AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

.

 

**(07.18) آزاد ل.

 دلم خواست مبارکباد گویم اما!!؟

 

**(07.18) عبدالله امینی - کابل 

 چه عیدی !!؟

 

**(07.18) چریکهای فدائی خلق ایران 

  پیرامون " توافقات هسته ئی" اخیر!

 

**(07.18) بازتایپ و ارسال: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری  - 20

 

 **(07.18) درویش وردک 

 مجلس چهل و پنجم (در تمسک بالعروة الوثقی)

 

**(07.18) ناهید غزل

 عیدت مبارک!!

 

 **(07.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

 

 **(07.18) تیمورشاه تیموری

 عید

 

 **(07.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 جام باده

**(07.18) www.world

 Can Pakistan succeed in its quest to reconcile

 

 **(07.18) J. Stern

 German academics, generals promote military build-up

 

**(07.18) N. Pollack

 Riots in Athens: EU's Impending Collapse?

 

 **(07.18) www.khaama

 Taliban execute mosque Imam in Faryab province

 

 **(07.18) K. Ghattas

 The Saudi Cold War With Iran Heats up

 

 **(07.18) www.mcclatchyde

 U. S. raises cecurity after 4 Marines killed in ..

 

**(07.17) دافغانستان د آزادی سازمان 

 د کوچنی اختر د را رسیدو په اړه در افغانستان د آزادی سازمان مبارکی پیام

 

**(07.17)عبدالله امینی- کابل 

 کرزی ایسم یا شارلاتانیسم - 3

 

**(07.17) نذیر دلسوز

 اسلام نمائی رانده شدگان از روند تاریخ

 

 **(07.17) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 در وقت دادن زکات چه باید گفت؟

 

 **(07.17) درویش وردک 

 مجلس جهل و چهارم (در این که دنیا زندان مؤمن است)

 

**(07.17) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 19

 

 **(07.17) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی و سپاه پاسداران آن عامل خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها هستند!

 

**(07.17) ناهید غزل

 آسمان

 

 **(07.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(07.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(07.17) تیمورشاه تیموری 

 نگاه نور

**(07.17) www.nytime

 Arab World Split Over Iran Nuclear Deal

 

 **(07.17) P. Escobar

 Historic Iran Nuke Deal Resets Eurasia's "Great Game"

 

 **(07.17) www.world

 India builds closer ties with Israel

 

 **(07.17) D. Minin

 M. East: Redrawing the Map

 

 **(07.17) www.english

 Military conflict between Russia and NATO may start

 

 **(07.17) www.khaama

  Senior police officer gunned down in Kandahar

**(07.16) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 جواب مقالۀ استاد بزرگوار داکتر هاشمیان - 2- 1

 

 **(07.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بمباران افغانستان و زانو زدن مقابل طالبان

 

**(07.16) سید هاشم سدید

 تلاش بی حاصل!

 

 **(07.16) حزب کار ایران (توفان)

 تسلیم خفت بار جمهوری اسلامی

 

 **(07.16) عبدالله امینی - کابل 

 رویاروئی عبدالله با کرزی

 

**(07.16) آزاد ل.

 ماه مبارک و مهمانی خدا برای اشراف هم گذشت

 

 **(07.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 احکام مختصر عید قطر - 2

 

**(07.16) نیک محمد 

 هدف جنگهای امروزی در جهان چیست؟

 

**(07.16) ناهید غزل

 کوچیدن نا به هنگام

 

 **(07.16) تیمورشاه تیموری

 همت مردانه

 

 **(07.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 صور اسرافیل

 

 **(07.16) الحلج خلیل الله ناظم باختری 

 معنی انسانیت

**(07.16) www.khaama

 Armed men kill five civilians in second attack..

 

 **(07.16) E. Margolis

 Destroying Syria to Make It Safe for American

 

 **(07.16) J. Ramsey

 Nuclear Deal Takes U. S. - Iran Ties Out of Deep..

 

 **(07.16) N. Solomons

 Perpetual war creates endless consequences

 

 **(07.16) www.english..

 Russia highly concerned a bout possible nuclear

 

 **(07.16) B. Kampmark

 The Occupation of Greece: a Financial Coup..

 

**(07.15) سید هاشم سدید 

 چارۀ کار ما جای دیگر است!

 

**(07.15) عبدالله امینی - کابل

 قابل توجه آقای حمید بهشتی!

 

**(07.15) بهرام رحمانی 

 جشن سرکشیدن جام زهر هسته ئی در ایران!

 

**(07.15) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 18 

 

**(07.15) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 احکام مختصر عید فطر - 1 

 

 **(07.15) درویش وردک

 مجلس چهل و سوم (در خصوص نفس اماره)

 

**(07.15) فرستنده: ش. حمید

 ساطوری از خشم

 

**(07.15) کمباور کابلی 

 خامنه ای وصلح امام حسن

 

**(07.15) ناهید غزل

 عـــیـــد

 

 **(07.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مردمان بی هنر

 

 **(07.15) تیمورشاه تیموری

 برای نگینه جان

 

 **(07.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 گنج و مار!!!

**(07.15) www.khaama

 Abdullah blames former government led by Karzai for ..

 

 **(07.15) G. Jahn & .

 After hard negotiation, historic Iran nuclear

 

 **(07.15) P. R. Pillar

 Gulbuddin Hekmatyar, Prodigal U. S. Client

 

 **(07.15) P. C. Roberts

 Pentagon Concludes America Not Safe Unless..

 

 **(07.15) A. Lantier

 Tensions erupt in Europe as Berlin threatens  to ..

 

 **(07.15) www.presstv

 US candidates funded by Zionist oligarchs:

 

**(07.14) عبدالله امینی - کابل

 ملل متحد و مذاکرات صلح کابل با طالبان

 

 **(07.14) برگردان از: حمید محوی

 ایالات متحده در نقطۀ بحرانی حمله به سوریه 

 

**(07.14) بازتایپ و ارسال: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 17

 

 **(07.14) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 افطار و سحر در ماه مبارک رمضان - 2

 

 **(07.14) درویش وردک 

 مجلس چهل و دوم(درتقوا)

 

**(07.14) حمید محوی

 گاهنامۀ هنر و مبارزه - شماره - 2

 

 **(07.14) حمید محوی

 گاهنامۀ هنر و مبارزه- ضمیمۀ شمارۀ - 2

 

**(07.14) کبیر توخی 

 گلی به "داد نورانی"

 

**(07.14) ناهید غزل

 صبور

 

 **(07.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیر قالین

 

 **(07.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عدن

 

 **(07.14) تیمورشاه تیموری 

 رباعیات - 2

**(07.14) www.news

 Car bomb hits near NATO - led force's base in

 

 **(07.14) R. Standish

China and Russia Lay foundation for Massive

 

 **(07.14) E. Zuesse

 How "Fascist Capitalism" Functions:

 

 **(07.14) A. Damon

 IMF report:  Global growth lowest since 2009

 

 **(07.14) T. Parsi

 The Myth of the Iranian Military Giant

 

 **(07.14) W. Bordman

 Yemeni Genocide Proceeds Apace, US and the..

 

**(07.13) سید هاشم سدید

 پاسخ به مقالۀ "نویسندۀ پرنویس..." جناب محترم هاشمیان صاحب!- 2

 

**(07.13) فرستنده: ندای مردم

 داد نورانی مبارز سلحشوری که در این روز جاودانه شد!

 

**(07.13) عبدالله امینی- کابل

 آغاز خیزش های مردمی

 

 **(07.13) برگردان از: حمید محوی

 توافق هسته ئی با ایران

 

 **(07.13) برگردان از: حمید محوی

 روسیه از آب گل آلود ماهی گرفت

 

 **(07.13) حمید محوی

 در بارۀ مذاکرات هسته ئی ایران

 

 **(07.13) حمید بهشتی

 گزارش وارونۀ تیزاب پاشی

 

 **(07.13) فرستنده: عثمان حیدری 

 وابستگی روحی روانی امریکائی ها به تحریم ها

 

**(07.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 افطار و سحر در ماه مبارک رمضان - 1

 

 **(07.13) درویش وردک 

 مجلس چهل و یکم (در خدا دوستی)

 

**(07.13) ناهید غزل

 حمایت

 

 **(07.13) تیمورشاه تیموری

 شاهد شبنم

 

 **(07.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهانۀ دل

 

 **(07.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عینک انصاف

**(07.13) E. Gus'Kova

 Islamic State Coming to Balkans - 2

 

 **(07.13) www.khaama

 Landmine explosion kills 10 civilians in Kapisa

 

 **(07.13) T. B.-Hinchey

 Libya: Chaos- The result of Western intrusion

 

 **(07.13) M. Whitney

 Putin Leads BRICS Uprising

 

 **(07.13) S. Blagov

 Shanghai Cooperation Organization turns Pan Asian

 

 **(07.13) A. Lavine 

 The Greeks Fight Back: Oxi to Austerity

 

**(07.12) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 حمایت و تقاضائی از استاد سخن آقای "معروفی" 

 

**(07.12) بهرام رحمانی

 کمونیست ها در دفاع از روژاوا، وظایف آگاهانه و داوطلبانه دارند!

