AA-AA

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portail d'Afghanistan Libre **  

زن پیشتاز

 خاطره هایی از مقاومت

سیاسی

ادبی - فرهنگی

هنر وموسیقی

مسایل ایدولوژیک

اقتصادی کودکان

علمی

تاریخی

شخصیت های ملی

جیو ستراتژیک

زبانهای اروپائی

جانبازان

حقوق  بشر

 نامه ها  

گزارش ها

کتابخانه

اجتماعی

اعلامیه ها

طنز

آرشیف نویسندگان و موضوعات

      گزارش ها  مقاله ها  صوتی و تصویری

 

 

اسناد جنبش انقلابی افغانستان

آئینۀ ایران

گزارش ها

 

 

**(11.01) عبدالله امینی - کابل 

 تقاضای چاپ عکس مقبرۀ مسعود در بانک نوت

 

**(10.31) عبدالله امینی - کابل

 چور و دزدی در میدان هوائی کابل

 

 **(10.31) برگردان از: احمد مزارعی

 امروز شهر کوبانی به اشغال درآمد و حق حاکمیتش مورد تجاوز قرار گرفت...

 

 **(10.31) برگردان از: حمید محوی

 لبنان: نبرد های شدید در مرکز شهر طرابلس

 

 **(10.31) برگردان از: حمید محوی 

 روسیه سامانۀ سلاح اتومی نوی را تدارک می بیند

 

**(10.30) برگردان از: حمید محوی 

 ناپدید شدن ویدیو هائی که همکاری سازمان ملل متحد را برای پشتیبانی از داعش نشان می داد و ..

 

**(10.28) فرستنده: فرید پرواز و یادداشت پورتال 

 جنایتکارانی بد تر از داعش در همسایگی امریکا

 

 **(10.28) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ 252

 

**(10.26) عبدالله امینی - کابل 

 عملکرد جنائی پنج وزیر سابق نظام مستعمراتی کابل

 

**(10.22) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 251

 

**(10.21) فرستنده: فرید پرواز 

اعتراض هزاران امریکائی نسبت به تیراندازی در سنت لوئیس امریکا

 

**(10.17) برگردان از: حمید محوی 

 کردهای سوریه تحویل جنگ افزار ارسال شده از جانب کرد های عراقی را تکذیب کردند

 

**(10.15) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 250

 

**(10.12) بهرام رحمانی

 دولت و پولیس ترکیه، قاتلین 31 تظاهر کننده هستند!

 

 **(10.12) نقی روزبه - پونان 

 یک دقیقه سکوت به احترام سگی که آزاد زیست و آزاد مرد!

 

**(10.11) تهیه کننده و فرستنده: فرزان - استانبول 

 مقاومت جانانۀ واحد حفاظت زنان کوبانی در مقابل خلافت اسلامی

 

**(10.10) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 249

 

 **(10.10) برگردان از: احمد مزارعی 

 برنامۀ تازۀ عربستان سعودی در ارتباط «سازمان مجاهدین خلق ایران»

 

**(10.09) فرستنده: بهرام رحمانی 

 فراخوان برای کمک فوری به کوبانی -عاجل

 

**(10.09) فرستنده: عثمان حیدری 

 کی یف هنگام آتشبس تجدید و جابه جائی قطعات را انجام داد

 

**(10.08) فرستنده: عثمان حیدری- یادداشت پورتال

 واشینگتن، کیف و دیدار در سطوح متفاوت

 

**(10.08) برگردان از: حمید محوی 

 سازمان بهداشت جهانی: کوبا الگوئی برای مبارزه علیه ویروس ابولا در افریقا

 

**(10.07) عبدالله امینی- کابل 

 شیوع فساد در گمرک اسلام قلعه

 

**(10.06) عبدالله امینی - کابل

 فساد در کابل بانک: تصادم غنی- کرزی آغاز شد

 

**(10.06) برگردان از: احمد مزارعی 

 آخرین گزارش از «کوبانی»:

 

**(10.05) گردآوری و برگردان از: احمد مزارعی

 کوبانی قهرمانانه و چون شیر غرنده می رزمد

 

 **(10.05) فرستنده: عثمان حیدری 

 امریکا و اوکراین از بررسی بحران اوکراین در همایش های بین المللی خودداری می کنند.

