آخرین پردۀ کودتای دست راستی در کلمبیا

 

 **(11.09) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 8

 

 **(11.09) عبدالله امینی - کابل

 چرا "جهانی" استعفاء کرد؟

 

 **(11.09) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

  ناسیونالیسم پایه و اساس نژادپرستی، راسیسم و فاشیسم است!

 

**(11.09) داکتر ظاهر تیموری 

 طنز تلخ

 

**(11.09) ناهید غزل

 ندامت

 

 **(11.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 202

 

 **(11.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اهل هنر

 

 **(11.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 الوداع با رمضان مبارک

**(11.09) A. Cockburn

 Agencies of Fear

 

 **(11.09) J. Raimondo

 Bringing Down the Globalist Monster

 

 **(11.09) J. Marshall

 How World War 3 Could Start

 

 **(11.09) S. Azodi

 Iran, the US , and the Persian Gulf

 

 **(11.09) M. Yetkin 

 Where is Turkey going at full speed?

 

**(11.08) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 از خود بیگانگی در سیستم امریکا

 

 **(11.08) قاسم باز و پیشگفتار پورتال 

 درفشانی های سید؟ خلیل الله "هاشمیان" مدیر مسؤول "آئینۀ هاشمیان"

 

**(11.08) برگردان از: حمید محوی

 دو جهان جدا از یک دیگر

 

 **(11.08) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه ! - 7

 

 **(11.08) عبدالله امینی - کابل 

 ترکیه "دوستم" را قربانی خواهد کرد

 

**(11.08) ا. م. شیری

 انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر - 2

 

**(11.08) ناهید غزل

 قاب شکسته

 

 **(11.08) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 201

 

 **(11.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی آزار

 

 **(11.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

**(11.08) www.khaama

 18 Killed in Kabul, Laghman and Herat

 

 **(11.08) www.middless..

 Analysis: Are Iraq and Turkey heading to..

 

 **(11.08) D. J. Hatlem

 At Least 40 Women Have Accused B. Clinton  and D. Trump

 

 **(11.08) www.journal..

 Europe Beware: Russian Slavers On the ..

 

 **(11.08) B. Seguin &..

 Spain's Socialists May Have Destroyed for..

 

 **(11.08) S. Blagov 

 Turkmenistan is eyeing revived ties Russia

 

**(11.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 تبادله- مراتبه- مناصفه

 

**(11.07) مهدی ضمیری

 انتخابات امریکا و پایان دوران کلینتن و بوش

 

 **(11.07) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درامد - 7 

 

 **(11.07) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 27 - 1

 

**(11.07) عبدالله امینی - کابل

 مطبوعات ارتجاعی افغانستان

 

**(11.07) ناهید غزل

 الفبای اعتماد

 

 **(11.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 200

 

 **(11.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سه موضوع در یک محفل

 

 **(11.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 توبه

**(11.07) J. Ditz

 Angry Mourners Bury Civilian Victims of US

 

 **(11.07) I. Shomeyko

 How Hitler Became Hitler and Why..

 

 **(11.07) M. Shumilov

 Mosul Offensive Reveals Larger Geopoliti..

 

 **(11.07) F. Ching

 Preparing For Difficult Reforms

 

 **(11.07) A. Vltchek

 Top Secret: There are Still Socialist Countries

 

 **(11.07) A. Lantier

 Turkish Govt. Moves to crush Kurdish

 

**(11.06) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سوءاستفاده از علم جهت سیاست ضد مهاجرت

 

 **(11.06) حمید محوی

 هیلری کلینتن: "ایران را کاملاً تخریب خواهم کرد"

 

 **(11.06) ا. م. شیری

 انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر - 1

 

 **(11.06) الحاج داکار امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 26 - 3

 

**(11.06) عبدالله امینی - کابل 

 تعصب در استخدام زنان

 

**(11.06) ناهید غزل

 قندیل

 

 **(11.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 199

 

 **(11.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(11.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 لوح خاطر

**(11.06) E. Perez...

 Afghan Lives Matter, stop the death penalty

 

 **(11.06) N. Ali

 Al-Sisi's Egypt Is More Involved with Ru..

 

 **(11.06) N. Bowie

 Election 2016: A Political System In Crisis

 

 **(11.06) J. Hyland

 High Court verdict on EU Brexit Plunges UK

 

 **(11.06) J. Feffer

 H. Clinton and the Neocons

 

 **(11.06) A. Vltchek 

 Western "Culture" is Wrecking Entire..

 

**(11.05) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 5- 2

 

 **(11.05) حزب کار ایران(توفان) 

 حزب توده ایران دارای دو دورۀ متفاوت تاریخی است..

 

**(11.05) برگردان از: آمادور نویدی

 "محور آسیا"ی واشنگتن: شکست افتضاح آمیز آشکار می شود

 

 **(11.05) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 6

 

 **(11.05) عبدالله امینی - کابل 

 شعار دروغین "غنی": به سوی افغانستان عاری از فساد و خشونت

 

 **(11.05) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  200

 

**(11.05) سازمان زنان 8 مارچ(ایران - افغانستان)

  فصلنامۀ زنان - شمارۀ 39

 

**(11.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 تدبیر کار

 

**(11.05) ناهید غزل

 نیل چشم

 

 **(11.05) همایون باختریانی 

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 198

 

**(11.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به فکر وطن

 

**(11.05) www.khaama

 2 US soldiers die of wounds sustained in Kunduz

 

 **(11.05) P. Martin

 As elections tightens, Clinton steps up

 

 **(11.05) www.hurriyet

 Germany harboring terrorists: Turkish Pre.

 

 **(11.05) J. D. Sachs

 The fatal expense of American Imperialism

 

 **(11.05) E. Zuesse

 This Is No "New Cold War"; It's Far Worse

 

 **(11.05) R. Baroud

 Why Palestinians Want To Sue Britain:

 

**(11.04) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 پیروزی ستراتیژیک ایران در لبنان

 

 **(11.04) برگردان از: حمید بهشتی

 حق قدرت، دیوان بین المللی کیفری

 

 **(11.04) عبدالله امینی - کابل

  معامله گری "غنی" و "عطاء"

 

 **(11.04) شمس الدین امانتی

 برگزاری کلاس درس در غسالخانه؟!

