AA-AA

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portail d'Afghanistan Libre **  

زن پیشتاز

 خاطره هایی از مقاومت

سیاسی

ادبی - فرهنگی

هنر وموسیقی

مسایل ایدولوژیک

اقتصادی کودکان

علمی

تاریخی

شخصیت های ملی

جیو ستراتژیک

زبانهای اروپائی

جانبازان

حقوق  بشر

 نامه ها  

گزارش ها

کتابخانه

اجتماعی

اعلامیه ها

طنز

آرشیف نویسندگان و موضوعات

      گزارش ها  مقاله ها  صوتی و تصویری

 

 

اسناد جنبش انقلابی افغانستان

آئینۀ ایران

گزارش ها

 

 

 

**(10.22) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 251

 

**(10.21) فرستنده: فرید پرواز 

اعتراض هزاران امریکائی نسبت به تیراندازی در سنت لوئیس امریکا

 

**(10.17) برگردان از: حمید محوی 

 کردهای سوریه تحویل جنگ افزار ارسال شده از جانب کرد های عراقی را تکذیب کردند

 

**(10.15) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 250

 

**(10.12) بهرام رحمانی

 دولت و پولیس ترکیه، قاتلین 31 تظاهر کننده هستند!

 

 **(10.12) نقی روزبه - پونان 

 یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزاد مرد!

 

**(10.11) تهیه کننده و فرستنده: فرزان - استانبول 

 مقاومت جانانۀ واحد حفاظت زنان کوبانی در مقابل خلافت اسلامی

 

**(10.10) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 249

 

 **(10.10) برگردان از: احمد مزارعی 

 برنامۀ تازۀ عربستان سعودی در ارتباط «سازمان مجاهدین خلق ایران»

 

**(10.09) فرستنده: بهرام رحمانی 

 فراخوان برای کمک فوری به کوبانی -عاجل

 

**(10.09) فرستنده: عثمان حیدری 

 کی یف هنگام آتشبس تجدید و جابه جائی قطعات را انجام داد

 

**(10.08) فرستنده: عثمان حیدری- یادداشت پورتال

 واشینگتن، کیف و دیدار در سطوح متفاوت

 

**(10.08) برگردان از: حمید محوی 

 سازمان بهداشت جهانی: کوبا الگوئی برای مبارزه علیه ویروس ابولا در افریقا

 

**(10.07) عبدالله امینی- کابل 

 شیوع فساد در گمرک اسلام قلعه

 

**(10.06) عبدالله امینی - کابل

 فساد در کابل بانک: تصادم غنی- کرزی آغاز شد

 

**(10.06) برگردان از: احمد مزارعی 

 آخرین گزارش از «کوبانی»:

 

**(10.05) گردآوری و برگردان از: احمد مزارعی

 کوبانی قهرمانانه و چون شیر غرنده می رزمد

 

 **(10.05) فرستنده: عثمان حیدری 

 امریکا و اوکراین از بررسی بحران اوکراین در همایش های بین المللی خودداری می کنند.

 

**(10.02) عبدالله امینی - کابل

 معاهدۀ ننگین استعماری بین کابل- واشنگتن امضاء شد

 

  **(10.02) برگردان از: حمید محوی

 مزدوران مسلح امریکائی «بلک واتر» پیشین در اوکرائین

 

**(10.02) امین صادق

 روسیه و چین رسماً دالر را به عنوان مبادلاتی حذف کردند

 

**(10.02) برگردان از: حمید محوی 

 بیوۀ سفید اکنون کامیکاز های دولت اسلامی را هدایت می کند

 

**(10.01) برگردان از: حمید محوی 

 یک گزارش قدیمی ولی ناشناخته و تازه

 

**(09.30) عبدالله امینی- کابل 

 دروغگوئی غنی آغاز شد

 

**(09.29) فرستنده: بابک آزاد 

 گزارشی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در مقابل سازمان ملل!

 

**(09.28) عبدالله امینی - کابل

 کرزی به امان الله خان توهین کرد:

 

 **(09.28) برگردان از: حمید محوی 

 با 15000 یورو در ماه به مزدوران مسلح در اوکرائین بپیوندید

 

**(09.25) برگردان از: حمید محوی 

 ملل متحد کمک به آوراگان سوریه را کاهش می دهد

 

**(09.24) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال 

 کشورهای اروپائی نفت امارات اسلامی در عراق و شامات(داعش) را خریداری می کنند.