 

**(10.02) عبدالله امینی - کابل

 معاهدۀ ننگین استعماری بین کابل- واشنگتن امضاء شد

 

  **(10.02) برگردان از: حمید محوی

 مزدوران مسلح امریکائی «بلک واتر» پیشین در اوکرائین

 

**(10.02) امین صادق

 روسیه و چین رسماً دالر را به عنوان مبادلاتی حذف کردند

 

**(10.02) برگردان از: حمید محوی 

 بیوۀ سفید اکنون کامیکاز های دولت اسلامی را هدایت می کند

 

**(10.01) برگردان از: حمید محوی 

 یک گزارش قدیمی ولی ناشناخته و تازه

 

**(09.30) عبدالله امینی- کابل 

 دروغگوئی غنی آغاز شد

 

**(09.29) فرستنده: بابک آزاد 

 گزارشی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در مقابل سازمان ملل!

 

**(09.28) عبدالله امینی - کابل

 کرزی به امان الله خان توهین کرد:

 

 **(09.28) برگردان از: حمید محوی 

 با 15000 یورو در ماه به مزدوران مسلح در اوکرائین بپیوندید

 

**(09.25) برگردان از: حمید محوی 

 ملل متحد کمک به آوراگان سوریه را کاهش می دهد

 

**(09.24) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال 

 کشورهای اروپائی نفت امارات اسلامی در عراق و شامات(داعش) را خریداری می کنند.

 

**(09.20) عبدالله امینی - کابل 

 فروش زنان و دختران در ولایات سرحدی

 

**(09.18) برگردان از: حمید محوی 

 دیک چنی پشتیبانی کاخ سفید از اخوان را افشاء کرد

 

**(09.16) عبدالله امینی - کابل

 بازهم بی وجدانی: بغل کشی غنی و عبدالله در سفارت امریکا

 

 **(09.16) بهرام رحمانی 

 نتایج انتخابات پارلمان سویدن

 

**(09.15) عبدالله امینی - کابل 

 غنی و عبدالله: دو اعجوبۀ خیانت به توافق نزدیک می شوند

 

**(09.14) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 249

 

**(09.13) عبدالله امینی - کابل 

 عبدالله عبدالله به طور مشروط حکومت وحدت ملی را می پذیرد

 

**(09.12) عبدالله امینی- کابل 

 گسترش زمین دزدی

 

**(09.11) عبدالله امینی - کابل 

 مجددی مورد تمسخر شورای نظار قرار گرفت

 

**(09.10) عبدالله امینی - کابل 

 زلمی خلیلزاد متهم به پولشوئی شد

 

**(09.09) عبدالله امینی - کابل 

 اناهیتا، عضو حزب کثیف خلق(پرچم) به جهنم رفت

 

**(09.08) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 248

 

**(09.07) عبدالله امینی - کابل

 نامۀ عجز آمیز عبدالله و غنی به ناتو

 

 **(09.07) فرستنده: عثمان حیدری 

 « خلیفه البغدادی » کشته شد

 

**(09.06) عبدالله امینی- کابل 

 تجاوز مردان مسلح به زنان در پغمان

 

**(09.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 معاملۀ خراب

 

**(09.05) عبدالله امینی - کابل 

 نزاع و کشمکش در تیم اشرف غنی

 

**(09.04) عبدالله امینی- کابل 

 اختطاف چیان مربوط به امرالله صالح و امان الله گذر

 

**(09.04) فرستنده: عثمان حیدری

 دونتسک و لوگانسک برای رفع بحران اوکراین آماده اند

 

**(09.03) عبدالله امینی - کابل 

 تبلیغات اردوی پوشالی: 100 عسکر دریک هفته

 

**(09.02) عبدالله امینی- کابل 

 جنگ و جدال در تیم عبدالله عبدالله

 

**(08.31) عبدالله امینی - کابل 

 کشمکش درونی در تیم عبدالله عبدالله

 

**(08.29) عبدالله امینی - کابل 

 کوچ کشی حامد کرزی

 

**(08.28) فرستنده: عثمان حیدری 

 عبدالله عبدالله نتایج بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را قبول نمی کند

 

**(08.27) عبدالله امینی - کابل 

 وحشت علیه زنان در هرات متمدن(؟)

 

**(08.25) عبدالله امینی - کابل

 اوباما به غنی و عبدالله امر کرد: آدم شوید، ورنه ....!

