AA-AA

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portail d'Afghanistan Libre **  

زن پیشتاز

 خاطره هایی از مقاومت

سیاسی

ادبی - فرهنگی

هنر وموسیقی

مسایل ایدولوژیک

اقتصادی کودکان

علمی

تاریخی

شخصیت های ملی

جیو ستراتژیک

زبانهای اروپائی

جانبازان

حقوق  بشر

 نامه ها  

آئینه ایران

کتابخانه

اجتماعی

اعلامیه ها

طنز

آرشیف نویسندگان و موضوعات

      گزارش ها  مقاله ها  صوتی و تصویری

 

 

اسناد جنبش انقلابی افغانستان

گزارش ها

 

 

 **(03.30) برگردان از: حمید محوی 

 شرودر: باید دهلیز پیچ در پیچ مجازات های مسکو-غرب خارج شد

 

**(03.25) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی 

 ایران و بازسازی آثار باستانی در عراق و سوریه

 

**(03.21) برگردان از: حمید محوی 

 مک کین: ایالات متحده باید از موتور روسی برای راکتهایش صرفنظر کند!

 

**(03.20) عبدالله امینی - کابل

 امپریالیسم و فلم های سکسی

 

 **(03.20) فرستنده: عثمان حیدری 

 تلاش امریکا و عربستان برای جلوگیری از شکست داعش در عراق

 

**(03.19) گزارشگران پورتال - افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 264

 

 **(03.19) عبدالله امینی - کابل 

 سرگردانی اشرف غنی

 

**(03.18) گزارشگران پورتال- افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ 263

 

 **(03.18) عبدالله امینی- کابل 

 احتمال پیوستن قومندانان طالب به داعش

 

**(03.15) عبدالله امینی - کابل

 خانه تکانی در وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل

 

 **(03.15) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی

 دولت اسلامی در نبرد ها سلاح های کیمیائی به کار می برد

 

 **(03.15) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی 

 کودک دژخیم در دولت اسلامی (داعش) یک بچۀ مدرسه ئی از شهر تولوز فرانسه است

 

**(03.14) عبدالله امینی - کابل

 عملیات بلاانقطاع جاسوسی و نظامی امریکا در افغانستان

 

 **(03.14) برگردان از: حمید محوی

 « تا جائی که ممکن است بید روسها را بکشند»

 

 **(03.14) برگردان از: حمید محوی 

 افسران اوکرائینی: ستاد فرماندهی« دشمن شماره یک»

 

**(03.13) برگردان از: حمید محوی 

 دولت اسلامی در بازار هنر

 

**(03.11) بهرام رحمانی

 گزارشهائی در گرامیداشت هشت مارچ روز جهانی زن!

 

 **(03.11) عبدالله امینی - کابل

 متن دفاعیۀ خر های کشور

 

 **(03.11) برگردان از: حمید محوی

 بازی ماجراجویانه ای که به ترژیدی انجامید.

 

**(03.09) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی 

 امارات اسلامی آثار باستانی شهر دوهزار ساله را تخریب کرد

 

**(03.08) عبدالله امینی - کابل

 ناقضین حقوق بشر

 

 **(03.08) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی

 امارات اسلامی (داعش) با بولدوزر آثار باستانی دوران نمرود را تخریب کرد

 

**(03.07) عبدالله امینی - کابل 

 میلیونها دالر معاش ماهوار مشاوران بی کفایت حکومت وحشت ملی

 

**(03.06) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 سفیر ایالات متحده در سئول در اثر یک ضربۀ چاقو مجروح شد.

 

 **(03.06) عبدالله امینی - کابل

 اردوی بی روحیۀ دولت مستعمراتی کابل

 

**(03.05) عبدالله امینی - کابل

 کمبود برقی در شهر کابل و خیانت اسماعیل خان

 

 **(03.05) برگردان و پینوشت از: حمید محوی

  عربستان سعودی: مرد جوانی به دلیل پاره کردن قرآن به قطع گردن محکوم شد.