 

**(11.04) ناهید غزل

 کتاب ضمیر

 

 **(11.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 197

 

 **(11.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 تکرار بی حاصل!!

 

 **(11.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تاروپود جان سوخت

**(11.04) www.pajhwok

 4.000 war-displaced families taking refuge

 

 **(11.04) J. Ditz

 UN: All Sides in Aleppo May Be Commi..

 

 **(11.04) J. Raimondo

 How H. Clinton Poisoned American ...

 

 **(11.04) B. V. Auken

 New York Times promotes war hysteria

 

 **(11.04) A. O'Brien

 The Destruction of Reason in West

 

 **(11.04) S. Kinzer  

 The looming age of US aggression

 

**(11.03) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 کأس-کاسه و نال-نوال-نواله 

 

**(11.03) درویش وردک 

 نه څلویښتم مجلس (په بښنه کی) - 1

 

 **(11.03) بهرام رحمانی

 نگاهی به سه کتاب و چند مصاحبۀ بهروز شیدا!

 

 **(11.03) عبدالله امینی - کابل 

 اخطار پاکستان به طالبان

 

**(11.03) ناهید غزل

 رود ایام

 

 **(11.039 همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 196

 

 **(11.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کلک هنر بار

 

 **(11.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 آرزو

**(11.03) P. Escobar

 American Dream, Revisited

 

 **(11.03) www.ibtimes

 China's Chengdu J-2- Stealth Fighter Jet

 

 **(11.03) M. Whitney

 How Putin Derailed the West

 

 **(11.03) A. Panda

 Indian Army "Fire Assault" Hits Pakistan

 

 **(11.03) J. Pilger

 Inside the Invisible Government

 

 **(11.03) J. Ditz 

 ISIS Kills Afghan Tribal Elders in Jalalabad

 

**(11.02) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 گسترش حملات فاشیستی و راسیستی در المان

 

 **(11.02) درویش وردک

  اته څلویښتم مجلس (په صالح عمل کی)

 

**(11.02) برگردان از: حمید محوی

 درون دولت سایه: جنگ، تبلیغات، کلینتن و ترامپ ...

 

 **(11.02) عبدالله امینی - کابل

 تبریک!! افغانستان سومین کشور قانون شکن جهان

 

 **(11.02) برگردان از: ا. م. شیری 

 تروریستها در حلب از سلاح کیمیائی استفاده می کنند.

 

**(11.02) کارگران انقلابی متحد ایران

 راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگری

 

**(11.02) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 جایگاه جنبش های اجتماعی و سازمانهای سیاسی در اپوزیسییون

 

**(11.02) ناهید غزل

 کتاب زرد خزان

 

 **(11.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 195

 

 **(11.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 موی تابدار

 

 **(11.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مشک سوده

**(11.02) www.middle..

 Analysis: Turkey's complex reasons for ...

 

 **(11.02) R. McGovern

 Putin-Obama Trust Evaporates

 

 **(11.02) www.consort..

 The De Facto US/Al Qaeda Alliance

 

**(11.02) C. Felsenthal

 The Strange Tale of the First Woman to ...

 

 **(11.02) J. Ditz

 US Inspector General: Afghan Govt....

 

 **(11.02) www.pravda

 Why did Satan-2 shock the West?

 

**(11.01) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 5-1

 

 **(11..01) برگردان از: آمادور نویدی

 جنگ های اقتصادی امپریالیسم امریکا علیه دوست و دشمن

 

 **(11.01) عبدالله امینی - کابل 

 اعتراف طالبان در دریافت کمک از ایران

 

**(11.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 تفسیر احمد - 26 - 2

 

**(11.01) فرستنده: بهرام رحمانی 

 دانش آموز- شمارۀ 7

 

**(11.01) ناهید غزل

 بامگاه

 

  **(11.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 194

 

 **(11.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رقص سماع

 

 **(11.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 حسرت وصال

**(11.01) U. Gunner

 Avoiding Conflict in Asia Pacific's Waters

 

 **(11.01) P. Koenig

 Donald Trump And The Power Of Money

 

 **(11.01) www.khaama

 Taliban incurred AFN 2.1 billion loss to ..

 

 **(11.01) P. Martin

 The FBI intervenes in the 2016 election

 

 **(11.01) www.hurriyet

 Turkey: Recalling secularism after 93 years

 

 **(11.01) T. Daiss 

 Why U. S. Oil Production Thwarts Any Ru..

 

**(10.31) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 پاکستان در آشوب جنگهای فرقه ئی و مذهبی

 

 **(10.31) بهرام رحمانی

 رئیس جمهور آدمخوار فلیپین: تروریست های ابوسیاف را زنده زنده می خورم

 

 **(10.31) برگردان از: حمید محوی

 [منطقۀ پرواز ممنوع]

 

 **(10.31) عبدالله امینی - کابل 

 کی راست می کوید: ارگ یا شورا؟؟

 

**(10.31) ناهید غزل

 شاخۀ تخیل

 

 **(10.31) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 193

 

 **(10.31) ملک الشعراء استاد اسیر

 میناتور بهزاد

 

 **(10.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بیدل افغان

**(10.31) N. Pollack

 America at the Crossroads: Abrogation..

 

 **(10.31( J. Ditz

 Shi'ite Militias Join Iraq's Mosul Attack

 

 **(10.31) J. Buchanan

 The Darker Side of Thai Royalism

 

 **(10.31) A. Levine

 The Hillary Era is Coming: Worry!

 

 **(10.31) B. V. Auken

 UN warns US-Saudi war threatens mass..

 

 **(10.31) J. Ditz 

 US Drone Strike in Afghanistan Kills, ...

