AA-AA

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portail d'Afghanistan Libre **  

زن پیشتاز

 خاطره هایی از مقاومت

سیاسی

ادبی - فرهنگی

هنر وموسیقی

مسایل ایدئولوژیک

اقتصادی کودکان

علمی

تاریخی

شخصیت های ملی

جیو ستراتژیک

زبانهای اروپائی

جانبازان

حقوق  بشر

 نامه ها  

آئینه ایران

کتابخانه

اجتماعی

اعلامیه ها

طنز

آرشیف نویسندگان و موضوعات

مطالب روز های گذشته
      گزارش ها  مقاله ها  صوتی و تصویری

 

اسناد جنبش انقلابی افغانستان

گزارش ها

 

 

 

 

 **(11.26) برگردان: مینا صابری

 وخامت اوضاع اتومی - توافق وین

 

 **(11.26) فرستنده: علی کاظمی

 اسرائیل رد پای ایران را در انفجار های اوروشلیم می بیند

 

 **(11.26) سازمان هوادارا چریکهای فدائی خلق ایران- سویدن 

 گزارشی از اکسیون حمایت از مردم ایران در ستکهلم-سویدن

 

**011.22) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن

 گزارشی از اکسیون 19 نومبر

 

 **(11.22) شمی صلواتی

 گزارشی از اکسیون شنبه 19 نومبرایرانیان در شهر کسل-المان

 

**(11.20) فرستنده: نسترن نصرتی

 نظر سنجی: نیمی از رأی دهندگان المان شرقی به حزب واگن کنشت رأی می دهند

 

 **(11.20) فرستنده: نسترن نصرتی

 روسیه: غرب و اوکراین مسؤول کشتار دسته جمعی اسیران جنگی هستند!

 

**(11.15) فرستنده: نسترن نصرتی 

 اوکراین "CNN" و "سکای نیوز" را از خرسون اخراج کرد!

 

**(11.09) برگردان: ا. م. شیری

 انقلاب بدون خشونت

 

 **(11.09) فرستنده: نسترن نصرتی

 سویس: حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی نیست!

 

 **(11.09) فرستنده: عثمان حیدری

 نیویورک تایمز: امریکا می خواهد نواسۀ یک متحد نازی اوکراینی را  رئیس ناتو کند!

 

 **(11.09) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن

 گزارشی از تظاهرات در حمایت از خیزش توده ها در ایران

 

 **(11.09) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران - ستکهلم 

 گزارشی از تظاهرات 5 نومبر

 

**(11.03) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران- هالند 

 گزارشی از اکسیون توده های به پا خاسته

 

**(11.02) شاهد عینی -  پاکستان

 گزارشی از وضعیت دردناک پناهندگان افغان در پاکستان

 

**(10.31) فرستنده: نسترن نصرتی 

 نیروی بحری بریتانیا پشت حملات به نورد استریم و کریمه است

 

**(10.20) برگردان: میر فخرائی

 صد ها کشته در یک ماه

 

 **(10.20) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران - سویدن 

 گزارشی از یک حرکت اعتراضی- ستکهلم / سویدن

 

**(10.19) برگردان: سایت 10 مهر

 گرسنگی و ناآرامی در سراسر جهان

 

 **(10.19) شمی صلواتی 

 "سلام بر انقلاب"

 

**(10.18) فرح نوتاش

 فریاد دادخواهی شهروندان افغانستان در وین

 

 **(10.18) فعالین چریکهای فدائی خلق - انگلستان 

 گزارشی از تظاهرات 15 اکتوبر در لندن

 

**(10.17) فرح نوتاش 

 جهان ببیند. ملایان زندان اوین را به آتش کشیده اند

 

**(10.15) فرستنده: علی کاظمی

 جنگ و تحریم با سوریه چه کرد؟

 

**(10.13) خانۀ فرهنگ افغانستان  در برلین 

 تظاهرات بزرگ در شهر برلین المان برای توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان

 

**(10.12) فرستنده: نسترن نصرتی 

 روز دوم حملات راکتی و پهپادی روسیه به اوکراین

 

**(10.11) برگردان: میر فخرائی

 بحیرۀ مدیترانه گور دسته جمعی پناهجویان

 

**(10.10) بهروز سورن

 گزارش تصویری از مارش بزرگ همبستگی با مبارزات مردم ایران در شهر وین

 

 **(10.10) فرح نوتاش

 پشتیبانی عظیم مردم وین از مقاومت دلیرانۀ مردم ایران

 

 **(10.10) برگردان: مینا صابری

 مسکو در بارۀ عواقب اظهارات زلنسکی هوشدار داد

 

**(10.08) فرستنده: نسترن نصرتی

 جنایت نابخشودنی روسها در اوکراین!؟

 

 **(10.08) برگردان: مینا صابری

 بایدن: "پوتین شوخی نمی کند"

 

 **(10.08) فرستنده: عثمان حیدری

 شکست امریکا در برابر جمهوری خلق چین

 

**(10.07) فرستنده: عثمان حیدری

 روسیه: اگر جنگ هسته ئی شود امریکا را هدف قرار می دهیم

 

 **(10.07) فرستنده: عثمان حیدری

 امریکا: اوپک پلاس با روسیه همدست است!

 

**(10.06) فرستنده: نسترن نصرتی

 با دوزخیان روی زمین

 

 **(10.06) فرستنده: نسترن نصرتی

 تشدید تشنج در اطراف قبرس

 

 **(10.06) برگردان: حمید علوی

 400 هزار کشته  در جنگ عربستان علیه یمن

 

 **(10.06) برگردان: حمید علوی

  حزب چپ در خاور دور آتش بیار معرکه می شود!

 

**(10.05) برگردان: حمید علوی

 روز تاریخی در گدرگاه مرزی

 

 **(10.05) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 تظاهرات در لندن در حمایت از جنبش مردمی!

 

**(10.03) ا. م. شیری

 دنیای روسیه در حال بازسازی است

 

**(10.02) گزارشگر خروش رعد

 انفجار انتحاری هدفمند در دشت برچی کابل ...

 

 **(10.02) بهروز سورن

 تداوم اعتراضات و مختصات جدید

 

 **(10.02) فرح نوتاش

 تظاهرات امروز ایرانیان در وین ...

 

 **(10.02) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - وین 

 گزارشی از تظاهرات در وین..

 

**(10.01) فرستنده: نسترن نصرتی

 انتقام اوکراین از روس تبار ها

 

 **(10.01) برگردان: م. قربانی

 استفادۀ در خور مردم امریکای لاتین از شمشیر بولیوار!

 

**(09.30) فرستنده: نسترن نصرتی 

 خدا حافظی از اوکراین!

 

**(09.28) فرستنده: نسترن نصرتی

 "این خوک کثیف را باید در اتاق گاز سوزاند"

 

 **(09.28) بهروز سورن

 گزارش تظاهرات بزرگ در وین، ...

 

 **(09.28) انجمن جوانان ایرانی در تبعید

 گزارشی از تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم در ناروی

 

**(09.27) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران -امریکا و کانادا

 گزارش از تظاهرات علیه رئیسی در نیویارک

 

 **(09.27) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن

 گزارشی از اکسیون 24 سپتمبر در لندن- انگلستان

 

 **(09.27) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران - سویدن 

 گزارشی از تظاهرات 22 سپتمبر- ستکهلم

 

**(09.25) برگردان: مینا صابری

 آماده برای نبرد های آینده

 

 **(09.25) برگردان: م. فخرائی

 طرح صلح اوکراین

 

**(09.24) فرستنده: نسترن نصرتی

 چینی آن چیزیست که ما می گوئیم!

 

 **(09.24) فرستنده: نسترن نصرتی

 امریکای لاتین مقاومت می کند!

 

 **(09.24) فرستنده: نسترن نصرتی 

 حملۀ قریب الوقوع اوکراین به جمهوری حلق دونتسک

 

**(09.22) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - تورنتو/کانادا

 تظاهرات در اعتراض به قتل ژینا امینی و ...

 

 **(09.22) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران-ستکهلم/سویدن

 گزارش کوتاهی از تظاهرات در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی

 

 **(09.22) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن/انگلستان 

 گزارشی از تظاهرات 18 سپتمبر در لندن علیه جمهوری اسلامی

 

**(09.12) فرستنده: نسترن نصرتی

 تلفات اوکراین: 4000 کشته 8000 زخمی در عرض 5 روز

 

 **(09.12) برگردان: حمید علوی 

 مقابله با بازی های جنگی امریکا

 

**(09.09) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - وین- اتریش 

 جشنوارۀ "صدای مردم" در وین - اتریش

 

**(09.05) فرستنده: نسترن نصرتی

 تظاهرات 100 هزار نفری در پراگ: ...

 

 **(09.05) برگردان: حمید علوی

 پاکستان زیر آب

 

 **(09.05) برگردان: مینا صابری 

 چین همچنان پیشتاز در جهان

 

**(09.04) فرستنده: مجلۀ هفته 

 "پویائی کووید صفر" چین همچنان پابرجاست!

 

**(08.31) فرستنده: نسترن نصرتی 

 1200 نظامی اوکراینی در حملۀ نافرجام کشته شدند

 

**(08.30) فرستنده: نسترن نصرتی 

 گوشت دم توپ تازه: افغانها در اوکراین

 

**(08.29) فرستنده: نسترن نصرتی 

 آیا فاشیستی بودن دولت اوکراین یک دروغ ساخت پوتین است؟

 

**(08.28) فرستنده: عثمان حیدری

  کلمبیا از فساد و اختلاس گوایدو پرده برداشت

 

**(08.26) برگردان: حمید علوی

 همچنان در زندان

 

 **(08.26) برگردان: مینا صابری

 "تلۀ بدهی" چینی یک افسانه است

 

 **(08.26) فرستنده: عثمان حیدری

 تلاش برای ربودن و یا ترور رئیس جمهور چپگرای کلمبیا!

 

**(08.24) برگردان: مینا صابری

  پاکستان در مسیر ورشکستگی

 

 **(08.24) برگردان: مینا صابری 

 عمران خان تحت فشار

 

**(08.22) فرستنده: نسترن نصرتی

 کشف جسد کارمند سازمان مخفی اوکراین!

 

 **(08.22) برگردان: مینا صابری 

 لولا در مبارزۀ انتخاباتی

 

**(08.21) برگردان: مینا صابری 

 مقابلۀ "مالی" با استعمارگران

 

**(08.18) برگردان: مینا صابری

 صحنۀ جنگ، شبه جزیرۀ کریمه!

 

 **(08.18) فرستنده: نسترن نصرتی

 شرق دور در تیر رس

 

 **(08.18) فرستنده: نسترن نصرتی

 اروپا تحریم می کند، اردوخان پول می شمارد!

 

**(08.16) برگردان: مینا صابری

 حمایت مالی سلسله های نفتی امریکا از فعالان محیط زیستی!

 

 **(08.16) فرستنده: علی کاظمی 

 دزدی کلان نفت سوریه و حملۀ اسرائیل به نزدیکی پایگاه روسیه

 

**(08.11) فرستنده: نسترن نصرتی 

 70 درصد تسلیحات برای اوکراین دزیده و ....

 

**(08.09) فرستنده: عثمان حیدری

 آغاز به کار اولین دولت چپگرا در تاریخ کلمبیا

 

**(08.08) فرستنده: عثمان حیدری 

 تشدید وحشیانۀ محاصرۀ امریکا

 

 **(08.07) برگردان: حمید علوی

 "ترکیبی مرگبار برای میلیونها نفر"

 

**(08.05) برگردان: حمید علوی

 کتمان جرایم

 

 **(08.05) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - هالند 

 گزارش اکسیون کوتاهی علیه جمهوری اسلامی در امستردام

 

**(08.03) برگردان: مینا صابری 

 پلوسی برگرد به خانه!

 

**(08.01) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 158

 

**(07.31) فرستنده: نسترن نصرتی 

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 157

 

**(07.30) فرستنده: نسترن نصرتی 

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 156

 

**(07.29) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ"  روسیه در اوکراین - 155

 

**(07.28) فرستنده: نسترن نصرتی 

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 154

 

**(07.27) فرستنده: نسترن نصرتی 

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 153

 

**(07.26) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 152

 

 **(07.26) برگردان: مینا صابری

 تایمز: پیروزی های روسیه در رسانه های ما منعکس نمی شود

 

**(07.25) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 151

 

 **(07.25) برگردان: مینا صابری 

 "لژیون بین المللی"  اوکراین از کمبود مزدوران رنج می برد!

 

**(07.24) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 150

 

 **(07.24) فرستنده: نسترن نصرتی

 کسانی که می خواستند روسیه را ویران کنند

 

 **(07.24) برگردان: حمید علوی 

 کشتار غیر نظامی ها ....

 

**(07.23) فرستنده: نسترن نصرتی 

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 149

 

**(07.22) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 148

 

 **(07.22) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - هالند 

 گزارش کوتاهی از دومین تجمع  اعتراضی در مقابل پارلمان بلجیم

 

**(07.21) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 147

 

**(07.20) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 146

 

**(07.19) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژِ" روسیه در اوکراین - 145

 

 **(07.19) برگردان: احمد مزارعی

 وزارت دفاع روسی: نابودی سیستم راکتی "هیمارس" ...

 

**(07.18) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 144

 

 **(07.18) برگردان :م. میر فخرائی 

 مراکز توزیع مواد غذائی در المان از پس فقر بر نمی آیند

 

**(07.17) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 143

 

 **(07.17) برگردان: حمید علوی

 مزدوران را تیر باران تهدید می کند

 

 **(07.17) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - هالند 

 گزارشی از تظاهرات در مقابل پارلمان بلجیم!

 

**(07.16) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار جهان و "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 142 

 

**(07.15) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 141

 

 **(07.15) بهرام رحمانی

 حکم نهائی حمید نوری اعلام شد!

 

**(07.14) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 140

 

 **(07.14) فرستنده: عثمان حیدری

 اعتصاب و اعتراض خیابانی علیه نئولیبرالیسم

 

 **(07.13) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 139

 

 **(07.13) فرستنده: نسترن نصرتی

 دالر امریکا برای اولین بار در 20 سال گذشته  قوی تر از یورو شد.

 

 **(07.13) برگردان: حمید علوی

 چین: کشورهای آسیائی مهرۀ شطرنج نیستند

 

**(07.12) فرستنده: نسترن نصرتی

 گزیدۀ اخبار "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 138

 

 **(07.12) فرستنده: نسترن نصرتی

 دلیل واقعی برکناری سفید اوکراین اظهارات فاشیستی نبود!

 

**(07.11) نسترن نصرتی 

 گزیدۀ اخبار "عملیات ویژۀ" روسیه در اوکراین - 137

 

 

اهداف نشراتی پورتال

 

** دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 توضیحی در مورد افتتاح پورتال "افغانستان آزاد - آزاد افغانستان "

اعلامیه ها

   English     French      German  مسأله تجزیه:    دری     پشتو

 

 ادامه اشغال- به 6 زبان « پشتو، دری، ترکی، المانی، انگلیسی، فرانسوی»

 

**(05.16) اعلامیۀ 77 پورتال AA-AA 

 کشتار و قتل عام مردم فلسطین را به وسیلۀ صهیونیزم محکوم می نمائیم!