 

**(09.20) عبدالله امینی - کابل 

 فروش زنان و دختران در ولایات سرحدی

 

**(09.18) برگردان از: حمید محوی 

 دیک چنی پشتیبانی کاخ سفید از اخوان را افشاء کرد

 

**(09.16) عبدالله امینی - کابل

 بازهم بی وجدانی: بغل کشی غنی و عبدالله در سفارت امریکا

 

 **(09.16) بهرام رحمانی 

 نتایج انتخابات پارلمان سویدن

 

**(09.15) عبدالله امینی - کابل 

 غنی و عبدالله: دو اعجوبۀ خیانت به توافق نزدیک می شوند

 

**(09.14) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 249

 

**(09.13) عبدالله امینی - کابل 

 عبدالله عبدالله به طور مشروط حکومت وحدت ملی را می پذیرد

 

**(09.12) عبدالله امینی- کابل 

 گسترش زمین دزدی

 

**(09.11) عبدالله امینی - کابل 

 مجددی مورد تمسخر شورای نظار قرار گرفت

 

**(09.10) عبدالله امینی - کابل 

 زلمی خلیلزاد متهم به پولشوئی شد

 

**(09.09) عبدالله امینی - کابل 

 اناهیتا، عضو حزب کثیف خلق(پرچم) به جهنم رفت

 

**(09.08) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 248

 

**(09.07) عبدالله امینی - کابل

 نامۀ عجز آمیز عبدالله و غنی به ناتو

 

 **(09.07) فرستنده: عثمان حیدری 

 « خلیفه البغدادی » کشته شد

 

**(09.06) عبدالله امینی- کابل 

 تجاوز مردان مسلح به زنان در پغمان

 

**(09.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 معاملۀ خراب

 

**(09.05) عبدالله امینی - کابل 

 نزاع و کشمکش در تیم اشرف غنی

 

**(09.04) عبدالله امینی- کابل 

 اختطاف چیان مربوط به امرالله صالح و امان الله گذر

 

**(09.04) فرستنده: عثمان حیدری

 دونتسک و لوگانسک برای رفع بحران اوکراین آماده اند

 

**(09.03) عبدالله امینی - کابل 

 تبلیغات اردوی پوشالی: 100 عسکر دریک هفته

 

**(09.02) عبدالله امینی- کابل 

 جنگ و جدال در تیم عبدالله عبدالله

 

**(08.31) عبدالله امینی - کابل 

 کشمکش درونی در تیم عبدالله عبدالله

 

**(08.29) عبدالله امینی - کابل 

 کوچ کشی حامد کرزی

 

**(08.28) فرستنده: عثمان حیدری 

 عبدالله عبدالله نتایج بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را قبول نمی کند

 

**(08.27) عبدالله امینی - کابل 

 وحشت علیه زنان در هرات متمدن(؟)

 

**(08.25) عبدالله امینی - کابل

 اوباما به غنی و عبدالله امر کرد: آدم شوید، ورنه ....!

 

 **(08.25) فرستنده: عثمان حیدری 

 بی نظمی در شهر فرگوسن و مشکلات جامعۀ امریکا

 

**(08.25) تهیه و تنظیم: ا. م. شیری

 بارقه های شکست و تسلیم مجدد فاشیسم غرب

 

**(08.24) فرستنده: عثمان حیدری 

 حملۀ امریکا به سوریه یک بار دیگر در دستور کار

 

**(08.21) عبدالله امینی - کابل 

 سفیر امریکا در کابل، عطا محمد نور را احضار کرد

 

**(08.20) برگردان از: احمد مزارعی 

 گزارشی از مرکز امنیتی دولتی روسیه: FSG

 

**(08.16) عبدالله امینی - کابل

 ضعف وجدان عبدالله عبدالله

 

 **(08.16) ارسال و افزوده از: عثمان حیدری 

 معاملات به ارز ملی

 

**(08.15) عبدالله امینی - کابل

 سید مخدوم رهین و احمدشاه ابدالی

 

 **(08.15) فرستنده: عثمان حیدری 

 خبرنگاران غربی چشمانشان را روی حوادث اوکراین می بندند

 

**(08.14) فرستنده: فعالان چریکهای فدائی خلق ایران 

 گزارشی از تظاهرات در نیویورک در دفاع از خلق فلسطین

 

**(08.13) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله در چنگال خلیلی

 

 **(08.13) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران 

 تظاهرات مردم انگلیس علیه لشکر کشی جنایکارانۀ اسرائیل بر فلسطین اشغالی!