 

 **(03.05) بهرام رحمانی

 موج جدید اعدام ها توسط حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام اسلامی ایران

 

 **(03.05) برگردان از: حمید محوی

 ایران، نیروی اصلی در رویاروئی علیه داعش

 

**(03.04) عبدالله امینی - کابل 

 احتمال مذاکرات صلیح بین طالبان و کابل

 

**(03.02) عبدالله امینی - کابل 

 بی ننگی غنی و عبدالله : اعطای مدال وزیر اکبر خان به سفیر انگلیس

 

**(03.01) عبدالله امینی - کابل 

 صدور داعش به آسیای مرکزی

 

**(02.28) عبدالله امینی - کابل

دست مخفی واواک در ربودن هزاره ها

 

**(02.28) برگردان از: حمید محوی

 عراق: جهاد طلبان دولت اسلمی مجسمه های پیش از اسلام را تخریب کردند

 

**(02.27) برگردان از: حمید محوی

 ارسال جنگ افزار امریکائی برای کییف

 

 **(02.27) برگردان از: احمد مزارعی 

 نیروی هوائی عراق دو هواپیمای نظامی انگلیس را در منطقۀ انبار ساقط کرد.

 

**(02.27) برگردان از: حمید محوی

 پارلمان عراق از لندن به خاطر پشتیبانی از داعش توضیح خواست

 

**(02.26) عبدالله امینی - کابل 

 طالب و امریکا. لازم و ملزوم یک دیگر

 

**(02.25) عبدالله امینی - کابل

 انسان فروشی در نیمروز

 

 **(02.25) برگردان از: حمید محوی

 چرا عربستان سعودی و امارات به مصر رافال اهداء کردند؟

 

 **(02.25) برگردان از: حمید محوی

 ایالات متحده پیوسته از اخوان المسلمین پشتیبانی می کند

 

**(02.24) عبدالله امینی - کابل

 تبریک به مدافعان امپریالیسم: امریکا هرگز از افغانستان نخواهد رفت

 

 **(02.24) برگردان از: حمید محوی 

 لیام فاکس: روسیه در پی تسلط بر اروپا

 

**(02.23) عبدالله امینی- کابل

 امین فرهنگ: دولت گذشته از لحاظ اقتصادی پیشرفتی نداشت.

 

 **(02.23) برگردان از: حمید محوی 

 پس از ستاکس نت Stuxnet

 

**(02.22) عبدالله امینی - کابل 

 مغاره نشینان بامیان در قرن 21

 

**(02.20) عبدالله امینی - کابل

 عریضۀ مردم زحمتکش مزار شریف

 

 **(02.20) برگردان از: حمید محوی 

 دولت اسلامی، محصول سیاست واشنگتن، بغداد و دمشق

 

**(02.19) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ 262

 

**(02.18) عبدالله امینی - کابل 

 جواهرات عروس یونس «قانونی»

 

**(02.15) عبدالله امینی - کابل 

 فرار لوی څارنوال اسحاق الکو از کابل

 

**(02.14) عبدالله امینی- کابل

 شاروال کابل به ترکیه فرار کرد

 

 **(02.14) برگردان از: حمید محوی 

 ایالات متحدۀ امریکا نئونازی ها را آموزش می دهد

 

**(02.13) عبدالله امینی - کابل

 بسم الله محمدی در چنگال «قانون»

 

 **(02.13) فرستنده: بهرام رحمانی 

 گزارش شب کوبانی در استکهلم

 

**(02.12) گزارشگران پورتال - افغاستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 261

 

 **(02.12) عبدالله امینی - کابل 

 خانم اسامه بن لادن افشاء می کند

 

**(02.11) عبدالله امینی- کابل

 کشمکش درونی بین شورای نظار و جمعیت

 

 **(02.11) برگردان از: حمید محوی 

 فوق العاده: شکنجه در زندانهای ایالات متحده:

 

**(02.09) گزارشگران پورتال- افغانستان

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 260

 

 **(02.09) عبدالله امینی - کابل 

 خبرخوش: هفت وزیر نظام فاسد کرزی محاکمه خواهند شد.