 

** مرگ بر اشغالگران !!! ** نابود باد امپریالیزم و ارتجاع !!! ** پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه و ترقیخواهانه مردم ما !!! **

مطالب امروز

جدید

 

 

**(11.26) بهرام رحمانی

 بیست و پنجم نومبر برابر با چهارم آذر- قوس-، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان!

 

**(11.26) نویسنده: گرامی یاد "قاسمی"، بازتایپ و ارسال: همایون اوریا

 جامعه شناسی - 15

 

 **(11.26) چریکهای فدائی خلق ایران

 حمایت از مبارزات دلاورانۀ خلق کرد، ..

 

**(11.26) محمد عمر قریشی- کابل 

 عواقب مرگبار دخالت نیروهای بیگانه!

 

 **(11.26) اشرف دهقانی

 "مهاباد، کردستان، الگوی کل ایران" ..

 

 **(11.26) صباه راهی

 کدام آزادی؟ خطاب به مسیح علی نژاد

 

**(11.26) داکتر محمد کریم فارغی - استرالیا

 وقتی ارزش ها عوض می گردند، ...

 

**(11.26) برگردان: مینا صابری

 وخامت اوضاع اتومی - توافق وین

 

 **(11.26) فرستنده: علی کاظمی

 اسرائیل رد پای ایران را در انفجار های اوروشلیم می بیند

 

 **(11.26) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران- سویدن 

 گزارشی از اکسیون حمایت از مردم ایران در ستکهلم-سویدن

 

**(11.26) فرستنده: انجنیر محمد هاشم رائق

 پاداش مادر

**(11.26) F. Hylton

 An Historian in History: ...

 

 **(11.26) W. World

 European workers fight for wages and rights

 

 **(11.26) D. Lara

 The double face of China at COP27, in favor ...

 

 **(11.26) N. Boeglin &...

 United Nations G. A. calls 0n international justice

**(11.25) الحاج داکتر امین الدین "سعیدی-سعیدافغانی"

 ترجمه و تفسیر سورۀ نور - 12

 

**(11.25) فریبرز سنجری

 ملاحظاتی در بارۀ جنبش توده ها!

 

**(11.25) محمد عمر قریشی- کابل

 بررسی جنایات جنگی در افغانستان!

 

 **(11.25) برگردان: ا. م. شیری

آنها می توانند دنیا را به آتش بکشند

 

 **(11.25) یونس نگاه

 کرختی روان و رابطۀ آن با بقاء

 

  **(11.25) بهرام رحمانی

 حکومت بچه کش نمی خواهیم نمی خواهیم

 

 **(11.25) بهروز سورن

 شلیک به طوفان

 

 **(11.25) شمی صلواتی

 کردستان تنها نیست

 

**(11.25) برگردان: سیما صابری

 تغییر موازۀ قدرت

 

 **(11.25) ع. شفق

 برای نورخدا!

**(11.25) A. Damon

 After Ukrainian missile strike on Poland, NATO

 

 **(11.25) J. Shaoul

 Imperialist powers ratchet up pressure on Tehran

 

 **(11.25) V. Prashad

 In Malay, Orangutans Means "People of the ...

 

 **(11.25) T. Ali 

 New time of assassinations in Pakistan

مطالب روز های روز گذشته

**(11.24) برگردان: حمید محوی

 مارکسیست ها و دین - 1

 

 **(11.24) محمد عمر قریشی- کابل

 مخالفت با طالب یا با احکام شرعی؟

 

 **(11.24) برگردان: ا. م. شیری

 سفر پرمعنای  رهبر کوبا به مسکو

 

 **(11.24) محمد محق

 اولوالامر کیست؟ و معیار اطاعت از او چیست؟

 

 **(11.24) برگردان: سایت 10 مهر

 لیبرال دموکراسی: همخوابۀ فاشیسم

 

 **(11.24) برگردان: م. میرفخرائی

 قطر از ادعا تا عمل

 

 **(11.24) برگردان: ا. م. شیری

 گذرنامۀ واکسیناسیون یا برگۀ حق حیات؟

 

**(11.24) انجنیر سید مختار دریا

 انتظار

**(11.24) R. J. Gonzalez

 Attack of the Killer Robots

 

 **(11.24) M. C. Trudeau

 The Obscene Distribution of Wealth in the U.S.

 

 **(11.24) E. Parati

 Union imposes job cuts and outsourcing at ...

 

 **(11.24) P. Cockburn 

 What is Russia Fighting for Today?

**(11.23) نسرین معروفی

 تحریم قطر توسط برخی از هواداران جام جهانی

 

 **(11.23) یونس نگاه

 فارمت مسکو و موضع واکنشی روسیه در افغانستان

 

 **(11.23) محمد عمر قریشی- کابل

 فرار از پذیرش مسؤولیت

 

  **(11.23) برگردان: ا. م. شیری

 شیطان بزرگ نمی خوابد

 

**(11.23) فرستنده: مناف فلکی فر

 مصاحبۀ کانال بذرهای ماندگار با چنگیز قبادی فر

 

**(11.23) یونس نگاه

 معماران "سرزمین خیالی"

 

**(11.23) برگردان: حمید محوی 

 مارکسیست ها و دین

 

 **(11.23) شاعر: زنده یاد "سرمد"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 درس عشق

**(11.23) E. Blake

 Beijing reports three COVID-19 death as ...

 

 **(11.23) J. Aller

 Capitalism and democracy, antagonistic worlds

 

 **(11.23) B. Dyne

 COP27 summit does nothing to address climate

 

 **(11.23) I. L-Berlin 

 Oeffentliches Treffen der Koordinierunsgruppe

**(11.22) انجنیر محمد هاشم رائق 

 پیام دردناک

 

**(11.22) برگردان: ا. م. شیری

 آش شواب و انجمن اقتصاد او برای تغذیۀ بشریت

 

 **(11.22) محمد عمر قریشی- کابل

 خط دیورند و تکتیک ایجاد درگیری های قومی!

 

**(11.22) بهرام رحمانی

 انقلاب نوین به رهبری زنان در ایران اجتناب ناپذیر است!

 

 **(11.22) محمد محق

 طالبان و بدعتی دیگر در دین، ...

 

 **(11.22) برگردان: م. فخرائی

 تنها دموکراسی خاور میانه!!

 

 **(11.22) فرستنده: نسترن نصرتی

 آتش بس فوری!

 

**011.22) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن

 گزارشی از اکسیون 19 نومبر

 

 **(11.22) شمی صلواتی

 گزارشی از اکسیون شنبه 19 نومبرایرانیان در شهر کسل-المان

 

 **(11.22) انتخاب از: احمد پوپل

 "وبا" و "عبا"

**(11.22) P. Martin

 Biden administration grants immunity to ...

 

 **(11.22) M. Sosa

 Hebe, mother of all struggles

 

 **(11.22) O. A. Lopez

 How the radical right gains strength in L. A.

 

 **(11.22) P. Schwarz 

 IG Metall union in Germany agrees to third ..

**(11.21) فرستنده: علی مشرف

 حقیقت دربارۀ گولاگ شوروی

 

**(11.21) حزب کار ایران (توفان)

 سخنی پیرامون ماهیت انحرافی شعار"همه با هم"، "زن، زندگی، آزادی"

 

 **(11.21) جمعی از کمونیست های انقلابی - ایران

 دلالان سیاسی و خیزش انقلابی مردم

 

 **(11.21) محمد عمر قریشی- کابل

 "گلبدین" و به آستانبوسی طالب رفتن!

 

 **(11.21) ا. م. شیری

 جهان شاهین های قاتل شما را به یاد دارد.

 

 **(11.21) برگردان: احمد مزارعی

 و اینچنین بود که درگیری به داخل ایران انتقال داده شد

 

 **(11.21) برگردان: سایت 10 مهر

 تیراندزی به عمران خان: پاکستان به اوج بحران رسیده است

 

 **(11.21) برگردان: م. نوری 

 وضعیت سوریه وحشتناکتر از دوران جنگ است

 

**(11.21) شاعر: زنده یاد "سرمد"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل 

 در امتداد کوچۀ شب

**(11.21) G. M. H. Marti

 Festive culture, capitalist control and degrowth joy

 

 **(11.21) W. World

 Honor Day of Mourning. Support Workers World

 

 **(11.21) T. Meyssan

 Who are the Ukrainian integral nationalists?

 

 **(11.21) P. Cockburn 

 Why a Diplomatic Solution to the Ukraine War

**(11.20) فرستنده: علی مشرف

 کمربند ایمنی خود را محکم کنید، امپراتوری می تواند منفجر شود

 

 **(11.20) برگردان: ا. م. شیری

 دلایل قوی باید و معنوی

 

 **(11.20) محمد عمر قریشی- کابل

 باجگیری طالب با دزدی از نهادهای مدد رسان!

 

 **(11.20) یونس نگاه

 از تاریخ بیاموزیم

 

**(11.20) شباهنگ راد

 دو اجتماع سیاسی- اعتراضی متفاوت از هم (داخل و خارج)

 

 **(11.20) بهروز سورن

 رهبری جنبش انقلابی و گامهای پیش رو!

 

 **(11.20) برگردان: احمد مزارعی

 الاخبار سند توطئۀ امارات و عربستان علیه ایران را منتشر کزد

 

**(11.20) فرستنده: نسترن نصرتی

 نظر سنجی: نیمی از رأی دهندگان المان شرقی به حزب واگن کنشت رأی می دهند

 

 **(11.20) فرستنده: نسترن نصرتی

 روسیه: غرب و اوکراین مسؤول کشتار دسته جمعی اسیران جنگی هستند!

 

 **(11.20) انجنیر محمد هاشم رائق

 شمع دل کابل

**(11.20) J. Majfud

 Is fascism the future of humanity?

 

 **(11.20) S. Gleichheitspartei

 New state election in Berlin:

 

 **(11.20) Spartacus

 "The problem is not an armed group, but the

 

 **(11.20) A. Damon 

 Washington Post backs Republican-led witch-..

**(11.19) تیمی از همکاران قلمی

 ولایت های افغانستان درمسیر تحولات اجتماعی- اقتصادی - 6

 

 **(11.19) داکتر محمد قراگوزلو

 از تراژیدی گوادلوپ تا کمیدی تورنتو-برلین/ واشنگتن-الیزه - 6

 

 **(11.19) محمد عمر قریشی- کابل

 مرگ بر "بایدن، غنی احمدزی و خلیلزاد" - به داد کودکان برسید

 

 **(11.19) چریکهای فدائی خلق ایران

 حملۀ راکتی به مراکز احزاب کرد، جنایتی از سر استیصال

 

**(11.19) برگردان: ا. م. شیری

 ماشین ابزارها سلاح های نبرد برای استقلال

 

 **(11.19) یونس نگاه

 تعهد و سواد

 

**(11.19) فرح نوتاش 

 دفاع حزب "توفان" از نظام ملا

 

 **(11.19) برگردان: مینا صابری

 بولیوی آرام نمی گیرد

 

 **(11.19) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران - ستکهلم

 فراخوان- حمایت از حیزش انقلابی و شکوهمند مردم ایران

 

 **(11.19) انجنیر احمد علی هژبر 

 هیچ

**(11.19) D. Moro

 Capital in the twenty-first century, between ...

 

 **(11.19) V. Prashad

 Headline: The Waters Are Running Red in ....

 

 **(11.19) E. Blake

 The disastrous implications of lifting Zero-COVID

 

  **(11.19) W. Socialist

 University of California strikers erupt in anger...

**(11.18) الحاج داکتر امین الدین "سعیدی-سعیدافغانی"

 ترجمه و تفسیر سورۀ نور - 11

 

**(11.18) برگردان: سایت 10 مهر

 پاکستان، هرج و مرج سیاسی برنامه ریزی شده

 

 **(11.18) محمد عمر قریشی- کابل

 تقابل علنی منطقه با برنامه های پنتاگون

 

 **(11.18) برگردان: احمد مزارعی

 آیا نبرد خرسون قبل از شروع پایان یافت؟

 

 **(11.18) داکتر محمد کریم فارغی- استرالیا

 ... ازماست که بر ماست

 

**(11.18) حزب کار ایران (توفان)

 اردو کشی ناتو به ضد ایران در برلین

 

 **(11.18) بهرام رحمانی

 الهه هیکس، هم صدا با حکومت اسلامی علیه توماج صالحی ..

 

 **(11.18) اکبر نوروزی 

 "این برف را دیگر سر ایستادن نیست"

 

 **(11.18) فرستنده: عثمان حیدری

 پنتاگون: جوگیر نشوید اوکراین در جنگ پیروز نخواهد شد

 

 **(11.18) شمی صلواتی 

 از پا نیفتاده ام ! هنوز

**(11.18) J. Stern

 German govt. increases military spending for war

 

 **(11.18) J. Chinge

 Germany's relationship with China, again a .. 

 

 **(11.18) G. L. Telleria

 Goodbye low inflation, welcome stagflation

 

 **(11.18) V. Prashad

 Those Who Struggle in Change the World ...

 **(11.17) محمد عمر قریشی- کابل

 "دشت برچی" در آستانۀ نابودی یا اخاذی چندباره!؟

 

 **(11.17) برگردان: ا. م. شیری

 خودسالاری اقتصادی، سنت اتحاد شوروی

 

 **(11.17) محمد محق

 شریعت طالبانی ابزار چانه زنی سیاسی!

 

 **(11.17) بهرام رحمانی

 گسترش اعتصابات و اعتراضات در سالگرد آبان - عقرب-  خونین 1398 در ایران

 

**(11.17) یونس نگاه

 محبوبه سراج را به سمت طالبان نرانید!

 

 **(11.17) یونس غیاثوند

 دانشگاه مساویست با یی کاری!

 

**(11.17) برگردان: میر فخرائی

 "بهار ایرانی"- فلمنامۀ لیبیا و سوریه

 

 **(11.17) شاعر: گرامی یاد "توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 "رفقاء!"

**(11.17) P. Wargan

 Africa's Forgotten Colony in the Sahara

 

 **(11.17) D. Walsh

 "A way to tell the story of how US operates...

 

 **(11.17) N. Beams

 G20 meets amid mounting economic and ...

 

 **(11.17) M. Vandepitte 

 What can we expect from China with Xi...?

**(11.16) فرستنده: نسرین معروفی

 ستراتیژی برای دهۀ سرنوشت ساز آینده

 

 **(11.16) حزب کار ایران (توفان)

 در مورد عصیان و شورش اخیر

 

**(11.16) محمد عمر قریشی- کابل

 دشمنی دولت پاکستان با مردم افغانستان

 

 **(11.16) برگردان: ا. م. شری

 دلایل سوق الجیشی عقب نشینی نیروهای روسیه از خرسون

 

 **(11.16) یونس نگاه

 آزادی های اجتماعی و علم پادزهر گرسنگی

 

**(11.16) بیژن نیابتی

 زایش دوبارۀ "جنبش سرخ" ، ..

 

 **(11.16) فرح نوتاش

 بیانیۀ 227، سناریوی قتل عام معترضان

 

 **(11.16) بهروز سورن

 به کدام سو می رویم؟

 

 **(11.16) داکتر ظاهر تیموری 

 خفاشان

**(11.16) A. Damon

 Biden pledges to "manage" economic war with China

 

 **(11.16) C. Negrete

 Madrid auf der Strasse

 

 **(11.16) Rachel

 On Democratic Socialism

 

 **(11.16) M. Txintxurreta 

 "The treatment of the elderly gives us an image

**(11.15) محمد محق

 درنگی بر پیوند اسلام و سیاست - 2

 

 **(11.15) داکتر محمد کریم فارغی-استرالیا

 کودکان و آموزش، دو قربانی دیگر طالب!