 

**(08.12) عبدالله امینی - کابل

 استخارۀ کری برای اشرف غنی احمد زی

 

 **(08.12) فرستنده: عثمان حیدری

 پاسخ چین به سیستم ضد راکتی امریکا

 

**(08.11) عبدالله امینی - کابل 

 دو اعجوبۀ بی وجاهت - کمیدی غنی و عبدالله

 

**(08.10) عبدالله امینی - کابل 

 ناپدید شدن عطامحمد نور« سلطان» ولایت بلخ

 

**(08.09) عبدالله امینی - کابل

 قتل جنرال امریکائی در کابل

 

 **(08.09) فرستنده: عثمان حیدری 

 سنودن شماره 2- حفرۀ دیگر در امنیت ملی امریکا

 

**(08.06) عبدالله امینی- کابل

 دست استخبارات ایران در نارامی های هرات

 

 **(08.06) فرستنده: عثمان حیدری   

 کارشناس: " اسرائیل به دنبال نقض قرار داد اسلو است"

 

**(08.02) فرستنده: عثمان حیدری

 تعداد اعضای جدید سازمان همکاری شانگهای افزایش می یابد

 

**(07.30) عبدالله امینی - کابل 

 حشمت کرزی در یک حملۀ انتحاری به قتل رسید

 

**(07.28) عبدالله امینی - کابل

 میلیارد ها دالر دزدی

 

 **(07.28) فرستنده: فرید پرواز 

 آماده باش کامل پیشمرگۀ اقلیم کردستان برای مقابله با داعش

 

**(07.27) عبدالله امینی - کابل 

  کشمکش بین ضیاء مسعود و عبدالله اوج می گیرد!

 

**(07.26) خالق داد پغمانی- مونشن 

 رسوائی جدید در بی. بی. سی.

 

**(07.25) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال 

 فاجعۀ هوائی در اوکراین

 

**(07.23) فرستنده: عثمان حیدری

 روسیه اوکراین را به خاطر اشاعۀ کذب در حادثۀ بوئینگ متهم می کند

 

 **(07.23) فرستنده: عثمان حیدری 

 امریکا: بوئینگ مالیزیا توسط نظامیان اوکراین سرنگون شد

 

**(07.21) عبدالله امینی - کابل 

 مهمانی گردک غنی و عبدالله

 

**(07.20) عبدالله امینی - کابل 

 وکلای پارلمان مستعمراتی و امتیازات مادام العمر

 

**(07.19) ارسال، درآمد و افزوده از: عثمان حیدری 

 نظامیان اوکراینی بوئینگ 777 را سرنگون کردند

 

**(07.17) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ 247

 

**(07.16) گزارشگران پورتال - برلین 

 استقبال از قهرمانان فوتبال در برلین

 

**(07.14) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ 246

 

 **(07.14) عبدالله امینی - کابل 

 به امر کری، غنی و عبدالله به توافق رسیدند

 

**(07.13) عبدالله امینی - کابل 

 هدایات کری به غنی و عبدالله

 

**(07.12) فرستنده: فرید پرواز

 جدیدترین افشاءگری سنودن در بارۀ داعش

 

**(07.11) عبدالله امینی - کابل 

 داد و ستد پشت پرده بین عبدالله و غنی

 

**(07.09) عبدالله امینی - کابل 

 امریکا اشرف غنی را رئیس جمهور مقرر نمود.

 

**(07.07) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 245

 

**(07.06) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال 

 مقاومت اروپائیان با جهادیون

 

**(07.05) عبدالله امینی - کابل

 آمدن سناتوران امریکائی به افغانستان برای «میانجیگری»

 

 **(07.05) فرستنده: لیلا ا. 

 فروش سلاحهای وارداتی از ترکیه به داعش

 

**(07.04) فرستنده: فرید پرواز

 مصاحبه با معلمی که به جای معلمی سبزی پاک می کند

 

**(07.02) تهیه و ارسال از: اختر قاسمی و یادداشت پورتال 

 بزرگداشت یکصدمین سالگرد داکتر شاهپور بختیار

 

**(07.02) فرستنده: مناف فلکی فر

 « دادگاه » های امریکا در خدمت اعمال غیر قانونی دولت!