 

**(02.08) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

 اختلاف جهانشمول در سیاست امریکا

 

 **(02.08) عبدالله امینی - کابل 

 مبارک: اعزام نیروهای "اردوی ملی" به پاکستان

 

**(02.07) عبدالله امینی - کابل 

 منازعۀ حکومت وحشت ملی با وحشیان شورای نظار

 

**(02.06) عبدالله امینی - کابل 

 فعالیت داعش در شمال افغانستان

 

**(02.05) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 د ننگرهار پوهنتون لیلیه محصلینو باندی می زړه وسوځیدی

 

 **(02.05) عبدالله امینی - کابل 

 روحیۀ نطق تصنعی کثیف نورالحق علومی

 

**(02.04) عبدالله امینی - کابل 

 خلیلزاد: مرد 8 میلیارد دالری

 

**(02.03) عبدالله امینی - کابل 

 مافیای کرزی - فهیم

 

**(02.02) عبدالله امینی - کابل 

 اسمای تعدادی از طیاره دزدان افغانستان

 

**(02.01) برگردان از: حمید محوی 

 دولت اسلامی(داعش) یک سری حملات تروریستی در مصر را به رسمیت شناخت.

 

**(01.31) عبدالله امینی - کابل 

 رضایت پاکستان از تقرر صلاح الدین ربانی به حیث وزیر خارجه

 

**(01.30) عبدالله امینی - کابل

 فروش یک دختر یکماهه به 25 هزار افغانی

 

 *(01.30) فرستنده: عثمان حیدری 

 امریکا بر پشت متحد خود در آسیای جنوبی ضربه وارد ساخته است

 

**(01.29) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

  فرارسربازان احتیاط اوکراین

 

 **(01.29) عبدالله امینی - کابل

 از 19 فرد پیشنهادی: 9 تأئید و 10 رد

 

**(01.28) عبدالله امینی- کابل

 شارلاتان اسحاق گیلانی

 

**(01.27) برگردان از: حمید بهشتی و یادداشت پورتال

  فرانسه: دستگیری دانش آموزی به خاطر انتشار کاریکاتور-2

 

 **(01.27) عبدالله امینی - کابل 

 انجمن والیان؟

 

**(01.26) برگردان از: حمید بهشتی و یادداشت پورتال

  فرانسه: دستگیری دانش آموزی به خاطر انتشار کاریکاتور

 

 **(01.26) عبدالله امینی- کابل

 34 گروه متعلق به اجانب در افغانستان دخیل اند

 

**(01.25) عبدالله امینی - کابل 

 وحشت در شورای وحشت ملی

 

**(01.23) عبدالله امینی - کابل 

 رد نامزدی 6 وزیر از سوی شورا

 

**(01.21) فرستنده: فرید پرواز 

 حملۀ دو فرانسوی به زن محجبۀ حامله در پاریس و سقط جنین این زن

 

 

 

اهداف نشراتی پورتال

 

** دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 توضیحی در مورد افتتاح پورتال "افغانستان آزاد - آزاد افغانستان "

اعلامیه ها

 

   English     French      German  مسأله تجزیه:    دری     پشتو

 

 ادامه اشغال- به 6 زبان « پشتو، دری، ترکی، المانی، انگلیسی، فرانسوی»

 

**(03.21) اعلامیۀ شمارۀ 74 پورتال AA-A 

 محکومیت عمل وحشیانۀ سوختاندن یک دختر معصوم

 

**(10.02) اعلامیۀ شماره 73 پورتال AA-AA 

 محکومیت امضای معاهدۀ استعماری بین کابل و واشنگتن

 

** مرگ بر اشغالگران !!! ** نابود باد امپریالیزم و ارتجاع !!! ** پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه و ترقیخواهانه مردم ما !!! **

ن پراگنی های باقی و

توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها

 * * *گ

مطالب امروز

جدید

 

**(03.31) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم -9

 