 

 **(11.15) محمد عمر قریشی- کابل

 هدف بازی جدید انگلستان!

 

 **(11.15) نجلا زمانی

 وضع حجاب اجباری برای زنان و دختران در افغانستان

 

 **(11.15) برگردان: ا. م. شیری

 انگلیس زادگاه نازیسم

 

 **(11.15) برگردان: ا. م. شیری

 توانائی پیروزی بهترین راه اطمینان از عدم وقوع جنگ

 

**(11.15) یونس غیاثوند

 فساد در مدارس ایران

 

 **(11.15) برگردان: حمید علوی

 اردوخان و حزبش و قاچاق کوکائین

 

**(11.15) فرستنده: نسترن نصرتی 

 اوکراین "CNN" و "سکای نیوز" را از خرسون اخراج کرد!

 

 **(11.15) شاعر زنده یاد "سرمد"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل 

 فریب خورده

**(11.15) U. Atesci

 Bomb attack in Istanbul:

 

 **(11.15) A. M. del Pont

 National security geopolitics lithium

 

 **(11.15) M. Salgado

 Petro and Macron at the center of an international ..

 

 **(11.15) T. Meyssan 

 The West renounces freedom pf expression

**(11.14) نویسنده" گرامی یاد"قاسمی"، بازتایپ و ارسال: همایون اوریا

 جامعه شناسی - 14

 

**(11.14) محمد عمر قریشی- کابل

 کور خود و بینای مردم

 

 **(11.14) بهرام رحمانی 

 صدور حکم اعدام سامان یاسین و ...

 

 **(11.14) محمد محق

 جوامع نابالغ و نخبگان ناتوان از گفت و گو

 

 **(11.14) برگردان: سایت 10 مهر

 اروپا ممکن است با صنعت زدائی اجباری روبه رو شود

 

 **(11.14) برگردان:: م. نوری

 جوبایدن ائتلافی برای جنگ اوکراین تشکیل خواهد داد؟

 

 **(11.14) برگردان: ک. رادین

 ستراتیژی فضائی ناتو

 

 **(11.14) شاعر گرامی یاد "توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل 

 چریکهای فدائی خلق ایران

**(11.14) J. P. Cano

 BBVA and Santander, First winner of the Qatar

 

 **(11.14) L. Nuley

 Koreans oppose U. S. military aggression

 

 **(11.14) G. Dunkel

 Stubborn resistance will confront foreign ...

 

 **(11.14) D. Barsky 

 What Was Humanity's First Cultural Revolution?

**(11.13) محمد عمر قریشی- کابل

 استفادۀ ابزاری از امواج پناهجویان - 5

 

**(11.13) محمد شریف منصور

 زندگینامۀ "حسن صباح" 

 

 **(11.13) داکتر محمد کریم فارغی- استرالیا

 حکومت ها همرنگ مردم آن است! - 2

 

 **(11.13) شمی صلواتی 

 در همدردی با مردم بلوچستان

 

**(11.13) برگردان: احمد مزارعی

 خرسون: تأملات، مشاهدات و ارزیابی

 

 **(11.13) فرستنده: علی کاظمی

 عملیات پهپادی یمن علیه تانکر نفتی خارجی

 

 **(11.13) برگردان: حمید محوی

 حمله علیه کلیسا های ارتدکس  روسی در اوکراین

 

 **(11.13) برگردان: م. نوری

 عبور از مرز اوکراین

 

 **(11.13) انجنیر محد هاشم رائق 

 وصیت

**(11.13) R. P. de Feliu

 China's success determines military tension

 

 **(11.13) P. Schwarz

 Imperialist powers abandon climate pledges..

 

 **(11.13) W. Socialist

 Paris mass transit mounts one-day strike ...

 

 **(11.13) G. Zurkinden 

 "The Kings of oil and their slaves"

**(11.12) فرستنده: نسرین معروفی

 منازعات قدرت در پشت جبهه - 2

 

 **(11.12) محمد عمر قریشی- کابل

 استفادۀ ابزاری از امواج پناهنجویان - 4

 

 **(11.12) ا. م. شیری

 ناسیونالیسم چه تفاوتی با نازیسم دارد؟

 

 **(11.12) ا. م. شیری

 شانتاژ و ترور جزء ثابت تبلیغات جنگسالاران

 

 **(11.12) برگردان: بهرام رحمانی

 ترجمۀ چند شعر از "ناظم حکمت" ...

 

 **(11.12) سید ملک- اتریش

 مکثی بر یک نوشتۀ بزرگوار محترم  آقای داکتر صاحب فرید یونس ..

 

 **(11.12) فرستنده: عثمان حیدری

 چرا ثروتمندترین کشور جهان به مردم خود گرسنگی می دهد؟

 

 **(11.12) شاعر زنده یاد "سرمد"، ویراستاری و ارسال : احمد پوپل 

 تبلیغ منظوم - 4

 

**(11.12) N. Casado

 November 2022, cynicism peaks

 

 **(11.12) K. Reed

 October inflation report: Prices continue to ...

 

 **(11.12) J. Shaoul

 Protests continue in Iran in face of govt...

 

 **(11.12) W. World

 The Two-party farce

**(11.11) فرستنده: نسرین معروفی

 منازعات قدرت در پشت جبهه - 1

 

 **(11.11) سیاوش آزاد

 استفاده از دشنام، الفاظ رکیک، اتهام در جامعه و فرهنگ سیاسی

 

 **(11.11) محمد عمر قریشی- کابل

 استفادۀ ابزاری از امواج پناهجویان - 3

 

 **(11.11) کارگران انقلابی متحد ایران 

 نقش و جایگاه طبقۀ کارگر در خیزش انقلابی کنونی ...

 

**(11.11) استاد اکبر قریشی

 جاسوس امریکائی، انگلیس، روس و جنرالان خاین کشور ما را به طالب سپردند

 

 **(11.11) برگردان: میر فخرائی

 عمران خان علیه سازش

 

 **(11.11) برگردان: میر فخرائی

 ترکیه به ائتلاف ضد ایرانی پیوسته است

 

 **(11.11) شاعر: زنده یاد "سرمد"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 تبلیغ منظوم - 3

**(11.11) P. Martin

 After the midterms, Biden sets course for bipartism...

 

 **(11.11) J. I. Ibanez

 Millionaires against humanity

 

 **(11.11) V. Prashad

 The Attack on Nature Is Putting Humanity at Risk:

 

 **(11.11) P. Schwarz 

 Two weeks of Italy's Meloni govt.: Social cuts..

**(11.10) محمد عمر قریشی- کابل

 استفادۀ ابزاری از امواج پناهندگان - 2

 

 **(11.10) محمد محق

 افغانستان و نخبگان تبعیدی، خمیر مایۀ حسرت یا سرمایۀ حرکت؟

 

 **(11.10) برگردان: سایت 10 مهر

 "انقلاب های رنگی"، رقابت اصلی قدرت در اوراسیا...

 

 **(11.10) فرستنده: نسترن نصرتی

 جنگ در اوکراین- دعوا بین دو راهزن؟

 

 **(11.10) برگردان: مینا صبری

 یک جنگ بزرگ با چین در پیش است!

 

 **(11.10) استاد اکبر قرشی

 امپریالیست های شکست خوردۀ امریکائی و اروپائی...

 

 **(11.10) برگردان: حمید علوی

 زمان در حال اتمام است!

 

 **(11.10) انجنیر سید مختار دریا

 حال میهن

**(11.10) J. Wrona

 Dicisive no to Kyiv. Who and why refused to ...

 

 **(11.10) G. Martinez

 Non-trade

 

 **(11.10) A. Schoelzel

 Schlechte Nachrichten

 

 **(11.10) S. Lara 

 Water, the new booty

**(11.09) نویسنده: زنده یاد "یاری"، بازتایپ و ارسال : داکتر ظاهر تیموری و یادداشت پورتال

 مبارزۀ آشتی ناپذیر با اپورتونیست ها

 

 **(11.09) محمد عمر قریشی- کابل

 استفادۀ ابزاری از امواج پناهجویان - 1

 

 **(11.09) داکتر محمد کریم فارغی - استرالیا

 حکومت ها همرنگ مردم آن است

 

**(11.09) فرح نوتاش

 مقتدی صدر هنوز در خواب است ...

 

 **(11.09) برگردان: ا. م. شیری

 اغتشاشات خیابانی در ایران ، ...

 

 **(11.09) برگردان: ا. م. شیری

 انقلاب بدون خشونت

 

 **(11.09) فرستنده: نسترن نصرتی

 سویس: حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی نیست!

 

 **(11.09) فرستنده: عثمان حیدری

 نیویورک تایمز: امریکا می خواهد نواسۀ یک متحد نازی اوکراینی را  رئیس ناتو کند!

 

 **(11.09) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن

 گزارشی از تظاهرات در حمایت از خیزش توده ها در ایران

 

 **(11.09) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران - ستکهلم 

 گزارشی از تظاهرات 5 نومبر

 

**(11.09) شاعر: زنده یاد "سرمد"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 تبلیغ منظوم - 2

**(11.09) P. Marin

 After Victory, What Will Lula's Foreign Policy ..

 

 **(11.09) X. V. Ontiveros

 Capitalism, militarism and the new world order

 

 **(11.09) R. P. De Feliu 

 China's success determines military tension

 

 **(11.09) V. Prashad

 Japan's Discomfort in the New Cold War

**(11.08) پویان

 رقص مزدوران طالبان بر آرامگاه  مسعود جلاد و تخریب قبرش

 

 **(11.08) چریکهای فدائی خلق ایران

 جلوه ای از تداوم انقلاب در رزم دلیرانۀ خلق بلوچ

 

**(11.08) محمد عمر قریشی- کابل

 مکثی کوتاه به ارتباط گور "ملا عمر"

 

 **(11.08) بهرام رحمانی

 معنی عملی شعار" توپ، تانک فشفشه، اخوند بره گم بشه"  چیست؟

 

**(11.08) محمد محق

 افغانستان، زنان تحصیل کرده و آیندۀ ابرآلود

 

 **(11.08) برگردان: حمید علوی

 رؤیای امریکائی، حملۀ ایران به عربستان

 

 **(11.08) فرستنده: نسترن نصرتی

 بیجینگ: فروپاشی امپریالیسم امریکا اجتناب نا پذیر  است

 

 **(11.08) فرستنده: نسترن نصرتی

 سخنرانی گیزی و درخواست خروج از ناتو و صلح فوری

 

 **(11.08) داکتر ظاهر تیموری 

 ایران

**(11.08) A. Dehqany

 Ein wort mit bewussten Arbeitern und ..

 

 **(11.08) J. Elbaum

 Neofascism Israel version:

 

 **(11.08) B. McGrath

 US flies nuclear-capable B-1B strategic bomber

 

 **(11.08) H. L. Blanch

 Washington's economic-political disaster in Afg.

**(11.07) برگردان: سایت 10 مهر و یادداشت پورتال

 اسرائیل چگونه در داخل سوریه جاسوس استخدام می کند

 

 **(11.07) فرستنده: علی مشرف

 مانور واردات ستالین

 

 **(11.07) محمد عمر قریشی- کابل

 تهاجم همه جانبۀ طالب با اسلحۀ "امر به معروف"

 

 **(11.07) محمد محق

 افغانستان و دولت های بی نهاد ، ...

 

 **(11.07) یونس نگاه

 محبت طالب

 

**(11.07) فرستنده: فرح نوتاش 

 قتل عام خاش: داستان طلا های آغشته به خون

 

 **(11.07) برگردان: م. قربانی

 خبرنگاران در خط آتش

 

 **(11.07) انجنیر سید مختار دریا

 غمستان خیال

**(11.07) W. Socialist

 60.000 Ontario education workers defy Ford..

 

 **(11.07) M. Redidor

 Do we still have time?

 

 **(11.07) S. Ferrari

 The Mediterranean tomb

 

 **(11.07) S. R. Gelfenstein 

 US and Britain: "Fascism must be exterminated"

**(11.06) بهرام محصل رشتۀ روان شناسی 

 ویژگی های اختلال شخصیتی خود شیفتگی یا نارسیسم

 

**(11.06) برگردان: آمادور نویدی

 چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد ؟ - 2

 

 **(11.06) محمد عمر قریشی- کابل

 پاکستان عملاً نظام ملاسالار را به رسمیت شناخت!

 

**(11.06) بهرام رحمانی

 مواظب فرصت طلبان و نفوذی های حکومتی در صف  انقلاب خونین خود باشیم!

 

 **(11.06) یونس نگاه

 طالبان در چنگ امریکا

 

**(11.06) شمی صلواتی

 آیا واقعاً پرچم شیر و خورشید نماد ملی است؟

 

 **(11.06) برگردان: میر فخرائی

 یک بازی خطرناک، خونین و کثیف

 

 **(11.06) برگردان: مینا صابری

 کوبا 185- ایالات متحدۀ امریکا 2

 

 **(11.06) برگردان: آمادور نویدی

 تقدیم به چریک قهرمان ارنستو چه گوارا

**(11.06) J. Suazo

 Central America-Honduras and the "tips" ...

 

 **(11.06) F. Notash

 Chinese delegate in UN Security Council must..

 

 **(11.06) S. Perera

 Former Pakistan P.M. Imran Khan shot in ...

 

 **(11.06) J. Shaoul 

 Netanyahu to form Israeli govt. of racists and,,

**(11.05) الحاج داکتر امین الدین "سعیدی-سعیدافغانی"

 ترجمه و تفسیر سورۀ نور - 10

 

**(11.05) داکتر محمد قراگوزلو

 6. چهارمقوله در یک مقاله بر بستر جنگ بی پایان

 

 **(11.05) محمد عمر قریشی- کابل

 دو ادعای متضاد در مورد مواد مخدر!

 

**(11.05) چریکهای فدائی خلق ایران

 رزم غرور آفرین جوانان در کرج، ...

 

 **(11.05) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی به دنبال "نعمتی" به نام "جنگ" است

 

 **(11.05) برگردان: مینا صابری

 "بولسوناریسم" باقی می ماند!

 

 **(11.05) فرستنده: عثمان حیدری

 "هر دالر؛ یک رأی"

 

 **(11.05) شاعر: زنده یاد "سرمد"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل 

 تبلیغ منظوم - 1

**(11.05) J. Shaoul

 Alliance with fascistic party returns B. Netanyahu

 

 **(11.05) T. Meyssan

 Israeli-Lebanese agreement for the exploitation

 

 **(11.05) S. Ibarra

 Money is everything, human dignity doesn't ..

 

 **(11.05) E. P. dos Santos 

 Only Israel supports the US blockade of Cuba

**(11.04) محمد محق

 درنگی بر پیوند اسلام و سیاست

 

**(11.04) جمعی از کمونیست های انقلابی - ایران

 ضرورت اتحاد و مختصات آن!

 

 **(11.04) محمد عمر قریشی- کابل

 کنفرانس مسکو در مورد افغانستان، سرآغاز اعلام ختم جهان یک قطبی!

