AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

  ** آرشیف ماه اکتوبر 2015

 

 ** آرشیف ماه سپتمبر 2015

 

** آرشیف ماه اگست 2015 

 

** آرشیف ماه جولای 2015 

 

** آرشیف ماه جون 2015 

 

** آرشیف ماه می 2015 

 

** آرشیف ماه اپریل 2015 

 

** آرشیف ماه مارچ 2015 

 

** آرشیف ماه فبروری 2015 

 

** آرشیف ماه جنوری 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

**(11.20) خالق داد پغمانی - مونشن 

 به جواب "قیس صغیر" که کسانی می خواهند "کبیرش" کنند- 3

 

**(11.20) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) و .. 

 آیا تارک نماز واقعاً کافر است؟ - 1

 

**(11.20) عبدالله امینی - کابل

 "کیانی" ها و غصب زمین های عامه

 

 **(11.20) شباهنگ راد

 از انفجارات و تیراندازی پاریس تا توافقات و تصمیمات وین و ترکیه

 

**(11.20) ناهید غزل

 فصل عشق

 

 **(11.20) تیمورشاه تیموری

 دلبر یکدانه

 

 **(11.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 عمر گذشته

 

 **(11.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 حایز صد آفرین

 

**(11.20) T. Engelhardt

 America's Empire of African Bases

 

 **(11.20) J. Bender

 An ISIS defector explained a key reason

 

 **(11.20) F. Kutty

 Five Truths You Should Know About ..

 

 **(11.20) www.khaama

 Germany announced to increase its troop

 

 **(11.20) K. Ovanden

  The Actuality of Barbarism-Syria and ..

 

 **(11.20) J. Gambrel &

 With Islamic State targeted, What happens

 

**(11.19) نظر محمد مطمئن

 ولسمشره! خوله دی خطا وځی که نا بلده یی

 

 **(11.19) میرویس ودان محمودی

 "سید خلیل الله هاشمیان" به چهار سؤالم پاسخ بده!

 

**(11.19) عبدالله امینی - کابل

 "ضیاء مسعود" و رشوت دو ونیم میلیون دالری

 

 **(11.19) برگردان از: حمید محوی

 حملۀ تروریستی به پاریس: گذرنامۀ بازگشت

 

 **(11.19) برگردان از: حمید بهشتی

 جمعۀ سیا: پرسش های اساسی در آنسوی احساسات چیست؟

 

**(11.19) صبا راهی 

 نامۀ "حسن روحانی" به "فرانسوا هولاند"

 

**(11.19) برگردانده: حمید محوی 

  عربستان سعودی همکاران آیت الله "خامنه ای" را ربوده است

 

**(11.19) آلحاج خلیل الله ناظم باختری

 برید نخوت

 

 **(11.19) تیمورشاه تیموری

 همت مردانه

 

 **(11.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سودای غربت

**(11.19) A. Nossiter

 After Paris Attacks, a Darker Mood ...

 

 **(11.19) B. V. Auken

 After Paris terror Attacks: A drumbeat..

 

 **(11.19) www.khaama

 Citizens more concerned about overall...

 

 **(11.19) www.news..

 Russia confirms bomb brought down...

 

 **(11.19) B. Tanosborn

 Saddam Hussein's Revenge: The ISIS

 

 **(11.19) www.middle.

 Syria could be "weeks away" from tra...

 

**(11.18) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) و.. 

 تطبیق حکم سنگسار توسط عوام الناس جواز ندارد!