 

**(06.29) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله از غنی پول می خواهد

 

**(06.27) برگردان از: جاوید 

 [متواری ساختن مردم وزیرستان]

 

**(06.25) عبدالله امینی - کابل 

 باز هم تقلب در «انتخابات» تقلبی

 

**(06.19) فرستنده: بهرام رحمانی 

 گزارشی از جشنوارۀ بین المللی شعر در شهر لوگانو- سوئیس

 

**(06.18) عبدالله امینی - کابل 

 پشتیبانی سایت های ضد ملی از «کاندیدان» ضد مردمی

 

 

اهداف نشراتی پورتال

 

** دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 توضیحی در مورد افتتاح پورتال "افغانستان آزاد - آزاد افغانستان "

اعلامیه ها

 

   English     French      German  مسأله تجزیه:    دری     پشتو

 

 ادامه اشغال- به 6 زبان « پشتو، دری، ترکی، المانی، انگلیسی، فرانسوی»

 

 **(10.02) اعلامیۀ شماره 73 پورتال AA-AA 

 محکومیت امضای معاهدۀ استعماری بین کابل و واشنگتن

 

** مرگ بر اشغالگران !!! ** نابود باد امپریالیزم و ارتجاع !!! ** پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه و ترقیخواهانه مردم ما !!! **

ن پراگنی های باقی و

توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها

 * * *گ

مطالب امروز

جدید

 

**(10.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 همو بیل تانه بتین، که ماس مایه میکنیم!!!

 

**(10.24) فرستنده: یوسف صداقت

 به پورتال نامور و محبوب مردم «افغانستان آزاد-آزاد افغانستان»

 

**(10.24) محمد قراگوزلو

 ضرورت همبستگی منطقه ئی و بین المللی سوسیالیست ها با کانتون کوبانی

 

 **(10.24) برگردان از: حمید محوی 

 می گویند: بربریت....

 

**(10.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 اهانت و توهین به دین مقدس اسلام!

 

**(10.24) ناهید غزل

 حاشیه های خیال

 

 **(10.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز واپسین

 

 **(10.24) تیمورشاه تیموری

 امید نگاه

 

 **(10.24) ملک الشعراء استاد اسیر 

 فراموشی

**(10.24) www.khaama

 10 Afghan soldiers martyred in the past 24 hours:

 

 **(10.24) J. Ditz

Blowback: Attack on Canadian Parliament Leaves

 

 **(10.24) K. Jones

 Ottawa terror attack triggers massive police-...

 

 **(10.24) L. Finley

The Continued Public Harassment of women

 

 **(10.24) Prof. J. Petrass

 The Growth of Opium Trade in Afghanistan is a.

 

 **(10.24) J. Dakwar

 Will Obama Fallow Bush Dawn the Made-Up..

 

مطالب روز های گذشته

**(10.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 از افغانستان هست، اما افغان نیست!!!

 

 **(10.23) میرویس ودان محمودی 

 گرامی باد یاد و خاطرات انقلابی داکتر عبدالرحمان محمودی!

 

**(10.23) ف.  فرزام 

 پرتو نادری، از شاعری تا مدیحه سرائی برای سلیمان لایق!

 

 **(10.23) آزاد ل.

 باز هم چیزی نفهمیدم؟ 

 

**(10.23) فرستنده: علی صدارت

 در بارۀ داعش ترتجاعی و مقاومت کوبانی

 

 **(10.23) تیمورشاه تیموری 

 طنز

 

**(10.23) ناهید غزل 

 درکدام خانه، در کدام شهر؟؟؟

 

**(10.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 بال مگس

 

**(10.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

**(10.22) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 251

 

**(10.22) میرویس ودان محمودی

 «اشرف غنی»، از «حزب افغان ملت» و «شورای نظار» شروع کن! 

 

 **(10.22) حمید محوی

 اطلاعیۀ گاهنامۀ هنر و مبارزه

 

 **(10.22) برگردان از: حمید محوی

 ایران و ایالات متحده به کدام تفاهم دست یافته اند؟

 

 **(10.22) ناهید غزل 

 احساس تلخ تنهائی

 

**(10.22) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 3

 

 **(10.22) تیمورشاه تیموری

 خلق ما بیدار شد

 

 **(10.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

 **(10.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوته داران

**(01.22) Sender: Sabor Zamaany 

 14 Jahre Krieg gegen Afghanistan

 

**(10.22) www.wsws..

 Australian imperialism : Political attack dog ...

 

 **(10.22) N. Nikandrov

 Brazil under CIA Pressure

 

 **(10.22) L. Bohne

 Imperial Gothic

 

 **(10.22) H. Knaup &..

 Out of Balance?