 

**(11.04) چریکهای فدائی خلق ایران

 موج احکام وحشیانۀ اعدام های جدید ...

 

 **(11.04) صبا راهی

 از آگاهی سطحی تا شناورشدن در اعماق فریب

 

 **(11.04) فرح نوتاش

 نمایندۀ چین در شورای امنیت ملل متحد باید از مردم ایران عذر خواهی کند 

 

 **(11.04) فرستنده: عثمان حیدری

 "دموکراسی" به عنوان ایدئولوژی جنگ افروزانه

 

 **(11.04) استاد اکبر قریشی

 اخوانی های جنایتکار و وطنفروشان خلقی و پرچمی ...

 

 **(11.04) شاعر گرامی یاد "توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 خرافه و سپیده

 

**(11.04) V. Prashad

 Africa Does Not Want to Be a Breeding ...

 

 **(11.04) M. Salgado

 Historic meeting in Caracas

 

 **(11.04) B. McGrath

 Huge US-South Korea air force exercises ...

 

 **(11.04) W. World 

  Why Biden is unleashing a full-scale chip war

**(11.03) نسرین معروفی

 "عمیق ترین درد زندگی مردن نیست"

 

 **(11.03) برگردان: سایت 10 مهر

 همه برای ناتو یا چیزی که چپ را در غرب نابود کرد

 

 **(11.03) محمد عمر قریشی- کابل

 پایان یک ازدواج اجباری!؟

 

**(11.03) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ زندگی رفیق شهید یحیی امین نیا

 

 **(11.03) ا. م. شیری

 لولا، رهبر چپ، رئیس جمهور منتخب برازیل

 

 **(11.03) محمد محق

 رهبری در افغانستان، پرسشی از شایستگی و کارآئی

 

  **(11.03) بهرام رحمانی

 تقدیم چند سرود برگردان از ترکی به فارسی ... 

 

**(11.03) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن

 فراخوان برای سرنگونی رژیم سرکوبگر ..

 

**(11.03) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران- هالند 

 گزارشی از اکسیون توده های به پا خاسته

 

 **(11.03) داکتر ظاهر تیموری

 مرثیه

**(11.03) S. Kolhatkar

 Elon Musk Plans to profit From Twitter, ...

 

 **(11.03) M. Celussi

 Latin America and the New Left

 

 **(11.03) A. Damon

 Pentagon confirms deployment of active-duty..

 

 **(11.03) J. Majfud 

 The Latino mafia and the election in the U.S.

**(11.02) محمد عمر قریشی- کابل

 تف سربالای "امیر خان متقی"!

 

 **(11.02) حزب کار ایران (توفان)

 سخنی پیرامون تظاهرات برلین و ماهیت رهبری آن

 

**(11.02) محمد محق

 افغانستان و ضرورت به لای روبی فرهنگی

 

 **(11.02) ا. م. شیری

 این هم بهترین پاس ممکن!

 

**(11.02) یونس نگاه

 محرومیت هائی که جبران نمی شوند

 

**(11.02) فرستنده: مناف فلکی فر

 خیزش بزرگ توده ها و رسالت طبقۀ کارگر

 

 **(11.02) برگردان: میر فخرائی

 پارانویای پولیس جهانی

 

 **(11.02) فرستنده: نسترن نصرتی

 نشانه های تغییر نظم جهانی در بحران های سیاسی انگلیس

 

**(11.02) شاهد عینی -  پاکستان

 گزارشی از وضعیت دردناک پناهندگان افغان در پاکستان

 

**(11.02) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 105

 

 **(11.02) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک - 196

 

 **(11.02) انجنیر محمد هاشم رائق 

 برگ خزانی

**(11.02) J. Araud

 Lies by omission

 

 **(11.02) H. Ferreira

 Lula is elected president of Brazil as Bolsonaro

 

 **(11.02) J. J. Paz & ...

 Memory a history: centenary of a massacre

 

 **(11.02) M. P. Ramos

 Stories of Power

**(11.01) فرستنده: علی مشرف

 از "نه غزه، نه لبنان" تا "ژن، ژیان، نازادی" ...2

 

**(11.01) بهرام رحمانی

 سرکوب سیستماتیک زنان  از تحمیل حجاب اجباری تا اسید پاشی ..

 

**(11.01) محمد عمر قریشی- کابل

 برای باشندگان "بادغیس" چه آشی پخته اند!؟

 

 **(11.01) انجنیر داؤد اڅک

 د انسان کمزوری په غزل

 

**(11.01) فرح نوتاش

 تدارکات حملۀ نظامی امریکا به ایران

 

 **(11.01)  برگردان: آمادور نویدی

چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد؟ - 1

 

 **(11.01) برگردان: ا. م. شیری

 همکاری نظامی روسیه و ایران عامل ثبات جهان

 

 **(11.01) استاد اکبر قریشی

 طالبان همزمان با تطبیق شریعت اسلامی، افغانستان را به مرکز قاچاق ...

 

 **(11.01) انجنیر سید مختار دریا

 خروش ملت

**(11.01) P. Schwarz

 100 years since Mussolini's March on Rom

 

 **(11.01) A. Damon

 Attack on Russian fleet leads to collapse of ...

 

 **(11.01) G. V. del Corral

 Record Number of Migrants Killed at US Border

 

 **(11.01) Von Rachel 

 Ueber Verschwoerungstheorien

**(10.31) فرستنده: علی مشرف

 از "نه غزه، نه لبنان" تا "ژن، ژیان، نازادی" ...-1

 

 **(10.31) چریکهای فدائی خلق ایران

 حملۀ جنایتکارانه به مردم در"حرم شاهچراغ" را محکوم می کنیم!

 

**(10.31) محمد عمر قریشی- کابل

 وقتی "مردانگی" زیر سؤال می رود!

 

 **(10.31) برگردان: سایت 10 مهر

 گزارش جدید امنیت ملی امریکا، کمبود خلاقیت پر از شرارت

 

 **(10.31) داکتر محمد کریم فارغی- استرالیا

 [نقش خلقی - پرچمی ها در نابودی کشور]

 

**(10.31) شمی صلواتی

 حمله به ستیج زن در 29 اکتوبر 2022 توسط سلطنت طلبها

 

**(10.31) فرستنده: نسترن نصرتی 

 نیروی بحری بریتانیا پشت حملات به نورد استریم و کریمه است

 

**(10.31) داکتر ظاهر تیموری 

 هجران

**(10.31) K. Reed

 Elon Musk completes private takeover of Twitter

 

 **(10.31) A. Red

 Referendum in the Donbas to join Russia...

 

 **(10.31) T. Rekondo 

 The hands that push Haiti the gates of hell

**(10.30) زنده یاد "اکرم یاری"، بازتایپ و ارسال: داکتر ظاهر تیموری

 انقلاب و مسألۀ ملی - 3

 

 **(10.30) فرشید واحدیان

 دربارۀ تظاهرات اخیر در ایران

 

**(10.30) محمد عمر قریشی- کابل

 "رقابت نیابتی" بین "واشنگتن و مسکو" در افغانستان!

 

 **(10.30) برگردان: ا. م. شیری

 رژیم پاشینیان در یک قدمی انجام مأموریت ژئوپلیتیک خود

 

  **(10.30) یونس نگاه

 با طالبان درون خود برزمید

 

**(10.30) برگردان: احمد مزارعی

 روسیه چگونه به کنگرۀ بیستم حزب کمونیست چین می نگرد؟

 

 **(10.30) اشرف دهقانی 

 [پیام "اشرف دهقانی" به زبان کردی]

 

**(10.30) انجنیر احمد علی هژبر

 زهر گژدم

**(10.30) K. Leukefeld

 Abkommen zwischen Fainden

 

 **(10.30) P. Purkayastha

 Does the U. S. Chip Ban on China Amoun ...

 

 **(10.30) B. Grey

 Fascist who attacked P. Pelosi was targeting..

 

 **(10.30) A. Damon 

 Pentagon national strategy document targets..

**(10.29) زنده یاد "اکرم یاری"، بازتایپ و ارسال: داکتر ظاهر تیموری

 انقلاب و مسألۀ ملی - 2

 

**(10.29) داکتر محمد قراگوزلو

 شکوه خیزش حویندگان شادی- 5

 

 **(10.29) محمد عمر قریشی- کابل

 تلاش تفرقه افگنانۀ پاکستان به بهانۀ کشمیر

 

**(10.29) چریکهای فدائی خلق ایران

 نکاتی پیرامون آنچه در برلین گذشت

 

 **(10.29) بهرام رحمانی 

 حمله به "شاه چراغ" کار حکومت اسلامی است یا ...؟

 

 **(10.29) استاد اکبر قریشی

 نسل کشی طالبان و حماقت آخوندان ...

 

 **(10.29) برگردان: ک. رادین

 فاجعۀ اروپا: هیچ رهبری وجود ندارد

 

 **(10.29) انجنیر سید مختار دریا

 نوای خرابستان

**(10.29) M. Andrade

 Brazilian presidential run-off unfolds under..

 

 **(10.29) J. L. del Aleazar

 France, vanguard in the workers' struggle..

 

 **(10.29) B. Piette

 Nuclear war threat from U. S./NATO, not RU.

 

 **(10.29) J. Majfud

 The business of fear: the invisible hand of the..

**(10.28) پویان

 ایده آلیسم و منافع طبقاتی، فلسفۀ وجودی ادیان

 

 **(10.28) برگردان: سایت 10 مهر

 مالی جهانی در مقابل انرژی جهانی : ...

 

 **(10.28) محمد عمر قریشی- کابل

 امریکا، اسرائیل و یا پاکستان: کدام یک "داعش" را زنده کردند؟

 

 **(10.28) برگردان: میرفخرائی

 امریکا هیچ رقیبی را تحمل نمی کند

 

 **(10.28) استاد اکبر قریشی

 افغانستان به مرکز مافیا و لندغران بین المللی تبدیل شده است!

 

 **(10.28) برگردان: حمید علوی

 داعش؟ نه کارخودشان است

 

 **(10.28) فرح نوتاش 

  من سیه نمی پوشم

 

**(10.28) انجنیر سید مختار دریا 

 کجاست مکانی که خدا نباشد؟

**(10.28) J. Suazo

 Ambassador Laura Dogu and Govt. of Xiomara

 

 **(10.28) V. Prashad &...

 China's Path the socialist Modernization

 

 **(10.28) S. Taylor

 Offloading Climate Responsibility on the ...

 

 **(10.28) C. J. Polychroniou 

 "The confrontation is a death sentence for ..."

**(10.27) برگردان و پیشگفتار: نسرین معروفی

 "ماهمه یا خود را نجات می دهیم ویا نابود می شویم"

 

 **(10.27) ا. م. شیری

 باز هم شک دارید؟

 

 **(01.27) محمد عمر قریشی- کابل

 بازی با مفاهیم "داوطلبانه" و "اجباری"

 

**(10.27) بهرام رحمانی

 «چهلم مهسا شده، کمر رژیم خم شده»

 

 **(10.27) محمد محق

 فدائی همان انتحاری است

 

 **(10.27) برگردان: م. نوری

 "تئوری توطئه" عنوانی که فقط به اتهامات امریکا اطلاق می شود

 

 **(10.27) شمی صلواتی

 "رؤیا های من تحقق یافت"

 

**(10.27) داکتر ظاهر تیموری

 طالب

 **(10.27) N. Beams

 Mounting problems in Chinese economy...

 

 **(10.27) Sender M. Falaki

 On Conspiracy Theories

 

 **(10.27) J. J. Paz...

 On the brink of world war

 

 **(10.27) R. Stevens 

 Sunak unveils UK govt. of austerity and war

**(10.26) زنده یاد "یاری"، بازتایپ و ارسال: داکتر ظاهر تیموری و یادداشت پورتال

 انقلاب و مسألۀ ملی - 1

 

 **(10.26) صبا راهی

 اعتراضات در برلین در دو دورۀ تاریخ

 

 **(10.26) محمد عمر قریشی- کابل

 نقش "دولت دینی" در ترویج ایدۀ "جدائی دین از دولت"

 

**(10.26) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی دشمن درجه یک آزادی بیان ، اندیشه ...

 

 **(10.26) برگردان: م. نوری

 دولت ما دروغ گفتن را هم به ما آموخت!

 

**(10.26) یونس نگاه

 حزب سرور و فال غلبیل

 

 **(10.26) فرستنده: عثمان حیدری

 هزینۀ جنگ و نگرانی از حملۀ جدید روسیه ...

 

**(10.26) انجنیر سید مختار دریا

 بهارستان عشق

**(10.26)O. Grenfell

 Australian and Japan sign far-reaching anti-..

 

 **(10.26) S. Ferrari

 Europe between war, crisis and a winter that ...

 

 **(10.26) T. Scripps

 Rishi Sunak: The UK's new, multi-millionaire PM

 

 **(10.26) M. P. Ramos  

 The logic of chaos

**(10.25) تیمی از همکاران قلمی

 ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اجتماعی- اقتصادی - 5

 

 **(10.25) محمد عمر قریشی- کابل

 افزوده ای بر خبر بازداشت موقت آقای "ځلاند"

 

 **(10.25) محمد محق

 بایسته های قانون اساسی

 

 **(10.25) استاد اکبر قریشی

 تعدادی از شاعران، هنرمندان و نویسندگان ...

 

 **(10.25) فرستنده: نسترن نصرتی

 هوشدار روسیه دربارۀ دیوانگی جدید اوکراین

 

 **(10.25) فرستنده: علی کاظمی

 آیا بیت المقدس پایتخت اسرائیل است؟

 

 **(10.25) فرستنده: عثمان حیدری

 ظالم ترین کشور جهان

 

 **(10.25) شمی صلواتی

 نه، شاعر نیستم

**(10.25) S. Elbaum

 Competition of Cooperation: Antagonistic...

 

 **(10.25) P. Schwarz

 Fascist G. Meloni heads new Italian government.

 

 **(10.25) A. Damon

 Once more on the brink: 60 years since ...

 

 **(10.25) M. Salgado 

 U. S. Hypocrisy and cruelty target Venezuela

**(10.24) فرستنده: نسرین معروفی

 پیش زمینه های جنگ: تورم، بحران بدهی ها و استعمار- آخر

 

 **(10.24) فرستنده: علی مشرف

 جنگ اقتصادی ترجیح دارد

 

 **(10.24) محمد عمر قریشی- کابل

 تضاد بین "سیا" و "اف. بی. آی." و بازداشت "ځلاند"

 

 **(10.24) محمد محق

 سخنی در بارۀ قانون اساسی

 

 **(10.24) فریبرز سنجری

 مصاحبه با رفیق فریبرز سنجری دربارۀ روزهای منتهی به قیام بهمن 57 - 21

 

 **(10.24) شمی صلواتی 

 زنده باد مقاومت مردم ایران

 

**(10.24) برگردان: احمد مزارعی

 جنگ ناتو و صهیونیسم علیه ایران

 

 **(10.24) فرستنده: نسترن نصرتی

 واگن کنشت: حزب جدید علیه سیاست فاجعه بار؟

 

 **(10.24) شاعر" گرامی یاد "توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 اگر راست نگوئی ...

**(10.24) G. Dunkel

 French workers resist increasing exploitation

 

 **(10.24) V. Hermsdorf

 Imperialistische Hilfe

 

 **(10.24) Rebelion

 Progressive tax reform

 

 **(10.24)D. Garbach &

 Some elements about the war in Ukraine

**(10.23) فائق رستاقی

 دروغ های ضد امریکائی طالبان و معاملات پیدا و پنهان امریکا با آن - 2

 

**(10.23) چریکهای فدائی خلق ایران

 دربارۀ چرائی عدم شرکت در تظاهرات 22 اکتوبر در برلین

 

 **(10.23) محمد عمر قریشی - کابل

 در وزارت تحصیلات عالی چه می گذرد؟

 

 **(10.23) برگردان: حمید محوی

 جنگ ترکیبی

 

 **(10.23) برگردان: م. قربانی

 پوتین بی وفا

 

 **(10.23) گزارشگر از کابل

 اعتراف رسمی امریکا به داشتن ارتباط مستقیم و اعتماد با طالبان

 

**(10.23) شمی صلواتی

 آیت الله ها و مسألۀ سکس و حجاب!!