 

**(10.30) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 چتی - پتی - چتیات

 

 **(10.30) درویش وردک 

 اووه څلویښتم مجلس(د ضرر پر وخت له خلکو څخه لیری والی)

 

**(10.30) عبدالله امینی - کابل 

 سه اعجوبۀ خیانت در افغانستان

 

**(10.30) برگردان و افزوده از: ا. م. شیری

 شورای امنیت تئاتر نیست

 

**(10.30) فرستنده: مناف فلکی فر 

 نگاه بورژوازی ایران به قانون کار

 

**(10.30) ناهید غزل

 آئینه

 

 **(10.30) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 192

 

 **(10.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رمز و ایما

 

 **(10.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 دیار جنگزده

**(10.30) www.daily..

 Afghan spy agency confirms militant leader

 

 **(10.30) B. V. Auken

 Aleppo, Mosul and "war crimes"

 

 **(10.30) www.abc15..

 Army general killed himself at home on ..

 

 **(10.30) J. Cook

 How Israel seeks to erase the region's His..

 

 **(10.30) J. Pelger

 Inside the Invisible Government:..

 

 **(10.30) W. Engdahl 

 Russia, Turkey, Israel and New Balance.

 

**(10.29) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 میدان بازی اطفال در عقب سیم های خاردار

 

 **(10.29) برگردان از : ا. م. شیری و یادداشت پورتال

 حزب الله و دیگران: جنگ با تروریسم در سوریه ...

 

 **(10.29) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د عبدالکریم جبارخیل لیکنه)

د ښکیلاکګرانو د جګړې له امله، زیارکښان د کډوالۍ ستونزمنې شپې او ورځې تیروي

 

**(10.29) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات محتده در آن به زانو درآمد- 6

 

 **(10.29) عبدالله امینی - کابل

 ضیاء مسعود: رهبران حکومت اصلاح شوند 

 

**(10.29) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ زندگی رفیق افسرالسادات حسینی

 

**(10.29) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 33

 

**(10.29) ناهید غزل

 ترانۀ شگفتن عشق

 

 **(10.29) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 191

 

 **(10.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب از سر پریده

 

 **(10.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 احکام مولانا

**(10.29) Z. Noori

 Afghan women seek to rebuild palace ...

 

 **(10.29) N. Pollack

 The Election: Does It Matter Who Wins?

 

 **(10.29) D. McAdams

 The End of Interventionism?

 

 **(10.29) M. M.-Lotze

 The Inherent Violence of Israel's Gaza...

 

 **(10.29) www.pravda

 Venezuela Will the Army save the nation ..

 

 **(10.29) P. Parameswaran

 Will Duterte End the US-Philippines Military

 

**(10.28) موسوی

 ادارۀ مستعمراتی و گندیدگی هایش

 

 **(10.28) انجنیر داؤد اڅک 

 ایدیالوژی او په هکله ئی بیل تعبیرونه

 

 **(10.28) نویسنده: رابرت.اف. کندی-پسر: برگردان از: صبا نائلی

چرا اعراب ما امریکائی ها را در سوریه نمی خواهند- 2

 

 **(10.28) عبدالله امینی - کابل

 افشاگری: نقش آی اس آی در نصب "کرزی" در 2009

 

**(10.28) بهرام رحمانی 

 "خواهرش یک هفته دست د اعش باشد تا بفهمد"؟!

 

**(10.28) ناهید غزل

 لاله های دلمرده

 

 **(10.28) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 190

 

 **(10.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجران

 

 **(10.28) ملک الشعراء استاد اسیر  

 چنگال باز

**(10.28) www.khaama

 Afghan intelligence foil attack on Indian..

 

 **(10.28) C. Biggers

 Has India Finally Addressed Its Su-30 MKI

 

 **(10.28) J. Raimondo

 "McCarthyism," Then and Now

 

 **(10.28) K. B. Vlahos

 Rise of the American Mercenary

 

 **(10.28) T. Engelhardt

 The Doctrine of Armed Exeptionalism

 

 **(10.28) P. Symonds 

 US "pivot to Asia" in disarray

 

**(10.27) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 روسیه و غرب برای نبرد احتمالی آمادگی می گیرند

 

 **(10.27) نویسنده: رابرت.اف. کندی-پسر: برگردان از: صبا نائلی

چرا اعراب ما امریکائی ها را در سوریه نمی خواهند- 1

 

 **(10.27) برگردان از: آمادور نویدی

 مسیری که می باید پیمود - به پیش

 

 **(10.27) عبدالله امینی - کابل

 توحش داعش در ولایت غور

 

 **(10.27) شباهنگ راد 

 "آزاد سازی" موصل، یا ادامۀ سیاست های جنگی

 

**(10.27) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

  پیش به سوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری و قانون کار

 

**(10.27) ناهید غزل

 تجربه

 

 **(10.27) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 189

 

 **(10.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 دود مجمر

 

 **(10.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مسجد و محراب

**(10.27) R. Goodman

 Appetite for Destruction: America's War ..

 

 **(10.27) www.khaama

 Dostum's serious accusations need judicial

 

 **(10.27) www.spiegel

 Germany Struggles to Find United Stance

 

 **(10.27) J. Ditz

 ISIS Launches Growing Counterattacks

 

 **(10.27) J. Manson

 "The Darkness Comes": CIA Torture ..

 

 **(10.27) J. Aron

 Unravelling capitalism's hidden networks

 

**(10.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 زبان بیزبان است و زیر دست اهل زبان

 

**(10.26) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 جنگ های غارتگرانۀ ضد زحمتکشان سبب افزایش بیماری روانی در زحمتکشان

 

 **(10.26) برگردان از: حمید محوی

 نقش ایالات متحده و ناتو در مناسبات اتحادیۀ اروپا و چین

 

 **(10.26) عبدالله امینی - کابل 

 امریکا و برتانیه: مشوقین قاچاق مواد مخدره

 

**(10.26) الحاج داکار امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 26 - 1

 

**(10.26) ناهید غزل

 باران

 

 **(10.26) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 188

 

 **(10.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(10.26) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بهار در غربت

**(10.26) B. Grey

 AT&T-Time Warner merger to Expand ...

 

 **(10.26) www.khaama

 China to deliver 2 transport planes to ..

 

 **(10.26) J. Ditz

 EU Braces for Influx of ISIS Fighters ...

 

 **(10.26) A. Vltchek

 Sudan, Africa and the Mosaic of Horrors

 

 **(10.26) J. Raimondo

 Why Progressives Love the New Cold ..