 **(03.31) حزب کار ایران (توفان)

 بمباران هوائی یمن، نقض حقوق بین الملل و یک اقدام تجاوزکارانه است

 

 **(03.31) عبدالله امینی - کابل

 جامعۀ مدنی: آلت دست امپریالیسم

 

 **(03.31) وحید تاجیک

 فرخنده نماد مظلومیت «زن» در جامعۀ ما 

 

 **(03.31) برگردان از: حمید محوی

 جنگ داخلی عرب

 

 **(03.31) برگردان از: ا. م. شیری

 رابطۀ پنهان «داعش»- امریکا: «جنگ عجیب» در خاورمیانه

 

**(03.31) ناهید غزل

 کوچیدن خورشید

 

 **(03.31) تیمورشاه تیموری

 دیدۀ گریان

 

 **(03.31) ملک الشعراء استاد اسیر

 درد پهلو

 

 **(03.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خود سری

**(03.31) J. Ditz

 Arab States Already Planning to Extend Attack on..

 

 **(03.31) J. Rasmus

 China's Back & Waning USA Hegemony

 

 **(03.31) B. Denby

 Collapse : a Foregone Conclusion

 

 **(03.31) www.global..

 Macedonia: Scenario of A Ukraine Style Protest ..

 

 **(03.31) www.thefront..

 Peace Talks Possibly in Afghanistan

 

 **(03.31) N. Williamson

 The war in Yemen and the American drive for ..

 

مطالب روز های گذشته

**(03.30) فرستنده: هوادار پورتال از آسترلیا و یادداشت پورتال

 هامون خون

 

 **(03.30) سازمان انقلابی افغانستان 

 تاریخ، نبرد طبقاتی - 29

 

**(03.30) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

 زیارکښان د توبرکلوز د ناروغۍ قربانیان

 

 **(03.30) درویش وردک

 اسلامی خلافت، داعش او منځنی آسیا

 

 **(03.30) عبدالله امینی - کابل

 غنی گفت: فرخنده دیوانه بود.

 

 **(03.30) بهرام رحمانی

 حملۀ عربستان و متحدانش به یمن محکوم است!

 

**(03.30) برگردان از: حمید محوی 

 شرودر: باید دهلیز پیچ در پیچ مجازات های مسکو-غرب خارج شد

 

**(03.30) ناهید غزل

 چراغ سرخ ماه

 

 **(03.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

 

**(03.30) تیمورشاه تیموری

 کشت خشخاش

 

 **(03.30) ملک الشعراء استاد اسیر 

 فشار خون

**(03.30) N. Thompson

 China's Growing Presence in Russia's Backyard

 

 **(03.30) T. E. Pierce

 Neocons: The Echo of German Fascism

 

 **(03.30) M. T. Klare

 Obama's Military-Force Resolution Sets the Stage for..

 

 **(03.30) P. Schwarz

 The social and political context of the Germanwings..

 

 **(03.30) A. Al-haj

 Yemen crisis: Warships pave the way for a ground ..

 

 **(03.30) J. Ditz 

 Yemen Invasion could Saudi Policy for Years..

 

**(03.29) درویش وردک- و یادداشت پورتال

 فرخنده خودش به کام مرگ رفت و یا فرستاده شد؟

 

 **(03.29) تیمورشاه تیموری 

 هفتۀ دوم شهادت فرخنده

 

**(03.29) شباهنگ راد 

 جنایت هولناکی دیگر، در افغانستان

 

**(03.29) عبدالله امینی - کابل

 الازهر منبع شر و فساد

 

 **(03.29) بهرام رحمانی

  ترک و مسألۀ کرد - 1

 

**(03.29) قاضی سید موسی عثمان هستی 

 از کجا باید شروع کرد که پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟ - 2

 

**(03.29) بازتایپ و ارسال: لاله  

 تاریخ حزب کار البانی - 76

 

**(03.29) شاهین - هالند

دین کشتار

 

**(03.29) ناهید غزل

 عقیق ستارگان

 

 **(03.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 زلف دراز

 

 **(03.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عدن

**(03.29) C. Todhunter

 Empire and Colonialism: Rich Men in London Still..