 

 **(10.23) شاعر: زنده یاد "سرمد"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل 

 با موج خون تجربه

**(10.23) S. Jayawardena

 Condemn brutal Sri Lankan police attack on ..

 

 **(10.23)P. Schwarz

 Franco-German tensions shape EU summit

 

 **(10.23) S. R. Gelfenstein

 Something smells wrong in Israel:

 

 **(10.23) C. Olk 

 There is no price stability on a dying planet

**(10.22) فرستنده: نسرین معروفی

 پیش زمینه های جنگ: تورم، بحران بدهی و استعمار - 2

 

 **(10.22) برگردان: ا. م. شیری

 تعیین مراحل نوین سازی سوسیالیستی

 

 **(10.22) محمد عمر قریشی- کابل

 گسترۀ اختناق فرهنگی طالب تا کجا خواهد کشید؟

 

**(10.22) بهرام رحمانی

 حواس تان به نادرکیانی ها، این عنصر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کردستان باشد!

 

 **(10.22) نصیر تبریزی 

 خاطراتی از سیاهچال های جمهوری اسلامی در دهۀ 60

 

 **(10.22) سید ملک - اتریش

 خوشا آنانی که در راه حقیقت، به خون خویش غلتیدند و ...

 

 **(10.22) فرستنده: عثمان حیدری

 سرنوشت بایدن در دست کشورهای دشمن است؟

 

 **(10.22) فرستنده: عثمان حیدری

 مشاور امریکائی اوکراین: مذاکره ای در کار نیست

 

 **(10.22) شاعر: گرامی یاد "توخی"، وسراستاری و ارسال: احمد پوپل

 جنگ به فرمان

**(10.22) E. Blake

 Dangerous new COVID-19 variants threaten..

 

 **(10.22) J. Stern

 German Chancellor Scholz announces more ...

 

 **(10.22) S. Manigat

 Haiti Reborn?

 

 **(10.22) L. Cacado 

 The nationalize they call...: EU clothing , ....

**(10.21) فائق رستاقی

 دروغ های ضد امریکائی طالبان و معاملات پیدا و پنهان امریکا با آن - 1

 

 **(10.21) حزب کار ایران (توفان)

 برندگان و بازندگان جنگ اوکراین

 

 **(10.21) محمد عمر قریشی- کابل

 "خود کرده را نه درد است نه درمان"!

 

**(10.21) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دادخواهی جنایات دهۀ 60 در گرو نابودی جمهوری اسلامی است!

 

 **(10.21) ناصر - وین

 دربارۀ سیاست خارجی دولت اتریش و مواضع وزیر خارجه اش

 

 **(10.21) فرستنده: نسترن نصرتی

 از کدام منطقه می توان انتظار حملۀ روسیه را داشت؟

 

 **(10.21) فرستنده: عثمان حیدری

 امریکا عملاً همۀ اقتصاد های جهان را خراب می کند!

 

 **(10.21) فرستنده: مناف فلکی فر

 پیام فدائی شمارۀ - 278

 

**(10.21) شاعر: زنده یاد"سرمد"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 نشانی

 

**(10.21) A. A. Hilal

 Attack by occupying forces and Zionist settlers

 

 **(10.21) M. C. Tradeau

 Crisis of legitimacy

 

 **(10.21) V. Prashad

 The Last Thing Haiti Needs Is Another Military..

 

 **(10.21) H. Duque

 Total peace is not possible with active ..

**(10.20) فرستنده: نسرین معروفی

 پیش زمینه های جنگ: تورم، بحران بدهی و استعمار - 1

 

**(10.20) چریکهای فدائی خلق ایران

 سخنی با نیر.وهای مبارز در خارج از کشور!

 

 **(10.20) محمد عمر قریشی- کابل

 تبرئۀ امریکا با طرح یک سؤال گمراه کننده!

 

  **(10.20) ا. م. شیری

 فراز های سخنان شی جین پینگ در مراسم افتتاح گنگرۀ بیستم  حزب کمونیست چین

 

**(10.20) بهرام رحمانی

 پولیس المان را تحت فشار قرار دهیم تا ...

 

**(10.20) محسن نور بخش 

 انقلاب در ایران و چه باید بشود!

 

 **(10.20) برگردان: میر فخرائی

 صد ها کشته در یک ماه

 

 **(10.20) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران - سویدن 

 گزارشی از یک حرکت اعتراضی- ستکهلم / سویدن

 

 **(10.20) شاعر: گرامی یاد "توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل 

 تنها نیستیم

**(10.20) M. B. Pratt

 Back to the streets! Say No to US wars!

 

 **(10.20) A. Lantier

 French Police assault workers marching..

 

 **(10.20) B. McGrath

 U. S. -Japan conduct large-scale military exercises..

 

 **(10.20) X. Rios

 XX CPC Congress: The Key Expression of Xi...

**(10.19) محمد عمر قریشی- کابل

 مکثی بر پیشنهاد آقای "یونس نگاه"

 

 **(10.19) برگردان: ا. م. شیری

 لگد پراکنی های متحدان روسیه

 

 **(10.19) یونس نگاه

 بنیادگرائی و تروریسم آفت معنویت

 

 **(10.19) برگردان: سیما صابر

 تلاش برای کودتا در پرو

 

 **(10.19) برگردان: ک. رادین

 چگونه گرسنگی جهانی برنامه ریزی می شود

 

**(10.19) برگردان: سایت 10 مهر

 گرسنگی و ناآرامی در سراسر جهان

 

 **(10.19) شمی صلواتی 

 "سلام بر انقلاب"

 

 **(10.19) شاعر: گرامی یاد"توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل 

 مینا، طغیانگر بی همتا

**(10.19) V. Prashad

 Charting the Rise of Anti-French Sentiment ..

 

 **(10.19) N. Marques

 Environmental Racism Is Poisoning America's

 

 **(1.19) C. M. Garcia

 The Abduction of Europa

 

 **(10.19) P. S. Jose

 The information blockade is one more weapon

**(10.18) محمد عمر قریشی- کابل

 تقابل ترکیه با انگلیس ویا بازی دوگانۀ ترکیه؟

 

**(10.18) داکتر محمد قراگوزلو

 4. شکوه خیزش جویندگان شادی

 

 **(10.18) یونس نگاه

 هزارستان

 

 **(10.18) محمد محق

 درماندگی ملت ها، توطئۀ خارجی یا ناکارگی داخلی؟

 

 **(10.18) بهرام رحمانی 

 آتش سوزی در زندان اوین و  اهمیت آزادی زندانیان سیاسی

 

**(10.18) برگردان: سایت 10 مهر

 مایکل هادسون: نقشۀ راهی برای فرار از خفقان غرب

 

**(10.18) فرح نوتاش

 فریاد دادخواهی شهروندان افغانستان در وین

 

 **(10.18) فعالین چریکهای فدائی خلق - انگلستان 

 گزارشی از تظاهرات 15 اکتوبر در لندن

 

**(10.18) انتخاب از: داکتر محمد کریم فارغی-استرالیا 

 عیار حسن ز صاحب نظر شود پیدا

**(10.18) P. Symonds

 Chinse C. P. congress convenes amid...

 

 **(10.18) H. L. Blanch

 Germany and Europe in economic decline

 

 **(10.18) A. Damon

 US rehearses dropping nuclear bombs in Europe

 

 **(10.18) M. Vandepitte and

 Why is Biden waging a real chip war against China?

**(10.17) محمد عمر قریشی- کابل

 "پوتین"؛ "دایه مهربانتر از مادر!!"

 

 **(10.17) برگردان: ا. م. شیری

 مترسک ملل متحد و تناسخ بابل

 

 **(10.17) محمد محق

 جبهه های سیاسی در غیاب فلسفه های سیاسی

 

 **(10.17) فرح نوتاش

 در تدارک اعلامیۀ شماره یک اعتصاب سراسری کارگران 

 

**(10.17) یونس نگاه

  مقاومت نظامی بعد از مرگ سیاسی!؟

 

 **(10.17) یونس نگاه

 شریعت تفنگ

 

 **(10.17) برگردان: حمید علوی

 کاسبی شرکت های امریکائی از مواد مخدر در مکسیکو

 

 **(10.17) برگردان: م. قربانی

 اروپا تولید صنعتی خود را به کجا باید ببرد؟

 

 **(10.17) برگردان: م. نوری

 به یاد دوستان مان در 11 سپتمبر 2001

 

 **(10.17) فرح نوتاش 

 جهان ببیند. ملایان زندان اوین را به آتش کشیده اند

 

**(10.17) شاعر: گرامی یاد "توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل 

 ... به سوی آزادی

**(10.17) W. World

 Join antiwar actions Oct. 15-22 !

 

 **(10.17) J. Almeida

 Lula, Bolsonaro, democracy, fascistization..

 

 **(10.17) E. Blake

 The historical background of the COVID-19 ..

 

 **(10.17) J. Melanovski

 Ukrainian military chief photographed with..

**(10.16) محسن رضوانی و یادداشت پورتال

 مبارزه علیه امپریالیسم امریکا جدا از مبارزه علیه ارتجاع داخلی نیست

 

**(10.16) الحاج داکتر امین الدین "سعیدی-سعیدافغانی"

 ترجمه و تفسیر سورۀ نور - 9

 

 **(10.16) محمد عمر قریشی- کابل

 تجدید نظر بر ستراتیژی تشکل زدائی

 

 **(10.16) بهرام رحمانی

  ...«کردستان، چشم و چراغ ایران»

 

 **(10.16) بهروز سورن 

عدالتجوئی یا انتقامجوئی؟

 

**(10.16) برگردان: سایت 10 مهر

 انتقاد لاوروف از دکترین مونرو"جهانی" امریکا

 

 **(10.16) انجنیر سید مختار دریا

 قیام ملت

**(10.16) Sender: M. Falaki

 Ashraf Dehqaany: Om nuvarande forhallanden.

 

 **(10.16) B. World

 Bolivian President Luis Arce Proposes declaring

 

 **(10.16) B. Piette

 Britain: Rail strikes challenge inflation and ...

 

 **(10.16) Sender: M. Falaki

 Die gerechten Forderungen dea iranisvhen Volkes

**(10.15) نویسنده" گرامی یاد"قاسمی"، بازتایپ و ارسال: همایون اوریا

 جامعه شناسی - 13

 

**(10.15) بهرام رحمانی

 پول های بلوکه شدۀ ایران به جنبش های اجتماعی  ...

 

**(10.15) محمد عمر قریشی- کابل

 "مسعود" و "محب" دو مهرۀ استخباراتی

 

 **(10.15) برگردان: ا. م. شیری

 قالب بندی شعور به واسطۀ شبکه های اجتماعی

 

**(10.15) داکتر محمد کریم فارغی-استرالیا 

رشد شخصیت در جوامع محافظه کار

 

 **(10.15) برگردان: مینا صابری

 گرفتاری جدی امریکا در زمینۀ تأمین انرژی

 

**(10.15) فرستنده: علی کاظمی

 جنگ و تحریم با سوریه چه کرد؟

 

 **(10.15) شمی صلواتی 

 قلبم زنانه می زند پر، ..

**(10.15) M. C. Trudeau

 Biden's National Security Strategy, to pages ...

 

 **(10.15) J. D. Garcia

 Final crisis, permanent crisis and the possibilities...

 

 **(10.15) C. Vandreier

 Lower Saxony state election and the strengthening

 

 **(10.15) K. Reed

 September inflation report signals more attacks

**(10.14) محمد عمر قریشی- کابل

 سخنی چند با "گرهارد شرودر" صدراعظم اسبق المان!

 

 **(10.14) فرح نوتاش

 ما نیاز به توجه اتحادیۀ اروپا بر تحریم های جدید ایران داریم

 

 **(10.14) یونس نگاه 

 گفت و گوی دو رهبر

 

**(10.14) استاد اکبر قریشی

 دولت فاسد اتریش مانند دولت ناروی اجنت ها و خاینان وطن را دعوت نمود!

 

 **(10.14) برگردان: حمید علوی

 سلام فرمانده!

 

 **(10.14)  برگردان: میر فخرائی

 شکست بعدی برای بایدن

 

 **(10.14) برگردان: میر فخرائی

 ارجنتاین" ارتباط امریکا با تروریست های فاشیست!

 

 **(10.14) انجنیر سید مختر دریا

 مرض و اگیر

 **(10.14) The Pen

 Demonstration in Paris on Oct. 15 against ...

 

 **(10.14) W. Socialist

 For the organization of an international move..

 

 **(10.14) G. Wierzba

 Inequality and poverty

 

 **(10.14) A. Damon

 White House draws up blueprint for WW3.

**(10.13) محمد عمر قریشی-کابل

 تجدید و تشدید رقابت بین روس و انگلیس

 

 **(10.13) اشرف دهقانی

 دربارۀ شرایط کنونی و وظایف نیروهای انقلابی

 

 **(10.13) محمد محق

 وزیر تحصیلات طالبان در ننگرهار، دکتورای افتخاری یا دکتورای شرمساری

 

 **(10.13) بهرام رحمانی

 سناریوهائی که پس از کشتن مهسا؛ برای حدیث ، ....

 

**(10.13) محمد طاهر - امریکا

 جنبش زنان و طالبان - 17

 

 **(10.13) برگردان: سایت 10 مهر

 خطرناکترین دهه پس از جنگ جهانی دوم

 

 **(10.13) فرستنده: نسترن نصرتی

 امید به سقوط پوتین نشاندهندۀ بی اطلاعی غرب از روسیه است

 

**(10.13) خانۀ فرهنگ افغانستان  در برلین 

 تظاهرات بزرگ در شهر برلین المان برای توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان

 

 **(10.13) داکتر ظاهر تیموری

 بی خبر مباش

**(10.13) A. Damon

 After Biden warns of "Armageddon", NATO ...

 

 **(10.13) T. Hall

 After threatening railroaders with congressional

 

 **(10.13) V. Ishchenko

 Behind the Ukrainian War is thirty years of...

 

 **(10.13) H. L. Blanch

 Trade and peace on the Colombian-Venezuelan

**(10.12) نسیم باران

 عشق به رژیم آخوندی ایران و حقه بازی های ضد طالبان

 

 **(10.12) جمعی از کمونیست های انقلابی- ایران

 دانش آموزان دختر و پسر جان تازه ای را به خیزش سراسری مردم ایران دمیدند!