 

  **(07.12) عبدالله امینی - کابل

 داکتر صاحب هاشمیان و سرسپردگی به امریکا

 

 **(07.12) میرویس ودان محمودی

 مگر خاین و وطنفروش شاخ و دم دارد؟!

 

 **(07.12) برگردان از: حمید بهشتی

 درگیری های دارای تلفات انسانی در مزاب:..

 

 **(07.12) شباهنگ راد

 فقر، گرسنگی و آوارگی میلیونی، از زبان آمار

 

 **(07.12) سیامک بهاری 

 چرا آموزش و پرورش در ایران رایگان نیست؟!

 

**(07.12) درویش وردک

 مجلس چهلم (در تفقه در دین)

 

 **(07.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 اعتکاف در رمضان - 2

 

**(07.12) ناهید غزل

 چیزی بگوی

 

 **(07.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار جانفزا

 

  **(07.12) تیمورشاه تیموری

 عید

 

**(07.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 آتشزبانی

**(07.12) www.khaama

 Five killed, six wounded over land dispute in Parwan

 

 **(07.12) R. Urie

 Greece and the Crisis of International Capita

 

 **(07.12) E. Gus'Kova

 Islamic State Coming to the Balkans-1

 

 **(07.12) www.atime..

 Russia may build India new super advanced sub..

 

 **(07.12) S. Shehata

 The terrorism nightmare, Sinia and London's 7/7

 

 **(07.12) D. Larison 

 The U. S. and the War on Yemen

 

**(07.11) محمد ناصر "مستجاب"

 نرود میخ آهنین در سنگ!

 

**(07.11) کبیر توخی

 سخنی چند با رفیق متبحر و مبارز "عزیز نعیمی"

 

 **(07.11) آزاد ل.

 استاد پروفیسور و دانشمند آقای هاشمیان!!؟؟

 

 **(07.11) عبدالله امینی - کابل

 اخطار غیر مستقیم ازبکستان به افغانستان

 

 **(07.11) محمد سعید سعیدی 

 نوی اتحاد و او زاړی پدیدی

 

**(07.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 اعتکاف در رمضان - 1

 

 **(07.11) درویش وردک 

 مجلس سی و نهم (در دوستی اولیاء و صالحین)

 

**(07.11) ناهید غزل

 کوچ

 

 **(07.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 زبان کجاست

 

**(07.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

 **(07.11) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 3

**(07.11) www.english..

 Greece to stop NATO's eastward expansion

 

 **(07.11) P. Roger

 Islamic State: Why so resilient?

 

 **(07.11) N. Williamson

 Military officials declared Russia the " greatest threat"

 

 **(07.11) J. Deutsch

 Russia, Ukraine and U. S. Hegemony

 

 **(07.11) B. S. Morris

 Why is the U. S. Still Terrorizing Laos?

 

 **(07.11) www.outlook.

 Youth and Crimes

**(07.10) فرستنده: محمد علی و یادداشت پورتال

 این کابل و بلخ است نه تهران و قم؛

 

 **(07.10) سید هاشم سدید

 تعبیر بیتی از یک شعر سعدی

 

**(07.10) دگرمن احمد کندهاری 

 قوای مسلح افغانستان تا یک اردوی نا متجانس - 6

 

**(07.10) عبدالله امینی - کابل

 شورا خلیل الله پرچمی را تأئید کرد

 

 **(07.10) نظر محمد مطمئن

 د طالبان او حکومت د سولی مخامخ خبری: رسمی کسان ..

 

 **(07.10) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 داستان پند آمیز لقمان به پسرش

 

**(07.10) آزاد ل. 

 دوباره برگشتم

 

**(07.10) برگردان از: ا. م. شیری

 امریکا برای جنگهای بی پایان آماده می شود

 

 **(07.10) ناهید غزل

 عشق

 

**(07.10) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 2

 

 **(07.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بعید از تو!!!

 

**(07.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

**(07.10) D. Michael

 Beyond the war on Terror

 

 **(07.10) www.atimes..

 Chinese navy gets new anti-sub warfare plane

 

 **(07.10) B. Grey &..

 Euro zone summit rejects emergency funds for Greece

 

 **(07.10) M. Romanowski

 Geoeconomics in Central Asia

 

 **(07.10) www.khaama

 Newest drone strikes kill 25 insurgents in Nangarhar

 

 **(07.10) G. Fraser

 Throughout history, debt and war have been ..

 

** (07.09) عزیز نعیمی

 قابل توجه داکتر صاحب هاشمیان!

 

 **(07.09) عبدالله امینی - کابل

 خوشحالی واشنگتن از مذاکرات کابل و طالبان

 

**(07.09) درویش وردک

 مجلس سی و هشتم(در برکت کلمۀ لااله الا الله)

 

 **(07.09) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 په پشلمی که تأخیر کول، او په روژه ماتی که بیړه

 

 **(07.09) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 د لیلة القدرد شبی ځنی خاص علائم

 

**(07.09) ناهید غزل 

 کامگاری

 

**(07.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

 **(07.09) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 1

 

 **(07.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سودای وطن

**(07.09) www.pajhwok

 3 Civilians Killed, 2 injured in Kapisa fight

 

 **(07.09) N. J. S. Davies

 America's Endless Air War

 

 **(07.09) W. R. Polk

 Behind the Greek Economic Crisis

 

 **(07.09) M. Mandle

 Israeli General, Chechnyans killed in Syrian Air Strike

 

 **(07.09) A. Vorontsov

 Korean Peninsula: Choice between Peace and... 

 

 **(07.09) M. Feldenkirchen

 Merkel Must End Devil's Pact with America

**(07.08) دگرمن احمد کندهاری 

 قوای مسلح افغانستان تا یک اردوی نا متجانس - 5

 

**(07.08) محمد ناصر "مستجاب"

 جنجال تدوین قاموس دری

 

 **(07.08) عبدالله امینی - کابل

 حکمتیار و داعش

 

 **(08.07) میرویس ودان محمودی

 ترفند ریویزیونیست ها

 

 **(07.08) برگردان از: ا. م. شیری 

 امریکا: آزادی همجنسبازی و سیاست خارجی

 

**(07.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 احکام مریض در رمضان - 12- آخر

 

 **(07.08) درویش وردک 

 مجلس سی و هفتم(درعیادت بیماران)

 

**(07.08) ناهید غزل

 مهمانی تنهائی

 

 **(07.08) لیلا فخری

 مرگ آسان 

 

 **(07.08) داکتر ظاهر تیموری 

 ندای زن

 

**(07.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای هوس!!!

 

 **(07.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عدن

 

 **(07.08) تیمورشاه تیموری

 در انتظار

**(07.08) www.pajhwok

 155 Kabul Bank defaulters bared from leaving country

 

 **(07.08) C. Corbett

 Australia's Direction on Defense

 

 **(07.08) M. Hudson

 Greece Rejects the Troika

 

 **(07.08) J. Ditz

 Saudi Airstrikes Kill 169, Mostly Civilians..

 

 **(07.08) R. Beckhusen

 The Chinese military has a new secret weapon

 

 **(07.08) www.weekly.. 

 The Muslim Brotherhood's seven sins

 

**(07.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 الامان از آبشار نیاگارا !!!

 

**(07.07) برگردان از: حمید محوی 

 پشت پردۀ قروض یونان

 

**(07.07) عبدالله امینی- کابل 

 حیوانیت طالبان در جلریز

 

**(07.07) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 احکام مریض در رمضان - 11

 

 **(07.07) درویش وردک 

 مجلس سی و ششم(در اخلاص در عمل)

 

**(07.07) قاسم باز 

 محمد داوود مومند باز چه در فشانی نمود؟

 

**(07.07) ناهید غزل

 بغض ناشگفته

 

 **(07.07) تیمورشاه تیموری

 بیاموز

 

 **(07.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 حال غریبانه!!

 

 **(07.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شام غریبان

**(07.07) www.khaama

 9 soldiers martyred, 41 militants killed in newest...

 

 **(07.07) A. Lantier

 A landslide "no" to EU austerity in Greece

 

 **(07.07) J. Ditz

 Celebrations in Athens as Greece Rejects IMF Bailout..