 

 **(10.26) A. Vltchek 

 Will "They" Really Try to Kill President..

 

**(10.25) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 گسترش سرحدات اتحادیۀ اروپا به سمت شمال افریقا

 

 **(10.25) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

زیارکښان غذايي مصونیت نلري خو لوټماران لا بډایه کیږي

 

**(10.25) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 5

 

 **(10.25) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" جبهۀ فاریاب را ترک کرد

 

 **(10.25) بهرام رحمانی 

 باب دیلان جایزۀ نوبل را رد کرد!

 

**(10.25) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 محمد علی طاهری را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنید

 

**(10.25) ناهید غزل

 سرود عشق

 

 **(10.259 همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 187

 

 **(10.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 حب وطن

 

 **(10.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آتش هجران

**(10.25) SZ8M

 Stop the Execution of Zainab

 

**(10.25) P. Cockburn

 13 Years of War: Mosul's Frightening and

 

 **(10.25) www.outlook

 Bleeding Amidst War and Violence

 

 **(10.25) Y. Kanli

 Cyprus talks doomed to fail

 

 **(10.25) P. Korzum

 NATO Continues To Prepare For War..

 

 **(10.25) www.cgsmonitor

 The Limits of China's Influence in Pakistan

 

 **(10.25) J. Ditz 

 US Airstrike Kills 15-25 Civilians at Iraqi..

 

**(10.24) موسوی

 پاسخ به چند سؤال - 1 - جنگ نیابتی-

 

   **(10.24) برگردان از: حمید بهشتی

 جنگ های نادیده گرفته شده

 

**(10.24) عبدالله امینی - کابل 

 همه چیز دربارۀ زندان "سیاه" امریکا در افغانستان ...

 

**(10.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 بوسیدن دست در اسلام

 

**(10.24) ناهید غزل

 خوابنامه

 

 **(10.24) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 186

 

 **(10.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شام غریبان

 

 **(10.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 صورتپرست

**(10.24) G. Vyse

 D. Trump's Ultimate Humiliation

 

 **(10.24) D. Johnstone

 H. Clinton's Strategic Ambition on a Nutshell

 

 **(10.24) www.pravda

 How operation in Syria helps Russian army

 

 **(10.24) J. Ditz

 ISIS Forces Attack Kirkuk

 

 **(10.24) www.pajhwok

 Taliban storm Chora district centre in Uruzgan

 

 **(10.24) B. V. Auken 

 Turkish bombing in Syria threatens wider war

**(10.23) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 جنگ بیلیونر با میلیونر - 3

 

 **(10.23) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 سخن سردبیر

 

 **(10.23) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 اسلام و آزادی بیان!

 

**(10.23) عبدالله امینی - کابل 

 جریان دستگیری ضیاء مسعود در دوبی در 2010

 

**(10.23) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 317

 

**(10.23) ناهید غزل

 بهانه

 

 **(10.23) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 185

 

 **(10.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 الوداع با رمضان مبارک

 

 **(10.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در ادبگاه حضور

**(10.23) M. Dinucci

 Afghanistan: Enduring Occupation

 

 **(10.23) J. Wight

 H. Clinton and the Brutal Murder of Gaddafi

 

 **(10.23) P. Michael

 Realpolitik and the M. East power play

 

 **(10.23) P. Escobar

 The Aleppo / Mosul Riddle

 

 **(10.23) I. Leslie

 The scientists who make apps addictive

 

 **(10.23) J. Ditz 

 Turkey Air Raid Kills 200 Kurdish Fighters

 

**(10.22) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 بادا بادا- الهی مبارک بادا

 

**(10.22) برگردان از: آمادور نویدی

 شیوه های تبلیغات امپریالیسم

 

 **(10.22) عبدالله امینی - کابل

  جنرال سازی

 

 **(10.22) سید موسی عثمان هستی

 حضرت صبغت الله که از خانوادۀ شتر مرغ است، خواب دید

 

**(10.22) بهرام رحمانی

 تجاوز جنسی سعید طوسی "قاری بیت رهبر..." به بیش از 10 نوجوان؟!

 

**(10.22) ناهید غزل

 سکوت کوچه

 

 **(10.22) همایون باختری

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 184

 

 **(10.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

 

 **(10.22) ملک الشعراء استاد اسیر  

 سنگدلال

**(10.22) D. McCarthy

 D. Trump vs. H. Clinton: How Trump..

 

 **(10.22) S. Davidson

 Five thousand faculty strike of Penn...

 

 **(10.22) www.journal

 On Putin-Erdogan Meeting in Syria - What

 

 **(10.22) www.presstv

 Russian nuclear warships entering UK ..

 

 **(10.22) J. Ditz

 Two Americans Killed in Afghan Insider..

 

 **(10.22) www.provda

 USA wants to turn the world into controlled

 

**(10.21) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 با جنگ نمی شود علیه ترور مبارزه کرد

 

 **(10.21) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 4

 

 **(10.21) عبدالله امینی - کابل 

 افغانستان گرسنه است

 

**(10.21) مهرداد آهنگر

 ایرج مصداقی؛ تنها "شهید زندۀ پژواک شهداء" یا ... - 3

 

 **(10.21) شباهنگ راد

 اوضاع مدارس و شرایط استخدام معلمان در ایران

 

**(10.21) ناهید غزل

 دود اندوه

 

 **(10.21) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 183

 

 **(10.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 ایمان استوار

 

 **(10.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خود سری

 

**(10.21) P. Baker

 The Seduction of G. W. Bush

 

 **(10.21) J. Raimondo

 Assange's Fate

 

 **(10.21) J. Ditz

 Fears Mosul Invasion Will Spark ISIS..

 

 **(10.21) U. Ali

 Pakistan's Crackdown on Terror Financing

 

 **(10.21) www.khaama

 Taliban demanded prisoners release, ..

 

 **(10.21) M. Whitney 

 Trump Unchained

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه سپتمبر 2016 

 

** آرشیف ماه اگست 2016 

 

** آرشیف ماه جولای 2016 

 

** آرشیف ماه جون 2016 

 

** آرشیف ماه می 2016 

 

** آرشیف ماه اپریل 2016 

 

** آرشیف ماه مارچ 2016 

 

** آرشیف ماه فبروری 2016 

 

** آرشیف ماه جنوری 2016

 

 ** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

**(10.20) موسوی

 "مرگ می خواهی قندوز برو!"