 

 **(08.25) فرستنده: عثمان حیدری 

 بی نظمی در شهر فرگوسن و مشکلات جامعۀ امریکا

 

**(08.25) تهیه و تنظیم: ا. م. شیری

 بارقه های شکست و تسلیم مجدد فاشیسم غرب

 

**(08.24) فرستنده: عثمان حیدری 

 حملۀ امریکا به سوریه یک بار دیگر در دستور کار

 

**(08.21) عبدالله امینی - کابل 

 سفیر امریکا در کابل، عطا محمد نور را احضار کرد

 

**(08.20) برگردان از: احمد مزارعی 

 گزارشی از مرکز امنیتی دولتی روسیه: FSG

 

**(08.16) عبدالله امینی - کابل

 ضعف وجدان عبدالله عبدالله

 

 **(08.16) ارسال و افزوده از: عثمان حیدری 

 معاملات به ارز ملی

 

**(08.15) عبدالله امینی - کابل

 سید مخدوم رهین و احمدشاه ابدالی

 

 **(08.15) فرستنده: عثمان حیدری 

 خبرنگاران غربی چشمانشان را روی حوادث اوکراین می بندند

 

**(08.14) فرستنده: فعالان چریکهای فدائی خلق ایران 

 گزارشی از تظاهرات در نیویورک در دفاع از خلق فلسطین

 

**(08.13) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله در چنگال خلیلی

 

 **(08.13) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران 

 تظاهرات مردم انگلیس علیه لشکر کشی جنایکارانۀ اسرائیل بر فلسطین اشغالی!

 

**(08.12) عبدالله امینی - کابل

 استخارۀ کری برای اشرف غنی احمد زی

 

 **(08.12) فرستنده: عثمان حیدری

 پاسخ چین به سیستم ضد راکتی امریکا

 

**(08.11) عبدالله امینی - کابل 

 دو اعجوبۀ بی وجاهت - کمیدی غنی و عبدالله

 

**(08.10) عبدالله امینی - کابل 

 ناپدید شدن عطامحمد نور« سلطان» ولایت بلخ

 

**(08.09) عبدالله امینی - کابل

 قتل جنرال امریکائی در کابل

 

 **(08.09) فرستنده: عثمان حیدری 

 سنودن شماره 2- حفرۀ دیگر در امنیت ملی امریکا

 

**(08.06) عبدالله امینی- کابل

 دست استخبارات ایران در نارامی های هرات

 

 **(08.06) فرستنده: عثمان حیدری   

 کارشناس: " اسرائیل به دنبال نقض قرار داد اسلو است"

 

**(08.02) فرستنده: عثمان حیدری

 تعداد اعضای جدید سازمان همکاری شانگهای افزایش می یابد

 

**(07.30) عبدالله امینی - کابل 

 حشمت کرزی در یک حملۀ انتحاری به قتل رسید

 

**(07.28) عبدالله امینی - کابل

 میلیارد ها دالر دزدی

 

 **(07.28) فرستنده: فرید پرواز 

 آماده باش کامل پیشمرگۀ اقلیم کردستان برای مقابله با داعش

 

**(07.27) عبدالله امینی - کابل 

  کشمکش بین ضیاء مسعود و عبدالله اوج می گیرد!

 

**(07.26) خالق داد پغمانی- مونشن 

 رسوائی جدید در بی. بی. سی.

 

**(07.25) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال 

 فاجعۀ هوائی در اوکراین

 

**(07.23) فرستنده: عثمان حیدری

 روسیه اوکراین را به خاطر اشاعۀ کذب در حادثۀ بوئینگ متهم می کند

 

 **(07.23) فرستنده: عثمان حیدری 

 امریکا: بوئینگ مالیزیا توسط نظامیان اوکراین سرنگون شد

 

**(07.21) عبدالله امینی - کابل 

 مهمانی گردک غنی و عبدالله

 

**(07.20) عبدالله امینی - کابل 

 وکلای پارلمان مستعمراتی و امتیازات مادام العمر

 

**(07.19) ارسال، درآمد و افزوده از: عثمان حیدری 

 نظامیان اوکراینی بوئینگ 777 را سرنگون کردند

 

**(07.17) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ 247

 