 

 **(10.12) محمد عمر قریشی- کابل

 احیای پروژۀ جاسوس پروری انگلیس!

 

 **(10.12) یونس نگاه

 ادای احترام به روشنفکران پشتون

 

**(10.12) فرح نوتاش

 جعل سند توسط شورای امنیت کشور

 

 **(10.12) برگردان: م. نوری

 آیا بیگانگان صدراعظم المان را تعیین می کنند؟

 

 **(10.12) برگردان: مینا صابری

 قتل های سیاسی زنان

 

 **(10.12) فرستنده: عثمان حیدری

 عربستان را سرجایش می نشانیم. دیگر بس است!

 

**(10.12) فرستنده: نسترن نصرتی 

 روز دوم حملات راکتی و پهپادی روسیه به اوکراین

 

 **(10.12) شمی صلواتی

 سنندج سرخ را نباید تنها گذاشت!

 

**(10.12) انجنیر سید مختار دریا 

 خشم ملت

 

**(10.12) J. Cadima

 A long history of war lies

 

 **(10.12) J. Kishore

 Meeting of the ICFI and IYSSE resolves to build

 

 **(10.12) P. Escobar

 M. H.: A roadmap to escape the west's stranglehold

 

 **(10.12) L. Casado

 The world is going to the pailas ...

**(10.11) سروش

 تداوم تبعات هفتم اکتوبر برای افغانستان و خلق ستمکش آن

 

 **(10.11) بهرام رحمانی

 انقلاب علیه حاکمیت های مستبد و دیکتاتوری اجتناب ناپذیر است!

 

 **(10.11) محمد عمر قریشی- کابل

 بازی  اروپا با طالب و نظام ملاسالار!

 

 **(10.11) محمد محق

 طالبان و سازمان "سیا"، سقف همکاری تا کجا خواهد رسید؟

 

 **(10.11)  داکتر محمد کریم فارغی-استرالیا

 ملاقات طالبان با معاون"سیا" و پی آمد های آن

 

**(10.11) بهروز سورن

 کارگران هم در راهند ...

 

 **(10.11) برگردان: میر فخرائی

 از تغییر رژیم تا تجزیۀ کشور: ...

 

 **(10.11) برگردان: میر فخرائی

 بحیرۀ مدیترانه گور دسته جمعی پناهجویان

 

**(10.11) برگردان: آمادور نویدی

 تقدیم به چریک قهرمان ارنستو چه گوارا

 

**(10.11) داکتر ظاهر تیموری 

 هجویه: سید علی خامنه ای

 **(10.11) S. E. P. (Australia)

 Build an international movement of the working class..

 

 **(10.11) P. Elorduy

 Energy Crisis: Winter Fortunes

 

 **(10.11) S. P. Gonzalez

 The Dream of Abundance Produces Monsters

 

 **(10.11) B. Mateus

 US reroutes passengers from Uganda for screening...

**(10.10) برگردان و ارسال: سازمان مارکسیست-لنینیست آفغانستان

 قطعنامۀ ایکور پیرامون قیام مردمی در ایران

 

 **(10.10) محمد عمر قریشی- کابل

 "آی. اس. آی." و انتقال مسؤولیت اسخبارات طالب به "سیا"!؟

 

 **(10.10) نسیم باران

 طالبان جهادی مدافعان حبیب الله کلکانی و دشمنان امان الله خان

 

 **(10.10) محمد محق

 هشتگ "نسل کشی هزاره را بس کنیبد" و ...

 

**(10.10) شباهنگ راد

 افق خیابانها

 

 **(10.10) فرح نوتاش

 آهای ارتشی ها!

 

 **(10.10) فرستنده: نسترن نصرتی

 از حملۀ پیشگیرانه تا آتش بس

 

**(10.10) بهروز سورن

 گزارش تصویری از مارش بزرگ همبستگی با مبارزات مردم ایران در شهر وین

 

 **(10.10) فرح نوتاش

 پشتیبانی عظیم مردم وین از مقاومت دلیرانۀ مردم ایران

 

 **(10.10) برگردان: مینا صابری

 مسکو در بارۀ عواقب اظهارات زلنسکی هوشدار داد

 

 **(10.10) شاعر: گرامی یاد "توخی"، ویراستار و ارسال: احمد پوپل

 محمولۀ زهرناک

 **(10.10) E. Blake

 CDC deepens COVID-19 cover-up, switches ..

 

 **(10.10) J. Araud

 Fraudulent condolence, for a Queen

 

 **(10.10) A. Jung

 "Viele Angriffe richten sich gegen Frauen"

 

 **(10.10) A. Goodman &..

 Why America Should Remember the 1919 ...

**(10.09) محمد عمر قریشی- کابل

 دیگ به دیگچه میگه: "رویت سیاه"

 

**(10.09) جمعی از کمونیستهای انقلابی- ایران

 جمعۀ خونین زاهدان و اعتراضات مردم بلوچستان!

 

 **(10.09) یونس نگاه

 خطر اطمینان

 

 **(10.09) داکتر محمد قراگوزلو

 انقلاب یا خیزش؟ اما بعد ....

 

**(10.09) استاد اکبر قریشی

 خلقی ها و پرچمی ها، اخوانی های دیروز و طالب امروز!

 

 **(10.09) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی ایران  را باید بایکوت سیاسی کرد!

 

**(10.09) برگردان: م. میرفخرائی

 احتمال درگیری خطرناک بین حزب الله و اسرائیل

 

 **(10.09) فرستنده: عثمان حیدری

 تحریم های جدید امریکا علیه مردم ونزویل

 

 **(10.09) داکتر ظاهر تیموری

 نیکا شاکرمی

 **(10.09) J. Bollain

 Against extreme wealth

 

 **(10.09) R. Niebla

 "Capitalism is a prostituting system"

 

 **(10.09) A. Lantier &..

 European Political Community summit pledges

 

 **(10.09) J. P. Ruehl

 Iranian and Turkish Moves to Join Shanghai...

**(10.08) نسیم باران

 تأئید جنایت خارجی و هرکول بازی ضد جنایت طالبی

 

 **(10.08) محمد عمر قریشی- کابل

 نمایش قدرت است یا تبارز ترس!؟

 

 **(10.08) یونس نگاه

 خُرخُر زیر ناوه

 

 **(10.08) برگردان: م. نوری

 اخلاق مداری اغراق آمیز پوتین

 

 **(10.08) برگردان: ک. رادین

 سلاح به مثابۀ یک استدلال سیاسی

 

**(10.08) فرستنده: نسترن نصرتی

 جنایت نابخشودنی روسها در اوکراین!؟

 

 **(10.08) برگردان: مینا صابری

 بایدن: "پوتین شوخی نمی کند"

 

 **(10.08) فرستنده: عثمان حیدری

 شکست امریکا در برابر جمهوری خلق چین

 

 **(10.08) داکتر ظاهر تیموری

 زنان

**(10.08) E. Camin

 Jobs in renewable energy, green mirage of ...

 

 **(10.08) B. McGrath

 N. Korea fires missile over Japan for first time

 

 **(10.08) P. L. Angosto

 Now that no one remember Gaza

 

 **(10.08) P. Martin

 Reinforcements for CIA Democrats...2

**(10.07) محمد عمر قریشی- کابل

 شایعات حذف افراد در شرکت سهامی طالب!

 

 **(10.07) بهرام رحمانی

 بنکه ها (شورا ها) در کردستان و ترکمن صحرا!

 

**(10.07) نسیم باران

 طالب و جهادی هم ذات و هم سرشت اند!

 

**(10.07) ا. م. شیری

 بشنوید آیات عظام!

 

 **(10.07) استاد اکبر قریشی

 کشور ما گدا خانه شده

 

 **(10.07) برگردان: م. نوری

 تغییراتی فرا تر از همه پرسی در اوکراین

 

**(10.07) فرستنده: عثمان حیدری

 روسیه: اگر جنگ هسته ئی شود امریکا را هدف قرار می دهیم

 

 **(10.07) فرستنده: عثمان حیدری

 امریکا: اوپک پلاس با روسیه همدست است!

 

 **(10.07) شاعر: گرامی یاد "توخی"، ویراستار و ارسال: احمد پوپل

 ... فریادی با ساز

**(10.07) A. Behrang

 A Look at Iran's Recent Upsurge

 

 **(10.07) R. Heinberg &..

 Is the Energy Transition Taking Off-or Hitting..

 

 **(10.07) P. Martin

 Reinforcements for the CIA Democrats un the...

 

 **(10.07) T. Meyssan

 The U. S. declares war on Russia, Germany ...

**(10.06) محمد عمر قریشی- کابل

 ادامۀ زندگانی رقت انگیز معلمان!

 

**(10.06) بهرام رحمانی

 یادآوری تجربۀ شورا ها در ماه های پایانی حکومت پهلوی ...

 

 **(10.06) نسیم باران

 جنایتکاران را نمی توان به خوب و بد تقسیم کرد!

 

 **(10.06) یونس نگاه

 طالب شایستۀ ملت ما نیست!

 

**(10.06) بهروز سورن

 دانش آموزان کشور و کشاورزان اصفهان به صحنه آمدند، نوبت کارگران است!

 

**(10.06) فرستنده: نسترن نصرتی

 با دوزخیان روی زمین

 

 **(10.06) فرستنده: نسترن نصرتی

 تشدید تشنج در اطراف قبرس

 

 **(10.06) برگردان: حمید علوی

 400 هزار کشته  در جنگ عربستان علیه یمن

 

 **(10.06) برگردان: حمید علوی

  حزب چپ در خاور دور آتش بیار معرکه می شود!

 

 **(10.06) داکتر ظاهر تیموری

 درس تاریخ

 **(10.06) F. de la Cuadra

 A second round to expand the anti-fascist ...

 

 **(10.06) A. Chowdhury &

 Inflation phobia accelerates recessions and..

 

 **(10.06) E. Zimmermann

 In Germany, more and more depend on food banks

 

 **(10.06) E. London 

 The global strike wave and the crisis of ....

**(10.05) نویسنده" گرامی یاد"قاسمی"، بازتایپ و ارسال: همایون اوریا

 جامعه شناسی - 12

 

**(10.05) چریکهای فدائی خلق ایران

 جنایت بزرگ جمهوری اسلامی در زاهدان

 

**(10.05) محمد عمر قریشی- کابل

 توقع بیجا از نظام ملاسالار!

 

 **(10.05) اشرف دهقانی 

 سخنی با کارگران آگاه و روشنفکران انقلابی ایران!

 

**(10.05) یونس نگاه

 آغاز بیداری

 

 **(10.05) فرستنده: نسترن نصرتی

 استعمار سبز در افریقا در خدمت امریکا

 

 **(10.05) شمی صلواتی

 "تنها انتخاب ما انقلاب است"

 

**(10.05) برگردان: حمید علوی

 روز تاریخی در گدرگاه مرزی

 

 **(10.05) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 تظاهرات در لندن در حمایت از جنبش مردمی!

 

 **(10.05) انجنیر سید مختار دریا 

 سوگ دریا

**(10.05) H. L. Blanch

 Blocs against unipolarism

 

**(10.05) Sender: M. Falaki Far

 Censorship In The So-Called "Free World"

 

 **(10.05) J. J. Paz &..

 China in Latin American Studies

 

 **(10.05) J. Braddock

US holds anti-China summit with Pacific Islands 

**(10.04) برگردان: سایت 10 مهر و یادداشت پورتال

 نقش و مشارکت پاکستان در سازمان همکاری شانگهای

 

 **(10.04) جمعی از کمونیست های انقلابی- افغانستان

 عملیات انتحاری در آموزشگاه کاج کابل و مبارزات خشماگین زنان در افغانستان!

 

 **(10.04) محمد عمر قریشی- کابل

 خبث طینت یا فقدان بینش فقهی و یا هر دو؟

 

 **(10.04) محمد محق

 در افغانستان، تاریخ را این بار زنان می نویسند!

 

**(10.04) بهرام رحمانی

 شعار دانشجویان: "بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب"

 

 **(10.04) الف بهرنگ 

 خیزش دوبارۀ توده ها؛ و چند نکته!

 

 **(10.04) برگردان: احمد مزارعی

 تهدید جدی عربستان و امارات توسط یمن

 

 **(10.04) فرستنده: عثمان حیدری

 ارتش سایبری پنتاگون

 

 **(10.04) شاعر، گرامی یاد"توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 غریق صخره

**(10.04) P. Symonds

 Amid mounting crises, Chinese Communist Party to ...

 

 **(10.04) B. Mateus

 Ebola outbreak threatens to expand into densely...

 

 **(10.04) A. V. Rangel

 More weapons, more destruction, more hunger in Europe

 

  **(10.04) J. Elbaum

 New march on Rome ...

**(10.03) محمد عمر قریشی- کابل

 خبر خوش گسترش همبستگی مبارزاتی!

 

 **(10.03) قاسم باز

 نامۀ سرگشادۀ قاسم باز عنوانی جناب "پاچا گل وفادار" ..

 

 **(10.03) محمد محق

 تأملی بر سنت انتحار

 

 **(10.03) یونس نگاه

 نیمۀ شونیستی طالب

 

**(10.03) حزب کار ایران (توفان)

 چند درس مهم از اعتراضات مردم اخیر

 

 **(10.03) بهرام رحمانی

  اکنون مبارزۀ مسلحانۀ مردم علیه حکومت جنایتکار اسلامی ...

 

 **(10.03) فرح نوتاش

 گام اول ...اتحاد تمامی احزاب و سازمانها

 

 **(10.03) فرستنده: نسترن نصرتی

 تغییر رژیم در بلاروس؟

 

 **(10.03) فرستنده: عثمان حیدری

 نیکاراگوا پاسخ دخالت و آشوبگری را می دهد

 

**(10.03) ا. م. شیری

 دنیای روسیه در حال بازسازی است

 

**(10.03) انجنیر سید مختار دریا

 غبار پوش

**(10.03) S. Gunadasa

 New UNHRC resolution aimed at pressuring..

 

 **(10.03) C. de Uraba

 The "American Dream" Provokes an Apocalyptic ...

 

 **(10.03) W. World

 The drums of war grow over louder:

 

 **(10.03) R. Falk

 Why I Love "Vietnam Syndrome" of the People.

**(10.02) سروش

 جلادان امپریالیسم خون ریختند، جنایت کردند و ماتم آفریدند

 

**(10.02) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 ماشین کشتار فاشیسم اسلامی همچنان از انسانهای محروم قربانی می گیرد

 

 **(10.02) محمد عمر قریشی- کابل

 احمق ها بر خود می آزمایند، عاقل بر دیگران - 2

 

**(10.02) کارگران انقلاب متحد ایران 

 چگونه می توان جنبش کنونی را ارتقاء بخشید

 

 **(10.02) فرستنده: بهرام رحمانی

 پیام حمایت 88 مین کنکرۀ پن بین المللی به زنان و مردان ایران

 

**(10.02) گزارشگر خروش رعد

 انفجار انتحاری هدفمند در دشت برچی کابل ...

 

 **(10.02) بهروز سورن

 تداوم اعتراضات و مختصات جدید

 

 **(10.02) فرح نوتاش

 تظاهرات امروز ایرانیان در وین ...

 

 **(10.02) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - وین 

 گزارشی از تظاهرات در وین..