 

 **(10.20) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریالیسم - 10

 

 **(10.20) عبدالله امینی - کابل 

 تزریق داروهای بی کیفیت در افغانستان

 

**(10.20) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 نگرانی از "حمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!

 

**(10.20) ناهید غزل

 هجاهای مهر

 

 **(10.20) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 182

 

 **(10.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 استفسار

 

 **(10.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 سیاه و سفید

**(10.20) Z. Grossman

 Stop the Next President From Waging..

 

 **(10.20) J. G. Hornberger

 The Horror of Endless interventionism

 

 **(10.20) P. Butler

 The US Fight for Unending Hegemony:

 

 **(10.20) www.khaama

 UNAMA Human Rights Special Report on .

 

 **(10.20) J. Ditz

 US Troops on the Front Lines in Iraq's Mo.

 

 **(10.20) www.thenational

 War-Weary Libyans miss life under Qad.  

 

**(10.19) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اردوی در حال اضمحلال افغانستان

 

 **(10.19) برگردان از: حمید محوی

 بهای واپس نشینی برای ایالات متحده در جهان

 

 **(10.19) عبدالله امینی - کابل

 مذاکرات مخفی دولت مستعمراتی با طالبان

 

 **(10.19) برگردان از: ا. م. شیری 

 شورای امنیت ملل متحد و سوریه: دو طرح پیشنهادی، دو هدف

 

**(10.19) اشرف دهقانی 

  صدای ماندگار!

 

**(10.19) کانون نویسندگان ایران (در تبعید) 

گزارش برگزاری جشنوارۀ شعر، داستان و نقد ادبی - هنری

 

**(10.19) ناهید غزل

 شاخۀ تخیل

 

 **(10.19) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 181

 

 **(10.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

 

 **(10.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سکر هدر

**(10.19) www.khaama

 Airstrike kill Haqqani and A--Qaeda Terrorist network

 

 **(010.19) www.atimes

 Iraq launches Mosul offensive to drive out IS

 

 **(10.19) J. Carr

 Putin's Response Options To US Cyber..

 

 **(10.19) F.-S. Gady

 Russia to Set up Heavy Bomber Division..

 

 **(10.19) G. Doctorow

 The Warnings of a New World War

 

 **(10.19) P. Cockburn 

 US Allies are Funding ISIS (and Hillary...)

 

**(10.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "مبدأ - منشأ" و "تمنا" و "تقاضا"

 

**(10.18) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" ضربه خورد

 

 **(10.18) بهرام رحمانی

 جنگ موصل و چنگ و دندان نشان دادن گرایشات گرگهای خاکستری...

 

 **(10.18) برگردان از: حمید بهشتی 

 اشغال و محدودیت ارتباطات - 2

 

**(10.18) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 25 -3

 

**(10.18) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده و شاه پور احسانی را محکوم می کنیم!!!

 

**(10.18) ناهید غزل

 دست بی مروت تقدیر

 

 **(10.18) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 180

 

 **(10.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

 

 **(10.18) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شب شراب

**(10.18) Sender: A. K. K.

 "Fluchtursachen ueberwinden- Stop die Kriege!"

 

**(10.18) www.khaama

 Airstrike target top Taliban leader's con..

 

 **(10.18) www.atimes..

 BRICS vows to fight terrorism and its ...

 

 **(10.18) www.daily...

 Pakistan to acquire eight submarines ...

 

 **(10.18) S. Rafi

 The House of Saud is preparing for a...

 

 **(10.18) H. Katen

 US Plan B to "Transform Syria Into ..."

 

 **(10.18) J. Perier 

 Who Is Boris Johnson?

 

**(10.17) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 جنبش زنان کمونیست (1921 - 1926)

 

**(10.17) برگردان از: نیکوپورورزان 

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 3

 

 **(10.17) عبدالله امینی - کابل

 عقب نشینی های پی در پی نیروهای امنیتی دولت مستعمراتی

 

**(10.17) مهرداد آهنگر

 ایرج مصداقی؛ تنها "شهید زندۀ پژواک شهداء" یا ... - 2

 

 **(10.17) فرستنده: مناف فلکی فر

 تغییر مواد قانون کار در جهت تشدید چپاول و سرکوب کارگران!

 

**(10.17) ناهید غزل

 سایه بان دیدار

 

 **(10.17) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 179

 

 **(10.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب زنده دار

 

 **(10.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شعر شاعر

**(10.17) J. Ditz

 CIA Prepping for Possible Cyber Strike.

 

 **(10.17) www.thenation..

 Jerusalem is still occupied

 

 **(10.17) M. S. Rozoff

 Kerry's Anger as Assad Poised to Win; ..

 

 **(10.17) www.khaama

 Modi says having similar views with Putin

 

 **(10.17) L. Bohne

 The Democratic Swindles: Hillary or Trump?

 

 **(10.17) A. Kuznetsov

  U. S. Must Answer for War Crimes in the..

 

**(10.16) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 4

 

**(10.16) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق اسدالله بشر دوست

 

 **(10.16) عبدالله امینی - کابل 

 سفر "عبدالله" به عربستان

 

**(10.16) فرستنده: بابک آزاد 

 گزارشی از تظاهرات علیه "مراسم سینه زنی" جمهوری اسلامی در تورنتو!