**(07.16) گزارشگران پورتال - برلین 

 استقبال از قهرمانان فوتبال در برلین

 

 

اهداف نشراتی پورتال

 

** دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 توضیحی در مورد افتتاح پورتال "افغانستان آزاد - آزاد افغانستان "

اعلامیه ها

 

   English     French      German  مسأله تجزیه:    دری     پشتو

 

 ادامه اشغال- به 6 زبان « پشتو، دری، ترکی، المانی، انگلیسی، فرانسوی»

 

 **(10.02) اعلامیۀ شماره 73 پورتال AA-AA 

 محکومیت امضای معاهدۀ استعماری بین کابل و واشنگتن

 

** مرگ بر اشغالگران !!! ** نابود باد امپریالیزم و ارتجاع !!! ** پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه و ترقیخواهانه مردم ما !!! **

ن پراگنی های باقی و

توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها

 * * *گ

مطالب امروز

جدید

 

**(11.01) ژباړن: زاهد خليلي  

 د ابن خلدون ژوند، اند  او فلسفه - 3

 

 **(11.01) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 55

 

**(11.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 محرم شدن پسر و دختر بعد از خواستگاری

 

**(11.01) شاهین از هالند 

 اسید پاشی بر زنان اصفهان

 

**(11.01) عبدالله امینی - کابل 

 تقاضای چاپ عکس مقبرۀ مسعود در بانک نوت

 

**(11.01) سازمان زنان 8 مارچ (ایران - افغانستان)

دعوت به تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی در لندن

 

 **(11.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 فرخوان به تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی

 

**(11.01) ناهید غزل

 ظلمت

 

 **(11.01) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 رباعیات و دو بیتیها - 30

 

 **(11.01) تیمورشاه تیموری

 تو عاشق نیستی

 

 **(11.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 سنگدلان

 

 **(11.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عدن

**(11.01) www.khaama

 Delivery of 63 Mi-17V-5 helicopters to Afghan

 

 **(11.01) J. Ditz

 Mass Graves Discovered: 218 Sunni Tribesmen

 

 **(11.01) J. Stanton

 Modern Day America: One Step Away from..

 

 **(11.01) N. Alexandrov

 Starving Central American

 

 **(11.01) E. London

 The CIA torture cover-up continue

 

 **(11.01) A. Jones

 The Missing women of Afghanistan

 

مطالب روز های گذشته

**(10.31) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 تیزاب پاشی برروی زنان در اصفهان

 

**(10.31) ژباړن: زاهد خليلي

 لومړۍ نړيواله جګړه - 3

 

**(10.31) بهرام رحمانی 

 اظهار نظر های دائی جان ناپلئونی مقامات و مسؤولین حکومت اسلامی!

 

**(10.31) ا. م. شیری 

 اعزام پیشمرگه به کوبانی یا جنگ استعماری با دست دیگران

 

**(10.31) عبدالله امینی - کابل

 چور و دزدی در میدان هوائی کابل

 

 **(10.31) برگردان از: احمد مزارعی

 امروز شهر کوبانی به اشغال درآمد و حق حاکمیتش مورد تجاوز قرار گرفت...

 

 **(10.31) برگردان از: حمید محوی

 لبنان: نبرد های شدید در مرکز شهر طرابلس

 

 **(10.31) برگردان از: حمید محوی 

 روسیه سامانۀ سلاح اتومی نوی را تدارک می بیند

 

**(10.31) عزت آهنگر نیزک 

 تیزاب جهالت - 2

 

**(10.31) ناهید غزل

 ستایش

 

 **(10.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قلزم حقیقت

 

 **(10.31) تیمورشاه تیموری

 کابل و صندلی

 

 **(10.31) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بشر امروز!!!

**(10.31) W. Madsen

 9/11 Was NATO's License to Expand Globally

 

 **(10.31) F. Cunningham

 Afghan retreat echoes of Vietnam defeat

 

 **(10.31) Dr. G. G. Kohls

 Crony Capitalism, Empire and America's ..

 

 **(10.31) www.khaama

 Poverty forces Afghan children to work ..

 

 **(10.31) M. S. Rozeff

 The Cheney- Powell- Rumsfeld- Wolfowitz...