 

 **(07.07) S. A. Cook

 Egypt's Coming Chaos

 

 **(07.07) M. Bhadrakumar

 India's passage through Central Asian steppes needs..

 

 **(07.07) www.strategic

 Is US Pledge to Be the World Leader Just a Wishful..

 

**(07.06) داکتر ظاهر تیموری 

 صداقت یک شعله ئی

 

**(07.06) عبدالله امینی - کابل 

 درماندگی عبدالله

 

**(07.06) بهرام رحمانی

 انتخاب رئیس پارلمان، حمله بر کوبانی، موضع اردوغان......8

 

**(07.06) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 احکام مریض در رمضان - 10

 

 **(07.06) دورش وردک

 مجلس سی و پنجم(در خوف از خدا)

 

**(07.06) حمید محوی

 گاهنامۀ هنر و مبارزه - شمارۀ 1

 

**(07.06) ناهید غزل

 غروب

 

 **(07.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(07.06) تیمورشاه تیموری

 سر به درد آمده

 

 **(07.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 حسرت وصال

**(07.06) www. khaama

 Armed robbers gunned down three civilians in Samangan

 

 **(07.06) www.atimes

 China angered by new U. S. military strategy report

 

 **(07.06) P. Mueller &

 How Markel Failed Greece and Europe

 

 **(07.06) G. Jahn &

 Iran, World Powers Reportedly Reach Tentative ....

 

 **(07.06) T. B.-Hinchey

 Is Western foreign policy working?

 

 **(07.06) M. Omar

 Ramadan amongst the Rubble of Gaza

 

**(07.05) سید هاشم سدید

 ارسطو و امثال ارسطو هنوز هم محترم اند

 

 **(07.05) حزب کار ایران(توفان)

 در سوگ مبارز پیگیر خسرو شاکری زند

 

**(07.05) نظر محمد مطمئن 

 د غنی حکومت سقوط نه کوی

 

**(07.05) عبدالله امینی - کابل 

 جنایت تیزاب پاشی مسعود-گلبدین تکرار می شود

 

**(07.05) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 احکام مریض در رمضان - 9 

 

 **(07.05) درویش وردک

 مجلس سی و چهارم(در خودداری از کبر)

 

**(07.05) علیرضا ثقفی 

 لغو تحریم های ایران و تأثیر آن بر زندگی مردم

 

**(07.05) ناهید غزل

 بذر محبت

 

 **(07.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 کم بغل

 

 **(07.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماربود و اژدر گشت

 

 **(07.05) تیمورشاه تیموری 

 روز و شب

**(07.05) R. Urie

 Greece and Global Class War

 

 **(07.05) R. Parry

 Hillary Clinton's Failed Libya "Doctrine"

 

 **(07.05) C. Friedersdorf

 Solitary Confinement: One of the Most Barbaric..

 

 **(07.05) www.outlook

 The Evolving Islamic State in Afghanistan

 

 **(07.05) M. Whitney

 The Pentagon's "2015 Strategy" For Ruling the World

 

 **(07.05) D. Rosen 

 White Skin Crisis

 

**(07.04) خالق داد پغمانی - مونشن

 ترکانی د بیزو کار نه دی

 

 **(07.04) عبدالله امینی- کابل

 امریکا به زنده ماندن ملا عمر دعا می کند

 

 **(07.04) فرستنده: بهرام رحمانی 

 مصاحبۀ حسن قاضی با بهرام رحمانی به زبان ترکی آذربایجانی

 

**(07.04) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 احکام مریض در رمضان - 8

 

 **(07.04) درویش وردک

 مجلس سی و سوم (در دیدار خداوند در روز قیامت)

 

**(07.04) ناهید غزل

 خانۀ من

 

 **(07.04) تیمورشاه تیموری

 پند

 

 **(07.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(07.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صید آستان

**(07.04) S. Nebehay

 Civilians in Yemen's Aden struggle to survive fighting 

 

 **(07.04) J. Marlowe

 Gaza's Mental Health-Crisis and the Trauma of ..

 

 **(07.04) F. Cunningham

 Greek Crisis Awaits Other NATO Partners

 

 **(07.04) www.pajhwok

 Hundreds of Taliban storm security posts in Jalrez

 

 **(07.04) J. Ditz

 Nearly 200 Killed in Massive ISIS Offensive Against..

 

 **(07.04(S. Reilly

 The Ugly Truth About ISIS.

**(07.03) سید هاشم سدید

 داکتر صاحب انصاری عزیز، سلام!

 

 **(07.03) مهسا روژان

 چرا مردان بر زنان تجاوز می کنند؟ - 2 

 

 **(07.03) ربیلا عطائی

 ابراز امتنان

 

 **(07.03) مریم محبوب

 آی خورشید! با وجدان آسوده آرام بخواب!

 

 **(07.03) میاجان ثبات

 مختصری از زندگینامۀ خورشید عطائی

 

**(07.03) میرویس ودان محمودی

 سایۀ مرگ، شورای نظار و جمعیت را دنبال می کند

 

 **(07.03) حمید محوی

 گلشیفته فراهانی و سینمای هالیوود

 

 **(07.03) عبدالله امینی - کابل 

 رشوت خوری در دوسیۀ قتل فرخنده

 

**(07.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 احکام مریض در رمضان - 7

 

**(07.03) حمید بهشتی 

 از میزان قربانیان عملیات شورشی و میزان معتادان در افغانستان، چه نتیجه ای می توان گرفت؟

 

**(07.03) ناهید غزل

 ملامت

 

  **(07.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماه مغفرت

 

 **(07.03) تیمورشاه تیموری

 تصویر

 

 **(07.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 دیوانگی

**(07.03) N. Beams

 Global parasitism creates conditions for a new..

 

 **(07.03) www.atimes

 Indian Ocean can not be backyard of India,..

 

 **(07.03) www.khaama

 Nine Soldiers martyred , 29 militants killed in military

 

 **(07.03) M. Javaid

 Pakistan's Neocolonial War

 

 **(07.03) M. T. Klare

 Russia vs China: The Conflict in Washington Over...

 

 **(07.03) B. Kampmark 

 The Austerity Junta and and the Savaging of Greece

 

**(07.02) سید هاشم سدید

 پاسخ به مقالۀ "نویسندۀ پُرنویس، ..." جناب محترم هاشمیان صاحب!

 

 **(07.02) گزارشگر پورتال - تورنتو 

 گزارشی خبری- تحلیلی از مراسم خاکسپاری و وداع با "خورشید عطائی"

 

 **(07.02) گزارشگران پورتال- تورنتو

  فلمهای ویدیوئی از جریان مراسم - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

 

**(07.02) عبدالله امینی- کابل

 آغاز نزول جمعیت اسلامی و شورای نظار

 

 **(07.02) حزب کار ایران (توفان) 

 داعش اهرم اعمال سیاستهای امپریالیسم در منطقه است

 

**(07.02) مهسا روژان 

 چرا مردان بر زنان تجاوز می کند. - 1

 

**(07.02) مهران زنگنه 

 بررسی فلم "هر" - Her

 

**(07.02) ناهید غزل

 وانگه بر میگردی!!!

 

 **(07.02) الحاج محمد ابراهیم "حبیب زی" 

 رباعیات و دوبیتیها- 33

 

 **(07.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 زنده و سلامت!!!

 

 **(07.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سرشک دو چشمان

 

 **(07.02) تیمورشاه تیموری

 ارغوان

**(07.02) www.khaama

 Sediqi: Eight Pakistani soldiers killed in clash with Afghan

 

 **(07.02) www.atimes

 113 people on crashed Indonesian military plane

 

 **(07.02) www.en.people

 Pushing Sino-US relations steadily forward

 

 **(07.02) C. Hallinan

"The American Century" Has Plunged the World Into..

 

 **(07.02) U. Base &.

 The Everyday Horrors of the Islamic State

 

 **(07.02) I. Eland  

 US Intervention Will Only Make M. Eastern Turmoil..