 

**(10.16) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 32

 

**(10.16) ناهید غزل

 فریاد خاموشی

 

 **(10.16) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 178

 

 **(10.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

 **(10.16) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مشت پر

**(10.16) www.pajhwok

 64 militants, 12 soldiers killed in new wave

 

 **(10.16) D. Larison

 A Clinton Win Means and Expanded War

 

 **(10.16) R. Fantina

 Ireland: Resisting the Empire

 

 **(10.16) A. J. Tellis

 Pakistan's terror problem and the demise

 

 **(10.16) P. Street

 Ruling Class's Hatred of Trump is Different

 

 **(10.16) B. V. Auken 

 US launches missile strikes against Yemen

 

**(10.15) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 یورش سیاسی و نظامی روسیه در افریقا

 

 **(10.15) بهرام رحمانی 

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 5

 

**(10.15) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 25 -2

 

**(10.16) عبدالله امینی - کابل

 جنگ فرهنگی و مذهبی عربستان و ایران در افغانستان

 

**(10.15) مهرداد آهنگر

 ایرج مصداقی؛ تنها "شهید زندۀ پژواک شهداء" یا ... - 1

 

**(10.15) ناهید غزل

 به راهم دیده مدوز

 

 **(10.15) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 177

 

  **(10.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(10.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در طریق زهد و تقوا

**(10.15) E. Abrahamyan

 Armenia's New Ballistic Missiles Will Shake

 

 **(10.15) www.yahoo..

 Here's What would happen if US tried to ..

 

 **(10.15) P. Escobar

 Hillary Clinton's Axis of Evil

 

 **(10.15) V. Terehov

 Is the Situation in Taiwan Strait Des...?

 

 **(10.15) J. Ditz

 Taliban Kills Over 100 Afghan Police in ..

 

 **(10.15) R. Parsons 

 The Senate Armed Services Committee...

 

**(10.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "تکرار حسن" و جلوگیری از "تکرار حسن"

 

**(10.14) فرستنده: بابک آزاد

 "رویکرد جدید" حزب دموکرات کردستان ایران در خدمت کیست؟

 

**(10.14)عبدالله امینی - کابل

 نه غنی "حسین" است و نه عبدالله

 

 **(10.14) فرستنده: حمید بهشتی 

 نامۀ سرگشادۀ استاد محسن مسرت به رئیس شبکۀ اول تلویزیون رسمی المان ...

 

**(10.14) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 25 -1

 

**(10.14) شباهنگ راد 

 زندگی و اوضاع کاری کارگران، در زیر سایۀ نظام

 

**(10.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 207

 

**(10.14) ناهید غزل

 قیر نگاه

 

 **(10.14) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 176

 

 **(10.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خطای خواب

 

 **(10.14) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گواه عشق

**(10.14) www.khaama

 Afghan forces clear Kunduz city after 9...

 

 **(10.14) T. Engelhardt

 American Power at the Crossroads

 

 **(10.14) J. Wight

 Clinton vs. Trump: A Zero-Sum Game

 

 **(10.14) www.huffington..

 Putin Says U. S. Hacking Scandal Not In..

 

 **(10.14) P. Giraldi

 The Legacy of U. S. Interventionism

 

 **(10.14) P. Martin 

 Trump escalates conflict with congress..

 

**(10.13) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 روسیه: مقصر جهانی روز

 

 **(10.13) عبدالله امینی - کابل

 عاشورای کابل

 

 *(10.13) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 2

 

 **(10.13) عزت 

 صمد بهرنگی، معلم راستین من!

 

**(10.13) کانون نویسندگان ایران در تبعید

 جشنوارۀ شعر، داستان و نقد ادبی

 

 **(10.13) ناهید غزل

 طبیعت طوفانی

 

 **(10.13) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 175

 

 **(10.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 چهارسال در سنگر مبارزه!!!

 

 **(10.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به مناسبت چهارسالگی پورتال"افغانستان آزاد-آزادافغانستان"

 

**(10.13) www.khaama

 14 Killed, 36 wounded in Kabul shrine..

 

 **(10.13) F. S.-Gady

 India Kicks Off New Search for Mig-21...

 

 **(10.13) J. Ditz

 Russia to Expand Syria Naval Base, Make

 

 **(10.13) D. Stockman

 The Truth About the War in Aleppo

 

  **(10.13) G. Greenwald

 U. S. and U. K. Continue to Actively Part..

 

 **(10.13) A. Gorka

 US Loses Major Allies in Asia Pacific

 

**(10.12) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 3

 

 **(10.12) عبدالله امینی - کابل

 معذرت بعد از کشتار

 

 **(10.12) برگردان از: حمید محوی

 گسترش جنگ

 

 **(10.12) برگردان از: حمید محوی

 واشنگتن و پاریس تبلیغات ضد "رژیم بشار"  را دوباره راه اندازی کردند

 

 **(10.12) برگردان از: حمید بهشتی

  اشغال و محدودیت ارتباطات

 

**(10.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 خیر جاری

 

 **(10.12) ناهید غزل

 تردید

 

 **(10.12) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 174

 

 **(10.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 زیبا و گویا

**(10.12) J. Steppling

 As it Was Always Scripted: Trump's Oct.

 

 **(10.12) www.khaama

 NDS chief Masoom Stanikzai apologizes..

 

 **(10.12) Yo-Jung Chen

 Nuke or No Nuke? Japan's Long Dilemma

 

 **(10.12) F. Stefan Gady

 Russia Lays Down 3 New Nuclear Sub...

 

 **(10.12) J. Raimondo

 The Saudis, Hillary and the Destruction..

 

 **(10.12) P. Martin

 The Trump scandal and the US gutter elec.

 

**(10.11) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 دومین مناظرۀ انتخاباتی در امریکا

 

 **(10.11) برگردان از: حمید محوی

 چهار راه همۀ خطرات: ..

 

 **(10.11) داکتر ظاهر تیموری

 حیوان ز قفس رها نمودند

 

 **(10.11) برگردان از: آمادور نویدی

 توحش در گفتار و کردار

 

 **(10.11) عبدالله امینی - کابل

 "مخالفان" در ده ولایت می جنگند 

 

**(10.11) شمس الدین امانتی 

 زنان و مردان کوتاه قد، از شغل معلمی محروم شدند؟!

 

**(10.11) گزارشگرِ ماهی سیاه کوچولو 

 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ...

 

**(10.11) ناهید غزل

 اشک

 

 **(10.11) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 173

 

 **(10.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکسته پر

 

 **(10.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گلشن روی زمین

**(10.11) S. L. Cohen

 American Nightmare: the Criminal, Justice

 

 **(10.11) www.outlook

 Political Crisis Lingers

 

 **(10.11) J. Ditz

 Saudi Airstrikes Target Yemen Funeral ..

 

 **(10.11) J. Bricmont

 The Trump Phenomenon, as Seen From..