 

 **(10.31) P. Escobar

 The Kobani riddle

 

 **(10.31) J. Ditz

 US, Israeli Relations Hit a New Low

 

**(10.30) خالق داد پغمانی - مونشن 

 اگر گفتید جایزه دارید!!

 

**(10.30) ژباړن: زاهد خليلي  

 د ابن خلدون ژوند، اند  او فلسفه - 2

 

 **(10.30) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 54

 

**(10.30) عبدالله امینی - کابل

 جنگ و دیپلماسی ایران و عربستان در افغانستان

 

 **(10.30) برگردان از: حمید محوی 

 ناپدید شدن ویدیو هائی که همکاری سازمان ملل متحد را برای پشتیبانی از داعش نشان می داد و ..

 

**(10.30) هواداران حزب کار ایران(توفان)

 به بهانۀ نود و هفتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتوبر سوسیالیستی شوروی

 

**(10.30) سارا نیکو 

 اعدام ریحانه، ننگ دیگری بر پیشانی رژیم جمهوری اسلامی!

 

**(10.30) عزت آهنگر نیزک 

 تیزاب جهالت - 1

 

**(10.30) ناهید غزل

 با نام تو

 

 **(10.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 معمای شاعر

 

 **(10.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رقص سماع

 

 **(10.30) تیمورشاه تیموری 

 گل خود روی

**(10.30) L. Lulko

 Does Russia want to be a European country? 

 

 **(10.30) L. Dearden

 Israel has stolen 80.000 Palestinian books

 

 **(10.30) J. Ditz

 US  Airstrike in Syria Badly Damaging Civilian

 

 **(10.30) J. Rasmus

 US Midterm Election: Past and Present

 

 **(10.30) D. Minin

 US-Saudi Arabia Oil Prices Collusion:

 

 **(10.30) www.khaama

 US will continue tracking China, Russia and..

 

**(10.29) فرستنده: پیکار جو و یادداشت پورتال

 در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ «افغانستان اکسپرس»

 

 **(10.29) ژباړن: زاهد خليلي و  یادداشت پورتال

 لومړۍ نړيواله جګړه - 2

 

**(10.29) عبدالله امینی - کابل

 جنون امضای پیمانهای امنیتی

 

**(10.29) حمید محوی

 فاجعه در فاجعه

 

 **(10.29) حمید محوی 

 فاجعۀ ملی ایران

 

**(10.29) ناهید غزل

 عشق

 

 **(10.29) تیمورشاه تیموری

 مدعا گم کرده ام

 

 **(10.29) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شور و شیرین

 

**(10.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گزند انتقام

**(10.29) C. Chelala

 A Failure of Democracy and Human Right

 

 **(10.29) www.jonathan

 How Israel is turning Gaza into a super-max..

 

 **(10.29) www.khaama

 Over 40 killed, injured in separate road ...

 

 **(10.29) J. Ditz

 Senate "Roadmap" to keep Billions Flowing..

 

 **(10.29) W. Madsen

 Soros and CIA Suffer Huge Defeat in Brazil

 

 **(10.29) A. Roth

  Ukraine Used Cluster Bombs, Evidence ..

 

**(10.28) ژباړن: زاهد خليلي و  یادداشت پورتال  

 د ابن خلدون ژوند، اند  او فلسفه - 1

 

**(10.28) فرستنده: فرید پرواز و یادداشت پورتال 

 جنایتکارانی بد تر از داعش در همسایگی امریکا

 

 **(10.28) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ 252

 

**(10.28) سهیلا دهماسی 

 ای بد تر از داعشی، اسید به ما می پاشی!

 

**(10.28) عزت آهنگر نیزک 

 غلاف دین

 

**(10.28) عارف عزیز گذرگاه 

 سرگردانی کرزی بعد از ریاست

 

**(10.28) ناهید غزل

 بی بهانه

 

 **(10.28) تیمورشاه تیموری 

 کابل ما

 

**(10.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 اختر شمار

 

 **(10.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جفای میزبان

**(10.28) L. Wittner

 How Rich Are the 400 Richest Americans?

 

 **(10.28) Sh. Richman

Obama Still Does a Good Imitation of Bush

 

 **(10.28) www.khaama

 Over 10 policemen missing fallowing Taliban..