 

**(07.01) محمد حیدر اختر و یادداشت پورتال 

 سایت رنگین  دو ساله شد

 

**(07.01) عبدالله امینی- کابل 

 ضربۀ دیگر طالبان بر کابل

 

**(07.01) شباهنگ راد 

 حمید اشرف سمبل شکیبائی و متانت کمونیستی

 

**(07.01) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا برنثر و شعر دری 16

 

 **(07.01) درویش وردک

 مجلس سی و دوم (در ادای امر خدا و اجتناب از منهیات)

 

 **(07.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 احکام مریض در رمضان - 6

 

**(07.01) حمید محوی 

 انترنیت ایرانی بازتاب طبقاتی جامعۀ ایران

 

*(07.01) حزب کار ایران - توفان 

 توفان الکترونیک شمارۀ- 108

 

**(07.01) حزب کار ایران - توفان

 ارگان مرکزی حزب کار- توفان184

 

**(07.01) ناهید غزل

 پرواز

 

 **(07.01) تیمورشاه تیموری

 دلبر مهروی

 

 **(07.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 ستارۀ روشن

 

 **(07.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صیقل جان

 

**(07.01) K. D'Almeida

 Afghanistan: No Place for Children

 

 **(07.01) A. Lantier

 Bank closures impose deepening misery on Greek People

 

 **(07.01) P.Cockburn

 ISIS: A Year of the Caliphate

 

 **(07.01) J. Ditz

 Reports: Turkey Plans to Invade Syria to Fight Kurds

 

 **(07.01) J. A. Smith

 Terrorism-Causes and Consequences

 

 **(07.01) D. Kurbjuweit

 We Are Living in the Anti- Europe

**(06.30) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 نه "استاد" و نه "استاد سخن" !!! جوابی به جناب "نجیب سخی"

 

 **(06.30) داکتر سید خلیل الله هاشمیان و یادداشت پورتال

 نویسندۀ پرنویس، جناب محترم آقای سدید

 

 **(06.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 زوال خورشید!!!

 

 **(06.30) لیلا فخری

 خورشید از طلوع تا غروب

 

 **(06.30) زرغونه عطاء

 پیام تسلیت

 

 **(06.30) شیما نیازی

 پیام تسلیت

 

**(06.30) عبدالله امینی- کابل 

 کرزی ایسم با شارلاتانیسم- 2

 

**(06.30) برگردان از: حمید محوی

 روز نامه نگاران و جنگ

 

 **(06.30) برگردان از: ا. م. شیری

 رباتهای امریکائی- قاتلان حمله می کنند

 

**(06.30) ناهید غزل

 گمان

 

 **(06.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رقص سماع

 

 **(06.30) تیمورشاه تیموری

 حکایت بطان و سنگ پشت

**(06.30) www.khaama

 11 soldiers martyred in Taliban attack in Herat

 

 **(06.30) www.english

 Greece: The system versus the people

 

 **(06.30) www.strategic

 Hypersonic Missile Arm Race: US Walking a...

 

**(06.30) P. Escobar

 Iran nuclear deadline: Showdown Vienna

 

 **(06.30) S. Sufi

 Islamophobia and State Violence 

 

 **(06.30) E. McCann

 MI5's Killing Spree in N. Ireland

 

**(06.29) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 خاطره ای از 51 سال قبل -  به مناسبت رحلت خانم "خورشید عطائی"

 

**(06.29) فامیل خورشید عطائی

 اعلان :  خورشید درگذشت

 

**(06.29) سید هاشم سدید

 قابل توجه جناب داکتر صاحب هاشمیان

 

 **(06.29) حبیب الله رفیع

 د خورشید خور نوی ترانی

 

 **(06.29) عبدالله امینی- کابل

 تضاد در گفتار مقامات دولت مستعمراتی

 

 **(06.29) قاسم باز 

 بشنو از نی چون حکایت می کند

 

**(06.29) حمید محوی 

 اطلاعیه: بازگشائی بلاگفا و بسته شدن گاهنامۀ هنر و مبارزه

 

**(06.29) درویش وردک 

 مجلس سی و یکم (در قهر پسندیده و ناپسند)

 

**(06.29) کبیر توخی 

 به زنان آزادۀ کوبانی!

 

**(06.29) تیمورشاه تیموری 

 خورشید ما برفت

 

**(06.29) ناهید غزل

 تقصیرم را می دانم!!!

 

 **(06.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 زلف دراز

 

 **(06.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 رفتگان

**(06.29) A. Alexandrov

 Carpet Bombing History

 

 **(06.29) R. Stevens &

 Greek prime minister calls for referendum 

 

 **(06.29) S. A. Kayani

 Indo-US Strategic Ties-OpEd

 

 **(06.29) J. Ditz

 Major Strikes on Three Continents Spark Fears of.

 

 **(06.29) www.tolo

 Taliban Operating Under Daesh Flag

 

 **(06.29) D. Bandow

 Why Both Erdoganism and Kamalism May..

 

**(06.28) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 پیام تسلیت

 

 **(06.28) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 غروب خورشید

 

 **(06.28) عبدالله امینی - کابل

 ائتلاف جدیدی از اخوانی ها

 

 **(06.28) سیامک بهاری

 افغانستان در آتش

 

 **(06.28) حزب کار ایران (توفان)

 در حاشیۀ ترور های اخیر در فرانسه، تونس و ...

 

**(06.28) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 داستانی پند آمیز

 

**(06.28) سید موسی عثمان هستی

 در رثای خورشید

 

**(06.28) ناهید غزل

 اشک

 

 **(06.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماه صیام

 

**(06.28) تیمورشاه تیموری

 کاشکی

 

 **(06.28) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بادیه پیما

**(06.28) www.pajhwok

 18 soldiers, 20 rebels killed in Want Wegal fight

 

 **(06.28) A. Vltchek

 Latin American Revolutions Under Attack

 

 **(06.28) H. V. Pant

 Restraint No More: India Reassesses Its..

 

 **(06.28) A. Lopez

  Spain Agrees to Increased US Military Presence

 

 **(06.28) www.english

 Terror strikes in France, Tunisia, Kuwait and Syria

 

 **(06.28) P. L. Smith

 We restarted the Cold War:

 

**(06.27) عبدالله امینی - کابل 

 راه کشائی برای پیشرفت طالبان

 

**(06.27) حمید محوی 

 بلاگفا و تخریب کار فرهنگی و احتماعی در فضای مجازی

 

**(06.27) درویش وردک

 مجلس سی ام (در اعتراف به نعمتهای خداوند)

 

 **(06.27) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 احکام مریض در رمضان - 5

 

 **(06.27) ناهید غزل

 هرگز ندانستم تو کیستی

 

 **(06.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 دام و دانه

 

 **(06.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رمزو ایما

 

 **(06.27) تیمورشاه تیموری 

 طنز

**(06.27) A. Orkaby

 Doomed: Saudi Arabia Will Fail in Yemen

 

 **(06.27) J. E. Mendez

 I Was Tortured, I know How Imperialism It Is to...

 

 **(06.27) L. Lulko

 Racism in USA is not dead.

 

 **(06.27) S. Lendman

 The International Criminal Court (ICC) Does not..

 

 **(06.27) www.pajhwok

 Want Wegal district in Nuristan falls to Taliban..

 

 **(06.27) P. V. Buren

 Washington's Strategy in Iraq Has Failed

 

**(06.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 شیشک پیش کشیش

 

**(06.26) سید هاشم سدید

 دانائی بینائی و بینائی دانائی است!

 

**(06.26) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نظر بازی !!!

 

**(06.26) عبدالله امینی - کابل

 ائتلاف دو غول پیکر در شمال

 

 **(06.26) برگردان از: جاوید

 مجرای تنفسی خلافت اسلامی "داعش"

 

 **(06.26) داکتر ظاهر تیموری

 به آدرس اوباما

 

 **(06.26) برگردان از: ا. م. شیری 

 دربارۀ یکی از شرکت کنندگان سادۀ اجلاس بیلدربرگ، یا بلاک روک

 

**(06.26) قاسم باز 

 قابل توجه داکتر سید خلیل الله هاشمیان

 

**(06.26) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری- 15 

 

**(06.26) درویش وردک

 مجلس بیست و نهم (در عدم تواضع به توانگران به خاطر ثروتشان)

 

 **(06.26) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 احکام مریض در رمضان - 4

 

**(06.26) ناهید غزل

 گریستم

 

 **(06.26) تیمورشاه تیموری

 مخمس بر دو غزل استاد سخن ...

 

 **(06.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر شاعر

**(06.26) www.atimes

 Indian fighter Jets to fire world's fastest  cruise..

 

 **(06.26) N. Pollack

 Israel's Ravagement of Ghaza

 

 **(06.26) www.pajhwok

 Policeman in Farah kills 3 colleagues

 

 **(06.26) A. Zverev

 Russian former leader of Ukraine rebels warns of ...