 

**(11.18) آزاد ل.

 "هاشمیان" می خواهد به هر نحوی که شده، مشهور شود

 

 **(11.18) سید هاشم سدید

 در خواستی از "بانوی اول"

 

 **(11.18) عبدالله امینی - کابل

 فرار مردم از دست دولت مستعمراتی

 

 **(11.18) برگرداننده: حمید محوی 

 جمهوری فرانسه در گروگان

 

**(11.18) فرستنده: سهیلا دهماسی 

 جنبش 88 و سازماندهی "اشرار و اراذل"

 

**(11.18) برگرداننده: حمید محوی 

 هلیکوپتر ایالات متحده کاروان داعش را همراهی می کند

 

**(11.18) ناهید غزل

 آیا می دانی؟؟

 

 **(11.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 منزل مقصود

 

 **(11.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرط یاری و وفا

 

 **(11.18) تیمورشاه تیموری 

 خاطر افسرده

**(11.18) D. Lazare

 How Saudi/Gulf Money Fuels Terror

 

 **(11.18) J. Ditz

 ISIS Threatens Paris-Style Attacks in ...

 

 **(11.18) www.pajhwok

 Local police mercilessly kill civilian in ...

 

 **(11.18) T. Engelhardt

 One Night in Kunduz, One Morning in NY

 

 **(11.18) G. Mercier

 Paris Attack Will Foster on Orwellian..

 

 **(11.18) www.reuters 

 Russia says Hezbllah not a terrorist ...

 

**(11.17) سید هاشم سدید

 مشکل تروریزم باید به شکل ریشه ئی حل گردد!

 

 **(11.17) عبدالله امینی - کابل

 سیر نزولی حقوق زن در افغانستان اشغال شده

 

 **(11.17) سید هاشم سدید 

 جناب محترم "نبیل عزیزی"

 

**(11.17) برگرداننده: حمید محوی

 حملۀ تروریستی به پاریس: "11 سپتمبر فرانسوی"

 

 **(11.17) چریکهای فدائی خلق ایران 

 کشتار مردم بی گناه پاریس توسط تروریست ها را محکوم می کنیم!

 

**(11.17) ناهید غزل

 نیشتر هجران

 

 **(11.17) تیمورشاه تیموری

 برای نگینه جان

 

 **(11.17) ملک الشعراء استاد اسیر

سؤال و جواب!!!

 

 **(11.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

**(11.17) www.pajhwok

 Afghan govt. urged to reject indefinite..

 

 **(11.17) P. Cockburn

 Bombing ISIS Into the Heart of Europe:

 

 **(11.17) J. Wight

 Hell Comes to Paris

 

 **(11.17) Sh.-su Wu

 Japan's Train Diplomacy

 

 **(11.17) E. Zuesse

 The Current Assault Against Democracy-2

 

 **(11.17) P. Symonds

 US flies nuclear-capable bombers close

 

**(11.16) آزاد ل.

  در دفاع از "هاشمیان"

 

**(11.16) عبدالله امینی - کابل

 "سیاف" و "گیلانی" دزدان زمین های عامه

 

 **(11.16) حزب کار ایران (توفان)

 ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار

 

 **(11.16) ا. م. شیری

 که بود، که بود، من نبودم

 

**(11.16) برگرداننده: حمید محوی

 تلاش برای بایکوت "راجرز واترز"

 

 **(11.16) صبا راهی 

 پاریس و کشتار ددمنشانۀ مردم عادی توسط اجنه

 

**(11.16) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی - 196

 

**(11.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 غنای کردگار

 

 **(11.16) تیمورشاه تیموری

 شاهد شبنم

 

 **(11.16) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آتش خاموش

**(11.16) L. M. Vance

 America the Invader

 

 **(11.16) A. Lantier

 France declares state of emergency...

 

 **(11.16) Z. Moosakhail

 Kabul discusses refugee problems with.

 

 **(11.16) E. Zuesse

 The Current Assault Against Democracy-1

 

 **(11.16) L. M. Vance

 The War That Justified Other Wars

 

 **(11.16) N. Nikandrov

 US Southern Command on Verge of ...