 

 **(10.28) P. Martin &

 The US elections and the American plutocracy

 

 **(10.28) www.english..

 Ukrainian elections: Orange change to brown

 

 **(10.28) E. Cunningham

 War amputees in Afghanistan face harsh..

 

**(10.27) ژباړن: زاهد خليلي و  یادداشت پورتال

 لومړۍ نړيواله جګړه - 1

 

**(10.27) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 مراسم ایجاب و قبول در نکاح

 

**(10.27) برگردان از: حمید محوی 

 اوباما با یک تزار و 4000 سرباز به جنگ اپیدمی ابولا می رود

 

**(10.27) فرستنده: مهسا 

 چه کسی صیقل می دهد سلاح « آگاهی » را برای روز رهائی؟!

 

**(10.27) ناهید غزل

 شهر افسردگیهای من

 

 **(10.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صبر و تحمل

 

 **(10.27) تیمورشاه تیموری

 خاطر افسرده

 

 **(10.27) ملک الشعراء استاد اسیر 

 داغ هجران !!!

**(10.27) www.khaama

 China to host international meeting on Afgh.

 

 **(10.27) A. Donetsky

 Germany of 1930s and Ukraine in 2014

 

 **(10.27) M. Sauga

 How Capitalism Has Gone Off the Rails

 

 **(10.27) J. Ditz

 ISIS Attacks Crossing, Aims to Cut Kobani..

 

 **(10.27) www.english..

 Putin: Instead of Exceptionalism , USA sows..

 

 **(10.27) P. Giraldi

 The Suicide of a Great Nation

 

**(10.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 تقریظ برکتاب «طلوع دیدار و غروب اندوه»

 

 **(10.26) آزاد ل. 

 خواهشی از استاد سخن

 

**(10.26) برگردان از: حمید محوی

 آیا از دیدگاه آنکارا، کشتار جمعی یک گزینش سیاسی تلقی می شود؟

 

**(10.26) عبدالله امینی - کابل 

 عملکرد جنائی پنج وزیر سابق نظام مستعمراتی کابل

 

**(10.26) فرستنده: بهرام رحمانی

 «اسید پاشی» و « امر به معروف و نهی از منکر»

 

 **(10.26) ا. م. شیری 

 ماجرای اسید پاشی به صورت زنان یا جنایت علیه بشریت

 

**(10.26) ناهید غزل

 محک قلب

 

**(10.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 هجوم مگس

 

 **(10.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

 **(10.26) تیمورشاه تیموری 

 تار نظر

**(10.26) www.news.xinhua 

 5 civilians killed in E. Afghan shooting

 

 **(10.26) J. Carden

 Arming Ukraine Is a Very Bad Idea

 

 **(10.26) J. A. Smith

 Bury the Bomb before It Buries Us

 

 **(10.26) R. Fantina

 Israel, Palestine, and Netanyahu's Agenda

 

 **(10.26) K. Jones

 The Ottawa Shooting

 

 **(10.26) www.khaama

 Woman hanged in Iran for killing her alleged..

 

**(10.25) بازتایپ و ارسال از: لاله 

 تاریخ حزب کار البانی - 53

 

**(10.25) حزب کار ایران (توفان)

 مسبب کیست؟ در حاشیۀ جنایت اسید پاشی به روی زنان در اصفهان

 

 **(10.25) فرستنده: مناف فلکی فر

 اسید پاشی بر چهرۀ زنان در اصفهان، تلاش برای تشدید اختناق در کل جامعه!

 

 **(10.25) بهرام رحمانی 

 خامنه ای و روحانی سر دستۀ اسید پاشی ها، تروریست ها و تبهکاران هستند!

 

**(10.25) ناهید غزل

 ترانۀ شگفتن عشق

 

 **(10.25) داکتر ظاهر تیموری 

 تقدیم به خلق مبارز و آوارۀ کوبانی

 

**(10.25) تیمورشاه تیموری

 جامی چند

 

 **(10.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 مست باده

 

 **(10.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خطای خواب

**(10.25) www.khaama

 Clashes in Kunduz leaves 12 dead...

 

 **(10.25) B. Kampmark

 Financial Terrorism

 

 **(10.25) N. Pazira

 Ottawa Shooting: Harper's Pro-US Agenda..