 

 **(06.26) B. Dolgov

 Russia, Saudi Arabia: New Turn Relationship

 

 **(06.26) J. Cogan

 The US Contemplates Partitioning Iraq

 

**(06.25) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 فشرده پاسخی خدمت آقای داکتر"سید خلیل الله هاشمیان"-1

 

 **(06.25) کبیر توخی 

 قهرمان واقعی و راستین کیست؟

 

**(06.25) سید هاشم سدید

تقاضای حل یک ابهام از یک عالم موسپید! جواب نوشتۀ جناب داکتر صاحب انصاری

 

 **(06.25) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 14

 

 **(06.25) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید-افغانی) 

 داستان عبرت انگیز وفای به عهد

 

**(06.25) عبدالله امینی - کابل 

 تلفات سرسام آور افراد ملکی

 

**(06.25) ناهید غزل

 کابوس شب

 

 **(06.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جفای میزبان

 

 **(06.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل جبون!!!

 

 **(06.25) تیمورشاه تیموری 

 آیت عشق

**(06.25) www.atimes

 China's new trump card in the S. China Sea

 

 **(06.25) H. Yahya

 Greece: To be or not to be in the Eurozone

 

 **(06.25) P. R. Pillar

 NATO Ambivalence and Stashing Weapons in E. Europe

 

 **(06.25) P. A. Collective

 Racism as an Element of Fascism

 

 **(06.25) D. Brown

 Republican candidates received donations from white..

 

 **(06.25) www.outlook 

 The Audacious Taliban Attack on the Parliament

**(06.24) سید هاشم سدید

 مشکلات موجود بر سر راه پروژۀ تدوین لعتنامۀ "دری-دری"

 

 **(06.24) عبدالله امینی - کابل

 فاروق وردک: افغانستان را 70 میلیون دالر به پاکستان فروختند!

 

**(06.24) حزب کار ایران(توفان) 

 34 سال از تیرباران قهرمانان توفانی گذشت

 

**(06.24) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 13

 

 **(06.24) نذیر دلسوز

 این کودکان ...

 

 **(06.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید-افغانی) 

 داستان عبرت انگیز

 

**(06.24) شباهنگ راد

 از پراتیک(مبارزۀ مسلحانه) بیزارم!

 

**(06.24) ناهید غزل

 اوقیانوس آرامش

 

 **(06.24) داکتر ظاهر تیموری

 کوچه ها

 

**(06.24) تیموری شاه تیموری

 فتنۀ مردمان

 

 **(06.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 باغ رضوان

 

**(06.24) ملک الشعراء استاد اسیر 

 داغ هجران!!!

**(06.24) I. Eland

 Likely the Same Overextended American Empire From..

 

 **(06.24) www.strategic

 NATO plans 40.000-strong rapid response force in

 

 **(06.24) J. Ditz

 Taliban Offensive Nears Major Northern Afghan City

 

 **(06.24) A. Damon

 The social roots of racism in America

 

 **(06.24) R. C. Koehler

 War, Murder and the American Way

 

 **(06.24) J. Raimondo 

 Who Is a "Terrorist"

 

**(06.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 جواب استاد بزرگوار داکتر هاشمیان - 3

 

**(06.23) سید هاشم سدید

 رسوائی های پورتال "افغان جرمن آنلاین" روز به روز بلند آوازه تر می شود! 

 

 **(06.23) عبدالله امینی - کابل

 تداوم بی کفایتی نیروهای امنیتی دولت مستعمراتی 

 

 **(06.23) برگردان از: حمید محوی

 به موازات مذاکرات ایالات متحده و ایران

 

**(06.23) برگردان از: حمید بهشتی 

 همدستی دستگاه قضائی المان با استبداد در مصر

 

 **(06.23) برگردان از: ا. م. شیری

 از بیلدر برگ و گوگلبرک

 

**(06.23) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 12

 

 **(06.23) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید-افغانی) 

 احکام مریض در رمضان - 3

 

**(06.23) داکتر ظاهر تیموری

 رژیم فاسد و رسوا

 

**(06.23) ناهید غزل

 دانۀ شاد نگاه

 

 **(06.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب شراب

 

 **(06.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

**(06.23) تیمورشاه تیموری

 ذوق تمنا

**(06.23) T. Khan

 Afghan Taliban warn Baghdadi to stay out

 

 **(06.23) M K Bhadrakumar

 An Arabian warrior prince in Putin's court

 

 **(06.23) www.en.people

 China, US aim to tackle thorny issues

 

 **(06.23) www.spiegel..

 Cold War Resurgent

 

 **(06.23) C. Kromm

 The South's Sordid History of Attacks on Black Charches

 

 **(06.23) www.english 

 Ukraine repeats the mistakes that Russia was making..

 

**(06.22) بهرام رحمانی و یادداشت پورتال 

 از دست دادن هر عزیزی سخت است!

 

**(06.22) ولی احمد نوری

 عذر بد تر از گناه جناب داکتر هاشمیان

 

 **(06.22) سید هاشم سدید

 پاسخی خدمت جناب محترم قیس کبیر!

 

**(06.22) د افغانستان د آزادی سازمان

 ملا عمر د خورو په منګولوکی 

 

 **(06.22) عبدالله امینی - کابل

 وکیل خواب آلود

 

**(06.22) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 11 

 

**(06.22) درویش وردک 

 مجلس بیست و هشتم (در دوستی خدا)

 

**(06.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قبرغه رکن اعضاء را شکستی

 

**(06.22) ناهید غزل

 درد

 

 **(06.22) تیمورشاه تیموری

 تیر نگاه

 

 **(06.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 زنده و سلامت!!!

**(06.22) J. Feffer

 Asia: On the Rocks

 

 **(06.22) A. Peters

 Belgian and French authorities move to seize Russian..

 

 **(06.22) M. Chen

 China Is Building a Massive Railway across S. America..

 

 **(06.22) D. El-Bey

 Military aid continues

 

 **(06.22) www.khaama

 Seven soldiers martyred, 57 militants killed in newest..

 

 **(06.22) E. Higgins

 White Terrorism in Charleston

 

**(06.21) عبدالله امینی- کابل 

 ترویج پول خارجی در ولایات سرحدی

 

**(06.21) داکتر محمد قراگوزلو 

 از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی!

 

**(06.21) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 281

 

**(06.21) نجیب سخی 

 افغانستان و مسألۀ زبان (قسمت دوم و آخر)

 

**(06.21) درویش وردک

 مجلس بیست و هفنم (در خودداری از دروغ)

 

 **(06.21) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید-افغانی) 

 احکام مریض در رمضان - 2

 

**(06.21) ناهید غزل

 دلم از دنیا گرفته

 

 **(06.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلاح طبیعت

 

 **(06.21) تیمورشاه تیموری

 قمار زندگانی

 

 **(06.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 یک بوسه

**(06.21) www.reuters

 Afghan clerics protest nomination of first woman to..

 

 **(06.21) M. I. Aslam

 Israel and Hezbolah: Old Threats, New Equations

 

 **(06.21) H. A. Giroux

 Orwell, Huxley and America's Plunge into Authoritarianism

 

 **(06.21) M. Z.- Malik

 Pakistani military, politicians swap jibes over corruption

 

 **(06.21) D. Walsh

 The mass killing in Charleston, S. Carolina

 

 **(06.21) Sender: M. Mandle

 The Most persecuted people on Earth?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 

 ** آرشیف ماه می 2015 

 

** آرشیف ماه اپریل 2015 

 

** آرشیف ماه مارچ 2015 

 

** آرشیف ماه فبروری 2015 

 

** آرشیف ماه جنوری 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(06.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 «ایرانیان قدیم دلیر و راستگو بودند»

 

**(06.20) سید هاشم سدید

 سلام و عرض ادب به فرهیخته مرد عرصۀ زبان و ادب، جناب معروفی صاحب،

 

 **(06.20) تیمورشاه تیموری 

 بازهم خاطره ای از گذشته ها

 

**(06.20) سیامک بهاری 

 رابطۀ طالبان و جمهوری اسلامی، اهداف و ستراتیژی

 

**(06.20) فرستنده: کبیر توخی

 گوشه ای از مضرات روزه برای سلامتی

 

 **(06.20) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید- افغانی)

 احکام مریض در رمضان -1

 

**(06.20) درویش وردک

 مجلس بیست و ششم (در عدم شکایت نزد خلق)

 

**(06.20) نجیب سخی

 افغانستان و مسألۀ زبان -1

 

**(06.20) عبدالله امینی - کابل 

 چه کسی پطلون/تنبان کدام یک را می کشد؟

 

**(06.20) ناهید غزل

 نگران مباش

 

 **(06.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 همه کس ایرانی است!!!

 

 **(06.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وعدۀ امروز

**(06.20) www.khaama

 Around 1500 terrorists gather along Afghanistan...

 

 **(06.20)G. Carlstrom

 Hamas is fighting a group that's even more radical

 

 **(06.20) J. Hirthler

 How Obama Consolidated the legacies of Bush..