 

**(11.15) خالق داد پغمانی- مونشن 

 قابل توجه "هوشیارشاه خان" موسوم به "نبیل عزیزی"

 

**(11.15) عبدالله امینی - کابل

 دولت مستعمراتی بشرمد: 65 تن از عساکر به طالبان پیوستند

 

 **(11.15) برگرداننده: حمید محوی

 فراسوی تصاویر رسانه ئی، شجاعت و قاطعیت مردم سوریه-2

 

 **(11.15) حزب کار ایران (توفان) 

 در حاشیۀ ترور های دد منشانه در فرانسه

 

**(11.15) ناهید غزل

 حکایت نبودنت

 

 **(11.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 حسرت وصال

 

 **(11.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مار بود اژدر گشت

 

 **(11.15) تیمورشاه تیموری 

 شادی و شیر

**(11.15) Sender: Nuemmes Karl

 ... mit dem ICOR Brigadisten aus Berlin

 

**(11.15) www.mccl..

 150 people reported dead in in Paris...

 

 **(11.15) J. Stern

 German elite celebrates Bundeswehr ...

 

 **(11.15) www.pajhwok

 Militant leader switches sides for 3rd time

 

 **(11.15) R. Baroud

 Remaking the M. East: Hoe the US grew

 

 **(11.15) J. Bender

 Russia may be planning to develop a ..

 

 **(11.15) S. Rafi

 Saudi's Syrian adventures may soon be over

 

**(11.14) عبدالله امینی - کابل

 "محقق" خاین به مردم هزاره

 

 **(11.14) فرستنده: عثمان حیدری 

 سخنی چند از یکی از قربانیان توحش" مک کارتیزم"

 

**(11.14) حزب کار ایران (توفان) 

 اعتراض به سفر "حسن روحانی" به اروپا...

 

**(11.14) حمید بهشتی 

 در حاشیۀ سخنان علم الهدی:..

 

**(11.14) ناهید غزل

 تبعیض ناپذیر

 

 **(11.14) تیمورشاه تیموری

 مخمس بر غزل مرحوم "رحیم شیدا"

 

 **(11.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای هوس!!!

 

 **(11.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز حساب

**(11.14) M. Jamison

 British "Intelligence" or "Stupid" Services?

 

 **(11.14) J. Ditz

 Free Syrian Army Faces Man Desertion

 

 **(11.14) www.reuters

 ICC cites evidence of international forces

 

 **(11.14) J. Ditz

 ISIS Claimed Beirut Bombing: 43 Killed..

 

 **(11.14) T. Engelhardt

 It's a Scam!: The American Way of War

 

 **(11.14) C. Hallinan  

 Saudi Arabia: a Kingdom Stumbles

 

**(11.13) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 دولت وحدت ملی و مهندسان آن، مسؤول کشتار بیرحمانۀ مسافران اسیر می باشند.

 

 **(11.13) خالق داد پغمانی - مونشن 

 به جواب "قیس صغیر" که کسانی می خواهند "کبیرش" کنند - 2

 

**(11.13) عبدالله امینی - کابل

 تظاهرات مردمی پوز نظام را به خاک مالید

 

 **(11.13) سازمان زنان 8 مارچ (ایران - افغانستان) 

 فراخوان تظاهرات علیه سفر روحانی ...

 

**(11.13) فرستنده: مناف فلکی فر 

 سرکوب اعتراضات به حق مردم اخیر آذربایجان را محکوم می کنیم!

 

**(11.13) ناهید غزل

 در فضای نبودنت

 

**(11.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 احکام مولانا

 

 **(11.13) تیمورشاه تیموری

 تلخی ایام

 

 **(11.13) ملک الشعراء استاد اسیر  

 حال غریبانه!

**(11.13) P. Martin

 Pentagon Pushes for Build-up in Europe

 

 **(11.13) S. Martinot

 Police Torture and the Real Militarization..

 

 **(11.13) www.khaama

 Rally in Kabul turns violent as Protesters

 

 **(11.13) www.pravda

 Russia and USA to divide Syria in "occ..

 

 **(11.13) R. Standish

 U. S. Chases New Role in Central Asia

 

 **(11.13) M. Whitney 

 US-Turkey Invasion Derailed by Syria

 

**(11.12) الف. جوانشیر 

 وطن، جولانگاه گرگان، نه مأمن هنرمندان و قلمزنان مردمی!