 

 **(10.02) داکتر ظاهر تیموری

 "زن، زندگی ، آزادی"

**(10.02) A. F. Cornejo

 Bolivia: US Commits interventionist act just ...

 

 **(10.02) A. Goodman &...

 "Dangerous" US Policy and "False Narrative..

 

 **(10.02) B. Mateus

 Fall surge of COVID-19 begins across N. Europe

 

 **(10.02) A. Ritsky 

 Putin's annexation speech and the bankruptcy..

**(10.01) محمد عمر قریشی- کابل

 احمق بر خود می آزماید، عاقل بر دیگران!- 1

 

 **(10.01) یونس نگاه

 دهان های تروریست

 

 **(10.01) حزب رنجبران ایران

 ژینا دختر جوان کرد سقزی زنده است، هرگز نمی میرد!

 

 **(10.01) بهرام رحمانی 

 سابقه و جایگاه مهم سیاسی - اجتماعی شعار "زن، زندگی، آزادی"

 

**(10.01) یونس نگاه

 مرگ های بیداری بخش

 

 **(10.01) فرستنده: نسترن نصرتی

 جنگ اقتصادی را متوقف کنید!

 

**(10.01) فرستنده: نسترن نصرتی

 انتقام اوکراین از روس تبار ها

 

 **(10.01) برگردان: م. قربانی

 استفادۀ در خور مردم امریکای لاتین از شمشیر بولیوار!

 

 **(10.01) قاسم باز

 په شندو مسکا

 

 **(10.01) انجنیر سید مختار دریا 

 کج

**(10.01) SEP (Britain)

 Britain on the brink of a social explosion ....

 

 **(10.01) A. Johnson

 Devastation from Hurricane Ian:..

 

 **(10.01) J. Pilger

 In Ukraine, the US in dragging us into a war...

 

 **(10.01) P. Escobar 

 The real U. S. agenda in Africa is hegemony ..

**(09.30) محمد محق

 "قرضاوی" در ترازوی نقد

 

 **(09.30) محمد عمر قریشی- کابل

 از کلوخ آتش پرید! - 3

 

 **(09.30) شمی صلواتی 

 پاسخی کوتاه به یک کودن جانی!

 

**(09.30) استاد اکبر قریشی

 شغالان گریزی و بودنه های بگیل دولت پوشالی ...

 

 **(09.30) فرستنده: نسترن نصرتی

 چه کسی نورد ستریم را منفجر کرده است؟

 

 **(09.30) فرستنده: عثمان حیدری

 راه بی بازگشت!

 

 **(09.30) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران- لندن 

 فراخوان برای تظاهرات

 

 **(09.30) فرستنده: نسترن نصرتی 

 خدا حافظی از اوکراین!

 

 **(09.30) شمی صلواتی

 "ای مزدور بیگانه با خویش"

**(09.30) T. Meyssan

 How to Stop the Escalation to War

 

 **(09.30) J. P. Cano

 Liquefied natural gas, the energy solution for Europe..

 

 **(09.30) A. G. Fernandez &..

 Shanghai Cooperation Organization (SCO)

 

 **(09.30) A. Lantier & .. 

 The bombing of Nord Stream pipeline: Who benefits?

**(09.29) داکتر محمد قراگوزلو

 بحران یا نتیجۀ بحران؟

 

 **(09.29) داکتر محمد قراگوزلو

 غم قوی قربانی و شادی غرش ققنوس!

 

 **(09.29) محمد عمر قریشی- کابل

 از کلوخ آتش پرید! - 2

 

**(09.29) بیژن نیابتی

 لَچک، نماد حاکمیت ارتجاع

 

**(09.29) داکتر محمد کریم فارغی-استرالیا

 تأملی بر گفته های آقای "ستانکزی"

 

 **(09.29) محد طاهر - امریکا

 جنبش زنان و طالبان - 16

 

 **(09.29) برگردان: احمد مزارعی

 جبهۀ مقاومت از باب المندب تا کاریش (حوزۀ نفتی لبنان)

 

 **(09.29) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - هالند 

 فراخوان برای تظاهرات در مقابل سفارت رژیم ...

 

**(09.29) انجنیر سید مختار دریا 

 جست و جو

**(09.29) K. Surin

 After the Royal Psychodrama, the Tory Neoliberal ...

 

 **(09.29) M. Salgado

 Colombia and Venezuela reopen borders

 

 **09.29) V. Prashad

 Four Straight Years of Nonstop Street protest..

 

 **(09.29) SEG (Brazil) 

 Socialist Equality Group to hold online event

**(09.28) یادداشتهای زنده یاد "یاری"، فرستنده: داکتر ظاهر تیموری

 غــرض

 

 **(09.28) برگردان: سایت 10 مهر

 چرا اوکراین افغانستان تازه ای نیست؟

 

 **(09.28) محمد عمر قریشی- کابل

 از کلوخ آتش پرید! - 1

 

 **(09.28) برگردان: سایت 10 مهر

 ملل متحد، دموکراسی و تروریسم

 

 **(09.28) یونس نگاه

 مکتب در افغانستان و حجاب در ایران

 

 **(0.28) بهرام رحمانی 

 "تا انقلاب نکردیم، به خانه بر نگردیم"

 

**(09.28) فرستنده: نسترن نصرتی

 "این خوک کثیف را باید در اتاق گاز سوزاند"

 

 **(09.28) بهروز سورن

 گزارش تظاهرات بزرگ در وین، ...

 

 **(09.28) انجمن جوانان ایرانی در تبعید

 گزارشی از تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم در ناروی

 

**(09.28) انجنیر محمد هاشم رائق

 کاشکی

 **(09.28) A. Gil &...

 Interview with Noam Chomsky

 

 **(09.28) A. Lantier

 Mussolini's heirs return to power in Italy

 

 **(09.28) J. Elbaum

 Orient Express

 

 **(09.28) J. J. Paz &..

 Towards a new globalization

**(09.27) یاددشتهای زنده یاد "یاری"، فرستنده: داکتر ظاهر تیموری

 مشی به ظاهر چپ و به باطن راست

 

 **(09.27) برگردان و ارسال: مجلۀ هفته

 طرح تجزیۀ روسیه

 

 **(09.27) محمد عمر قریشی- کابل

 نقش پاکستان  در فراز و فرود خاندان حقانی!

 

 **(0.27) برگردان: مینا صابری

 انتقاد لاوروف از غرب جهانی

 

 **(09.27) محمد محق

 افغانستان، سرزمین بحران های بزرگ و دعوا های کوچک

 

 **(09.27) شمی صلواتی 

 زوال جمهوری اسلامی

 

**(09.27) برگردان: حمید علوی

 چند جانبه گرائی جدید

 

**(09.27) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران -امریکا و کانادا

 گزارش از تظاهرات علیه رئیسی در نیویارک

 

 **(09.27) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن

 گزارشی از اکسیون 24 سپتمبر در لندن- انگلستان

 

 **(09.27) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران - سویدن 

 گزارشی از تظاهرات 22 سپتمبر- ستکهلم

 

 **(09.27) داکتر ظاهر تیموری

 انقلاب

 

**(09.27) B. Senouci

 Algeria 60 years after independence:

 

 **(09.27) P. Cockburn

 In Ukraine, Any Accident Could Turn a Crisis ..

 

 **(09.27) A. Damon

 US pledges "catastrophic" response the potential Russian..

 

 **(09.27) V. De C-Lugo

 Why Petro didn't go to the appointment with Biden ..

**(09.26) پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" و "وبسایت خروش رعد" 

 پیام تسلیت و اندوه

 

**(09.26) برگردان: آمادور نویدی

 ستالینیسم چیست؟ - 2

 

 **(09.26) محمد عمر قریشی- کابل

 "باد گنده در درون هر بنده، لعنت بر آن بنده که می خنده"

 

 **(09.26) برگردان: ا. م. شیری

 آیا امریکا قادر است چین را شکست بدهد؟

 

 **(09.26) داکتر محمد کریم فارغی - استرالیا

 پاکستان چوک مزدورکاران

 

**(09.26) جمعی از کمونیستهای انقلابی - ایران

 درود بر حماسه آفرینانی که خیزش انقلاب را نوید می دهند

 

 **(09.26) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 در دفاع و حمایت از حرکت های اعتراضی مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران

 

 **(09.26) بهرام رحمانی

 جای شعار هائی مانند تأسیس شورا ها  و ... خالی است!

 

 **(09.26) شیاهنگ راد 

 قتل فجیع مهاسا امینی و رزم روسری سوزان

 

 **(09.26) محمد محق 

 عقاب سحر

 **(09.26) M. Vandepitte

 Millions of people have died needlessly from ...

 

 **(09.26) Haaretz

 Relatives of the 43 disappeared from Ayotzinapa 

 

 **(09.26) A. Damon &.. 

 Washington's nuclear brinkmanship threatens ...

 

**(09.25) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان "ساما" 

 رفیق "بشیر" به خیل جانباختگان "ساما" پیوست!

 

**(09.25) اشرف دهقانی

 پیام به توده های تحت ستم، زنان، مردان و ...

 

**(09.25) محمد عمر قریشی- کابل

 گفتا که: که را کشتی که کشته شدی زار؟

 

 **(09.25) بهروز سورن 

 یک خیزش سراسری و ده نکته

 

**(09.25) یونس نگاه

 آفتاب آزادی

 

 **(09.25) برگردان: حمید علوی

 جنگ و صلح

 

 **(09.25) برگردان: حمید علوی

 غرب باید روسیه را جدی بگیرد ...

 

**(09.25) برگردان: مینا صابری

 آماده برای نبرد های آینده

 

 **(09.25) برگردان: م. فخرائی

 طرح صلح اوکراین

 

 **(09.25) م. فروغ 

 مزدوران استعمار

**(09.25) I. Arria

 If there are more and more super-rich, it is ....

 

 **(09.25) J. P. Ruehl

 Understanding Libya's Relentless Destabilization

 

 **(09.25) J. Majfud

 When leaks of secret information are practiced..

**(09.24) نویسنده: زنده یاد"یاری"، فرستنده: داکتر ظاهر تیموری

 عشق نوعی از احساس است ولی چگونه؟

 

 **(09.24) نوشته از: تدارک کمونیستی

 از انفجار خشم تا انقلاب اجتماعی: اکنون چه باید کرد؟

 

**(09.24) محمد عمر قریشی- کابل

 برکناری  ملا "نورالله منیر" به جرم دروغ!

 

**(09.24) ا. م. شیری

 هرکه ناموخت از گذشت روزگار ...

 

**(09.24) یونس نگاه

 ماهوارۀ فیسبوک

 

 **(09.24) استاد اکبر قریشی

 مردمان و جوانان شریف هزاره بیدار گردید

 

 **(09.24) شمی صلواتی 

 "ویژگی های جنبش به میدان آمده در ایران"

 

**(09.24) فرستنده: نسترن نصرتی

 چینی آن چیزیست که ما می گوئیم!

 

 **(09.24) فرستنده: نسترن نصرتی

 امریکای لاتین مقاومت می کند!

 

 **(09.24) فرستنده: نسترن نصرتی 

 حملۀ قریب الوقوع اوکراین به جمهوری خلق دونتسک

 

**(09.24) داکتر ظاهر تیموری

 طغیان بحق زنان

 

**(09.24) A. F. Cornejo

 Bolivia: President Arce proposes at the UN 

 

 **(09.24) P. Cockburn

 Russia and NATO Tried to Wage War on the Cheap in Ukraine,..

 

 **(09.24) H. Garces

 The Role of War in Global Capitalism

 

 **(09.24) K. v. Heuvel

 What Do Americans Care About?

**(09.23) محمد عمر قریشی- کابل

 اعتراف عاجزانۀ "دوستم"

 

 **(09.23) فرح نوتاش

 آقای جو بایدن دخالت نکنید، زنان ایران نیازی به کمک شما ندارند!

 

 **(09.23) قاسم باز

 مثلث خبیثۀ دهۀ به اصطلاح دیموکراسی!

 

**(09.23) بهرام رحمانی 

 گسترش اعتراض های خیابانی پس ازجانباختن مهسا امینی!

 

 **(09.23) یونس نگاه

 ریاست کل نظارت بر چول های افغانستان

 

 **(09.23) برگردان: تارنگاشت عدالت

 یک جنگ اجتناب ناپذیر، که جهان را تغییر خواهد داد

 

 **(09.23) برگردان: بهرام رحمانی

 بیانیۀ انجمن قلم ترکیه در حمایت از خیزش مردم ایران

 

**(09.23) انجنیر احمد علی هژبر 

 بد پرده

**(09.23) A. Damon

 America's "New World Order" ...

 

 **(09.23) R. P. De Faliu

 Combatant Empire War Spreads

 

 **(09.23) R. Stevens

 UK Prime Minister Truss pledges escalates..

 

 **(09.23) V. Prashad  

 Without Culture, Freedom Is Impossible:

**(09.22) محمد عمر قریشی- کابل

 "سیا" با "بدیل سازی" در جهت تصحیح یک اشتباه - 2

 

 **(9.22) برگردان: آمادور نویدی

 ستالینیسم چیست؟- 1

 

 **(09.22) محمد محق

 وزارت مبارزه با جنیات در دولت اسلامی خرافات

 

 **(09.22) چریکهای فدائی خلق ایران

 توده های دلاور، باردیگر به پا خاسته اند!

 

 **(09.22) حزب کار ایران (توفان) 

 مأموران اوباش گشت ارشاد جنایت آفریدند!

 

**(09.22) هوشمند انوشه

 نظرات یک سیاستمدار کهنه کار المان در مورد جنگ اوکراین

 

 **(09.22) داکتر ظاهر تیموری

 قتل مهسا(ژینا) امینی و قتل زنان ستمکش در افغانستان

 

 **(09.22) برگردان: مینا صابری

 شکایت انجمن صدای یهود از مسؤولان اسرائیلی به جرم جنایات جنگی

 

 **(09.22) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - تورنتو/کانادا

 تظاهرات در اعتراض به قتل ژینا امینی و ...

 

 **(09.22) سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران-ستکهلم/سویدن

 گزارش کوتاهی از تظاهرات در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی

 

 **(09.22) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - لندن/انگلستان 

 گزارشی از تظاهرات 18 سپتمبر در لندن علیه جمهوری اسلامی

 

**(09.22) فرح نوتاش

 روز آتش سیاه

 **(09.22) E. Blake

 COVID, Capitalism, and Class War:

 

 **(09.22) N. Licata

 How could Chili reject a perfectly progressive ..

 

**(09.22) J. Stern

 How German imperialism is gearing up for WWIII

 

 **(09.22) L.A. an the Caribbean

 September 21, we call for peace and demilitarization

**(09.21) محمد محق

 پیوند زن و گناه در اندیشۀ طالبان ...-2

 

 **(09.21) برگردان: ا. م. شیری

 دلایل وحشت غرب از اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سمرقند

 

 **(09.21) محمد عمر قریشی- کابل

 "سیا" با "بدیل سازی" درجهت تصحیح یک اشتباه!

 

**(09.21) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق شهید انوشه فضیلت کلام

 

**(09.21) فریبرز سنجری

 مصاحبه با رفیق فریبرز سنجری در بارۀ روزهای منتهی به قیام 57 - 20

 

 **(09.21) یونس نگاه

 آزادی برتر از وطن است!