 

 **(06.20) K. Singh

 The South Asia Nuclear Equation

 

 **(06.20) www.presstv

 US military base in Spain seeks "hegemonic control"

 

 **(06.20) L. Sarsour 

 Another View: Worst year for American Muslims...

 

**(06.19) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 جواب مقالۀ استاد بزرگوار داکتر هاشمیان-1

 

**(06.19) عبدالله امینی- کابل 

 رسوائی در وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی

 

**(06.19) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 10 

 

**(06.19) برگردان از: ا. م. شیری

 وزن مخصوص جی 7 در جامعۀ جهانی چقدر است؟

 

**(06.19) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید-افغانی)

 روزۀ مقبول

 

 **(06.19) درویش وردک 

 مجلس بیست و پنجم (در کناره گیری از دنیا)

 

**(06.19) نجیب سخی 

 هجوم ضد فرهنگ و افغانستان در مسیر تاریخ

 

**(06.19) حمید بهشتی 

 دستور ممنوعیت حضور خاتمی در عرصۀ عمومی از عالم غیب

 

**(06.19) ناهید غزل

 هنوز ستاره ها را میشمارم

 

 **(06.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 غنای کردگار

 

 **(06.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 سؤال و جواب!!!

 

 **(06.19) تیمورشاه تیموری

 رنج خمار

**(06.19) www.en.people

 Dilma Rousseff: China and Brazil have common interests

 

 **(06.19) B. Law

 Gulf ruling families' reckless choice 

 

 **(06.19) D. Swamson

 Human Experimentation: a CIA Habit

 

 **(06.19) C. Chelala

 Iraq: A Nation Destroyed by American Contempt

 

 **(06.19) www.khaama

 Taliban launch coordinated attack on security check..

 

 **(06.19) M. Gurtov

 The Looming US-China Crisis in the S. China Sea

 

**(06.18) تیمورشاه تیموری

 بازهم یادی از فرخنده

 

**(06.18) عبدالله امینی- کابل

 اتهام جاسوسی جلالی بر مردم افغانستان

 

 **(06.18) حزب کار ایران (توفان) 

 در حاشیۀ رشوه خواری در " فیفا "

 

**(06.18) بازتایپ وارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 9

 

 **(06.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 در تمهید درد قبرغه!!

 

**(06.18) رضا خسروی 

 تنش در خرگاه ولایت

 

**(06.18) ناهید غزل

 رویکش شب

 

 **(06.18) داکتر ظاهر تیموری 

 دوست "اسیر"

 

**(06.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شور محشر

**(0618)V. Shukla

 China Successfully Tests Hypersonic Nuclear Missile 

 

 **(06.18) J. Kishor

 Global refugee crisis worst since W. W. 2

 

 **(06.18) J. Raimondo

 Our Treasonous Foreign Policy

 

 **(06.18) www.strategic

 Putin: 40+ICBMs targeted for 2015 nuclear

 

 **(06.18) www.khaama

 Unknown armed men gunned down two women in Herat

 

 **(06.18) R. Parry

 U. S. House Admits Nazi Role in Ukraine

**(06.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 دراکولا هم رفت پشت کلاه خود!!!

 

**(06.17) داکتر سید خلیل الله هاشمیان و یادداشت پورتال

 پیرامون پروژۀ تدوین فرهنگ زبان دری

 

 **(06.17) سیامک بهاری 

 دوزادهم جون روز مبارزه با کارکودکان

 

**(06.17) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 8

 

 **(06.17) درویش وردک 

 مجلس بیست و چهارم (در عدم مشارکت در خواست خدا)

 

**(06.17) عبدالله امینی- کابل

 خواهش افغانستان از روسیه!

 

 **(06.17) حمید محوی

 با سپاس از رفیق مزارعی

 

 **(06.17) قاسم باز 

 خاطراتی از شهید سردار محمد داوود خان اولین بانی نظام جمهوریت در افغانستان!

 

**(06.17) ناهید غزل

 یک روز غبار آلود

 

 **(06.17) تیمورشاه تیموری

 وفا به عهد

 

 **(06.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شاهد معرفت

 

 **(06.17) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مست باده

**(06.17) www.outlook

 Afghan Local Police Exacerbates Security Conditions

 

 **(06.17) www.atimes

 China to invest in new European fund

 

 **(06.17) D. Williams

 Israel accuses world powers of yielding to..

 

 **(06.17) T. Engelhardt

 The Forgotten Costs of War in the M. East

 

 **(06.17) P. Iskenderov

 The idea of a "Greater Albania" then ...2

 

 **(06.17) Q. Bukholz 

 The S-300 : Game-Changing Weapon or Diplomatic

**(06.16) درویش وردک 

 مجلس بیست و سوم (در جلای دل)

 

**(06.16) برگردان از: جاوید

 اعتقاد تزلزل ناپذیر

 

 **(06.16) عبدالله امینی- کابل

 ایساف و ترویج مواد مخدره

 

 **(06.16) برگردان از: حمید محوی

 به سوی پایان نظام اردوخان

 

**(06.16) برگردان از: احمد مزارعی 

 سازمان مجاهدین خلق به دستور امریکا به داعش می پیوندد

 

**(06.16) لیلا یوسفی 

 زمان؛ یک و نیم دقیقه چراغ سرخ

 

**(06.16) ناهید غزل

 خیال

 

 **(06.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 کعبۀ دل

 

 **(06.16) تیمورشاه تیموری

 مخمس بر غزل «رحیم شیدا»

 

 **(06.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 زاهد کذائی

 

**(06.16) R. Gutman &

 Ethnic cleansing charged as Kurds move on ..

 

 **(06.16) www.khaama

 Hundreds of families displaced because of  Daesh-Taliban

 

 **(06.16) P. Cockburn

 Syrian Civil War: Jabhat al-Nusra's Massacre of Druze..

 

 **(06.16) R. Urie

 Trade Deals and the Quest of Global Dominance

 

 **(06.16) E. Schmitt

 U. S. Is Poised to Put Heavy Weaponry in E. Europe.

 

 **(06.16) www.english..

 US law enforcers interested in buying skunk water

 

**(06.15) عبدالله امینی- کابل

 معمای بشردوست

 

 **(06.15) برگردان از: جاوید

 پیشوای انقلاب

 

 **(06.15) بهرام رحمانی 

 درگیری های کردستان و بحران تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه! 7

 

**(06.15) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 7 

 

**(06.15) درویش وردک 

 مجلس بیست و دوم (در خروج حب دنیا از دل)

 

**(06.15) ناهید غزل

 نیلچشم

 

 **(06.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(06.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 نفس آتشین

 

 **(06.15) تیمورشاه تیموری

 تلخی ایام

**(06.15) N. Borroz &

 Asia's Infrastructure Investment Battle

 

 **(06.15) www.khaama

 Eight soldiers martyred, 41 militants killed in ..

 

 **(06.15) P. Street

 How Poor Black Lives Matter to U. S. Capitalism

 

**(06.15) P. Iskenderov

 The idea of a "Greater Albania" then ...1

 

 **(06.15) M. Zenko

 The U. S.  Slide Into Open-Ended Conflict in Iraq

 

 **(06.15) A. R. Kelly 

 Ukraine Is In Crisis. Here's Why The West..

 

**(06.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 سایۀ سخن از سر ادب کم مباد!!!

 

 **(06.14) قاسم باز 

 کودتا و قتل محمد هاشم میوندوال

 

**(06.14) درویش وردک 

 مجلس بیست و یکم (در عدم توجه به خلق)

 

**(06.14) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری- 6

 

 **(06.14) عبدالله امینی- کابل

 شورای «ملی» نمادی از فساد و خیانت 

 

 **(06.14) برگردان از: ا. م. شیری

 محور خاور میانه ...

 

**(06.14) شباهنگ راد 

 در سالروز تولد چه گوارا

 

**(06.14) ناهید غزل

 سعادت

 

 **(06.14) تیمورشاه تیموری

 بهار

 

 **(06.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

 **(06.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای دگر!!!

**(06.14) www.abcnews

 Afghanistan Gets "Mini-Pentagon" as Troops Strauggle

 

 **(06.14) W. Medsen

G-7 has its own design on South China Sea

 

 **(06.14) CJ Werleman

 Iraq: Obama's Vietnam

 

 **(06.14) A. P. Napolitano

 Lies the Government IS Telling You

 

 **(06.14) J. Ditz

Saudi Strikes Kill Five Civilians, Destory

 

**(06.14) A. Lantier

 The dictatorship of finance capital:

 

**(06.13) درویش وردک 

 مجلس بیستم (درقول بدون عمل)

 

**(06.13) حمید محوی 

 کمبود مسجد، کمبود روحانی در ایران

 

**(06.13) برگردان از: حمید بهشتی

 او آدمکش است، نازی و فاشیست است

 

**(06.13) ناهید غزل

 محلۀ بی نشان

 

 **(06.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل جبون !!!

 

 **(06.13) تیمورشاه تیموری

 کلک افسوس

 

 **(06.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

**(06.13)T. G. Carpenter

 Here's How to Avoid W. W. Three

 

 **(06.13) S. R. Schwenninger

 How Obama Went From Being a Peace Candidate to ..