 

 **(10.11) A. Alti

 Turkey, Turkmenistan, Azerbaijan aim to..

 

 **(10.11) J. Glaser

 Why We Should Close American's Overseas

 

 

 

 

**(10.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 انسان در قفس ددان

 

 **(10.10) انجمن قلم ایران (در تبعید)

 به کمپین روز جهانی ضد اعدام بپیوندیم!

 

**(10.10) بهرام رحمانی 

 مجازات اعدام قتل عمد دولتی است!

 

**(10.10) عبدالله امینی - کابل 

 فرار "دوستم" به ترکیه در اوج جنگ قندوز

 

**(10.10) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 24 - 4

 

**(10.10) ناهید غزل

 مدار مهر

 

 **(10.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 172

 

 **(10.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گزند انتقام

 

 **(10.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دام تزویر

**(10.10) G. Maytner

 British War Crime Shouldn't Go Unpunished

 

 **(10.10) J. Ditz

 Kerry Demands War Crimes Investigation

 

 **(10.10) A. Levine

 Needed Now: a Peace Movement Against

 

 **(10.10) www.pravda

 Russia to return to Cuba and Vietnam

 

 **(10.10) www.khaama

 Suicide attack leaves 4 civilians wounded

 

 **(10.10) D. Lazare 

 The Joint US-Saudi Guilt for 9/11

 

**(10.09) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 استعمار نو(نئوکلونیالیسم)

 

 **(10.09) پیکان بنوال

 دستاوردهای بروکسل و پیامد های آن

 

 **(10.09) عبدالله امینی - کابل

 اردوئی که وجود ندارد

 

 **(10.09) برگردان از: حمید محوی

 آیا هنوز فرصتی برای جلوگیری از جنگ عمومی باقی مانده؟

 

 **(10.09) برگردان از: نیکوپورورزان 

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درامد. -1

 

**(10.09) ناهید غزل

 جلد سپیده

 

 **(10.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 171

 

 **(10.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 شور و شیرین

 

 **(10.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

**(10.09) www.khaama

 44 Afghan soldiers missing in U. S. since 2015: Pentagon

 

 **(10.09) B. Yinanc

 Comparing civilian Islamist regimes with..

 

 **(10.09) D. Kovalik

 The U. S. as Destroyer of Nations

 

 **(10.09) G. Grenwald

 U. S. Admits Israel Is Building Permanent

 

 **(10.09) N. Khoo

 Why Asean is a Disarray in the S. China..

 

 **(10.09) R. W. Merry 

 Will Obama's Aimless Drifting Lead to War

 

**(10.08) موسوی 

 چپه گرمک سوریه - 2

 

**(10.08) سید هاشم سدید

 اگر حرمت زبان در میان نبود، باز هم سکوت می کردم!

 

 **(10.08) عبدالله امینی - کابل

 سالگرد تجاوز امپریالیسم امریکا به افغانستان

 

**(10.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 24 - 3

 

**(10.08) فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر 

 چهاردهمین روز جهانی ضد مجازات اعدام: ..

 

**(10.08) ناهید غزل

 نفیر باران

 

 **(10.08) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 170

 

 **(10.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آیندگان

 

 **(10.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 خواب دیشبه!!

 

**(10.08) M. K. Bhadrakumar

 Battle of Aleppo in end of history in M. E.

 

 **(10.08) B, V. Auken

 Beating the drums for war with Russia

 

 **(10.08) R. Nordland &..

 Europe Makes Deal to Send Afghan's Home

 

 **(10.08) P. Giraldi

 Is Nuclear War Becoming Thinkable?

 

 **(10.08) S. Keltner

 Truth, Lies and Conspiracy in the 2016 ..

 

 **(10.08) U. Bacchi

 "Unfair" refugee distribution stokes ..

 

 **(10.08) O. Haiste 

 Why East Europe will be the future of ...

 

**(10.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز 

 کمک بیشتر، فساد بیشتر

 

**(10.07) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریالیسم ( فصل نهم)

 

 **(10.07) عبدالله امینی - کابل

 برگشت پناه گزینان از پاکستان و آیندۀ نا معلوم آنها

 

 **(10.07) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 24 - 2

 

**(10.07) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - کتاب 

 

**(10.09) فعالین چریکهال فدائی خلق ایران - لندن

 فراخوان در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

 

 **(10.07) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - اوسلو 

 فراخوان به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی

 

**(10.07) ناهید غزل

 کوره راه

 

 **(10.07) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 169 

 

 **(10.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(10.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

**(10.07) N. Ersanel

 Doomsday matter's: Tehran-Riyadh alliance

 

 **(10.07) D. Lindorff

 President B. Obama's Crappy Legacy

 

 **(10.07) www.reuters

 Question over Afghan defenses as troops..

 

 **(10.07) C. Welzenbach

 The Dreadful Chronology of Gaddafi's...

 

 **(10.07) K. Aronoff

The U. States Isn't an " Idiocracy" 

 

 **(10.07) J. Perier

 Why America Doesn't Believe its Corporate

 

**(10.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

  "عشق- عاشقی" و "زوز - زورآوری"

 

 **(10.06) سازمان انقلابی افغانستان 

 تاریخ، نبرد طبقاتی - بخش آخری

 

**(10.06) عبدالله امینی - کابل

 تقابل دو مزدور: "ربانی - اتمر"

 

 **(10.06) فرح نوتاش

 مرگ شیمون پرز 1923-2016

 

 **(10.06) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 میرمنی ته می لیک

 

**(10.06) ناهید غزل

 طوفان درد

 

 **(10.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 168

 

 **(10.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(10.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیر قالین

**(10.06) F. Notash

 Imperialism and Children

 

 **(10.06) W. Blum

 Cold War, today, tomorrow, every day..

 

 **(10.06) www.khaama

 EU to pledge $1.1 billion in aid to Afgh.

 

 **(10.06) I. Eland

 First Debate showed That Both Major..

 

 **(10.06) A. Crooke

 How the US Armed-up Syrian Jihadists

 

 **(10.06) www.pravda

 S-300 in Syria: Russia will not wait for..

 

 **(10.06) B. Yinanc 

 The EU's role in averting the coup in...