 

**(11.12) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 291

 

**(11.12) احمد پوپل

 نقدی بر مقالۀ روزنامۀ اقتصاد شمارۀ 3619

 

 **(11.12) عبدالله امینی - کابل 

 درز در جبهۀ کرزی: قانونی به کرزی پشت کرد

 

**(11.12) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مرد سالار امپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!

 

**(11.12) فرستنده: عنایت وهمن 

 10 واقعیت جذاب در مورد مغز انسان

 

**(11.12) ناهید غزل

 صدای تو

 

 **(11.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهانۀ دل

 

 **(11.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 زیبا و گویا

 

 **(11.12) تیمورشاه تیموری

 بهار

**(11.12) F.-S. Gady

 China Displays New 5th Generation S. F..

 

 **(11.12) W. Madsen

 Emerging Chinese "Commonwealth" ...

 

 **(11.12) M. Sahini

 Iran's "Deep State" Has the Most to lose

 

 **(11.12) www.strategic

 The Pakistan Nuclear Nightmare

 

 **(11.12) www.nation..

 Thousands take to the streets in Kabul.

 

 **(11.12) P. Symonds  

 Washington's big lie of "peace and Sta..

 

**(11.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 کابل در اشعار سه شاعر فارسی - 1

 

**(11.11) عبدالله امینی - کابل

 مردم قربانی جنگ داعش و طالب

 

 **(11.11) برگرداننده: حمید محوی

 چهرۀ پنهان در دولت اوباما

 

 **(11.11) برگرداننده: حمید محوی  

 فراسوی تصاویر رسانه ئی، شجاعت و قاطعیت مردم سوریه- 1-2

 

**(11.11) عنایت وهمن 

 راستی یک سؤال: خاطره ای زیبا از یک پزشک متخصص اطفال

 

**(11.11) ناهید غزل

 حادثه

 

 **(11.11) داکتر ظاهر تیموری

 آرزو

 

 **(11.11) تیمورشاه تیموری

 کلک افسوس

 

 **(11.11) ملک الشعراء استاد اسیر

  شهرۀ شهر

 

 **(11.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پیشبرد مطلب

**(11.11) J. Ditz

 Scores Killed as ISIS Battles Taliban in S. Afg.

 

 **(11.11) H. Yahya

 The Future of Turkey-Russia relations

 

 **(11.11) J. Ditz

 Two Americans Among Eight Killed in Jordan

 

 **(11.11) P. Martin

 US defense secretary threatens Russia-Chine

 

 **(11.11) A. Akulov

 US: Major Policy Shift in Syria-2

 

 **(11.11) T. Engelhardt

 Waging Endless War From Vietnam to Syria

 

 

 

**(11.10) فرستنده: فرید پرواز- یادداشت پورتال

 رمز گشائی از موفقیت ویتنام

 

 **(11.10) نظر محمد مطمئن 

 کابل بانک کی ناخبره طالب بریدگر

 

**(11.10) عبدالله امینی - کابل

 حمایت شاخۀ انشعابی طالبان از "مذاکرات صلح"

 

 **(11.10) حزب کار ایران (توفان)

 رفیق نیما کوهبنانی، یکی از امید های جنبش کمونیستی ایران از میان رفت

 

 **(11.10) چریکهای فدائی خلق ایران 

 فراخوان به تظاهرات

 

**(11.10) ناهید غزل

 لفافۀ کلام

 

 **(11.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مرد خدا

 

 **(11.10) تیمورشاه تیموری

 مخمس بر غزل مرحوم "رحیم شیدا"

 

 **(11.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 یک بوسه

**(11.10) Z. Moosakhail

 Afghan singer and musician Bilton dies in

 

 **(11.10) J. Ditz

 Early "US. UK. Intel" on Sinai: Plane Bomb..

 

 **(11.10) D. Glazebrook

 If the Sinai Attack was Terrorism, the..