 

 **(10.22) G. Chengu

 The Descent of Libya

 

 **(10.22) T. A. Gizman

 U. S. is Responsible for the Ebola Outbreak ..

 

**(10.21) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک 

 

 **(10.21) سازمان انقلابی افغانستان

 مقاومت و نبرد دورانساز کوبانی، پایه های امپریالیسم را به لرزه در آورد!

 

**(10.21) برگردان از: حمید محوی

 جغرافیای سیاسی جنگ علیه سوریه و داعش

 

 **(10.21) فرستنده: فرید پرواز

 بیانیۀ حزب کمونیست ترکیه پیرامون کوبانی، دولت اسلامی و امپریالیسم ...

 

 **(10.21) حمید محوی 

 الفبای جنگ

 

**(10.21) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 52

 

**(10.21) فرستنده: فرید پرواز 

اعتراض هزاران امریکائی نسبت به تیراندازی در سنت لوئیس امریکا

 

**(10.21) ناهید غزل

 ابر ها

 

 **(10.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب زنده دار

 

 **(10.21) تیمورشاه تیموری 

 غرق تمنا

 

**(10.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

**(10.21) www.khaama

Afghanistan to find new sea routes through Iran.

 

 **(10.21) T. Engelhardt

 Edward Snowden and the Golden Age of Spying

 

 **(10.21) D. Grassi

 Iran's Baloch insurgency and the IS

 

 **(10.21) www. presstv..

 The torture secrets are coming

 

 **(10.21) T. Fotopoulos

 The Transnational Elite and the NWO as..

 

 **(10.21) W. Astorc

 Why American Efforts to Create Foreign ...

 

**(10.20) تیمورشاه تیموری 

 عرض حال چپن

 

**(10.20) عثمان حیدری

 آنهائی که باد می کارند، طوفان درو می کنند

 

 **(10.20) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 مفهوم عبادت و نماز در اسلام- 3

 

 **(10.20) فرستنده: عزیز نعیمی 

 چرا به خدا اعتقاد ندارم - 2

 

**(10.20) ا. م. شیری 

 داعش، نیروی زمینی چند منظورۀ « عمو سام »

 

**(10.20) ناهید غزل

 سفر

 

 **(10.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز واپسین

 

 **(10.20) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بی سرانجام

**(10.20) J. Ditz

 Al-Qaeda Endorses ISIS, Suggesting Shifting ..

 

 **(10.20) Devon D B

  Days of Darkness in America...

 

 **(10.20) S. Huges

 French President Hollande moves to universality

 

 **(10.20) K. Lim

 Iran: The Ayatollah Succession Question

 

 **(10.20) V. Katasonov

 The Internationalization of the Yuan-1

 

 **(10.20) www.khaama

 Woman injured following cross-border shelling

 

**(10.19) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 گذری در گلستان غزل

 

**(10.19) میرویس ودان محمودی

 « کوبانی » دژ شکست ناپذیر انقلاب!

 

 **(10.19) فرستنده: حزب کار ایران (توفان)

 پیرامون کتاب تحریف کنندگان تاریخ

 

 **(10.19) برگردان از: ا. م. شیری 

 لنین و طبقۀ کارگر

 

**(10.19) شباهنگ راد

 داعش، نقشۀ راه امپریالیستی!

 

 **(10.19) ناهید غزل 

 جلوه گاه راستین

 

 **(10.19) انجنیر محمد هاشم رائق 

 به تو ای مرد!!!

 

**(10.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 کله منار ها

 

 **(10.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(10.19) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

**(10.19) www.khaama

 Afghanistan signs strategic cooperation agree..

 

 **(10.19) G. Myre

 As Oil Prices Fall, Who Wins And Who Loses?

 

 **(10.19) J. M. Cole

 Can a China-Russia Axis Bankrupt the US ?

 

 **(10.19) P. V. Buren

 7 Worst-Case Scenarios in the Battle with the..

 

 **(10.19) A. Damon

 The American oligarchy

 

 **(10.19) J. Miles

 The Hidden Hand- A Brief History of the CIA

 

**(10.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به پیشتاز زنان کوبانی

 

 **(10.18) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 زنان کوبانی در صف مقدم میدان نبرد علیه تجاوز و بردگی جنسی!

 

**(10.18) خالق داد پغمانی - مونشن 

 نکاحنامه یا طلاق خط

 

**(10.18) برگردان از: حمید محوی

 ابولا: شرکت های دارو یازی به بیماری هائی که تنها بی نوایان را از پا در می آورد....