 

 **(10.25) P. Baofu, Ph. D.

 The Dirty Politics of the Noble Peace Prize

 

 **(10.25) J. Pilger

 The Forgotten Coup

 

 **(10.25) P. Escobar 

 The Kobani riddle

 

**(10.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 همو بیل تانه بتین، که ماس مایه میکنیم!!!

 

**(10.24) فرستنده: یوسف صداقت

 به پورتال نامور و محبوب مردم «افغانستان آزاد-آزاد افغانستان»

 

**(10.24) محمد قراگوزلو

 ضرورت همبستگی منطقه ئی و بین المللی سوسیالیست ها با کانتون کوبانی

 

 **(10.24) برگردان از: حمید محوی 

 می گویند: بربریت....

 

**(10.24) الحاج داکتر امین الدین سعیدی 

 اهانت و توهین به دین مقدس اسلام!

 

**(10.24) ناهید غزل

 حاشیه های خیال

 

 **(10.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز واپسین

 

 **(10.24) تیمورشاه تیموری

 امید نگاه

 

 **(10.24) ملک الشعراء استاد اسیر 

 فراموشی

**(10.24) www.khaama

 10 Afghan soldiers martyred in the past 24 hours:

 

 **(10.24) J. Ditz

Blowback: Attack on Canadian Parliament Leaves

 

 **(10.24) K. Jones

 Ottawa terror attack triggers massive police-...

 

 **(10.24) L. Finley

The Continued Public Harassment of women

 

 **(10.24) Prof. J. Petrass

 The Growth of Opium Trade in Afghanistan is a.

 

 **(10.24) J. Dakwar

 Will Obama Fallow Bush Dawn the Made-Up..

 

**(10.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 از افغانستان هست، اما افغان نیست!!!

 

 **(10.23) میرویس ودان محمودی 

 گرامی باد یاد و خاطرات انقلابی داکتر عبدالرحمان محمودی!

 

**(10.23) ف.  فرزام 

 پرتو نادری، از شاعری تا مدیحه سرائی برای سلیمان لایق!

 

 **(10.23) آزاد ل.

 باز هم چیزی نفهمیدم؟ 

 

**(10.23) فرستنده: علی صدارت

 در بارۀ داعش ترتجاعی و مقاومت کوبانی

 

 **(10.23) تیمورشاه تیموری 

 طنز

 

**(10.23) ناهید غزل 

 درکدام خانه، در کدام شهر؟؟؟

 

**(10.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 بال مگس

 

**(10.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

**(10.22) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 251

 

**(10.22) میرویس ودان محمودی

 «اشرف غنی»، از «حزب افغان ملت» و «شورای نظار» شروع کن! 

 

 **(10.22) حمید محوی

 اطلاعیۀ گاهنامۀ هنر و مبارزه

 

 **(10.22) برگردان از: حمید محوی

 ایران و ایالات متحده به کدام تفاهم دست یافته اند؟

 

 **(10.22) ناهید غزل 

 احساس تلخ تنهائی

 

**(10.22) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 3

 

 **(10.22) تیمورشاه تیموری

 خلق ما بیدار شد

 

 **(10.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

 **(10.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوته داران

**(01.22) Sender: Sabor Zamaany 

 14 Jahre Krieg gegen Afghanistan

 

**(10.22) www.wsws..

 Australian imperialism : Political attack dog ...

 

 **(10.22) N. Nikandrov

 Brazil under CIA Pressure

 

 **(10.22) L. Bohne

 Imperial Gothic

 

 **(10.22) H. Knaup &..

 Out of Balance?

 

 **(10.22) G. Chengu

 The Descent of Libya

 

 **(10.22) T. A. Gizman

 U. S. is Responsible for the Ebola Outbreak ..

 

**(10.21) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک 

 

 **(10.21) سازمان انقلابی افغانستان

 مقاومت و نبرد دورانساز کوبانی، پایه های امپریالیسم را به لرزه در آورد!

 

**(10.21) برگردان از: حمید محوی

 جغرافیای سیاسی جنگ علیه سوریه و داعش

 

 **(10.21) فرستنده: فرید پرواز

 بیانیۀ حزب کمونیست ترکیه پیرامون کوبانی، دولت اسلامی و امپریالیسم ...