 

 **(03.29) www.khaama

 Farkhunda Killing Case: Suspects referred to judiciary

 

 **(03.29) W. Madsen

 Israel's Future Vision of the Middle East

 

 **(03.29) J. Ditz

 Saudis, Allies Plan Massive Invasion of Yemen

 

 **(03.29) www.spiegel

 The Death Wish of a Germanwings Co-Pilot 

 

 **(03.29) www.sbcnews

 The U. S. finds itself on both sides of a proxy War

 

**(03.28) موسوی

 پیوند داعش و شاه دوشمشیره و سخنی چند با باشندگان کابل - 2-2

 

 **(03.28) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 8

 

**(03.28) قاضی سید موسی عثمان هستی 

 از کجا باید شروع کرد که پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟

 

**(03.28) عبدالله امینی - کابل

 سیما سمر کجاست؟

 

 **(03.28) برگردان از: حمید محوی

 نظم نوین جهانی - دانیل پایپز کارشناس نفرت

 

**(03.28) نذیر دلسوز

 مأمور پولیس دین اسلام در درون مغز مسلمان!

 

**(03.28) ناهید غزل 

 ابر های همدلم

 

**(03.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شام غریبان

 

 **(03.28) تیمورشاه تیموری

 درس محبت

 

 **(03.28) ملک الشعراء استاد اسیر 

 قافلۀ عمر

**(03.28) W. Hart

 Are we on the brink of World War3

 

 **(03.28) www.outlook

 Farkhunda,  We are Sorry!

 

 **(03.28) M. Durrani

 Taliban Vows to Fight on in Afghanistan

 

 **(03.28) www.atimes

 The Empire Strikes Back, pushing up oil prices

 

 **(03.28) S. Lendman 

 Violence and Chaos in Yemen

**(03.27) ناهید غزل 

 فرخنده اسطوره گشت!!!

 

**(03.27) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 8

 

 **(03.27) عبدالله امینی- کابل

 سمین غزل حسن زاده جاسوس ایران است

 

 **(03.27) حمید محوی

 « ما می خواهیم جمهوری اسلامی و داعش با یکدیگر بجنگند »

 

 **(03.27) بهرام رحمانی

 اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایران در سال 1393

 

**(03.27) برگردان از: ا. م. شیری 

 بستن انجمن تثبیت طلای لندن نشانۀ تحول بنیادی در نظام مالی جهان

 

**(03.27) فرستنده: مهسا 

 قتل وحشیانۀ فرخنده: بازتاب تفکر بنیادگرایان زن ستیز

 

**(03.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی سرانجام

 

 **(03.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سخنوران مشفق

 

 **(03.27) تیمورشاه تیموری 

 مرغ طوفان

**(03.27) www.english

 Barbarians are coming - Westerners or Arabs?

 

 **(03.27) J. Raimondo

 Espionage, Treason, and the Congressional Fifth..

 

 **(03.27) www.khaama

 Kabul suicide attacks: 4 confirmed dead, 15 wounded

 

 **(03.27) J. Ditz

 Saudi Arabia Attacks Yemen, Vows to Restore Hadi..

 

 **(03.27) K. Ritter

 Sweden, NATO Report Russian Military Planes Over

 

 **(03.27) www.bbc 

 Ukraine arrests two officials at cabinet meeting

 

**(03.26) موسوی

 پیوند داعش و شاه دوشمشیره و سخنی چند با باشندگان کابل - 2-1

 

 **(03.26) د پیشرو نشریه - 51 گنه

  افغان میرمنی د تاوتریخوانی په منگولوکی

 

 **(03.26) رحیمه توخی

 تقدیم به فرخندۀ قهرمان!