 

 **(10.18) ناهید غزل

 شکوه

 

**(10.18) عزت آهنگر نیزک

 آرزوی قلم

 

 **(10.18) تیمورشاه تیموری

 دریا

 

 **(10.18) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مشک تر

 

**(10.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بلبل بی آشیان

**(10.18) O. Shedrova

 Events in Hong Kong and US Fight for Dollar

 

 **(10.18) A. Levine

 Obama's " Stupid Shit " 

 

 **(10.18) J. Ditz

 Report: ISIS Flying Its Own Warplanes in Syria

 

 **(10.18) A. Damon

 Richest one percent controls nearly half of ..

 

 **(10.18) www.news..

 Taliban Key commander, member killed in N. Afghanistan

 

 **(10.18) Col. D. MacGregor

 Why Military Intervention Will Never "Fix" the..

 

**(10.17) اشرف دهقانی

 مقاومت مسلحانه در کوبانی، ناقوس مرگ شب پرستان!

 

 **(10.17) برگردان از: حمید محوی

 هانگ کانگ زیر چتر

 

 **(10.17) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 مفهوم عبادت و نماز در اسلام - 2 

 

**(10.17) بهرام رحمانی

 دروغ های شیخ حسن روحانی!

 

 **(10.17) برگردان از: حمید محوی 

 کردهای سوریه تحویل جنگ افزار ارسال شده از جانب کرد های عراقی را تکذیب کردند

 

**(10.17) داکتر ظاهر تیموری

 داعش

 

**(10.17) ناهید غزل

خزان بی تو میگذرد

 

 **(10.17) فرستنده: الحاج محمد ابراهیم حبیب زی 

 همه یکی

 

 **(10.17) مهران زنگنه

به آزادی

 

 **(10.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(10.17) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(10.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

**(10.17) P. Escobar

 A Caliph in a wilderness of mirrors

 

 **(10.17) D. Walsh

 Car Bomb Kills 8 Afghans From Unit Linked to

 

 **(10.17) www.english..

 Russia to deploy Su-27 fighters in Belarus

 

 **(10.17) www.khaama

 Taliban bombed strategic bridge in Zabul

 

 **(10.17) M. Maguire

 The Disturbing Expansion of the Military- Ind.

 

 **(10.17) B. V. Auken

 US-backed militias commit war crimes in Iraq

 

**(10.16) ادارۀ پورتال -AA-AA 

 به ارتباط «بازهم سندی از توحش اسلامی»

 

 **(10.16) آزاد ل. 

 دو لبخند در یک تصویر

 

 **(10.16) برگردان از: حمید محوی 

 هوشمندی چیست؟

 

**(10.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 مفهوم عبادت و نماز در اسلام - 1

 

**(10.16) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 51

 

**(10.16) ناهید غزل

 بغض حبابها

 

**(10.16) ر. پیکار جو

 به کوبانیان قهرمان

 

**(10.16) عزت آهنگر نیزک

 تگرگ و تنور

 

**(10.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رضای کردگار

 

 **(10.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 حال غریبانه!!

 

 **(10.16) تیمورشاه تیموری 

 برگ خزان

**(10.16) B. Gertz

 China Military Buildup Shifts Balance of Power

 

 **(10.16) P. Cockburn

 Iraq's Descent into Chaos

 

 **(10.16) J. Dorsey

 Reshaping the M. East: UAE Leads the ...

 

 **(10.16) www.khaama

 Taliban bombed strategic bridge in Zabul

 

 **(10.16) W. Myers

 The Madness of Endless War

 

 **(10.16) www.huffing..

 The Si. S. Is Number 1- But in What?

 

**(10.15) تیمورشاه تیموری

 بیشرمی هم حد و اندازه ای دارد

 

 **(10.15) برگردان از: حمید محوی 

 فرانس 24 عکس جان مک کین و ابراهیم البغدادی را نفی می کند

 

**(10.15) آزاد ل.

 نماز و انواع تطبیق آن در اسلام 

 

**(10.15) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 250

 

**(10.15) ناهید غزل

 باران

 

 **(10.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(10.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وسیم گلشن

**(10.15) www.khaama

 6 policemen martyred following Taliban attack..

 

 **(10.15) www.english..

 Moscow looking for ways to protect itself from

 

 **(10.15) N. Beams

 Storms clouds gather over world economy

 

 **(10.15) H. Zhou

 Testing the Limits: China's Expanding Role...