 

 **(06.13) N. Pollack

 March Toward Global War

 

 **(06.13) R. Gutman

 Mideast's worst case: A "bigwar" pitting Shia...

 

 **(06.13) www.en.people..

 Military dialogue key to building trust between China, US

 

 **(06.13) B. V. Auken

 One year since the fall of Musul: More US...

 

**(06.12) میرویس ودان محمودی  

 زنده یاد «مجید»، اسطورۀ اسطوره ها!

 

**(06.12) عبدالله امینی - کابل

 تصادم غنی - کرزی

 

 **(06.12) درویش وردک 

 مجلس نزدهم (در خوف از خداوند)

 

**(06.12) فرستنده: فرید پرواز 

 اتحاد جماهیر پوتین

 

**(06.12) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 5

 

**(06.12) تیمورشاه تیموری

 نسبت صدمه دیدن قبرغۀ استاد «اسیر»

 

 **(06.12) ناهید غزل

 محکوم

 

 **(06.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رفتگان

 

 **(06.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیشۀ خالی

**(06.12) A. Akulov

 Afghanistan: Militants Posing Imminent Threat to C. A.-2  

 

 **(06.12) E. Draitser

 Did the War in Syria Just Become to Regional War?

 

 **(06.12) www.outlook

 Growing Violence Turned Usual Phenomenon

 

 **(06.12) I. Bahati

 Obama and Osama

 

 **(06.12) A. Entous &..

 Spy Virus Linked to Israel Targeted Hotels..

 

 **(06.12) A. Damon

 The death of Kalief Browder

 

**(06.11) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

د سنګین د مالمند ۴۰۰ هټېز بازار چا وسوځاوو؟  طالب که دولت ؟

 

**(06.11) موسوی

 یکی از نتایج تجاوز بر افغانستان: باز هم آغاز  یک فروپاشی؟؟

 

 **(06.11) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 280

 

**(06.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 درد قبرغه!!!

 

 **(06.11) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 4

 

 **(06.11) ناهید غزل

 کتاب ضمیر

 

 **(06.11) تیمورشاه تیموری

 یار پر تغافل

 

 **(06.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 میر شکار

**(06.11) www.outlook..

 Afghan Local Police Exacerbates Security Conditions

 

 **(06.11) S. Milne

 Now the truth emerges: how the US fuelled - the ..

 

 **(06.11) D. Correia

 Police Violence Against Native People

 

 **(06.11) D. Lamothe

 Seal Team 6, the CIA and the secret History of Kill..

 

 **(06.11) www.pajhwok

 Taliban overrun 14 villages in Sar-i-Pul

 

 **(06.11) C. Finamore 

 The New Colonialism

 

 

 

.

 

 

 

**(06.10) احمد پوپل

 مجید در قلب مردم رزمنده و انقلابیهای کشور جای دارد

 

**(06.10) درویش وردک 

 مجلس هجدهم (در جهاد با نفس و شیطان)

 

**(06.10) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 3

 

 **(06.10) عبدالله امینی- کابل

  عین و غین چه می خواهند؟

 

**(06.10) بهرام رحمانی 

  آیا راه سفر به واشتگتن، از قندیل می گذشت

 

**(06.10) ناهید غزل

 روز نامه

 

 **(06.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 چنگال باز!!!

 

 **(06.10) تیمورشاه تیموری

 شعلۀ سوزنده

 

 **(06.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نقش تمنا

**(06.10) www.khaama

 5 policemen shot dead by comrades in Kandahar

 

 **(06.10) T. B.-Hinchey

 G7 Meeting targets Russia

 

 **(06.10) R. Stevens

 Obama, Merkel present united front for more..

 

 **(06.10) P. Cockburn

 Turkey-Elections - A Coalition Looks Likely

 

 **(06.10) J. Akers

 United Against Inequality

 

 **(06.10) J. Ditz 

 US Strikes ISIS Fighters to Protect al-Qaeda Town

 

**(06.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 عاشق وطن و عاشق سخن

 

 **(06.09) نذیر دلسوز

 هوشدار به فلوته بازان سیاسی!

 

 **(06.09) جوره قربان

 شهید عبدالمجید «کلکانی» نگین فروزان تاریخ درخشان مبارزه و مقاومت به ضد استعمار و امپریالیزم است

 

 **(06.09) رزم آزادی

 یاد مجید کلکانی این اسطورۀ زحمتکشان افغانستان را گرامی می داریم

 

**(06.09) ولی احمد نوری

 برگی از زندگی و آثار استاد عبدالرحمان پژواک بزرگمرد افغانستان

 

 **(06.09) درویش وردک 

 مجلس هفدهم ( در اهتمام به رزق)

 

**(06.09) برگردان از: حمید محوی 

 شکست قابل پیشبینی فرانسه

 

**(06.09) عبدالله امینی- کابل 

 ترحم امریکائی: هیچ نوع ترحمی بر افغانها ندارم

 

**(06.09) ناهید غزل

 آوائی در بیابان شب

 

 **(06.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در خور توصیف

 

 **(06.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 معمای شاعر

 

 **(06.09) تیمورشاه تیموری 

 گوهر نیافتم

**(06.09) A. Akulov

 Afghanistan: Militants Posing Imminent Threat to ..1

 

 **(06.09) www.khaama

 Ariana planes transport fighters to Iraq and Syria

 

 **(06.09) J. Raimondo

The Israeli-Saudi Alliance

 

 **(06.09) C. Letsch &..

 Turkey election: ruling party loses majority

 

 **(06.09) J. Feffer

 Venture Capitalists Rule the World

 

 **(06.09) J. Ditz

  White House Backs Israeli Attack on Gaza Strip

 

**(06.08) موسوی 

 میراث خواران را افشاء و میراث داران را متحد سازیم!

 

**(06.08) عبدالله امینی - کابل

 مبارک، مبارک مبارک! افغانستان باز هم دوم شد

 

 **(06.08) بهرام رحمانی

 حزب دموکراتیک خلق ها، پیروز  انتاخابات پارلمانی ترکیه!

 

**(06.08) درویش وردک 

 مجلس شانزدهم (در عمل به قرآن)

 

**(06.08) بازتایپ و ارسال از: لاله

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 2

 

 **(06.08) فرستنده: مهسا 

 برنامۀ رژیم جمهوری اسلامی: تشدید فرودستی زنان ..

 

**(06.08) ناهید غزل

 گامهای مستحکم باور

 

 **(06.08) تیمورشاه تیموری

 عشق دیرین

 

 **(06.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 افتخار آدمی

 

 **(06.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دود مجمر

**(06.08) I. Mercer

 Ask Bush, Why the Iraqi Military Won't Fight

 

 **(06.08) I. Rehman

 India-France Relations: Look to the India Ocean

 

 **(06.08) M. Hussian

 Israel's Clandestine Alliance with Gulf

 

 **(06.08) D. Rosen

 The Price of Race Privilege

 

 **(06.08) J. Ditz

 US Drones Attack Afghanistan Funeral, Killing 34...

 

 **(06.08) C. Marsden 

 US imperialism and the FIFA corruption...

 

**(06.07) داکتر سید خلیل الله هاشمیان و یادداشت پورتال

 پیرامون ضرورت تدوین «قاموس دری»

 

**(06.07) فرستنده: نذیر دلسوز

 سپاس از رزمندۀ نستوه رفیق «کبیرتوخی»

 

**(06.07) عبدالله امینی - کابل

 جنایات پی در پی میلیشیاهای دولتی

 

 **(06.07) رزم آزادی

 با ابعاد ناشناخته ای از شخصیت بی بدیل، زنده یاد داکتر عبدالرحمان محمودی آشنا شوید!

 

 **(06.07) بهرام رحمانی

 تحلیل وضعیت داخلی ترکیه و دیپلماسی آن در مقطع انتخابات 2015!

 

**(06.07) ناهید غزل

 کلید راز زیستم

 

 **(06.07) تیمورشاه تیموری

 ماه یگانه

 

 **(06.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(06.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 صورتپرست

**(06.07) www.middle..

 Nasrollah: Hezbollah will displace "millions" in Israel

 

 **(06.07) W. Madsen

 NSA makes medical intelligence operations

 

 **(06.07) www.khaama

 Over 30 Taliban militants killed in US drone strike

 

 **(06.07) D. Valentine

 The Big Lie at the Heart of the Myth of Creation...