 

 **(03.26) چریکهای فدائی خلق ایران

 عمل جنایتکارانۀ شکنجه و سوزاندن یک زن در افغانستان

 

 **(03.26) عبدالله امینی- کابل 

 غنی گفت، شکر خدا که تلفات امریکائی و اروپائی نیست

 

**(03.26) بازتایپ و ارسال از: لاله

 تاریخ حزب کار البانی - 75

 

**(03.26) فرستنده: نشریه شاتو 

 بر یخ نوشتن و در آفتاب گذاشتن

 

**(03.26) شاهین - هالند

 فخر زنان فرخنده

 

**(03.26) ناهید غزل

 مرثیه

 

 **(03.26) تیمورشاه تیموری

 مرغ طوفان

 

 **(03.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشک تر

 

 **(03.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آتش هجران

**(03.26) N. L. Nicholas

 An Underground Army Challenges President Sisi

 

 **(03.26) J. E. Lin

 China's Weapons of Mass Consumption

 

 **(03.26) H. Jafarian

 How to be a Woman in Tehran

 

 **(03.26) M. Harwood

 In Washington , the Real Power Lies With the Spooks

 

 **(03.26) www.outlook

 State of Utter Despondency

 

 **(03.26) www.english. 

 US-Russia nuclear conflict:

 

**(03.25) فرستنده: عبدالله امینی -کابل و یادداشت پورتال 

 آیا فرخنده قربانی یک پروژه شد؟

 

 **(03.25) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 7

 

 **(03.25) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی 

 ایران و بازسازی آثار باستانی در عراق و سوریه

 

**(03.25) سید موسی عثمان هستی

 نقش پول و بازی ماهرانۀ تلویزیون

 

 **(03.25) علی صدرات

 نقش و اهمیت رسانه های همگانی ..

 

**(03.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بداهت نیازی بلخی

 

 **(03.25) ناهید غزل 

 راز ها

 

 **(03.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 تیغ بران

 

**(03.25) تیمورشاه تیموری

 مخمس بر غزل حافظ

**(03.25) www.khaama

 Demonstrations in Kabul and Herat calling "Justice..

 

 **(03.25) J. Ditz

 House Overwhelmingly Passes Call to Arm Ukraine

 

 **(03.25) N. Williamson

 Houthi militia take over Taiz as Yemen descends into

 

 **(03.25) P. Cockburn

 How Tony Blair Helped Open the Door for ISIS

 

 **(03.25) G. levy

 Netanyahu will be remembered for speaking Israel's

 

 **(03.25) W. Madsen 

 The Neo-Con Attempt to Rewrite the History of WW2

 

**(03.24) موسوی

 پیوند داعش و شاه دو شمشیره و سخنی چند با باشندگان کابل - 1

 

 **(03.24) تیمورشاه تیموری

 خطاب به خواهران و دختران ارجمندم!

 

 **(03.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 اشکی بر تابوت فرخنده!!! 

 

**(03.24) نظر محمد مطمئن

 فرخنده چا؟ د کوم هدف له پاره ووژله

 

 **(03.24) بهرام رحمانی

 مرتجعین اسلامی«فرخنده» را به اتهام آتش زدن قرآن، زنده زنده سوختاندند

 

 **(03.24) انجنیر سید عبدالقادر

 تنظیمی پولیس د شهیدی فرخندی د قاتلینو پر څنگ ولاړ دی

 

 **(03.24) عبدالله امینی - کابل 

 زنان شجاع و تشییع جنازۀ فرخنده

 

**(03.24) صبا راهی

 بهار نو خجسته باد

 

**(03.24) ناهید غزل

 کرسی اعتبار

 

 **(03.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رقص سماع

**(03.24) K. Vlahos

 America's Warlords in Afghanistan

 

 **(03.24) J. M. Dorsey

 How Qatar is its Own Worst Enemy

 

 **(03.24) www.khaama

 Kabul cleric under fire for endorsing murder and ..

 

 **(03.24) J. Ditz

 NATO Commander: All Options Considered in UK .War

 

 **(03.24) M. Dobbin

 Terrorizing Canada With Stephan Harper.