 

 **(11.10) www.news..

 Pakistan, army chief to visit US, hold talks

 

 **(11.10) J. Ditz

 Report: Airport Employee May Have Planted

 

 **(11.10) The Saker

 Week Five of the Russian Intervention in..

 

**(11.09) سید هاشم سدید

 "بلی، این تلخی نتیجۀ آن شیرینی می باشد" - 3 

 

**(11.09) عبدالله امینی - کابل

 شارلاتان "قانونی" در رأس "شورای عالی صلح"

 

 **(11.09) برگرداننده: عارف عباسی

 افغانستان: متهم سقوط و غارت کابل بانک تا حال آزاد و مصروف ثروت اندوزی است.

 

 **(11.09) برگرداننده: حمید محوی

 فراسوی تصاویر رسانه ئی، شجاعت و قاطعیت مردم سوریه- 1-1

 

 **(11.09) برگرداننده: حمید بهشتی 

  سقط جنین ممنوعه و رها کردن نوزادان مصری در خیابانها

 

**(11.09) تیمورشاه تیموری

 دیشب سحر آمد

 

 **(11.09) ناهید غزل

 هجرت

 

 **(11.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب زنده دار

 

 **(11.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رشک آسمان

**(11.09) J. Ditz

 Black Boxes Confirm Bombing of Russian

 

 **(11.09) www.khaama

Internal clashes leave 40 fighters of Taliban..

 

 **(11.09) H. Kazanci

 Modern -day dervishes: Followers of Turkey's

 

 **(11.09) V. Shukla

 Russia would " Annihilate" US Army In A...

 

 **(11.09) P. Schwarz

 Turkey after the elections

 

 **(11.09) A. Akulov

 US: Major Policy Shift in Syria-1

 

**(11.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مبارکباد به ویبسایت عزیز "آریانا افغانستان آنلاین"

 

**(11.08) عبدالله امینی - کابل

 دزد شهر می سازد

 

**(11.08) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 غسل - 4

 

 **(11.08) نذیر دلسوز

 "درنگی گذرا به مقولۀ" بنیاد گرائی!

 

**(11.08) بیژن نیابتی

 ترکیه و جهنمی به نام خاور میانۀ بزرگ

 

 **(11.08) ا. م. شیری 

 چقدر کلمات معصوم اند!

 

**(11.08) ناهید غزل

سردابه های شب

 

 **(11.08) تیمورشاه تیموری

 ارمغان نگاه

 

 **(11.08) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بنای عشق !!!

**(11.08) G. Decamme

 Fears of Afghan woman who secretly filmed

 

 **(11.08) M. B. Dougherty

 Obama's catastrophic Syria folly

 

 **(11.08) J. Engelhardt

 The Never -Ending War 

 

 **(11.08) S. Bano

 The Road to a US-Pak. Nuclear Deal...

 

 **(11.08) M. Whitney

 Turkey Goes to War

 

 **(11.08) J. Raimondo

 Who Downed Metro jet Flight 9268?

 

**(11.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 خانه از پاپبست ویران است!!!

 

**(11.07) سید هاشم سدید 

 توضیح چند مطلب خدمت محترم "قیس کبیر"!

 

**(11.07) عبدالله امینی- کابل

 عشقبازی امریکا و طالبان

 

**(11.07) فرستنده: مناف فلکی فر 

 زورگوئی سرمایه داران و گستردگی مبارزات کارگران

 

**(11.07) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان)

 جلسۀ بحث و گفت و گو:

 

**(11.07) ناهید غزل

 بنفشه ها

 

 **(11.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 دام تزویر

 

 **(11.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوفان حوادث

 

**(11.07) تیمورشاه تیموری 

 کبک کوهسار

**(11.07) Aryian Farhat

 Living had died

 

 **(11.07) W. Blum

 Are You confused by the M. East?

 

 **(11.07) C. Clover &..

 China's Great Game: Road to a new empire

 

 **(11.07) A. H. Satlin

 Doctors Without Borders Staff Shot While ...