 

 **(10.15) R. Clark

 The UN has become an Instrument of NATO

 

 **(10.15) M. Whitney

 The Ukraine, As We Know It, Is Gone Forever

 

**(10.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغانیت را از نعیمی بشنوید!!! 

 

 **(10.14) انجنیر محمد هاشم رائق

 خانۀ ویران

 

 **(10.14) برگردان از: حمید محوی

 آیا واشینگتن به پاکسازی قومی در شمال سوریه نائل خواهد آمد؟

 

 **(10.14) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تارخ حزب کار البانی - 50

 

**(10.14) بهرام رحمانی

 در بارۀ انتشار مجموعه ای از ادبیات مقاومت کوبانی

 

 **(10.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(10.14) ناهید غزل

 بامگاه دیدار

 

 **(10.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 می احمر!!!

 

 **(10.14) تیمورشاه تیموری 

 به اقتفاء از غزل عشقری صاحب

**(10.14) www.wsws

 Australian Imperialism and the M. East War

 

 **(10.140 J. Ditz

 NATO Airstrike Kills 7 Civilians in S. Afghanistan

 

 **(10.14) www.khaama

 Suicide attack in capital Kabul leaves one dead

 

 **(10.14) P. Cockburn

 War Against ISIS: US Strategy in Tatters as..

 

 **(10.14) Sender: M. Mandl

 Why Politicians need Historians

 

 **(10.14) K. Cobb  

 World War 3: It's here and energy is largely ...

 

**(10.13) عزیز نعیمی 

 باز هم سندی از توحش اسلامی

 

 **(10.13) شباهنگ راد

 بیم ها و امید های جنگ کوبانی!

 

 **(10.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی

 شوخی با ملایکه - 2

 

**(10.13) نذیر دلسوز 

 او تفنگش را دوست دارد

 

**(10.13) ناهید غزل

 بشارت پیوند

 

 **(10.13) تیمورشاه تیموری

 مجنون و صحرا

 

 **(10.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 رمز هستی

 

 **(10.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جفای میزبان

**(10.13) A. Baraka

 As ISIS Slaughters Kurds in Kobani, the US Bombs

 

 **(10.13) M. T. Klare

 Obama's New Oil Wars- Washington Takes on ..

 

 **(10.13) www.khaama

 Pakistani military fire at least 70 rockets in Kunar

 

 **(10.13) A. Mercouris

 The Kiev Junta's Military Debacle in E. Ukraine

 

 **(10.13) www.english

 Tony Abbott: The chip on Australia's shoulder

 

 **(10.13) Z. Abuza 

 Uyghurs look to Indonesia for terror guidance

 

**(10.12) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغان یا افغانستانی؟؟؟

 

 **(10.12) فرستنده: فهیم آزاد

 کوبانی در آتش بیداد ارتجاع هار بورژوا-امپریالیستی

 

 **(10.12) بهرام رحمانی

 دولت و پولیس ترکیه، قاتلین 31 تظاهر کننده هستند!

 

 **(10.12) نقی روزبه - پونان 

 یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزاد مرد!

 

**(10.12) برگردان از: حمید محوی

 کانادا به یک دولت ضد جنگ نیازمند است!

 

 **(10.12) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 49

 

**(10.12) فرستنده: بابک آزاد

 نقش «داعش» در تحولات اخیر منطقه

 

 **(10.12) کبیر توخی

 سر بریده

 

 **(10.12) ناهید غزل

 گذر زمان

 

 **(10.12) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 نگاه دل

 

 **(10.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز حساب

 

 **(10.12) تیمورشاه تیموری

 شمع و پروانه

 

 **(10.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دل تنها!!!

**(10.12) www.khaama

 3 civilians killed, 11 injured following explosion

 

 **(10.12) U. Avnery

 Crusaders and Zionists

 

 **(10.12) J. Ditz

 India PM: Time for Bullets, Not Talk With Pak.

 

 **(10.12) F. Cunningham

 Is Obama Being Threatened by US Hawks ...

 

 **(10.12) G. Leupp

 The U. S. Versus ISIS

 

 **(10.12) www.english..

 Turkey comes too close to its own disintegration

 

**(10.11) تهیه کننده و فرستنده: فرزان - استانبول 

 مقاومت جانانۀ واحد حفاظت زنان کوبانی در مقابل خلافت اسلامی

 

**(10.11) محمد حیدر اختر 

 فرهنگیانی که قربانی استبداد شدند

 

**(10.11) برگردان از: حمید محوی

 قهرمانان دوران ما

 

 **(10.11) ا. م. شیری 

 زمانۀ غریبی است!