 

 **(03.24) W. Madson

 The Neo-Can Attempt to Rewrite the History of WW2

 

 

ت

تذکر: هر گاه در شنیدن مصاحبه مشکل دارید:

1 - لطفاً .R.K (رایت کلیک) نمائید.

2 - روی کلمه (Save Target As) کلیک نمائید.

3 - مطلب را درکمپیوترخود ذخیره کرده وبعداً آنرا بشنوید.

 

 * * *

 

 

**(12.12) صدیقه وسمقی

 اوباما، جایزۀ صلحت را به دریا بینداز! ویدیو

 

* * *

**(08.19) مصاحبه اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد دپلوم انجنیر نسرین معروفی با یکی از متصدیان پورتال آقای « موسوی» به ارتباط برخی از سیاستهای نشراتی پورتال 

 

* * *

**(03.21) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 باز نشر مصاحبه با آقای موسوی به ارتباط جنبه های تاریخی « جشن نوروز »

 

* * *

**(08.12) مصاحبه اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد  دپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و شاعر شیرین سخن کشور، خانم ناهید غزل

 

* * *

 

** (06.12) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز دپلوم انجنیر  " نسرین معروفی  " با جوان مبارز آقای میرویس ودان محمودی به ارتباط جعلکاری های جواسیس و نوکران امپریالیزم و ارتجاع

 

* * *

 

**(03.20) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه ومبارز دپلوم انجنیر  " نسرین معروفی  "با مؤرخ ژرف نگر و آزادۀ کشور آقای " موسوی " در رابطه با هویت تاریخی نوروز

 

* * *

 

**(11.22) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی  با همکار خبیر دیگر ما مبارز نستوه آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز  به ارتباط "انتخابات امریکا" و بررسی عملکرد دولت اوباما در 4 سال گذشته در تمام عرصه ها - فسمت دوم- در زمینۀ سیاست خارجی

 

* * *

 

**(11.13) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی  با همکار خبیر دیگر ما مبارز نستوه آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز  به ارتباط "انتخابات امریکا" و بررسی عملکرد دولت اوباما در 4 سال گذشته در تمام عرصه ها - فسمت اول- در زمینۀ سیاست داخلی

 

* * *

 

**(10.29) مصاحبه های اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با 3 تن از همکاران گرامی و بزرگوار پورتال آقایان:

** تیموشاه تیموری

** استاد محمد نسیم اسیر

** الحاج خلیل الله ناظم باختری

** پرسش تکمیلی همکاران گرامی ما آقایان معروفی و موسوی

 

* * *

 

**(08.13) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با چند تن از پناهجویان و حامیان آنها به زبانهای دری و المانی در اعتصاب برلین

 

* * *

**(05.02) مصاحبۀ اختصاصی همکار رزمنده و متعهد ما دپلوم انجنیر نسرین معروفی با تنی چند از مظاهره چینان روز اول ماه می در برلین

 

* * *

**(01.19) محمد هارون خپل شعشعی

 مصاخبۀ خانم"معروفی" با آقای"خپل شعشعی" به مناسبت تحرکات اخیر امپریالیستی در افغانستان

* * *

 

**(01.18) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دپلوم انجنیر نسرین معروفی با یک تن از متصدیان پورتال، مبارز نستوه و نویسندۀ توانای کشور آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز به مناسبت تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح

 

 * * *

**(01.14) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دیپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و تحلیل گر مجرب کشور آقای انجنیر عظیم آبرومند به ارتباط تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح.

 

 * * *

 

**(01.12) مصاحبۀ همکار گرامی ما نویسندۀ رزمنده و متعهد خانم دیپلوم انجنیر نسرین معروفی با نویسنده و تحلیل گر مجرب کشور آقای داکتر روستار تره کی به ارتباط تشبثات اخیر امپریالیزم جنایت گستر امریکا و شرکاء و بازی جدید آنها زیر عنوان مذاکرات صلح.

 

 

 

ادامه مصاحبه ها

نامه ها و  پیشنهادها

ادامه مقاله ها

تماس با AA-AA

ادامه صوتی و تصویری