 

 **(10.21) حمید محوی 

 الفبای جنگ

 

**(10.21) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 52

 

**(10.21) فرستنده: فرید پرواز 

اعتراض هزاران امریکائی نسبت به تیراندازی در سنت لوئیس امریکا

 

**(10.21) ناهید غزل

 ابر ها

 

 **(10.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب زنده دار

 

 **(10.21) تیمورشاه تیموری 

 غرق تمنا

 

**(10.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

**(10.21) www.khaama

Afghanistan to find new sea routes through Iran.

 

 **(10.21) T. Engelhardt

 Edward Snowden and the Golden Age of Spying

 

 **(10.21) D. Grassi

 Iran's Baloch insurgency and the IS

 

 **(10.21) www. presstv..

 The torture secrets are coming

 

 **(10.21) T. Fotopoulos

 The Transnational Elite and the NWO as..

 

 **(10.21) W. Astorc

 Why American Efforts to Create Foreign ...

 

ت

تذکر: هر گاه در شنیدن مصاحبه مشکل دارید:

1 - لطفاً .R.K (رایت کلیک) نمائید.

2 - روی کلمه (Save Target As) کلیک نمائید.

3 - مطلب را درکمپیوترخود ذخیره کرده وبعداً آنرا بشنوید.

 

 * * *

 

 

**(08.19) مصاحبه اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد دپلوم انجنیر نسرین معروفی با یکی از متصدیان پورتال آقای « موسوی» به ارتباط برخی از سیاستهای نشراتی پورتال 

 

* * *

**(03.21) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 باز نشر مصاحبه با آقای موسوی به ارتباط جنبه های تاریخی « جشن نوروز »

 

* * *

**(08.12) مصاحبه اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد  دپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و شاعر شیرین سخن کشور، خانم ناهید غزل

 

* * *

 

** (06.12) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز دپلوم انجنیر  " نسرین معروفی  " با جوان مبارز آقای میرویس ودان محمودی به ارتباط جعلکاری های جواسیس و نوکران امپریالیزم و ارتجاع

 

* * *

 

**(03.20) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه ومبارز دپلوم انجنیر  " نسرین معروفی  "با مؤرخ ژرف نگر و آزادۀ کشور آقای " موسوی " در رابطه با هویت تاریخی نوروز

 

* * *

 

**(11.22) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی  با همکار خبیر دیگر ما مبارز نستوه آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز  به ارتباط "انتخابات امریکا" و بررسی عملکرد دولت اوباما در 4 سال گذشته در تمام عرصه ها - فسمت دوم- در زمینۀ سیاست خارجی

 

* * *

 

**(11.13) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی  با همکار خبیر دیگر ما مبارز نستوه آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز  به ارتباط "انتخابات امریکا" و بررسی عملکرد دولت اوباما در 4 سال گذشته در تمام عرصه ها - فسمت اول- در زمینۀ سیاست داخلی

 

* * *

 

**(10.29) مصاحبه های اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با 3 تن از همکاران گرامی و بزرگوار پورتال آقایان:

** تیموشاه تیموری

** استاد محمد نسیم اسیر

** الحاج خلیل الله ناظم باختری

** پرسش تکمیلی همکاران گرامی ما آقایان معروفی و موسوی

 

* * *

 

**(08.13) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با چند تن از پناهجویان و حامیان آنها به زبانهای دری و المانی در اعتصاب برلین

 

* * *

**(05.02) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با تنی چند از مظاهره چینان روز اول ماه می در برلین

 

* * *

**(01.19) محمد هارون خپل شعشعی

 مصاخبۀ خانم"معروفی" با آقای"خپل شعشعی" به مناسبت تحرکات اخیر امپریالیستی در افغانستان

* * *

 

**(01.18) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دپلوم انجنیر نسرین معروفی با یک تن از متصدیان پورتال، مبارز نستوه و نویسندۀ توانای کشور آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز به مناسبت تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح

 

 * * *

**(01.14) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دیپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و تحلیل گر مجرب کشور آقای انجنیر عظیم آبرومند به ارتباط تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح.

 

 * * *

 

**(01.12) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دیپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و تحلیل گر مجرب کشور آقای داکتر روستار تره کی به ارتباط تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح.

 

 

 

ادامه مصاحبه ها

نامه ها و  پیشنهادها

ادامه مقاله ها

تماس با AA-AA

ادامه صوتی و تصویری