 

**(10.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 شوخی با ملایکه - 1

 

**(10.11) برگردان از: بهرام رحمانی

 تقدیم به قهرمانان زن و مرد کوبانی!

 

 **(10.11) فرستنده: ش. حمید 

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 2

 

 **(10.11) ناهید غزل

 آزمون

 

 **(10.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 عید و برات

 

 **(10.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرط یاری و وفا

 

 **(10.11) تیمورشاه تیموری 

 دور از تو

**(10.11) MLPD

 Solidaritaet Mit Kobane

 

 **(10.11) P. Gulaticox

 Caste and Capitalism

 

 **(10.11) Telesur

 F. Castro Compares NATO to the Islamic State

 

 **(10.11) M. Yaghi

 First meeting of Palestinian unity government

 

 **(10.11) N. Beams

 The economic roots of the drive to war

 

 **(10.11) J. Ditz

 US Airstrikes in Afghanistan Soring:

 

 **(10.11) T. Engelhardt

 Washington Wields the Oil Weapon

 

ت

تذکر: هر گاه در شنیدن مصاحبه مشکل دارید:

1 - لطفاً .R.K (رایت کلیک) نمائید.

2 - روی کلمه (Save Target As) کلیک نمائید.

3 - مطلب را درکمپیوترخود ذخیره کرده وبعداً آنرا بشنوید.

 

 * * *

 

 

**(08.19) مصاحبه اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد دپلوم انجنیر نسرین معروفی با یکی از متصدیان پورتال آقای « موسوی» به ارتباط برخی از سیاستهای نشراتی پورتال 

 

* * *

**(03.21) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 باز نشر مصاحبه با آقای موسوی به ارتباط جنبه های تاریخی « جشن نوروز »

 

* * *

**(08.12) مصاحبه اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد  دپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و شاعر شیرین سخن کشور، خانم ناهید غزل

 

* * *

 

** (06.12) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز دپلوم انجنیر  " نسرین معروفی  " با جوان مبارز آقای میرویس ودان محمودی به ارتباط جعلکاری های جواسیس و نوکران امپریالیزم و ارتجاع

 

* * *

 

**(03.20) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه ومبارز دپلوم انجنیر  " نسرین معروفی  "با مؤرخ ژرف نگر و آزادۀ کشور آقای " موسوی " در رابطه با هویت تاریخی نوروز

 

* * *

 

**(11.22) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی  با همکار خبیر دیگر ما مبارز نستوه آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز  به ارتباط "انتخابات امریکا" و بررسی عملکرد دولت اوباما در 4 سال گذشته در تمام عرصه ها - فسمت دوم- در زمینۀ سیاست خارجی

 

* * *

 

**(11.13) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی  با همکار خبیر دیگر ما مبارز نستوه آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز  به ارتباط "انتخابات امریکا" و بررسی عملکرد دولت اوباما در 4 سال گذشته در تمام عرصه ها - فسمت اول- در زمینۀ سیاست داخلی

 

* * *

 

**(10.29) مصاحبه های اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با 3 تن از همکاران گرامی و بزرگوار پورتال آقایان:

** تیموشاه تیموری

** استاد محمد نسیم اسیر

** الحاج خلیل الله ناظم باختری

** پرسش تکمیلی همکاران گرامی ما آقایان معروفی و موسوی

 

* * *

 

**(08.13) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با چند تن از پناهجویان و حامیان آنها به زبانهای دری و المانی در اعتصاب برلین

 

* * *

**(05.02) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با تنی چند از مظاهره چینان روز اول ماه می در برلین

 

* * *

**(01.19) محمد هارون خپل شعشعی

 مصاخبۀ خانم"معروفی" با آقای"خپل شعشعی" به مناسبت تحرکات اخیر امپریالیستی در افغانستان

* * *

 

**(01.18) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دپلوم انجنیر نسرین معروفی با یک تن از متصدیان پورتال، مبارز نستوه و نویسندۀ توانای کشور آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز به مناسبت تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح

 

 * * *

**(01.14) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دیپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و تحلیل گر مجرب کشور آقای انجنیر عظیم آبرومند به ارتباط تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح.

 

 * * *

 

**(01.12) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دیپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و تحلیل گر مجرب کشور آقای داکتر روستار تره کی به ارتباط تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح.

 

 

 

ادامه مصاحبه ها

نامه ها و  پیشنهادها

ادامه مقاله ها

تماس با AA-AA

ادامه صوتی و تصویری