 

 **(11.07) www.khaama

 Prominent religious cleric killed in Ghazni

 

 **(11.07) A. Baraka

 Wars Repression and International Gang....

 

 **(11.07) W. Blum

 What You Need to Know About the M. East?

 

**(11.06) خالق داد پغمانی - مونشن

 به جواب "قیس صغیر" که کسانی می خواهند"کبیرش" کنند-1

 

 **(11.06) محمد قراگوزلو

 جنگ امپریالیستی در سوریه

 

**(11.06) روحگل ثریا حشمت 

 به مناسبت یادبود زنده یاد خورشید عطائی!

 

**(11.06) عارف عباسی 

 قاموس کبیر

 

**(11.06) برگرداننده: ا. م. شیری 

 ضایعات انسانی دو دوره

 

**(11.06) ناهید غزل

 وعدۀ عقد

 

 **(11.06) تیمورشاه تیموری

  تنگ شکر

 

**(11.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 اختر شمار

 

**(11.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شمشیر عریان

 

**(11.06) www.trust..

 Afghan woman who ran secret schools under

 

 **(11.06) H. N.-Hadge

 Globalization and Terror

 

 **(11.06) J. Ditz

 Intel Points to ISIS Bomb on Russian Plane

 

 **(11.06) www.strategic

 Russia has deployed missile defense systems

 

 **(11.06) P. Giraldi

 The Pentagon's Unholy Alliance with Missio..

 

 **(11.06) C. Hallinan 

 Turkey, Erdogan and the Cost of Victory

 

**(11.05) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان سرزمین وحشت و خشونت: سنگسار یک زن جوان

 

 **(11.05) قاسم باز 

 بزدلی را که به اسم مستعار می نویسد، باید شناخت!

 

**(11.05) ناهید غزل 

 تلاش

 

**(11.05) انجنیر سلطانجان کلیوال

 خورشبید عطائی د مینی شاعره، د رنا ملغلره

 

 **(11.05) داکتر رحمت ربی ځیرکیار 

 زه دا حق نلرم چه افغانستان ته خپل کور ووایم

 

**(11.05) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری شمارۀ 21

 

**(11.05) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 به بازار بیارزد

 

 **(11.05) داکتر ظاهر تیموری

 در دری

 

 **(11.05) تیمورشاه تیموری

 اقتفاء از غزل مرحوم عشقری

 

 **(11.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 داغ هجران !!!

 

**(11.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خدمت مردم

**(11.05) B. Clouhgley

 Bases and Confrontation- US Military Empire

 

 **(11.05) J. Kishore

 Capitalism and mortality: Death rate soars for

 

 **(11.05) Z. Mossakhail

 Death sentence sought for Alamyar Allegedly

 

 **(11.05) www.english

Russia takes advantage of modern times in...

 

 **(11.05) www.business..

 The head of the Revolutionary Guard general

 

 **(11.05) T. Ali  

 Turkey and the Age of Defeat

 

**(11.04) تیمورشاه تیموری

 اظهار مسرت و عرض تهنیت

 

 **(11.04) عبدالله امینی - کابل

 گسترش نفوذ چین در افغانستان

 

 **(11.04) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 وصیت سگ

 

**(11.04) برگرداننده: حمید محوی

 ایالات متحده و اسرائیل کلونیزاسیون شمال سوریه را آغاز کردند

 

**(11.04) برگرداننده: حمید بهشتی 

 "حکومت عدالتمند" مسلمانان ضد امپریالیست در ترکیه

 

**(11.04) ناهید غزل

 با تو آفتاب می شوم

 

 **(11.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 طرح نو

 

 **(11.04) داکتر ظاهر تیموری 

 یار بد خوی

 

**(11.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رفتگان

**(11.04) L. O'Donnell

 Afghanistan to accept its citizens deported ...

 

 **(11.04) F.-S. Gady

 Japan Launches New Warship

 

 **(11.04) www.huffing..

 The CIA's Torture Experiment

 

 **(11.04) E. Margolis

 The US and China Are Playing with Matches

 

 **(11.04) J. Ditz

Turkey's Ruling Party Wins Majority in Revote

 

 **(11.04) J. Ditz 

 US Spy Chief: Possible ISIS Downed Russian.