 

 **(09.21) برگردان: م. میرفخرائی

 واشنگتن پوست: حساب های جعلی ارتش امریکا برای پروپاگندا علیه ایران!

 

 **(09.21) فرستنده: علی کاظمی

 صلح و توسعه "شانگهای" در جنگ و ویرانگری "ناتو"

 

 **(09.21) شمی صلواتی 

 "اولین گامهای شفاف به سوی انقلاب"

 

**(09.21) داکتر عارف پژمان 

 گلوی جویباران، پاک خشکید!

**(09.21) MLPD

 infos zur Friedensdemo+ nuemmes - Fest ...

 

 **(09.21) M. d'Eramo

 Privatizing the universe

 

 **(09.21) A. Peters

 Tajik-Kyrgyz border conflict erupts in violence

 

 **(09.21) M. Goodman 

 The Dangerous Civilian-Military Chasm In America

**(09.20) تیمی از همکاران قلمی

  ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اجتماعی-اقتصادی - 4

 

 **(09.20) محمد عمر قریشی- کابل

 انتقاد و اتهام، پوششی برای معاملات پنهانی!

 

**(09.20) اکبر نوروزی 

 رئیسی، وعده های دروغین؛ اما تشدید سرکوب توده ها

 

 **(09.20) محمد محق

 بازار گرم سند فروشی در معارف افغانستان

 

 **(09.20) یونس نگاه

 کار یوناما

 

 **(09.20) برگردان: طلیعه حسنی

 چرا علی رغم بردهای اوکراین، هنوز هم روسیه پیروز خواهد شد

 

 **(09.20) فرستنده: عثمان حیدری

 فرصت تاریخی رسیدن به صلح و عدالت

 

 **(09.20) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 104

 

**(09.20) انجنیر سید مختار دریا 

 به یاد پنجهزار شهید گمنام

**(09.20) D. Baker

 China is the World's Largest Economy: Get Over It.

 

 **(09.20) P. Schwarz

 Left Party representatives demand expulsion of Sahara ...

 

 **(09.20) A. M. del Pont

 Long-term transitional inflation

 

 **(09.20) A. Damon &..

 US-NATO escalation in Ukraine risks nuclear war

**(09.19) محمد محق

 پیوند زن و گناه در اندیشۀ طالبان ، ...-1

 

**(09.19) چریکهای فدائی خلق ایران

 قتل دختر بی گناه کرد، جنایت جدید جمهوری اسلامی!

 

 **(09.19) محمد عمر قریشی- کابل

 مقایسۀ دو خبر و دو عکس العمل!

 

 **(09.19) حزب کار ایران (توفان)

 حق حاکمیت قضائی یک حق امپریالیستی نیست! 

 

 **(09.19) فرستنده: نسترن نصرتی

 "باید مناطقی را واگذار کرد"

 

 **(09.19) برگردان: محمد نوری

 غرب اجازه نخواهد داد عملیات نظامی در اوکراین محدود بماند!

 

 **(09.19) استاد اکبر قریشی

 تا احمق در جهان است مفلس در نمی ماند

 

 **(09.19) برگردان: بهرام رحمانی

 «زمان کوتاه و عشق ارمغان توست»

**(09.19) D. Falcone

 Another Nobel Dream:

 

 **(09.19) J. Roldan

 Capitalism and Revolution.

 

 **(09.19) S. Kolhatker

 Evil Empire: Let the Monarchy Die Along ...

 

 **(09.19) G. Merino 

 Stagflation in the West and dispute over raw ..

**(09.18) الحاج داکتر امین الدین "سعیدی-سعیدافغانی"

 ترجمه و تفسیر سورۀ نور - 8

 

**(09.18) بهرام رحمانی

 خشم و نفرت از گشت ارشاد کارساز نیست باید بهار ایران راه انداخت!

 

**(09.18) محمد عمر قریشی- کابل

 "چلی پروری" یونیسف به چه معناست؟

 

**(09.18) فریبرز سنجری

 سرسپردگی شاه  در ورای اسناد اخیراً منتشر شده

 

 **(09.18) ا. م. شیری

 سلاح از دست عمال انگلیس برگیرید

 

 **(09.18) شمی صلواتی

 "قتل مهسا امینی"

 

 **(09.18) برگردان: سایت 10 مهر

 غرب جنگ طلب باید به زور از رؤیای تسلط جهانی دست بردارد!

 

 **(09.18) برگردان: ک. رادین

 پناهندگان اوکراین به موجودات خطرناکی تبدیل شده اند

 

 **(09.18) برگردان: حمید علوی

 آش حقوق بشر بحرینی- المانی

 

 **(09.18) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران- تورنتو/ کانادا

 فراخوان به تظاهرات

 

 **(09.19) فرستنده: فعالین چریکهای فدائی خلق ایران -لندن/انگلستان

 در اعتراض به قتل مهسا ...

 

 **(09.18) انجنیر محمد هاشم رائق

 آرزو

**(09.18) A. Damon

 After Russian Debacle in Ukraine, US escalates conflict ...

 

 **(09.18) Rebelion

 Earth is on track to reach several climate ...

 

 **(09.18) V. Prashad

 Roar of a U. S. Warplane Over a Civilian ...

 

 **(09.18) L. P. P. del Riquelme 

 The International crime of Western Sahara, ...

**(09.17) فرستنده: سازمان مارکسیست - لنینیست افغانستان

 سلسله دروس آموزشی اندیشۀ پیشرو عصر - 1- ج

 

**(09.17) فرستنده: مناف فلکی فر 

 گرامی باد خاطرۀ اندیشمند و رهبر کبیر کارگران جهان، فردریک انکلس!

 

 **(09.17) محمد عمر قریشی- کابل

 ترفند جدید کاخ سفید: دنبه را به دهن گرگ داد!

 

 **(09.17) تهیه و تنظیم: سهیلا

    سالگرد بمباران اتومی هیرشیما و ناکازاکی در جاپان

 

 **(09.17) طلیعه حسنی

  ونزویلا علی رغم "فشار حد اکثری" کمر راست می کند!

 

  **(09.17) استاد اکبر قریشی

 افغانستان در هر اشغال یک شاه شجاع نو پیدا می کند!

 

**(09.17) برگردان: مینا صابری

 شانگهای به مثابۀ وزنۀ متقابل غرب جمعی!

 

 **(09.17) شاعر: گرامی یاد "توخی"، ویراستاری و ارسال: احمد پوپل

 "چیرز"  (به سلامتی)

**(09.17) R. Jacobs

 Nationalism: A Satanic Religion

 

 **(09.17) L. A. Mena S.

 Popular govt. on the move and ultra-right lurkin

 

 **(09.17) W. World

 Ukraine: the invasion of capital to take over agriculture

 

 **(09.17) P. Purkayastha

 Why Our Electricity Prices Can't the Left to ..

**(09.16) پیام فدائی 277

 یک سال پس از قدرت گیری طالبان!

 

 **(09.16) محمد عمر قریشی- کابل

 تف سربالای "گلبدین"

 

 **(09.16) بهرام رحمانی

 برندۀ اصلی انتخابات سویدن حزب نژادپرست دموکرات های سویدن است!

 

 **(09.16) محمد محق

 کاوشگر جیمز وب، درنگی بر دشواریهای آموزشی ما

 

**(09.16) فرح نوتاش 

 این خبر بشدت تکاندهنده است

 

**(09.16) داکتر محمد کریم فارغی-استرالیا 

 نگاهی به اثر ارزندۀ  محترم "محمد نسیم ارغندیوال"

 

 **(09.16) برگردان: ناهید صفانی

 ناشناخته ترین کشور دنیا

 

 **(09.16) برگردان: مینا صابری

 افول حزب چپ

 

 **(09.16) انجنیر سید مختار دریا

 عار سودا

**(09.16) A. Lantier

 Azer-Armenian clashes erupt amid NATO war ...

 

 **(09.16) A. Damon

 Former Western prime ministers propose military alliance

 

 **(09.16) V. Prashad

 Monir Shahroudy Farmanfarmaian (Iran), Sun set , 2015

 

 **(09.16) M. T. Klare

 Washington and Beijing play with fire in Taiwan

**(09.15) محمد عمر قریشی- کابل

 "آی. اس. آی." و انداختن مسؤولیت جنایاتش بر گردن طالب!

 

**(09.15) برگردان: ا. م. شیری

 از ورای طوفانهای خصمانه ...

 

 **(09.15) یونس نگاه

 در آستانۀ تحول بزرگیم

 

 **(09.15) محمد محق

 طالبان و سیاست لشکر کشی، ...

 

**(09.15) برگردان: مینا صابری

 ضمانت اتومی

 

**(09.15) شمی صلواتی

 نگاهی گذرا به هنر طبقاتی؟

 

 **(09.15) سایت گزارشگران 

 جای ابراهیم رئیسی در زندان است  نه در مجمع عمومی ملل متحد!

 

 **(09.15) برگردان: حمید علوی 

 آیا جنگ بعدی شعله ور خواهد شد؟

 

**(09.15) شاعر: گرامی یاد "شاملو"، فرستنده: بهرام رحمانی 

 چه جالب است

**(09.15) M. P. Ramos

 A new monetary order

 

 **(09.15) R. Stevens

 Police crackdown on UK anti-monarchy protesters 

 

 **(09.15) T. Meyssan

 The EU brought to its knees by the Straussians

 

 **(09.15) L. C. Goodman

 Why It's Time to Declassify the Documents From ...

 

ت

تذکر: هر گاه در شنیدن مصاحبه مشکل دارید:

1 - لطفاً .R.K (رایت کلیک) نمائید.

2 - روی کلمه (Save Target As) کلیک نمائید.

3 - مطلب را درکمپیوترخود ذخیره کرده وبعداً آنرا بشنوید.

 

 * * *

 

 

 

**(04.04) فرستنده: صبور زمانی

 وصیت نامۀ برتولت برشت به آیندگان - ویدیو

 

* * *

 

**(08.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبه با صبور زمانی مسؤول "خانۀ فرهنگ افغانستان" در برلین

* * *

 

**(04.27) همکار پورتال

دکلمۀ شعری به مناسبت فاجعۀ هفت ثور 1357

 

**(03.28) همکار پورتال 

  دکلمۀ شعری از ملک الشعراء استاد اسیر

 

**(03.26) شکیب مصدق

 آهنگ ویدئوئی - 6

 

**(03.25) شکیب مصدق

 آهنگ ویدئوئی - 5

 

**(03.24) شکیب مصدق

 آهنگ ویدئوئی - 4

 

**(03.23) شکیب مصدق 

 آهنگ ویدئوئی - 3

 

**(03.22) شکیب مصدق 

 آهنگ ویدئوئی - 2

 

**(03.21) شکیب مصدق

 آهنگ ویدئوئی - 1

 

* * *

**(08.18) دپلوم انجنیر نسرین "معروفی"

مصاحبۀ اختصاصی با یک تن از متصدیان پورتال آقای "موسوی"

 

* * *

 

*(08.10) مصاحبۀ اختصاصی دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 با آقای بریالی نصرتی یک تن از شاهدان عینی جنایات امپریالیزم و ارتجاع

 

* * *

 

**(05.16) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ اختصاصی با داکتر میر عبدالرحیم عزیز به ارتباط تحولات امریکا و تأثیرات آن بر جهان

 

* * *

 

**(03.21) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 باز نشر مصاحبه با آقای موسوی به ارتباط جنبه های تاریخی « جشن نوروز »

 

* * *

 

**(05.25) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مصاحبۀ اختصاصی با دگروال متقاعد "خان آقا سعید" به ارتباط کودتای 26 سرطان

 

* * *

 

**(05.21) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ اختصاصی با آقای پوهاند داکتر محمد حسن کاکړ به ارتباط ایجاد اتحادیۀ محصلان و استادان در دهۀ 60 هجری شمسی

* * *

 

**(05.19) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مصاحبۀ اختصاصی با یک تن از متصدیان پورتال آقای "موسوی" به ارتباط پروژۀ "توتاپ"

 

 

* * *

 

**(04.19) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد دپلوم انجنیر نسرین "معروفی" با یکی از متصدیان پورتال آقای داکتر میر عبدالرحیم "عزیز" به ارتباط اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی در افغانستان

 

* * *

**(12.12) صدیقه وسمقی

 اوباما، جایزۀ صلحت را به دریا بینداز! ویدیو

 

* * *

**(08.19) مصاحبه اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد دپلوم انجنیر نسرین معروفی با یکی از متصدیان پورتال آقای « موسوی» به ارتباط برخی از سیاستهای نشراتی پورتال 

 

* * *

**(08.12) مصاحبه اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد  دپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و شاعر شیرین سخن کشور، خانم ناهید غزل

 

* * *

 

** (06.12) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز دپلوم انجنیر  " نسرین معروفی  " با جوان مبارز آقای میرویس ودان محمودی به ارتباط جعلکاری های جواسیس و نوکران امپریالیزم و ارتجاع

 

* * *

 

**(03.20) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه ومبارز دپلوم انجنیر  " نسرین معروفی  "با مؤرخ ژرف نگر و آزادۀ کشور آقای " موسوی " در رابطه با هویت تاریخی نوروز

 

* * *

 

**(11.22) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی  با همکار خبیر دیگر ما مبارز نستوه آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز  به ارتباط "انتخابات امریکا" و بررسی عملکرد دولت اوباما در 4 سال گذشته در تمام عرصه ها - فسمت دوم- در زمینۀ سیاست خارجی

 

* * *

 

**(11.13) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی  با همکار خبیر دیگر ما مبارز نستوه آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز  به ارتباط "انتخابات امریکا" و بررسی عملکرد دولت اوباما در 4 سال گذشته در تمام عرصه ها - فسمت اول- در زمینۀ سیاست داخلی

 

* * *

 

**(10.29) مصاحبه های اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با 3 تن از همکاران گرامی و بزرگوار پورتال آقایان:

** تیموشاه تیموری

** استاد محمد نسیم اسیر

** الحاج خلیل الله ناظم باختری

** پرسش تکمیلی همکاران گرامی ما آقایان معروفی و موسوی

 

* * *

 

**(08.13) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با چند تن از پناهجویان و حامیان آنها به زبانهای دری و المانی در اعتصاب برلین

 

* * *

**(05.02) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با تنی چند از مظاهره چینان روز اول ماه می در برلین

 

* * *

**(01.19) محمد هارون خپل شعشعی

 مصاخبۀ خانم"معروفی" با آقای"خپل شعشعی" به مناسبت تحرکات اخیر امپریالیستی در افغانستان

* * *

 

**(01.18) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دپلوم انجنیر نسرین معروفی با یک تن از متصدیان پورتال، مبارز نستوه و نویسندۀ توانای کشور آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز به مناسبت تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح

 

 * * *

**(01.14) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دیپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و تحلیل گر مجرب کشور آقای انجنیر عظیم آبرومند به ارتباط تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح.

 

 * * *

 

**(01.12) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دیپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و تحلیل گر مجرب کشور آقای داکتر روستار تره کی به ارتباط تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح.

 

 

 

ادامه مصاحبه ها

نامه ها و  پیشنهادها

ادامه مقاله ها

تماس با AA-AA

ادامه صوتی و تصویری