 

**(10.05) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 1

 

 **(10.05) سید هاشم سدید

 جنگ میان هند و پاکستان تا چه حد ممکن خواهد بود؟

 

 **(10.05) پیکان "بنوال"

 صلح یا تسلیم؟

 

 **(10.05) عبدالله امینی - کابل

 "مستر اتمر" می گوید: کرزی "آدم ملی" است

 

 **(10.05) کانون تحلیلگران و کارشناسان مسایل جهانی و منطقه ئی

 بیانیه در محکومیت ترور "ناهض حتر"، نویسنده ...

 

 **(10.05) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه، پشتیبانی از تروریستها؟ - 10

 

 **(10.05) برگردان از: آمادور نویدی

 سیاست بمباران: عمده، جزئی و آنی

 

 **(10.05) سعید امیری 

 نظر مارکس در مورد سوسیالیسم و کمونیسم ...

 

**(10.05) ناهید غزل

 کتاب ضمیر

 

 **(10.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 167

 

 **(10.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 قافلۀ عمر

 

 **(10.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 هجران لیلی

**(10.05) Prof. J. Petras

 Barbarism in Words and Deeds:

 

 **(10.05) P. C. Roberts

 Can Russia Learns From Brazil's Fate?

 

 **(10.05) www.pajhwok

 Growing insecurity: MPs stress new war ..

 

 **(10.05) R. McGovern

 Russia-Baiting and Risks of Nuclear War

 

 **(10.05) S. Richman

 Shimon Peres and the 9/11 Attacks

 

 **(10.05) I. H.-Zadeh

 The Class Dynamics in the Rise of D. Trump

 

**(10.04) داکتر میر عبالرحیم عزیز

 معنای حضور روسیه در مدیترانه

 

 **(10.04) عبدالله امینی - کابل 

 پیشروی های اخیر طالبان

 

**(10.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 24 - 1

 

 **(10.04) داکتر سها 

 نقد قرآن - 28

 

**(10.04) ناهید غزل

 گامهای مستحکم باور

 

 **(10.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 166

 

 **(10.الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میرشکار

 

 **(10.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 حال غریبانه!!

 

**(10.04) M. K. Bhadrakumar

 China is winner in India's surgical Strikes

 

 **(10.04) N. Rogozhina

 M. Eastern Children Are the Main Victims

 

 **(10.04) www.khaama

 Nangarhar governor Salim Kunduzi resigns

 

 **(10.04) www.hurriyet..

 Turkey criticizes US over "inconsistency...

 

 **(10.04) Prof. M. Chossudovsky

 US Military Aid to Al-Qaeda:

 

 **(10.04) www.atimes.. 

 US, S. Korea will "pay the price" for ..

 

**(10.03) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 سالگره "اتحاد مجدد المان"

 

**(10.03) فرستنده: گروه پروسه و یادداشت پورتال

 تیپ [لوای] فاطمیون در جنگ سوریه

 

 **(10.03) عبدالله امینی - کابل 

 دو مزدور به بروکسل می روند

 

**(10.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 23

 

**(10.03) ناهید غزل

 کدامین دیار

 

 **(10.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 165

 

 **(10.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 دریای هیرمند

 

 **(10.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 لوح خاطر

**(10.03) M. Dobbin

 A Globalization Wake-Up Call

 

 **(10.03) A.-M. Said

 Caliphate ideology

 

 **(10.03) www.khaama

 Commandos likely killed in Afghan Air...

 

 **(10.03) N. Beams

 Deutsche Bank and the global financial..

 

 **(10.03) J. Ditz

 Report: Russia Sending More Warplanes ...

 

 **(10.03) A. Vltchek 

 Syria's Heroic Fight Against W. Imperialism

**(10.02) موسوی

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 

 **(10.02) حزب کار ایران (توفان)

 شکست مبارزات خلق کرد ریشه در ناتوانی شناخت از دشمن دارد

 

 **(10.02) برگردان از: داکتر فرهاد زرگر  

 گروگان نزد خمینی - 15

 

**(10.02) عبدالله امینی - کابل 

 ایستادگی یک جنگسالار مقابل رهبران جهادی

 

**(10.02) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  199

 

 **(10.02) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 123

 

**(10.02) ناهید غزل

 مسافری

 

 **(10.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 164

 

 **(10.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عرصۀ گیتی

 

 **(10.02) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بی سرانجام

**(10.02) P. Escobar

 Afghanistan; It's the Heroin, Stupid

 

 **(10.02) A. Vltchek

 Failures of the Western Left

 

 **(10.02) R. Thakur

 India and Pakistan: The Dangerous Drift

 

 **(10.02) P. Korzun

 Russia Asked to Intervene in Libya:

 

 **(10.02) K. Osborn

 U. S. Air Force and Navy May Challenge

 

 **(10.02) N. Turne

 U. S. Military Is Building a $100 Million

 

**(10.01) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 هزاران گیتار برای ویکتور خارا

 

**(10.01) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم - فصل ششم - [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

 **(10.01) عبدالله امینی- کابل

 سیاست خارجی موفق، سیاست داخلی ناکام؟

 

  **(10.01) برگردان از: حمید بهشتی

 پناهجویان، عامل خطرناک

 

**(10.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 تفسیر احمد - 22- 2

 

**(10.01) برگردان از: آمادور نویدی

 استرالیا مایۀ تسلی و کمک به داعش

 

 **(10.01) فرستنده:کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی

 بزرگداشت کارگران کمونیست و مبارز شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده

 

**(10.01) ناهید غزل

 سایۀ آرزوها 

 

 **(10.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 163

 

 **(10.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 چنگال باز!!!

 

 **(10.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

**(10.01) R. K. Simha

 How a soviet pilot's defection showed West

 

 **(10.01) S. Miglani

 India launches strikes on suspected militants

 

 **(10.01) A. Akulov

 NATO Rejects Russia's Proposal to Enhance

 

 **(10.01) www.thediplomat

 Russia's New Approach to Pakistan

 

 **(10.01) K. B. Vlahos

 The Return of Torture?

 

 **(10.01) www.khaama 

 US drone strike killed 15 civilians in East