 

**(11.03) سید هاشم سدید 

 پایان خود محوری: آغاز بازگشت به امنیت، استقلال و آرامی

 

**(11.03) موسوی

 همۀ راه ها به "قندوز" می انجامد - 1

 

 **(11.03) عبدالله امینی - کابل

 خبر خوش: خیزش های مردمی اوج می گیرد

 

 **(11.03) برگرداننده: حمید محوی 

 به سوی واژگونی وضعیت جنگ در خاور نزدیک

 

**(11.03) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  188 

 

 **(11.03) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 112

 

**(11.03) ناهید غزل

 آرزو

 

 **(11.03) تیمورشاه تیموری

 چشمۀ فیض

 

 **(11.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیشۀ خالی

 

 **(11.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شاهکار قرن بیست و یکم در افغانستان

**(11.03) N. M. Mutmaeen

 Ghani's National Consensus and Karzai's..

 

 **(11.03) S. Ramachandran

 India National Congress: A Party in Crisis

 

 **(11.03) B. V. Auken

 International airlines avoid Egypt's Sinai ...

 

 **(11.03) G. Namjilsangarav

 Mongolia, between big neighbors, seeks..

 

 **(11.03) D. Minin

 Origins and Meaning of US Behaviour in ..

 

 **(11.03) H. Celik & 

 The class issues in the Turkish elections

 

**(11.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 پیام تهنیت به ویبسایت "آریانا افغانستان آنلاین"

 

**(11.02) سید هاشم سدید

 جنگ قندوز نیات واقعی امریکا را کاملاً برملا کرد

 

 **(11.02) سید هاشم سدید

 اشرف غنی با همه بدی هایش، در بعضی مواقع آدم با پاسی است!

 

**(11.02) عبدالله امینی - کابل

 ملت واحد، زعامت خاین

 

 **(11.02) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در محکومیت کشتار ساکنان اردوگاه لیبرتی توسط جمهوری اسلامی!

 

**(11.02) شباهنگ راد 

 آرزوهای خیالی چپ

 

**(11.02) ناهید غزل

 نوروز

 

 **(11.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گوهر حقیقت - 11

 

 **(11.02) تیمورشاه تیموری

 خندۀ ناز

 

 **(11.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل تیت و پرک

**(11.02) www.pajhwok

 1500 families flee after Taliban's capture ...

 

 **(11.02) U. Avnery

 Adolf, Amin and Bibi

 

 **(11.02) J. Ditz

 ISIS Claims It Downed Russian Plane: 224

 

 **(11.02) J. Ditz

 Italy Rushes More Bombs as Saudis Continue.

 

 **(11.02) C. Christensen

 Racist murder sparks Sweden's Black...

 

 **(11.02) O. S. Keyif

 Turkey and the Purification of Dictatorships

**(11.01) عزیز نعیمی 

 سکوت کفتار پیر و قولۀ شغالها

 

**(11.01) عبدالله امینی - کابل

 "صلاح الدین ربانی" : دلقک تمام عیار

 

**(11.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی) 

 غسل - 3

 

**(11.01) ناهید غزل

 صمیمیت

 

 **(11.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 بریدن و پیوستن

 

 **(11.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گوهر حقیقت - 10 

 

 **(11.01) تیمورشاه تیموری

 گوهر نیافتم

**(11.01) J. Ditz

 At Least 89 Killed as Syria Attacks Damascus

 

 **(11.01) www.pajhwok

 Journey to Europe was a big mistake:

 

 **(11.01) P. Iskenderov

 Russia's Actions in Syria Change West's..2

 

 **(11.01) A. Damon

 The mergers boom, the financial oligarchy..

 

**(11.01) J. Ditz

 US to Send Special Operations Forces to ..

 

 **(11.01) P. Cockburn

 What is Russia Doing in Syria?