 

 **(06.07) R. Parry

 U. S. Foreign Policy in Syria

 

 **(06.07) N. Williamson

 US officials consider nuclear strikes

 

**(06.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 ذره نوازیهای استاد بزرگوار داکتر صاحب هاشمیان

 

**(06.06) بازتایپ و ارسال: کبیر توخی

 به یاد بسیون

 

 **(06.06) بیژن نیابتی 

 جنگ جهانی چهارم، ابزار ها و آماجها - 14

 

**(06.06) عبدالله امینی - کابل 

 تحویل اس اس 300 به ایران و تأثیر آن بر افغانستان

 

**(06.06) نویسنده: شعله 

 نگاهی به وضع زنان کارگر در ایران!

 

**(06.06) ناهید غزل

 خیال

 

 **(06.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 منزل مفصود

 

 **(06.06) تیمورشاه تیموری

 ارمغان نگاه

 

 **(06.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دانشور خوشباور

**(06.06) www.presstv

 Hezbollah makes fresh gains near Syria border

 

 **(06.06) B. Filip

 History: The WW2 Liberation of Rome from German

 

 **(06.06) J. Ditz

 Iraqi Sunni Tribes Announce Backing for ISIS as Sectarian

 

 **(06.06) www.khaama

 ISIS affiliates Kill 10 Taliban militants in Nangarhar

 

 **(06.06) A. Wilentz

 The Future of a Failed State

 

 **(06.06) P. C. Roberts 

 Why Washington Went After FIFA

**(06.05) داکتر سید خلیل الله هاشمیان 

 به سراغ دل «پرگرم» جناب آقای ولی احمد نوری

 

 **(06.05) خالق داد پغمانی - مونشن

 کور خود و بینای مردم

 

**(06.05) برگردان از: ا. م. شیری

 امریکا روی مین انفجار تأخیری بانکها

 

**(06.05) حزب کار ایران(توفان) 

 گزارش تازه ای از اوضاع کنونی ایران

 

**(06.05) بیژن نیابتی 

 جنگ جهانی چهارم، ابزار ها و آماجها - 13

 

**(06.05) ناهید غزل

 مرز

 

**(06.05) داکتر ظاهرتیموری 

 یادی از تاریخ ما

 

**(06.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(06.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 دزد با پشتاره!!!

 

 **(06.05) تیمورشاه تیموری 

 کبک کوهسار

**(06.05) www.khaama

 11 soldiers martyred, nearly 200 militants killed and ..

 

 **(06.05) T. B.-Hinchey

 FIFA, corruption and Western political terrorism

 

 **(06.05) J. Ditz

 Gen. Allen: ISIS War to Last "A Generation or More"

 

 **(06.05) R. Stevens &.

 In Brussels talks, Greece moves closer to austerity deal

 

 **(06.05) M. Horton

 Saudi Arabia's Yemen Strategy: Divide and Destroy

 

 **(06.05) www.thenews

 Wars in Pak. and Afghanistan. leave 150.000 dead:

 

**(06.04) قاسم باز و یادداشت پورتال 

 صحبتی با محترم محمد داوود(مومند) پیرامون تحول 26 سرطان

 

**(06.04) کبیر توخی 

 میراث خواری و میراث داری

 

**(06.04) عبدالله امینی- کابل 

 سردی روابط غنی و مسعود

 

**(06.04) برگردان آزاد : مرضیه 

 برده های ماهیگیر- فاجعه ای انسانی

 

**(06.04) فرستنده: بابک آزاد 

 گزارش از تظاهرات علیه مراسم سالگرد مرگ خمینی در کانادا!

 

**(06.04) فقید عبدالغفار «نارس»

 نخل رسا؟

 

 **(06.04) ناهید غزل

 سرود سرد درد

 

 **(06.04) تیمورشاه تیموری

 اقتفاء از غزل مرحوم عشقری

 

 **(06.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سپند از بهر نظر

 

 **(06.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 صف مژگان!

**(06.04) A. Damon

 Parasitism and the economic crisis

 

 **(06.04) www.pajhwok

 Protesting teachers want increment, plots

 

 **(06.04) M. Prothero

 The Iraqi Army is Too Exhausted to Fight

 

 **(06.04) J. Raimondo

 The Myth of the Interventionist Revival

 

 **(06.04) P. Escobar

 The S. China Sea word war

 

 **(06.04) P. Symonds

 US brinkmanship with China over S. China Sea

**(06.03) درویش وردک 

 مجلس پانزدهم ( در ایثار مؤمن)

 

**(06.03) عبدالله امینی - کابل 

 «کرزی ایسم» یا شارلاتانیسم

 

**(06.03) بیژن نیابتی 

 جنگ جهانی چهارم، ابزار ها و آماجها - 12

 

**(06.03) بهرام رحمانی

 محمد قوچانی به بیژن جزنی تیر خلاص زد!

 

**(06.03) سازمان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 فصلنامۀ زنان شمارۀ 35

 

**(06.03) ناهید غزل

 تصویر سازیهای گامهایم

 

 **(06.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهید فرخنده

 

 **(06.03) جیلانی لبیب 

 خنثی

 

**(06.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 جام باده

 

 **(06.03) تیمورشاه تیموری

 شراب با شکر اندوده

 

 **(06.03) فقید عبداللطیف للندری 

 صبر ایوب

**(06.03) N. Bonnal

 Caliban's Kingdom: How Obama drive America to chaos

 

 **(06.03) N. Nikandrov

 CIA and Chevraon against President of Ecuador

 

 **(06.03) I. Eland

 Hard Truths About Iraq

 

**(06.03) J. A. Smith

 Hegemony Games: USA vs. PRC

 

 **(06.03) www.news..

 Oil Tanker explosion Kills 69 in . Nigeria

 

 **(06.03) M. Griffis

 Over 4000 Killed in Iraq during May

 

**(06.02) درویش وردک

 مجلس چهاردهم (در نهی از نفاق)

 

 **(06.02) فرستنده: خالق داد پغمانی-مونشن 

 تأثیر دعا

 

**(06.02) فرستنده: بابک آزاد 

 نامۀ فدائی شهید عزت غروی (رفیق مادر)

 

**(06.02) برگردان از: حمید محوی 

 جهاد طلبان در خدمت امپریالیسم

 

**(06.02) بیژن نیابتی 

 جنگ جهانی چهارم، ابزار ها و آماجها - 11

 

**(06.02) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 279

 

**(06.02) ناهید غزل

 تاریکخانه

 

 **(06.02) تیمورشاه تیموری

 چشمۀ فیض

 

 **(06.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

 

 **(06.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 کجائی !!!

**(06.02) www.middle

 Fajr Libya pays the price of chaos with blood

 

 **(06.02) www.rueters

 Islamic State's Saudi branch calls for clearing Arabian..

 

 **(06.02) W. Alberts

 The Vocabulary of War Criminals

 

 **(06.02) www.spiegel

 Torture Scandal Rocks German Police

 

 **(06.02) A. Damon

 US economy contracted in first quarter

 

 **(06.02) www.strategic 

 Yemeni Houthis, US Officials Hold Peace Talks in ...

 

**(06.01) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 از دوست به حضرت دوست

 

**(06.01) کبیر توخی

 کوتاه سخنی در مورد زنده یاد دوکتور عبدالرحمان محمودی

 

 **(06.01) اشرف دهقانی 

 یاد رفیق کبیر فریدون (علی اکبر) جعفری یاد باد!

 

**(06.01) باتایپ و ارسال از: لاله 

 نظری گذرا بر نثر و شعر دری - 1

 

**(06.01) برگردان از: حمید بهشتی 

 «ما در حال خفقان گرفتن هستیم»

 

**(06.01) ناهید غزل

 چراغ سرخ ماه

 

 **(06.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 مست باده

 

 **(06.01) تیمورشاه تیموری

 دیبا در کهکشان

 

 **(06.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سکر هدر

**(06.01) A. Levine

 America Breaks the Middle East

 

 **(06.01) www.strategic

 Donetsk republic reveals new evidence of Kiev Crimes

 

 **(06.01) www.concord..

 For many Americans, it's been a lifetime of war

 

 **(06.01) www.outlook..

 Misfortune Hits Afghan Migrants

 

 **(06.01) L. Morris

 Pro-Iran militants take upper hand after U. S.-backed

 

 **(06.01) www.khaama 

 Tow soldiers martyred, 33 militants killed in military.